Anda di halaman 1dari 15

Dimensi bererti parameter atau sesuatu pengukuran untuk mendefinisikan sifat-sifat suatu objek.

Panjang Lebar Tinggi Ukuran Bentuk

dimensi juga menggambarkan posisi dan sifatsifat objek dalam suatu ruang. Terdapat beberapa pecahan dimensi. Contohnya :
0 dimensi 1 dimensi 2 dimensi 3 dimensi

0 DIMENSI
titik adalah 0 dimensi dimana ia berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan manamana titik. Contoh :-

TITIK

1 DIMENSI
1 dimensi adalah sebuah garis yang dihubungkan dari satu titik ke titik LAIN, dimana titik tersebut hanya dapat berhubungan ke titik lain, dengan kata lain memiliki panjang.

Contoh :-

Titik A

Titik B

2 DIMENSI
2 dimensi adalah sebuah gambar, dimana hubungannya tidak lagi terbatas pada satu titik, tetapi bersambung dengan titik-titik yang lain, dengan kata lain memiliki panjang dan lebar.

Contoh :
F E

3 DIMENSI
3 dimensi adalah perwujudan ruang, dimana tidak hanya memiliki panjang dan lebar, tetapi juga memiliki tinggi, dimana hubungan antara gambar yang 2D memiliki satu titik tambahan yang berada di atas permukaannya yang datar, iaitu tinggi, yang membolehkan terjadinya ruang kerana memiliki tinggi.

Contoh :

4 DIMENSI
4 dimensi adalah hal yang sulit dibayangkan, namun pengetahuan mengungkapkan bahAwa selain panjang, lebar dan tinggi, 4 dimensi memiliki apa yang disebut gerak. Benda 3D memiliki gerak, yang memungkinkan mereka berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya, dimensi ke empat ini juga dikaitkan dengan waktu, tapi manusia tidak dapat melihat bentuk dari waktu itu sendiri, sebab manusia merupakan wujud 3 dimensi yang lebih rendah dari 4 dimensi.

PERBEZAAN 0, 1, 2, 3 DAN 4 DIMENSI

Selain itu, terdapat juga beberapa dimensi selain 0, 1, 2 dan 3 dimensi.

5 DIMENSI

10 DIMENSI

248 DIMENSI ( E8 )