BORANG KAJI SELIDIK KAWASAN TANAH TINGGI CAMERON

1. MAKLUMAT PERIBADI

Isi yang Berkenaan Umur Jantina Tahap Pendidikan Pekerjaan : : : :

Pendapatan Isi Rumah :

Tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan 2. FAKTOR PEMBANDARAN DI CAMERON HIGHLAND

SOALAN Iklim dan suhu yang dingin mempengaruhi pembandaran di sini Pemandangan yang menarik merupakan faktor penarik kepada pembangunan di Cameron Highland Peranan pihak berkuasa tempatan merancakkan pembangunan Komposisi penduduk yang ramai merupakan pemangkin kepada proses pembandaran di sini

YA

TIDAK

. .

KESAN-KESAN SOALAN Pembandaran yang berlaku di sini meningkatkan ekonomi di kawasan sekitarnya Pembandaran menyebabkan wujudnya pelbagai jenis aktiviti ekonomi dan pembangunan Peluang pekerjaan makin bertambah Kemudahan asas dan prasarana dapat disediakan dengan bertambah majunya proses pembandaran Pembandaran mengakibatkan pencemaran alam Berlakunya peningkatan suhu Penebangan hutan untuk pembangunan menyebabkan ekosistem terganggu Rekahan. hakisan.3. tanah runtuh berlaku disebabkan proses pembandaran Kadar jenayah meningkat seiring dengan kemajuan yang berlaku YA TIDAK .

. LANGKAH MENGATASI DAN PROSPEK SOALAN Sistem meneres bukit dapat mengurangkan kadar hakisan dan tanah runtuh Pelaksanaan undang-undang membantu mengawal kadar jenayah Kajian ke atas struktur tanah sebelum pembangunan dilakukan penting untuk menjamin kekukuhan bangunan Penggunaan teknologi yang sesuai dalam proses pembangunan untuk mengurangkan risiko berlakunya bencana YA TIDAK Semua pihak bertanggungjawab bagi membendung masalah pembandaran yang berlaku .4. .