Anda di halaman 1dari 19

UNSUR UNSUR MUZIK

AHMAD SYARIFF BIN TAJUDIN 900714085397

UNSUR-UNSUR MUZIK

Muzik ialah bunyian yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri. Unsur-unsur muzik merangkumi irama, melodi, harmoni, warna ton, tekstur, bentuk dan ekspresi.

UNSUR-UNSUR MUZIK

(a) Melodi
PIC SKEL JEDA

KONTUR

SOLFA

RANGKAI LAGU

UNSUR-UNSUR MUZIK

Pic adalah sesuatu bunyi yang tinggi atau rendah. Jeda ialah jarak pic di antara dua not. Skel ialah susunan lapan not dalam satu tanda nada dimainkan mengikut langkah tertentu, contohnya skel C major. Solfa ialah nyanyian pic menggunakan sebutan not C.

UNSUR-UNSUR MUZIK

(b) Harmoni
TRIAD APPEGIO PERGERAKAN KOD

UNSUR-UNSUR MUZIK
Triad: Gabungan tiga not maka terjadilah kod. Untuk membentuk triad, not yang digunakan adalah not asas, not ketiga dan not kelima dari satu skel.

Arpeggio: Not-not dalam sesuatu kod boleh dimainkan secara satu persatu, menaik atau menurun. Susunan not secara ini dinamakan arpeggio atau kod curai. Pergerakan kod: Apabila satu kod bergerak ke satu kod yang lain, ianya disebut sebagai pergerakan kod.

UNSUR-UNSUR MUZIK

(c) Irama
RENTAK METER TEMPO

DETIK

CORAK IRAMA

UNSUR-UNSUR MUZIK

Detik: Rentak yang konsisten, contohnya denyutan jantung. Meter: Masa bagi muzik dikawal oleh meter yang ditulis seperti beriku
2 4 3 4 4 4 2 2 6 8

Corak Irama: Gabungan nilai not yang berbeza akan menghasilkan corak irama yang berbeza.

UNSUR-UNSUR MUZIK

Rentak: Corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi nyanyian atau permainan alat, Tempo: Kelajuan sesebuah lagu atau muzik, contohnya allegro (cepat) dan moderato (sederhana).

UNSUR-UNSUR MUZIK

(d) Ekspresi
DINAMIKS ISTILAH TANDA ISYARAT

UNSUR-UNSUR MUZIK

Dinamiks: Simbol-simbol yang berkaitan dengan bunyi kuat atau lembut dalam muzik.

P F

(piano) - Lembut (soft) (forte) - Kuat (loud)

UNSUR-UNSUR MUZIK

Istilah Dinamiks:
Tempo - berkaitan dengan kelajuan dalam muzik Alla marcia - rentak march Andante - sederhana cepat Allegro - rancak dan cepat Coda ( ) - bahagian tambahan dalam sesuatu ciptaan Da capo (D.C) - dari permulaan Dal/segno (D.S) - dari tanda segno Fine - tamat Moderato - sederhana Segno - tanda

UNSUR-UNSUR MUZIK

Tanda Isyarat :

UNSUR-UNSUR MUZIK

(e) Bentuk
.

rondo

tradisional

strofik

dua bahagian

tiga bahagian

UNSUR-UNSUR MUZIK

(f) Warna Ton


(i) Suara lelaki dengan suara perempuan; (ii) Suara perempuan dengan suara pelajar; (iii) Suara orang menjerit dengan suara berbisik; (iv) Tepukan tangan dengan petikan jari; (v) Ketukan batu dengan ketukan kayu; (vi) Kicauan burung dengan salakan anjing;

UNSUR-UNSUR MUZIK

(g) Jalinan
Monofoni Homofoni

Polifoni

UNSUR-UNSUR MUZIK

Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Tiada iringan (no accompaniment). Penggunaan satu alat muzik sahaja Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzik yang berharmoni yang mempunyai kod seperti gitar, piano, organ dan sebagainya.

UNSUR-UNSUR MUZIK

Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyikan berterusan dengan menggunakan alat iringan.

UNSUR-UNSUR MUZIK

SEKIAN~~
STOP ANIMAL CRUELTY!!