batik tempet

batik tumpal

batik swastika

Batik kawung batik tumpal batik swastika .

Pohon hayat flora batik bulu ayam batik hewan .

Batik pilin batik meander batik tempet .

batik kawung batik tumpal batik swastika .

batik pilin meander batik tempet .

pohon hayat flora batik bulu ayam batik hewan .