Isnin, April 18, 2005 Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Rendah UPSR NOTA: Beberapa isi kandungan

di dalam artikel ini telah diubahsuai dan dipermudahkan oleh Cikgu Amiene Rev berdasarkan sumber asal yang diperolehi menerusi: http://members.tripod.com/~skdarau/petua.html PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) Lazimnya , dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan, iaitu soalan satu dan soalan dua. Dalam soalan 1, adik-adik diberi dua tajuk karangan , oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. Bagi tiap-tiap soalan, panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: Jenis Surat Kiriman Rasmi Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi Karangan jenis Ucapan Karangan jenis Syarahan Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara Karangan jenis Berita Karangan jenis Catatan Diari Karangan jenis Laporan Karangan jenis Perbahasan Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata

Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi Karangan Jenis Fakta / Penerangan Karangan Jenis Perbincangan Karangan Jenis Melengkapkan Cerita Karangan Jenis Autobiografi / Biografi Karangan Jenis Peribahasa

TUJUAN ANDA MENGARANG menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. menguji kebolehan, kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. menguji fikiran, pendapat, dan idea-idea anda. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda.

PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan , kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : A. Pengenalan B. Isi-isi dan C. Penutup A. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja, memadai tiga atau empat ayat. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan.

B. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Karangan perlu mempunyai empat isi. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Isi yang utama didahulukan. Sebaik-baiknya satu isi, satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak, kita hendaklah banyak membaca surat khabar, majalah-majalah, makalah-makalah, rencana-rencana, buku-buku cerita, mendengar sesuatu, menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Catatkan setiap isi sebelum menulis.

Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku, majalah, surat khabar, ensiklopedia atau kamus bagi fakta. Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: Apa? Siapa? Bila? Mengapa? Di mana? Bagaimana?

C. Penutup

Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat.Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : a. Soalan satu merupakan karangan biasa . tetapi dari segi formatnya berbeza. manakala soalan 2 berformat. Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama. CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. . Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.

Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat Perenggan Penutup Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. penggunaan imbuhan. Menulis karangan Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. . Susun isi mengikut urutan kepentingannya. Isi penting jangan diulang-ulang c.Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. d. Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. Menyusun rangka karangan Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. kesalahan ejaan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. Menyemak karangan Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. b. tanda baca.

Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek . e. Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan.Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu. Mulakan setiap dialog di baris baru. Satu perenggan biasanya mengandungi 3. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat. ringkas dan padat berbanding yang panjang. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan 4 minit mencari isi 24 minit menulis karangan 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu. cubalah jawab soalan lain Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" . Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik.

kemudian susun mengikut mana yang lebih penting." "Memang saya tertunggu-tunggu." luah Jamal. PEMARKAHAN PENULISAN A. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah. Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. lembut. Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelokeloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi. PETUA BILA MENULIS KARANGAN Perlu memahami betul-betul kehendak soalan. isi-isi dan penutup. Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan. lembut. Karangan mestilah mempunyai pendahuluan."Baru sebentar tadi. Bagi karangan meminta fakta." "Memang saya tertunggu-tunggu. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya." luah Jamal." Jawab saya." Jawab saya. Pemberian Markah Soalan 1 = 25 markah Soalan 2 = 25 markah Soalan 1 + Soalan 2 = 50 markah Jumlah keseluruhan = 50 X 2 = 100 markah 1. Penilaian aspek isi ( 10 markah ) Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting: .

1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik. Imbuhan = 3 markah d. Perbendaharaan kata = 3 markah b. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam ) . markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja. Struktur ayat = 3 markah c. Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan.Setiap isi memerlukan HURAIAN. * Peringatan: Karangan yang terpesong. 2 markah x 4 isi yang lengkap = 8 markah 1 markah pendahuluan = 1 markah 1 markah penutup = 1 markah Jumlah markah isi = 10 markah 2. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah ) Aspek bahasa terbahagi a. Maksudnya tidak dapat markah penuh. Adikadik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik. Isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. Penulisan yang kemas. Ejaan = 3 markah Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. Tanda baca = 3 markah e. Huraian isi perlu jelas dan tepat. markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah. teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah. Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. bersih. KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut . jika terpesong.

Format: salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah (markah keseluruhan) yang diperolehi untuk soalan itu. Bilangan perkataan tidak mencukupi: kurang daripada 40 perkataan ( markah penuh tidak melebihi 10 ) 41 hingga 50 patah ( tolak 3 markah ) 51 hingga 60 patah ( tolak 2 markah ) 61 hingga 70 patah ( tolak 1 markah ) 2. Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format.Tahukah kamu? Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik. Potong Markah: Perkara yang perlu dielakkan semasa menulis karangan. 1. . B. Markah tambahan juga mungkin akan diberikan bagi karangan yang bertulisan cantik. Bagi setiap satu kesalahan: imbuhan tolak ½ markah tanda baca tolak ½ markah ejaan tolak ½ markah 3. Karangan yang terpesong langsung: markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah 4.

TANDA MEMERIKSA isi ü salah guna perkataan _____________________ kesalahan struktur ayat /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ kesalahan ejaan / kesalahan ejaan yang berulang // tanda yang tertinggal / . (0 markah) bagi setiap satu aspek tatabahasa.Contoh pemotongan markah surat kiriman: tiada alamat = tolak 1 tiada nama pengirim = tolak 1 tiada tanda tangan = tolak 1 tiada tarikh tolak = ½ tiada kata panggilan hormat = tolak 1 tiada ucapan terima kasih = tolak 1 Salah letak format = tolak ½ tiada tajuk bagi surat rasmi = tolak ½ Tahukah kamu ? Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah. Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang. Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah.

Kenal pasti format yang perlu digunakan. Penggunaan perkataan yang pelbagai: ada menggunakan perkataan yang terkini elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap penggunaan perkataan teknikal dengan tepat . Guna isi yang berlainan: susun isi secara berturutan letak isi mengikut perenggan memberi huraian yang tepat kepada isi. 3. Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. Baca semua soalan yang diberi: Fahami arahan kehendak soalan. sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni. 2.kesalahan imbuhan kesalahan tanda baca O isi yang tidak berkaitan ( ) Tips : Cara membilang perkataan Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh 'Bahasa Melayu Tahun Enam' BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI ATAU GRED A DI DALAM PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU? 1.

awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis ) 7. 4. dan lain-lain ) PUNCA-PUNCA PENULISAN KARANGAN MENJADI LEMAH DAN DIPOTONG MARKAH A. Tulis mengikut ejaan yang betul: elak mengikut sebutan dialek / daerah elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. jawatankuasa. Susun ayat dengan kemas: elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek guna ayat yang pendek tetapi lengkap kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik 5.elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima. (contoh keretapi. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: dapat membezakan imbuhan an dan kan guna imbuhan yang pelbagai . Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. 6. Kesalahan memilih tajuk .

Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan. C. Tidak merangka karangan Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. F. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. "dari" dengan "daripada". penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja. B. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di". Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan.Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Terdapat juga isi yang sama diulang. Kesalahan tatabahasa Calon perlu tahu . Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan! D. Kekurangan isi Oleh sebab kekurangan isi. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Kesuntukan masa Masa membina karangan sangat terhad. Pengurusan masa memainkan peranan penting. Pembahagian perenggan Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. . Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ). sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. Pada tahap Tahun 6 . Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. E. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi.

Nota Cikgu Amiene Rev: Perkataan 'dari' digunakan untuk tempat. selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal. Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan. Nota Cikgu Amiene Rev: Perkataan 'daripada' digunakan untuk orang. B. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. selepas itu dia memakai baju. A. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja. BETUL: Selepas mandi. BETUL: Kain batik itu datang dari Terengganu. Kesalahan lain Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan. hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan / bahasa Utara / bahasa Jawa / bahasa Bugis / bahasa SMS ) Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa dan pembetulannya. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. Salah Menggunakan Perkataan dari dan daripada SALAH: Kain batik itu datang daripada Terengganu. G. . SALAH: Saya baru terima surat itu dari kakak. BETUL: Saya baru terima surat itu daripada kakak. Yusri bersarapan dan memakai baju. SALAH: Selepas mandi Yusri bersarapan.Terdapat kes calon yang cemerlang. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat.

BETUL: Steve McNair menjerit meminta tolong. bila dan apabila SALAH: Zainal pun bangun bila namanya dipanggil. SALAH: Steve McNair menjerit untuk meminta tolong. BETUL: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian. SALAH: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuksatu jam. SALAH: Denganhormatnya dimaklumkan ………………. BETUL: Kami akan tinggal selamadua minggu. BETUL: Rihanna bercita-cita hendak menjadi doktor. SALAH: Rihanna bercita-cita untuk menjadi doktor.untuk . adalah dan ialah BETUL: Adalahdengan hormatnya dimaklumkan …………. BETUL: Keperluan asas manusia ialah makanan. . SALAH: Kami akan tinggal untuk dua minggu. BETUL: Tuduhan itu adalah fitnah belaka. perlindungan dan pakaian. SALAH: Siti Nurhaliza belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian. BETUL: Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam. perlindungan dan pakaian. supaya dan selama SALAH: Jenna Bush pergi ke pasar untuk membeli sayur. SALAH: Keperluan asas manusia adalah makanan. BETUL: Jenna Bush pergi ke pasar membeli sayur. SALAH: Tuduhan itu fitnah belaka.

BETUL: Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali. SALAH: Bila dimarahi ayah. . SALAH: Banyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali. SALAH: Para-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. adik menangis tersedu-sedu. semua dan para SALAH: Ramai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu. ramai. BETUL: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. BETUL: Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. SALAH: Mereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil. BETUL: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenangpemenang. kata ganti nama SALAH: Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini. SALAH: Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang. SALAH: Semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan. BETUL: Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu. BETUL: Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah. BETUL: Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan. banyak. yang dan bahawa SALAH: Hasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah. adik menangis tersedu-sedu. BETUL: Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil. BETUL: Apabila dimarahi ayah.BETUL: Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil.

sejak tadi asyik termenung. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani. mana dan bagaimana SALAH: Baju apa yang kamu pakai ? BETUL: Baju mana yang kamu pakai ? SALAH: Mana katanya betul belaka. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani. sejak tadi asyik termenung. SALAH: Perut Rosli memulas.SALAH: Entah siapa yang difikirkannya. BETUL: Apa katanya betul belaka. apa. SALAH: Amran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah. pokok masalah dan sebagainya. . SALAH: Apa pendapat tuan mengenai soal itu ? BETUL: Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? penjodoh bilangan SALAH: Ibunya seorangyang baik hati. BETUL: Entah apa yang difikirkannya. kata ganti "dia" dan "ia" Nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. benda. BETUL: Ibunya baik hati. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang. Ia memulas sejak malam tadi lagi. BETUL: Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi. SALAH: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. BETUL: Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah. BETUL: Pokok bunga itu tumbuh dengan subur.

SALAH: Apakah nama kamu? BETUL: Siapakah nama kamu? D.Pada dan kepada SALAH: Beri surat ini pada Hasrul. SALAH: Bila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah BETUL: Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. Nota Cikgu Amiene Rev: Perkataan 'pada' mewakili masa. BETUL: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila. Kemudian. BETUL: Beri surat ini kepada Hasrul. Tanda baca Menggunakan tanda baca pada tempat yang salah . SALAH: Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya. saya pergi ke sekolah. BETUL: Pada masa rehat saya ke kantin. BETUL: Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit) SALAH: Dengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar. SALAH: Mamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia BETUL: Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia. Nota Cikgu Amiene Rev: Gunakan perkataan 'kepada' untuk orang. SALAH: Semua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya. BETUL: Semua kuih di atas meja itu telah saya makan. C. Di dan pada SALAH: Di masa rehat saya ke kantin.

gitar. SALAH: Semua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan. Tidak dapat membezakan imbuhan "an dan "kan" . E.SALAH: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik. BETUL: Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik.5 Kilometer. jerit polis kepada perompak itu. dram.5 kilometer." jerit polis kepada perompak itu. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam beg.imbuhan "di" dan "ke" SALAH: Masukkan buku ini didalam beg. piano. gitar. BETUL: Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan. BETUL: Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2. Imbuhan Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan. BETUL: "Jangan bergerak! Kalau bergerak kamu akan ditembak. dan dram. Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat SALAH: Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian itu? BETUL: Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian itu? SALAH: Jarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2. tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul SALAH: Jangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak. piano dan.

SALAH: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa. Karangan dan Esei. Lain-lain kesalahan SALAH: Kejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya. BETUL: Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya. BETUL: Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa.SALAH: Masakkan ibu sungguh lazat. BETUL: Masukkan buku ini ke dalam almari. Ditulis oleh Amiene Rev pada 7:14 PM Label: Bahasa. SALAH: Masukan buku ini ke dalam almari. Kesalahan Bahasa Comments (6) Echo 6 Items Admi n Log In Follow Moderation General Settings Admin Notices Get this for your site Echo Blog Echo on Twitter . BETUL: Masakan ibu sungguh lazat.

Log In Help – navina Terima kasih. folio saya sudah siap. June 19. 2008. Monday.. 2008. ruangan ini banyak membantu. June 16. 11:27:40 PM – Flag – Like – Reply – Delete – Edit – Moderate Liked by . -----------------------------------------------o Maklum balas Amiene Rev: Sama-sama. 6:32:21 PM – Flag – Like – Reply – Delete – Edit – Moderate Liked by Guest husna terima kasih banyak2. Thursday.

menulis karangan . 7:59:58 AM . 2008. memindahkan maklumat. Thursday. dan mencari nilai murni. 3:12:47 PM – Flag – Like – Reply – Delete – Edit – Moderate Liked by Guest ZULKIFLLY cuba bagi petua untuk penulisan format baru. September 04. Wednesday.Guest amirah ade x contoh karangan peribahasa untuk pelajar pmr?? ----------------------------------------------o Maklum balas Amiene Rev: Karangan peribahasa memerlukan kefahaman adik mengenai maksud atau mesej yang disampaikanb oleh peribahasa tersebut. 3 bhg. August 20. 2008.

. September 12. 1:50:39 PM – Flag – Like – Reply – Delete – Edit – Moderate farah izzati blog anda telah mmbatu saya dalam mnyiapkan asgnmnet.terima kasih Saturday. 6:35:19 PM – Flag – Like – Reply – Delete – Edit – Moderate Liked by mohd apiez Social Networking by Echo Leave a comment @Controls . Saya terpaksa belajar semula. 2009. Terima Kasih Friday..– Flag – Like – Reply – Delete – Edit – Moderate norlela Hai. 2009.. untuk menjadi guru pada anak-anak yang sedang membesar ni. January 30. Blog ni nampaknya berguna utk saya.

.Use my avatar from. No avatar My computer Top of Form http%3A%2F%2F Bottom of Form My Google Profile My Twitter Account My FriendFeed Account ..

.. My Yahoo! Account Gravatar email Login Login with: My Google Profile My Twitter Account My FriendFeed Account My Yahoo! Account My Blogger Account My JS-Kit Account My Haloscan Account My OpenID My Websites: My Site (click to edit) My Site (cli Your name .Use my avatar from.

Terima Kasih Kepada Penaja .">W Add images Follow Cancel Post Comments | Trackback Catatan Terbaru Catatan Lama Laman utama Langgan: Comment Feed (RSS) Iklan Nuffnang 336 .Share Share with: This Page My Google Friends My Twitter Followers My FriendFeed Followers My Yahoo! Friends This Page <span style="color: #808080.

CLICK Iklan Di Atas Untuk Informasi Tambahan Cari Lebih Tepat Apa Yang Anda Mahu Cari Di Blog Ini Top of Form partner-pub-8240 ISO-8859-1 Search Bottom of Form Custom Search Iklan Nuffnang 160 My Facebook Amiene Rev Amiene Rev Facebook .

Just a click away and you can win cash prizes up to RM 75. #rosevelt4incubus FREE DELIVERY WITHIN KL & PJ.RAHSIA PROTON EXORA LAGI Do you truly know the truth about MPVs? #allaboutexora CERITA SENI HIBURAN Help our very own homegrown boys achieve their dreams by voting for Rosevelt to score an opening spot for Incubus' concert.000! #BeritaHarian .

Malay In Google Perjuangan ini selesai. #nowyoucan be online ANYWHERE! . sudah ada Bahasa Melayu dalam Language Tools. ChurpChurp TOP UP HP! Lo and behold! With Hotlink prepaid data roaming. Kini.

RUMAH ANAK YATIM MISSING CHILD MISSING CHILDREN .

Foto Adik Sharlinie FREE E-ZINE Blog Designer Hakcipta Terpelihara .

pada 13 Februari 1993 di Jalan Stulang Baru. iaitu dua hari sebelum Hari Memperingati Valentinus. Hassan Al Banna telah meninggal dunia.Copyright © 2006++ Amiene Rev. Allahyarham Mohamed Hamzah meninggal dunia ketika berusia 75 tahun. Bendera Malaysia telah disahkan oleh King George VI pada 19 Mei 1950 dan pertama kali dikibarkan di depan Istana Selangor pada 26 Mei 1950. bagi setiap tahun. Johor. Tokoh: Hassan Al Banna Pada 12 Februari 1949. adalah wajar jika kita memperingati pemergian tokoh terbilang Islam ini. Technorati . Maka. Template & Design by Amiene Rev Visit Kelantan! Sejarah Jalur Gemilang Bendera Malaysia Jalur Gemilang dicipta oleh Allahyarham Mohamed Hamzah yang ketika itu berusia 29 tahun dan merupakan seorang arkitek di JKR (Jabatan Kerja Raya) di Johor Bahru. Johor. Kampung Melayu Majidee. pada setiap 12 Februari.

May 16.Halimahton Ten tips to improve your teaching .Halimahton Testing… . February 18.Halimahton What can you do for your kids’ education? .Iskander Getting kids to enjoy learning .Friday. 2011 . 2009 . 2008 .Wednesday.Wednesday. May 21. July 22.Wednesday. May 13.Halimahton OMG Posters! Captain America Posters by Tyler Stout and Olly Moss (Onsale Info) .Search Engine Optimization CLUSTER MAP Geng Jurnal Yusof Family's Official Blog New site with lots of updates . 2008 . April 30. 2008 .Friday.Tuesday.Add Me Tool Add Me! . 2008 .

2011 concept robots Concept robot by Liviu Tudoran . 2008 John Watkiss Solo Exhibition .Friday.Thursday.Friday. 2008 . 2011 Two New Concert Posters by Ken Taylor (Onsale Info) . 2011 The New Popshot Magazine Print Shop .Friday.Saturday.Thursday. 2011 Cirque Du Soleil “Zarkana” Poster by Ron English .Friday. July 22.Wednesday. 2011 Concept ships by Tim Murray .Thursday. August 01. 2011 SDF-1 Macross art on Conceptships . July 23. 2011 concept ships Concept spaceships by Liviu Tudoran . July 28. August 14. July 23. July 21. July 20. 2011 Concept ship art by Michel Rousseau .Tuesday.Thursday. 2011 Robotic animal concept by Marco Kunardi .“Letting Go…” Art Print by Matt Dangler .Saturday. 2011 Robot concept by Ross Burt . 2011 Artistic Anatomy Various works by Israel Martinez . June 25. July 15.Saturday. June 30. 2011 I'm friggin 40! . June 11.Friday. July 22. 2008 Various works by Sir Lawrence Alma-Tadema .Thursday. July 31.Friday.Monday. 2011 ROOK mech walker concept by Michael Herm . July 22. 2008 Various works by Victor Wang .Wednesday. June 16. 2011 Concept robots by Nikolay Yeliseyev . July 22. July 29. 2008 Various works by John Watkiss .Saturday. July 20.

RSS FEED atom| feedburner| rss Apa Kata Mereka? HuffingtonPost America's Best Outdoor Movie Theaters .*This is part of a regular series of Google Apps updates that we post every couple of weeks. the tr… 46 min yang lalu The Official Google Blog Google Apps highlights – 7/22/2011 ... On select evenings.Who would know better about how to deal with online scams and swindles than the Better Business Bureau (BBB)? When people are ripped off. 17 beberapa jam yang lalu http://anw aribrah Anwar Ibrahim . it signals that a bl.The hush that falls over those gathered at Hollywood Forever Cemetery isn't just a sign of respect for the dead. 11 min yang lalu Mashable! Buyer Beware: BBB Highlights Top 10 Online Scams [INFOGRAPHIC] ... Look for the label “Google Apps highlights" and subscribe to t.

4 beberapa hari yang lalu Celebrity Blogsphere . 3 beberapa hari yang lalu Isu dan Berita Hangat Liverpool vs Malaysia MATCH SCHEDULE: .. 2011.. 1 hari yang lalu Colour Lover Seamless Studio for Mac/PC ~ Pattern Power! . Liverpool. 5:30am Competition: Friendly Live/Repeat: Live Liverpool will face Malaysia XI July 16...Dari http://www.MATCH SCHEDULE: Date/Time: Jul 16. on Friday. Inc.Isu Scorpene : Peguam Perancis Dihantar Pulang Tanpa Sebab .net/ Peguam dari Perancis. Wiliam Bourdon yang mendedahkan skandal pembelian kapal selam Scorpene.F+W Media. a reseller of third-party writing and filmmaking tools. has announced the purchase of The Write Store. 2 beberapa hari yang lalu TONTONFILEM Latah... 2011..tvsnews. akan dihantar pulang ke negarany.com's Writer's Blog F&W Media Buys The Writers Store . The Write Store has a store in Burba.What we love more than anything is helping people share their ideas & inspirations. Belon Putih dan Imejan Islam 3 beberapa hari yang lalu Writerswrite. A couple years ago we added the ability for members to color in 100 pre..

Min.codomain..c.Co Domain .[image: Google Logo]TechCrunch reports that Google has purchased the g.com/ 6 beberapa blan yang lalu SELAMBAKODOK'S HOUSE Raja lawak 5 .. 4 beberapa hari yang lalu Resepi Petua Cerita Berita Laluan Alternatif ke Petua Cerita Berita . The g. 6 beberapa blan yang lalu http://w w w .Our Blog Has Moved To: http://petuaceritaberita. 1 tahun yang lalu Grup Karyawan Luar Negara ..Raja lawak kembali lagi dan saya rasa ini akan menjadi antara musim raja lawak yg terbaik pernah kita tengok! Tapi ada berberapa benda yg agak menyentuh ha.Part time/Full time (*10 vacancies*) Unit Trust Consultants Urgently Required. Qualification : Diplo.Google Buys G.Click HERE to leave a comment… 10 beberapa blan yang lalu Peluang Pekerjaan Unit Trust Consultant .kany Kanye's Blog BALMAIN Distressed sequined cotton top . Full time/Part time. Google will used it as a shortcut for Google products and services.blogspot.Unit Trust Consultant ..Part time/Full time ...

COM HTTP://KARYAWANLUARNEGARA.COM HTTP://KARYA. Mumbai April 15. Begitu besar tugas seorang . 1 tahun yang lalu Yasmin Ahmad A song of longing I'm hoping to use for the ending in Wasurenagusa. 2 beberapa tahun lalu Pandangan Terhormat zamlina: syahdu menatap titipan cikgu dalam blog.COM HTTP://KARYAWANLUARNEGARA. Twitter . 2 beberapa tahun lalu http://bigb.Telah berpindah! .chedet. 2 beberapa tahun lalu http://test.Prateeksha..... Our hearts go to the.bigadd Amitabh Bachchan DAY 356(i) ....tersentuh hati saya membacanya.The Kuala Lumpur Foundation to Criminalise War is shocked and angered over the Israeli invasion of Gaza since Saturday 27 December 2008.COM HTTP://KARYAWANLUARNEGARA. Mahathir Statement on the Israeli Invasion of Gaza ..Kami telah berpindah ke HTTP://KARYAWANLUARNEGARA. Tun Dr. 2009 Wed 11:08 PM Trusting in God will not ma..

Join the conversation PLAN INTERNET HEBAT Get #P14G ONE Plan with 2 modems for the best broadband experience at indoor and outdoor! And save up to RM290! BEAUTIFUL BODY TIPS Try out #HotlinkIChannels Top Up Adventure game & stand a chance to win an iPad 2 or an iPod Nano! ANUGERAH PENGGUNA DIGI .

dot RAHSIA PROTON EXORA MANTAP Think you know all about Proton Exora? Well. let us tell you what you don't know! #allaboutexora HONDA TERHEBAT! MILIK SIAPA? It's time we need to shower some love to our tummy and you can do so by taking up the #nestlebliss challenge! TANYA SAMA AMIENE REV .com.Have you seen the new edgy Vios G Limited and TRD Sportivo? Don’t miss it at the #ToyotaRoadshow http://www.toyota.my/vios/roadshow.

BLOGGER CONTRACTS Sukacita dimaklumkan bahawa kontrak penulisan DUKE AMIENE REV sudah mencapai kuota yang dikehendaki. Tawaran kini ditutup. DUKE AMIENE REV LOGO .

DUKE AMIENE REV LOGO Profil Blogger Lihat profil lengkap saya MISSING PERSON .

ABAR: Anugerah Blogger Amiene Rev Ulasan ABAR 2008 .

E-ZINE AMIENE REV 01 E-ZINE AMIENE REV 02 Hikayat Amiene Rev .

. Senarai Badan Islam Yang Diiktiraf JAKIM 2011 Rakyat Malaysia Utamakan Harga Murah Harga pulau diturunkan dari RM6 juta kepada RM456.Rahsia Six Pack Cicak Tokek Haram Dimakan .16 JULA..Forum Dragonizer Arkib Blog ► 2011 (288) ► Julai 2011 (22) PERTANDINGAN AKHIR PIDATO 1 MALAYSIA Haqqul Yakin PROGRAM KECERIAAN BULAN KEMERDEKAAN 2011 . Petua Kempiskan Perut ....

Peraturan Pelabelan Sayur dan Buah. Kenaikan Gaji Pekerja Berkemahiran 15-20 Peratus Motosikal Terbang Pertama Di Dunia .Mendisiplinkan a.. PERHIMPUNAN BERSIH ...Prepaid Tax Celcom Instanet ....0 .. Laman Web Malaysia Digodam Diserang Hackers WWW SCAMMER ALERT INFO Laman Web Khusus Senarai Sc. . Harga Ayam Naik RM1 Sekilo ...Strategi Meman.Tiada Kopitiam Halal Di Selangor – JAKIM Semakan Nama Calon Latihan Khidmat Negara PLKN 201.FAKTA-FAKTA ► Jun 2011 (45) 1 Julai 2011 . PENGHAYATAN RAMADHAN MENURUT SUNNAH RASULULLAH S..Senarai Jalan Ditutup Bersih 2.A. Cukai Telefon Mudah Alih Prabayar .Kini RM2...Perhimpunan Bersih Malaysia 2011 Contoh Surat Kiriman Rasmi ...80 seliter Taktik Penggodaman Dalam Jangkaan .Surat Permohonan Contoh Surat Kiriman Rasmi – Surat Aduan Contoh Karangan Surat Rasmi Jenis-jenis Lelongan Yang Menguntungkan Musim Bulan Terang Punca Harga Ikan Naik Program Motivasi Alihan Pelajar . Punca Kemalangan Jalan Raya Senarai Harga Barangan Jatuh Laman Web KDPNKK SEPAH Juara Maharajalawak Naib Juara JOZAN Petrol RON 97 turun 10 sen .Flying Bike SURUHANJAYA PILIHAN RAYA ...Harga Ikan Turut Naik.Perkhidmatan Jalur Lebar Termura.

..Kalau Bosan Nak Buat Apa? Sejarah Melayu . Malaysia Sasaran... Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules Movie Synopsis. Video JOZAN Maharaja Lawak Minggu Ke 11 TERBAIK! Maharaja Lawak Minggu ke 11 ..30 pag... X-MEN First Class Synopsis Poster Kisah Hantu Budak Sesat Cari Emak di Lebuh Raya Ka..Filem KL Gangster ..Lawak Pr...Ra.Datuk Yusof Haslam . Green Lantern Movie Synopsis Movie Poster 2011 ► Mei 2011 (53) ► April 2011 (49) ► Mac 2011 (34) ► Februari 2011 (23) ► Januari 2011 (62) ► 2010 (256) ► Disember 2010 (50) ► November 2010 (45) ► Oktober 2010 (45) .. Video Maharaja Lawak Jozan Minggu Ke 11 ...Temubual dengan Anonymous Hacker.Nabil.. Video Maharaja Lawak Kumpulan Sepah Minggu 11 . Kejatuhan Facebook Semakin Disedari Hacker Ancam Serang 10 Laman Web Kerajaan 3.. Apa Nak Buat Masa Cuti Hujung Minggu Ini? Punca Bosan . Jambu dan R2 ..The Malay Annals (1948 Pindaan Da. Puntianak Hempap But Kereta di Lebuh Raya Karak ULASAN KL GANGSTER .. PEKIDA ....ADA NILAI KEMANUSIAAN DAN PEN.

► September 2010 (22) ► Ogos 2010 (22) ► Julai 2010 (2) ► Jun 2010 (14) ► Mei 2010 (21) ► April 2010 (5) ► Mac 2010 (10) ► Februari 2010 (6) ► Januari 2010 (14) ► 2009 (326) ► Disember 2009 (49) ► November 2009 (26) ► Oktober 2009 (42) ► September 2009 (48) ► Ogos 2009 (26) ► Julai 2009 (15) ► Jun 2009 (11) ► Mei 2009 (1) ► April 2009 (4) ► Mac 2009 (34) ► Februari 2009 (30) ► Januari 2009 (40) ► 2008 (395) ► Disember 2008 (48) ► November 2008 (27) ► Oktober 2008 (25)

► September 2008 (104) ► Ogos 2008 (27) ► Julai 2008 (34) ► Jun 2008 (27) ► Mei 2008 (26) ► April 2008 (30) ► Mac 2008 (28) ► Februari 2008 (10) ► Januari 2008 (9) ► 2007 (302) ► Disember 2007 (15) ► November 2007 (2) ► Oktober 2007 (35) ► September 2007 (34) ► Ogos 2007 (53) ► Julai 2007 (23) ► Jun 2007 (12) ► Mei 2007 (15) ► April 2007 (46) ► Mac 2007 (20) ► Februari 2007 (28) ► Januari 2007 (19) ► 2006 (187) ► Disember 2006 (31) ► November 2006 (41) ► Oktober 2006 (37)

► September 2006 (13) ► Ogos 2006 (46) ► Jun 2006 (5) ► Mei 2006 (14) ▼ 2005 (60) ► September 2005 (12) ► Julai 2005 (1) ► Jun 2005 (1) ► Mei 2005 (1) ▼ April 2005 (7) Soal Jawab Agama - Orgasme Tanpa Bersetubuh Soal Jawab Agama - Hukum Oral Seks dan Air Mazi Soal Jawab Agama - Cara-Cara Mandi Wajib Mengikut ... Soal Jawab Agama - Hukum Melancap Atau Onani Muat Turun Lagu Secara Halal - The Safe and Legal ... Petua Penulisan Karangan Bahasa Melayu Sekolah Ren... Soal Jawab Agama - Seks Dalam Keadaan Berbogel ► Februari 2005 (38)

Kod Pengkritik Blog

Letakkan kod ini ke dalam blog anda:

BLOG REVIEWER CODE --> <a href="http://dukea mienerev.blogspot PAUTAN SENARAI WEB RUJUKAN SENARAI BLOGGER SUDAH DIULAS BLOG KELUARGA AMIEN TUKAR SUKA SAMA SUKA Technorati Tool Bilangan Pengunjung Saat Ini 2 Online Users Carta Top Malaysia Uji Kelajuan Web Uji Kelajuan Web! .<!-.

CQ Counter Free Counter Anti SPAM Jentera Blogger Sejak 13 April 2008 web stats tracker StatCounter .

May 25. May 30. July 07.Thursday. April 01. June 02.Net guinea pigs crossing a bridge .Saturday. 2011 a kingsnake .Friday. 2011 hammerhead shark .Monday. 2011 .Friday. July 07. 2013 Kemaskini Disiplin Blog Sastera . 2011 monkey in the rain in a forest . July 14.Thursday.Saturday. 2013 Kenapa Novelis/Cerpenis Perlu Baca Puisi? . 2012 Pengumuman! -Thread Cerpen Yg Tidak Aktif DIPADAM Sekarang.Jaringan Berbalas Promosi Carta Blog Penganjur KOLEKSI PERCUMA BAHASA MELAYU UPSR KUASANA ENERGY: Interactive • learning • Bahasa Melayu Tahun 1 SKDAZ • Laman Pengurus Senarai Blog Rosak Seketika.Wednesday.Thursday. August 01. July 22. Azmah Nordin Soal Jawab Ttg Novel & Cerpen . Harap Maaf. 2011 alligators fishing at night . 2012 Sastera Sabah Sudah Mati? .Monday. July 22. . 2011 BlueBison.

mekanikal. Tidak dibenarkan diterbitkan semula untuk tujuan komersial mana-mana bahagian terbitan ini dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik. Samad Said Aaron Aziz ABAR Abdul Halim Bustaman Academy Award Adab Adam Shah Adibah Ahmad Adibah Noor .blogspot. Sekiranya terlanjur mengeluarkan apa-apa bahan di dalam blog ini. individu atau pihak terbabit hendaklah membayar royalti kepada Amiene Rev bagi setiap karya atau tulisan yang disiarkan di penerbitan tersebut. iaitu http://dukeamienerev.Hakcipta Terpelihara (C) 2008++ oleh Amiene Rev. Bagi penerbitan yang bersifat komersil. maka hendaklah dikreditkan kepada nama Amiene Rev sebagai penulis/pengkarya dan pautan laman blog ini.com sebagai sumber asal. iaitu Amiene Rev. Sedikit-sedikit Lama-lama Jadi Bukit: Timbunan Perkataan dan Istilah Di Dasar Blog Duke Amiene Rev 2008 2010 2011 2012 51 A Christmas Carol A. disalin semula atau sebaliknya tanpa izin pemilik blog Duke Amiene Rev.

Adik Sepupu Adiputra Ads Advertisement Adzrin Azhar Agensi Angkasa Negara Aib Aidil Fitri Air Asia Online Booking Air Asia Promotion Air Terjun Aizat Akademi Fantasia Akademik Akta Hakcipta Al Quran AL-BAQARAH AL-QURAN Alam Sekitar Alien Alif Satar Aliff Aziz Aliran Iktisas Aliran Kesusasteraan dan Kesenian Aliran Perdagangan Aliran Sains Kemanusiaan .

Aliran Sains Tulen Aliran Sains Tulen Agama Alkohol Altimet Amiene Rev Lyrics Amiene Rev Mengelilingi Dunia Amiene Rev's Fantastic Travel Amitabh Bachchan ammonia Ana Raffali Anak Angkat Anak Yatim Anak-Anak Yatim Anak-Anak Orang Miskin Anak-Anak Yatim dan Anak-Anak Orang Miskin Andai Kata Andrew Johnston Angkasa Animasi Anime Anjjing Anonymous Anti Spyware Anti Virus Anugerah Amiene Rev Anugerah Filem Anugerah Skrin .

Anulus Arkitek Arwah Asal Usul Ask Amiene Rev Astronomi Atap Rumput Atheis Attention Please Awal Muharram Awan Dania Awan Yang Terpilu Ayam Ayam Goreng Ayat-ayat Cinta Azam Azrul Babi Bahasa Bahasa Ibunda Bahasa SMS Bakat Balas Bandaraya Amiens Banjir Bank Negara .

0 Besut Betta Splendens Bil Elektrik Bila Cinta Bilut .Banner Tambahan Barang Dapur Barang Tiruan BATA Batuk Bazigar Belajar Muzik Online Belanjawan Belenggu Bencana Bencana Alam Bendera Malaysia Bendera Perak Bendera Selangor Bentong Beras Berbuka Puasa Bernama Bersetubuh Bersih Bersih 2.

Bintik Hitam Pada Wajah Biografi Biologi Bisnes Internet Black Black Hole BlackBerry Blog Assignment Blog Homework Blog Kaunseling Blog Review Blog Task Blog Template Blogger Blogging Blook Bola Sepak Bonus Raya Bowling Bowling Centre Broadband Bronkitis Buah-buahan Buat Duit Budaya Budaya Hedonis .

Amiene Rev Catatan Seorang Guru Catatan Seorang Pesakit Aneroksia Nervosa Catatan Seorang Saintis Catherine Tate Celcom Celebrity Cerita Hantu Asrama Cerita Moral .Budget Bulanan Bulan Muharram Bulan Puasa Bumbung Taman Bunian Bunkface Bunuh Diri Burger Calon Peperiksaan Cara Lelaki Menilai Wanita Sebagai Calon Isteri cari Cari Kawan Cartoon Cat Farish Catatan Amiene Rev Catatan Pembaca Catatan Peribadi Catatan Prof. Dr.

Cerita Seram Cerita Teladan CESB Cetak Rompak Charles Xavier Chatter Che Nat Chimera ChurpChurp Cicak Cicakman 2 Cinta Climate Change Clinique Cloudy With A Chance Of Meatballs Colby O&#8217. Donis Comedian Comedy Comic Creator Comment Comment System Services CONTEST Contest Online Contoh Surat Kiriman Rasmi Cooking Temperature Crayon .

Credit Card Crocs Cukup Indah Culture Cuti Hujung Minggu Cuti Sekolah Cuti Semester Cuti Umum Cuti-cuti Malaysia Dadah Dagu Dagu Berlapis Daif Dance Darihal Sala dan Ahayihala Darr Dataran Merdeka Datuk Yusof Haslam David Teo Dean A. Burhanuddin Definisi Definition Demam Peperiksaan Demo Novel Game: Adam Budak Jujur Dera Derma Darah .

Derma Pembinaan Masjid Derma Pembinaan Surau Devdas Diamond Black Seed Diari Lama Seorang Mahasiswa Diary Of A Wimpy Kid Diet Digg DiGi DiGi Opera Mini Dil Se Diploma Disiplin Disk Tool Disneyland Doa Doa Akhir Tahun Doa Awal Tahun Doa Mohon Perlindungan Doomsday Dosa-Dosa download Download Hantu Kak Limah Balik Rumah Drama Bersiri Drama Jepun Drama Terbaik .

Drawing Duta E-Zine Amiene Rev Eksoskeleton Ella English English to Malay Ensiklopedia Blog Entrepreneur Epilog Syurga Cinta Episode Guide Era FM Ernő Rubik Escalator Evolusi KL Drift Exo Squad Facebook Facebook Closing Down Facebook Ending Facebook Endng Facebook March 15 Facebook Shutdown Facebook Shutting Down Faizal Tahir Fakta Filem Falsafah Amiene Rev .

Falsafah Kebangsaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Negara FAMA Fara Fauzana Farah Asyikin Favourite Fenomena Visual Fenomena YouTube Fernanda M Andrade Fidyah fILEM aksi Filem Barat Filem Congkak Filem Crayon The Movie Filem Duyung Filem Hantu Kak Limah Balik Rumah Filem Jin-Notti Filem Karak Filem Keluarga Filem KL Gangster Filem Komedi Filem Komedi Seram Filem Kongsi Filem Luar Negara Filem Malaysia .

Filem Megamind 3D Filem Melayu Filem Muzikal Magika Filem Ngangkung Filem Rapunzel Filem Seram Filem Skyline Filem Surrogates Filem Tempatan Filem Terbaik Filem Thailand Filem The Fourth Kind Filem X-Men Filianti Vlee Film Hantu Kak Limah Balik Rumah. Film Synopsis Find Friend Fitnah Flight Attendant Folio Sejarah Kota A Famosa For The Rest Of My Life Forward E-mail Foto Foto Kucing France Fraud .

Free Free Blog Template FREE GIFT Freeware Friendster Friendster Comment Frostmourne Full Metal Alchemist .Brothers G-Force Gaji Galileo High School Gambar dan Peta Kota A Famosa Gambar Kucing Gambar Makhluk Asing Gandum Gangguan Teksual Gasing Gejala Sosial Genetik Gerhana Matahari Gliese 581G Global Warming Glosari GMP Google Chrome Grafik .

Green Lantern Greenhouse Effect GreenWomen greg vezina Griffindor Guinea Pig Guppy Gusi Peace Price Foundation H1N1 Habbatus Sauda Hacker Hadis Hadis Palsu Hafiz AF7 haiku Haiwan Hak Asasi Hal Jordan halal Halal Haram halimaton Hamas Handphone Hantu Kak Limah Balik Rumah Hd Trailer Hantu Kak Limah Balik Rumah Movie Haq .

Haqqul Yakin Harakah Harga Barang Hari Hari Kebangsaan Hari Kiamat Hari Raya Hari Seniman Harry Potter Hasan Head Or Tail Hedonisme Hema Malini Herbal Essence Heroes Hiburan Hijab Sang Pencipta Hikayat Amiene Rev Hikayat Merong Mahawangsa Hikmah Himitsu Hip Hop Histeria Holiday Quotes Home Tuition Honda .

Honduras hot Hot FM Hotlink HPA Hubungan Sesama Manusia Hukum Agama Hukum Berpuasa Hulu Langat hydrofuel i-City Ibadat Iblis Ibu Bapa Ibu Robotku Sayang Ikan Pelaga IKIM FM iklan Ilusi Optik Imam Abu Hanifah IMR Individu Infection Insha Allah Instanet Institut Pengajian Tinggi Swasta .

Institut Penyelidikan Perubatan Insurans Am International Version Internet Internet Account Internet Bro Internet Browser Internet Connection Internet Radio Invididu IPT IPTS IQ Test Ironi Is Facebook Shutting Down Island Hopping Isma AF7 Israel Istana Di Rimba iTalk Itik Jaafar Taib Jabatan Meteorologi Jabatan Penerangan Malaysia Jadual Gaji Kakitangan Awam Kerajaan Jahat .

JAKIM Jalur Gemilang Jam Antarabangsa Jambu Jawatan Kosong Jaya Bhaduri Jenayah Jennifer's Body Jeragat Jeram Linang Jeram Pasu Jerawat Jimak Jin Jintan Hitam Joanna Job Vacancy Johan Johor Johor Bahru Josephine Belasco Josh Groban Jozan Jurnal Pengembaraan Jutawan Kad Bank .

Kad Kredit Kad Pengenalan Kad Ucapan Kaedah Numerologi Kajian dan Kerja Kursus Kajian Geografi Tempatan Kajian Sejarah Tempatan Kaki Kakitangan Awam Kakitangan Kerajaan Kakitangan Sokongan Kerajaan Kal Ho Na Ho Kalau Berpacaran Kalendar Aktiviti Kalendar Islam Kalkulator Zakat Kamera Kamus Ejaan Bahasa Melayu Online Kanak-kanak Hilang Karak Karak Highway Karangan dan Esei Karya Eksperimentasi Karya Kreatif Kasut kata .

Kata-kata Hikmah Kaunseling Kaunselor KB Mall KB Mall Runtuh KDPNKK Keagamaan Keajaiban Al Quran Kebudayaan Kedah Kedai Online Keistimewaan Solat Keko .Kisah Anak Kucing Yang Menjadi Guru Kekosongan Jawatan Kelantan Kelapa Kelaparan Kemaafan Kemalangan Jalan Raya Kementerian Kesihatan Kemerdekaan Kemuliaan Allah Kenderaan Kening Kentucky Fried Chicken Kepingan Puzzle .

Keputusan PMR Keputusan SPM Kerja Kosong Kerja Kursus Sejarah Kerjaya Kertas Soalan UPSR PMR SPM Kesalahan Bahasa Kesan Rumah Hijau Keselamatan Jalan Raya Kesenangan Kesenian Kesialan Sosial Kesihatan Kesungguhanku Kesusahan Kevin Rose Kewangan Keychain KFC Khasiat Khinzir Kiamat Kisah Hantu Asrama Kisah Seorang Guru Kisah Seram KITAB

Klasik Nasional Kolam Air Panas Koleksi Cerita Seram Komen Peringatan Komen Persahabatan Komen Sabar Komen Sosial Komen Tanggungjawab Komen Urusan KOMSAS Konflik Konjunktivitis Konsep Kontroversi Kosmo Kota Bharu Kota Tinggi KPDNKK KRU Studio Kuah Kuala Lumpur Kuliah Budaya Kulit Buku Kurikulum Kuruskan Muka Tembam Kutu

Kyuubi Labuan Lagu Patriotik Lagu dan Lirik Lagu Inspirasi Sukan Lagu Tema Lagu Tradisional Lagu Untukmu Laktosa Lalu Lintas Laman Web Langkawi Language Tools Larian 100 Jam Laskar Pelangi latest Lavender Heights Lebuh Raya legal Legendaris Lelaki Lelong Let Me In Lirik Amiene Rev Lirik Lagu Lirik Lagu Indonesia

Lirik Lagu Inggeris Lirik Lagu Maher Zain Lirik Lagu Melayu Lirik Lagu Nasyid Lirik Lagu.Little Miss Sunshine Live Radio Liwat Logo Logo Kementerian Lohong Hitam Lokasi Satelit Love Lukis Lukisan Lumpuh Luqman Al-Hakim Lyric Maal Hijrah Machang Magneto Maharaja Lawak Maher Zain Majalah Digital Majalah Fantasi Makam Mahsuri Makanan Halal .

Makanan Percuma Makanan Segera Malaikat Jibrail Malam Malaysia Malaysia Boleh Malaysian Dreamgirl 2 Audition Dates Malique Mandi Hadas Manga Manga Tutorial Mangsa Keganasan Marah Masa Depan Masalah Dagu Berlapis Mata Mata Bionik Mata Ganjaran Mata Merah Matematik Matt Reeves Mawi Maxis Mazhab Hanafi McDonald Meet Uncle Hussain .

Meet Uncle Hussein Megris Mei Melaka Melayu Melukis Membongkar Misteri Memori Di Ireland Mengandung Mengumpat Menyesal Merdeka Metafizik Michael Bay Michael Jackson Migrain Mikaeel Abdullah Milla Jovovich Mimpi Minyak Minyak Hijau Minyak Wangi Misi Sekolah Missing Person Misteri Mistik .

Com.Mizz Nina Molly Monalisa Motivasi Motivation Story Motosikal Movie Facts Movie Poster Movie Quotes Movie Review Movie Synopsis mp3 Msjbox muat Muat Turun mudah Mudah.My Muka Tembam Mulut Celupar Murung Music Radio Mut Mutant mutiara Mutiara Kata Muzium Negara .

My Life As A Blogger My Name Is Khan MyGreenOil MyKad mylist myminicity MySpace MySpace Comment Nabil Najwa Namikaze Minato Nasha Aziz Nasi Kukus National Bridge Model Competition 2007 Nazmi Negeri Sembilan Nescafe Kick Start New Moon NiagaKit Niat Puasa Nidji Nik Aziz Nikki Nikon D3000 Nikon D60 Ning Baizura .

Nintendo Nobel Non-Smartphone Nopen Nostalgia Nostradamus Novel Mini Novelet Novelis Amiene Rev Nuffnang Nurin Jazlin Nyamuk OKU One Single Impression Online Online Contest online game Online Job Online Music Education System Open Source Opera Operasi Malaysia Operation Malaysia Oprah Orang Hilang orkid .

Osama Laden Oscar OST Lagenda Budak Setan OST Laskar Pelangi OST Sutera Maya Otak Kiri Otak Kanan P.Ramlee Pahang Pain Pak Arab dan Kedai Kebab Palestin Pameran Pandang Ke Depan Pandangan Panduan Panduan Pekerjaan Panduan Penulisan Skrip Panduan Puasa Paranormal Parodi Parody Parrot Fish Parut Jerawat Pasaran Pasir Putih Patriotik .

payperpost Pekerjaan Di Internet Pekerjaan Internet PEKIDA Pelajar Cemerlang Pelajar Universiti Pelancongan Pelayar Internet Pelik dan Seram Peluang Pekerjaan Pemakanan Pemandangan Pembuli Siber Pemburu Mimpi Pemerhati Tersembunyi Penagih Dadah Penawar H1N1 Pencalonan ABAR Pencegah Batuk Pencegahan Pendapat Pendidikan Pendidikan Teknik dan Vokasional Penempatan Guru Penerbitan Pengajaran Bukan Alasan .

Pengambilan Anak Angkat Pengangkutan Awam Pengesahan Jawatan Pengguna Pengiklanan Pengkritik Blog Pengulas Blog Pengumuman Pening Kepala Penipuan Penjagaan Kulit Muka Penjenayah Siber Penulis Penyakit Batuk Penyakit Kaki Penyelidikan Peperiksaan Peraduan Peraduan Online Peragut Perak Perang Percetakan percuma Percutian Perdana Menteri Malaysia .

Perfume Perhatian Perhimpunan Bersih Perisian Perisian Beta Perisian Percuma Peristiwa dan Isu Semasa Perjuangan Perkahwinan Perlantikan Tetap Perlindungan Kenderaan Perlis Permainan permainan online Permainan Tradisional Permainan Wau Perniagaan Online Perodua Nautica Persahabatan Persatuan Penerbit Kecil Persaudaraan Persetubuhan Personaliti Personaliti Amiene Rev Perubatan Perumahan .

Petikan Novel Petrol Petua Petua Cepat Tidur Lena Petua Imam Syafie Petua Kecantikan Petua Kempiskan Perut Petua Menghilangkan Jerawat Petua Menghilangkan Parut Jerawat Petua Mudah Bersalin Phishing Piala AFF Suzuki Piano Tutorial Pipi Tembam Piring Terbang Plagiat Planet Baru Planet Hitam Planetarium Negara Plaza Tol PLKN PMR POD Politik popular Popular Question .

Pos Masalah Anda Poster Filem PPSMI Prabayar Practice English Prasekolah Prihatin Private Call Private Tutor Prize Profesion Perguruan Professor X Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pendengaran Programming Promosi Protein Proton MPV Proton Persona Psikologi Puasa Puisi Pujaan Malaya Pulau Pinang Pulau-Pulau Di Langkawi Pusat Boling Putera Katak

Qazaf Qazaf - Mangsa Fitnah QWERTY BlackBerry R.A.H.M.A.N R2 Radio Radio Blog Radio Era Radio IKIM Radio Internet Radio Muzik Radio Nasyid Radix Fried Chicken Radja Ragut Rahsia Misteri Rahsia Tarikh Lahir Raja Lawak Astro Raja Lawak Musim Ke-5 Ram Jaane Ramadhan Ramalam rambut Ramlee Awang Murshid Ratu Anai-Anai Read Write Poem

Red Riding Hood Rekabentuk Bangunan Unik Rekabentuk Buku-buku PTS Rekod Bilangan Ikan Betta Remp-IT Renren Renungan RESEPI ALA RESTORAN TERKENAL Resepi Ikan Resepi Resipi Daging Lembu Resepi Sedap dan Mudah Resipi dan Petua Masakan Rewards Points Rezeki rm Rodric Rules Romantis Selatan Rompak Roof Garden Rooftop Rubik Cube Rumah Anak Yatim Rumah Anak Yatim Malaysia Rune Blade Russell Crowe Saalat Time

Sabah Saber Rider Sabotaj 3 Sah Sahabat Sains Sains Al Quran Sajak Sajak Amiene Rev Sajak Cinta Sakit Belakang Sakit Kepala Sakit Mata Sakit Pinggang Sakit Tulang Belakang Salji Salman Khan San Francisco Sara Hidup Sarawak Satelit Satira Sayur-sayuran SBP Scammer Secret Admirer .

Sejarah Sejarah Blog Duke Amiene Rev Sejarah Forum Dragonizer Sejarah Islam Sekolah Berasrama Penuh Sekolah Khas Sekolah Kluster Sekolah Pendidikan Khas Sekolah Teknik Sekolah Vokasional Sekolah Wawasan Seks Selamat Malam Selangor Sembahyang Seminggu Untukmu Semut Senaman Senaman Dagu Senarai Rumah Anak Yatim Senawang Seni Senyum Sepah SERU Setiap Gambar Ada Cerita .

Shah Alam Shah Rukh Khan shampu Shilpa Lee Shuffle Siber Sikap Indonesia Yang Menyinggung Perasaan Rakyat Malaysia Simpulan Bahasa Sina Weibo Singapura Singgang Sinopsis Sinopsis Filem Situasi Six Pack Sixth Sense Skop Production Skrip Drama SKRIP SEBABAK Snowwalk Soal Jawab Agama Sofea Jane Solat Tarawih Solat Terawih song Sony Ericsson K660i .

Sos Tomato Spammer SPM SPNB Spoof Stacy Stalker Star Trek Steve Spielberg Steven Spielberg Stewardess Monogatari STPM Streaming Streamyx Street Dance Stres Stress Student Project Suami dan Isteri Suara Rakyat Suara Untuk Semua Subjek Tambahan Subjek Wajib SPM Subuh sufiah yusuf Suhaimi Mior Hassan .

Sukan Sukarelawan Sunday Scribbling Sungai Kelantan Sungai Lui Super Heroes Superdefense Surat Kiriman Rasmi Surat Pekeliling Surat Pembaca Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Suruhanjaya Pilihan Raya Susu Susu Kambing Susu Lembu Susu Manusia Susun Silang Kata Swades Sweeney Todd Swordtail Syaitan Syamsul Yusof Synopsis Hantu Kak Limah Balik Rumah Tabib Cina Tahun Baru Tahun Hijrah .

Taiping Talented Children tamadun dunia Taman Pulau Payar Tambah Tinggi Tanah Runtuh Tanggungjawab Amiene Rev Tanjung Rhu Tanya Sama Amiene Rev Tarian Tarikh Lahir Tasik Dayang Bunting Taylor University College Technical School Tekanan Perasaan Tekanan Perasan Teknologi Teknologi Pembelajaran Teladan Telaga Tujuh Telefon Tembam Tempat-tempat Menarik Temubual Temuduga Terbuka Tenpin Boling .

Teori Terapi Hati Dingin Terapi Menghargai Diri Menerusi Blog Terengganu Terminator Salvation Terus Terang Testimony The Story of Amiene Rev The Ugly Truth This Is It This Is Not My Sandwich Thundercats Tingkatan 4 Tips Juara AF Tips Peperiksaan Tips Teknologi TM TM Net Tokek Tokoh Tokoh Dunia Tokyo Tour Tourism Tradisional Tragedi .

Trailer Transformers Travel Travian Analyser Travian Cheat Travian Map Travian Online Browser Game Travian Tool Travianjavascript:void(0) TRON TRON Legacy Tuan Guru Tuan Tanah Tugasan Blog Tuisyen Tuisyen Di Rumah Tulang Belakang Tulisan Amiene Rev turun Tutor TV Online TV Show Quotes TV Shows Twitter Ubahsuai Genetik Uban .

Ubat Batuk Ucapan Uji Bakat Uji Minda Ujian IQ Ujian Personaliti Ular Ulasan ABAR 2008 Ulasan Blog Ulasan Buku Ulasan Buku Akademik Ulasan Buku Pendidikan Ulasan Drama Ulasan Filem Ulasan Laman Web Ulasan Manga Ulat Umpat Umum Underwater World Universiti Universiti Terbuka UPSR UPU Ustaz Haji Ahmad Sarwat Uzumaki Naruto .

Viagra Vid Video Video Bacaan Al Quran Virtual Keyboard Virtual Piano Vision School Volunteer Wabak Waktu Antarabangsa Waktu Imsak Waktu Maghrib Waktu Sahur Waktu Solat Wallpaper Wang Xiao Yang Wanita Wanted Waterfall Wawasan Open University Website Website Review What You Waiting For Wii Fit Windows 7 Wirawan .

Wireless wma Women WonderPet Woodlands World Clock X-Men X-Men Characters X-Men Intro Yang Sempurnakan Ku Yasmin Ahmad Yeh Jo Des Hai Tera You Raise Me Up YouTube Zaini Kosnin Zakat Badaniah Zakat Fitrah Zakat Harta Zakat Maliah Zina Zizan Zizi AF7 Zodiak 2008 (1) 2010 (6) 2011 (6) .

Samad Said (1) Aaron Aziz (1) ABAR (3) Abdul Halim Bustaman (1) Academy Award (1) Adab (2) Adam Shah (1) Adibah Ahmad (1) Adibah Noor (1) Adik Sepupu (1) Adiputra (2) Ads (2) Advertisement (2) Adzrin Azhar (1) Agensi Angkasa Negara (1) Aib (1) Aidil Fitri (1) Air Asia Online Booking (1) Air Asia Promotion (1) Air Terjun (1) Aizat (2) Akademi Fantasia (4) Akademik (4) .2012 (3) 51 (1) A Christmas Carol (1) A.

Akta Hakcipta (1) Al Quran (2) AL-BAQARAH (3) AL-QURAN (3) Alam Sekitar (1) Alien (1) Alif Satar (1) Aliff Aziz (1) Aliran Iktisas (1) Aliran Kesusasteraan dan Kesenian (1) Aliran Perdagangan (1) Aliran Sains Kemanusiaan (1) Aliran Sains Tulen (1) Aliran Sains Tulen Agama (1) Alkohol (1) Altimet (1) Amiene Rev Lyrics (2) Amiene Rev Mengelilingi Dunia (1) Amiene Rev's Fantastic Travel (1) Amitabh Bachchan (2) ammonia (1) Ana Raffali (2) Anak Angkat (1) Anak Yatim (1) Anak-Anak Yatim Anak-Anak Orang Miskin (1) Anak-Anak Yatim dan Anak-Anak Orang Miskin (1) .

Andai Kata (2) Andrew Johnston (1) Angkasa (2) Animasi (5) Anime (5) Anjjing (1) Anonymous (3) Anti Spyware (3) Anti Virus (2) Anugerah Amiene Rev (6) Anugerah Filem (1) Anugerah Skrin (1) Anulus (1) Arkitek (6) Arwah (1) Asal Usul (2) Ask Amiene Rev (2) Astronomi (2) Atap Rumput (1) Atheis (1) Attention Please (1) Awal Muharram (1) Awan Dania (1) Awan Yang Terpilu (1) Ayam (2) Ayam Goreng (3) .

Ayat-ayat Cinta (1) Azam (1) Azrul (1) Babi (1) Bahasa (19) Bahasa Ibunda (1) Bahasa SMS (3) Bakat (4) Balas (1) Bandaraya Amiens (1) Banjir (1) Bank Negara (1) Banner Tambahan (1) Barang Dapur (2) Barang Tiruan (1) BATA (1) Batuk (1) Bazigar (1) Belajar Muzik Online (1) Belanjawan (2) Belenggu (1) Bencana (1) Bencana Alam (3) Bendera Malaysia (2) Bendera Perak (1) Bendera Selangor (1) .

0 (2) Besut (1) Betta Splendens (11) Bil Elektrik (1) Bila Cinta (1) Bilut (1) Bintik Hitam Pada Wajah (1) Biografi (1) Biologi (2) Bisnes Internet (1) Black (1) Black Hole (1) BlackBerry (2) Blog Assignment (1) Blog Homework (1) Blog Kaunseling (2) Blog Review (2) Blog Task (1) Blog Template (4) Blogger (2) .Bentong (1) Beras (1) Berbuka Puasa (8) Bernama (2) Bersetubuh (1) Bersih (2) Bersih 2.

Blogging (1) Blook (1) Bola Sepak (1) Bonus Raya (3) Bowling (1) Bowling Centre (1) Broadband (4) Bronkitis (2) Buah-buahan (1) Buat Duit (3) Budaya (2) Budaya Hedonis (1) Budget Bulanan (1) Bulan Muharram (3) Bulan Puasa (3) Bumbung Taman (1) Bunian (1) Bunkface (1) Bunuh Diri (2) Burger (1) Calon Peperiksaan (1) Cara Lelaki Menilai Wanita Sebagai Calon Isteri (2) cari (1) Cari Kawan (2) Cartoon (2) Cat Farish (1) .

Amiene Rev (7) Catatan Seorang Guru (33) Catatan Seorang Pesakit Aneroksia Nervosa (6) Catatan Seorang Saintis (8) Catherine Tate (1) Celcom (1) Celebrity (1) Cerita Hantu Asrama (2) Cerita Moral (1) Cerita Seram (16) Cerita Teladan (2) CESB (1) Cetak Rompak (1) Charles Xavier (1) Chatter (1) Che Nat (1) Chimera (1) ChurpChurp (2) Cicak (2) Cicakman 2 (1) Cinta (4) Climate Change (1) Clinique (1) .Catatan Amiene Rev (18) Catatan Pembaca (1) Catatan Peribadi (234) Catatan Prof. Dr.

Cloudy With A Chance Of Meatballs (1) Colby O’ Donis (1) Comedian (1) Comedy (1) Comic Creator (1) Comment (6) Comment System Services (1) CONTEST (3) Contest Online (2) Contoh Surat Kiriman Rasmi (1) Cooking Temperature (3) Crayon (1) Credit Card (1) Crocs (1) Cukup Indah (1) Culture (1) Cuti Hujung Minggu (1) Cuti Sekolah (3) Cuti Semester (1) Cuti Umum (1) Cuti-cuti Malaysia (1) Dadah (1) Dagu (1) Dagu Berlapis (1) Daif (1) Dance (1) .

Burhanuddin (1) Definisi (8) Definition (3) Demam Peperiksaan (1) Demo Novel Game: Adam Budak Jujur (13) Dera (1) Derma Darah (2) Derma Pembinaan Masjid (1) Derma Pembinaan Surau (1) Devdas (1) Diamond Black Seed (1) Diari Lama Seorang Mahasiswa (1) Diary Of A Wimpy Kid (1) Diet (1) Digg (1) DiGi (2) DiGi Opera Mini (2) Dil Se (1) Diploma (1) Disiplin (1) Disk Tool (1) .Darihal Sala dan Ahayihala (1) Darr (1) Dataran Merdeka (1) Datuk Yusof Haslam (1) David Teo (1) Dean A.

Disneyland (1) Doa (6) Doa Akhir Tahun (1) Doa Awal Tahun (1) Doa Mohon Perlindungan (1) Doomsday (1) Dosa-Dosa (1) download (1) Download Hantu Kak Limah Balik Rumah (1) Drama Bersiri (2) Drama Jepun (1) Drama Terbaik (1) Drawing (1) Duta (1) E-Zine Amiene Rev (5) Eksoskeleton (2) Ella (1) English (16) English to Malay (1) Ensiklopedia Blog (1) Entrepreneur (2) Epilog Syurga Cinta (1) Episode Guide (1) Era FM (1) Ernő Rubik (1) Escalator (1) .

Evolusi KL Drift (1) Exo Squad (1) Facebook (4) Facebook Closing Down (1) Facebook Ending (1) Facebook Endng (1) Facebook March 15 (1) Facebook Shutdown (1) Facebook Shutting Down (1) Faizal Tahir (2) Fakta Filem (2) Falsafah Amiene Rev (7) Falsafah Kebangsaan (1) Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1) Falsafah Pendidikan Negara (2) FAMA (1) Fara Fauzana (1) Farah Asyikin (1) Favourite (1) Fenomena Visual (2) Fenomena YouTube (2) Fernanda M Andrade (1) Fidyah (1) fILEM aksi (1) Filem Barat (18) Filem Congkak (1) .

Filem Crayon The Movie (2) Filem Duyung (1) Filem Hantu Kak Limah Balik Rumah (1) Filem Jin-Notti (1) Filem Karak (2) Filem Keluarga (1) Filem KL Gangster (1) Filem Komedi (1) Filem Komedi Seram (1) Filem Kongsi (1) Filem Luar Negara (31) Filem Malaysia (13) Filem Megamind 3D (1) Filem Melayu (1) Filem Muzikal Magika (1) Filem Ngangkung (1) Filem Rapunzel (1) Filem Seram (8) Filem Skyline (1) Filem Surrogates (1) Filem Tempatan (1) Filem Terbaik (1) Filem Thailand (2) Filem The Fourth Kind (1) Filem X-Men (1) Filianti Vlee (1) .

(1) Film Synopsis (2) Find Friend (1) Fitnah (3) Flight Attendant (1) Folio Sejarah Kota A Famosa (3) For The Rest Of My Life (1) Forward E-mail (1) Foto (1) Foto Kucing (1) France (1) Fraud (3) Free (1) Free Blog Template (4) FREE GIFT (1) Freeware (10) Friendster (9) Friendster Comment (6) Frostmourne (1) Full Metal Alchemist .Brothers (1) G-Force (1) Gaji (4) Galileo High School (1) Gambar dan Peta Kota A Famosa (1) Gambar Kucing (1) Gambar Makhluk Asing (1) .Film Hantu Kak Limah Balik Rumah.

Gandum (1) Gangguan Teksual (1) Gasing (1) Gejala Sosial (1) Genetik (1) Gerhana Matahari (1) Gliese 581G (1) Global Warming (13) Glosari (1) GMP (1) Google Chrome (1) Grafik (10) Green Lantern (1) Greenhouse Effect (1) GreenWomen (1) greg vezina (1) Griffindor (1) Guinea Pig (1) Guppy (1) Gusi Peace Price Foundation (1) H1N1 (2) Habbatus Sauda (1) Hacker (5) Hadis (10) Hadis Palsu (1) Hafiz AF7 (1) .

haiku (4) Haiwan (1) Hak Asasi (1) Hal Jordan (1) halal (1) Halal Haram (4) halimaton (1) Hamas (1) Handphone (1) Hantu Kak Limah Balik Rumah Hd Trailer (1) Hantu Kak Limah Balik Rumah Movie (1) Haq (1) Haqqul Yakin (1) Harakah (1) Harga Barang (3) Hari (1) Hari Kebangsaan (1) Hari Kiamat (2) Hari Raya (2) Hari Seniman (1) Harry Potter (1) Hasan (1) Head Or Tail (1) Hedonisme (1) Hema Malini (1) Herbal Essence (1) .

Heroes (3) Hiburan (9) Hijab Sang Pencipta (1) Hikayat Amiene Rev (2) Hikayat Merong Mahawangsa (1) Hikmah (2) Himitsu (1) Hip Hop (1) Histeria (1) Holiday Quotes (4) Home Tuition (1) Honda (1) Honduras (2) hot (1) Hot FM (1) Hotlink (1) HPA (1) Hubungan Sesama Manusia (15) Hukum Agama (9) Hukum Berpuasa (2) Hulu Langat (1) hydrofuel (3) i-City (1) Ibadat (1) Iblis (2) Ibu Bapa (5) .

Ibu Robotku Sayang (1) Ikan Pelaga (12) IKIM FM (1) iklan (8) Ilusi Optik (2) Imam Abu Hanifah (1) IMR (1) Individu (33) Infection (1) Insha Allah (1) Instanet (1) Institut Pengajian Tinggi Swasta (1) Institut Penyelidikan Perubatan (1) Insurans Am (1) International Version (2) Internet (3) Internet Account (1) Internet Bro (1) Internet Browser (1) Internet Connection (1) Internet Radio (3) Invididu (1) IPT (4) IPTS (1) IQ Test (1) Ironi (2) .

Is Facebook Shutting Down (1) Island Hopping (1) Isma AF7 (1) Israel (2) Istana Di Rimba (1) iTalk (1) Itik (1) Jaafar Taib (1) Jabatan Meteorologi (1) Jabatan Penerangan Malaysia (45) Jadual Gaji Kakitangan Awam Kerajaan (1) Jahat (1) JAKIM (1) Jalur Gemilang (1) Jam Antarabangsa (1) Jambu (3) Jawatan Kosong (1) Jaya Bhaduri (1) Jenayah (5) Jennifer's Body (1) Jeragat (1) Jeram Linang (1) Jeram Pasu (1) Jerawat (1) Jimak (1) Jin (1) .

Jintan Hitam (1) Joanna (1) Job Vacancy (1) Johan (1) Johor (4) Johor Bahru (1) Josephine Belasco (1) Josh Groban (1) Jozan (5) Jurnal Pengembaraan (3) Jutawan (1) Kad Bank (1) Kad Kredit (1) Kad Pengenalan (2) Kad Ucapan (2) Kaedah Numerologi (1) Kajian dan Kerja Kursus (12) Kajian Geografi Tempatan (5) Kajian Sejarah Tempatan (5) Kaki (1) Kakitangan Awam (6) Kakitangan Kerajaan (1) Kakitangan Sokongan Kerajaan (1) Kal Ho Na Ho (3) Kalau Berpacaran (1) Kalendar Aktiviti (11)

Kalendar Islam (1) Kalkulator Zakat (1) Kamera (1) Kamus Ejaan Bahasa Melayu Online (4) Kanak-kanak Hilang (1) Karak (2) Karak Highway (3) Karangan dan Esei (11) Karya Eksperimentasi (6) Karya Kreatif (76) Kasut (2) kata (1) Kata-kata Hikmah (82) Kaunseling (5) Kaunselor (2) KB Mall (1) KB Mall Runtuh (1) KDPNKK (1) Keagamaan (12) Keajaiban Al Quran (6) Kebudayaan (3) Kedah (1) Kedai Online (1) Keistimewaan Solat (3) Keko - Kisah Anak Kucing Yang Menjadi Guru (4) Kekosongan Jawatan (1)

Kelantan (3) Kelapa (1) Kelaparan (1) Kemaafan (1) Kemalangan Jalan Raya (1) Kementerian Kesihatan (1) Kemerdekaan (1) Kemuliaan Allah (1) Kenderaan (1) Kening (1) Kentucky Fried Chicken (1) Kepingan Puzzle (1) Keputusan PMR (5) Keputusan SPM (3) Kerja Kosong (4) Kerja Kursus Sejarah (5) Kerjaya (6) Kertas Soalan UPSR PMR SPM (29) Kesalahan Bahasa (1) Kesan Rumah Hijau (1) Keselamatan Jalan Raya (2) Kesenangan (1) Kesenian (1) Kesialan Sosial (1) Kesihatan (6) Kesungguhanku (1)

Kesusahan (1) Kevin Rose (1) Kewangan (1) Keychain (1) KFC (1) Khasiat (2) Khinzir (1) Kiamat (2) Kisah Hantu Asrama (2) Kisah Seorang Guru (4) Kisah Seram (3) KITAB (36) Klasik Nasional (1) Kolam Air Panas (1) Koleksi Cerita Seram (1) Komen Peringatan (1) Komen Persahabatan (1) Komen Sabar (1) Komen Sosial (2) Komen Tanggungjawab (1) Komen Urusan (1) KOMSAS (1) Konflik (1) Konjunktivitis (1) Konsep (1) Kontroversi (3) .

Kosmo (1) Kota Bharu (1) Kota Tinggi (1) KPDNKK (1) KRU Studio (1) Kuah (1) Kuala Lumpur (2) Kuliah Budaya (1) Kulit Buku (1) Kurikulum (1) Kuruskan Muka Tembam (1) Kutu (1) Kyuubi (1) Labuan (1) Lagu Patriotik (1) Lagu dan Lirik (27) Lagu Inspirasi Sukan (1) Lagu Tema (1) Lagu Tradisional (2) Lagu Untukmu (1) Laktosa (1) Lalu Lintas (1) Laman Web (30) Langkawi (1) Language Tools (1) Larian 100 Jam (1) .

Little Miss Sunshine (1) Live Radio (3) Liwat (3) Logo (1) Logo Kementerian (1) Lohong Hitam (1) Lokasi Satelit (1) Love (2) Lukis (1) Lukisan (1) .Laskar Pelangi (1) latest (1) Lavender Heights (1) Lebuh Raya (4) legal (1) Legendaris (1) Lelaki (17) Lelong (1) Let Me In (1) Lirik Amiene Rev (4) Lirik Lagu (20) Lirik Lagu Indonesia (21) Lirik Lagu Inggeris (3) Lirik Lagu Maher Zain (1) Lirik Lagu Melayu (24) Lirik Lagu Nasyid (2) Lirik Lagu.

Lumpuh (1) Luqman Al-Hakim (1) Lyric (5) Maal Hijrah (2) Machang (1) Magneto (1) Maharaja Lawak (5) Maher Zain (3) Majalah Digital (1) Majalah Fantasi (1) Makam Mahsuri (1) Makanan Halal (4) Makanan Percuma (1) Makanan Segera (2) Malaikat Jibrail (1) Malam (4) Malaysia (1) Malaysia Boleh (1) Malaysian Dreamgirl 2 Audition Dates (1) Malique (1) Mandi Hadas (1) Manga (6) Manga Tutorial (27) Mangsa Keganasan (1) Marah (2) Masa Depan (2) .

Masalah Dagu Berlapis (1) Mata (1) Mata Bionik (2) Mata Ganjaran (1) Mata Merah (1) Matematik (2) Matt Reeves (1) Mawi (1) Maxis (2) Mazhab Hanafi (1) McDonald (1) Meet Uncle Hussain (1) Meet Uncle Hussein (1) Megris (1) Mei (1) Melaka (1) Melayu (6) Melukis (1) Membongkar Misteri (2) Memori Di Ireland (3) Mengandung (1) Mengumpat (1) Menyesal (1) Merdeka (3) Metafizik (1) Michael Bay (1) .

Michael Jackson (3) Migrain (1) Mikaeel Abdullah (1) Milla Jovovich (1) Mimpi (6) Minyak (1) Minyak Hijau (1) Minyak Wangi (1) Misi Sekolah (1) Missing Person (2) Misteri (1) Mistik (14) Mizz Nina (1) Molly (1) Monalisa (1) Motivasi (8) Motivation Story (1) Motosikal (1) Movie Facts (2) Movie Poster (6) Movie Quotes (48) Movie Review (6) Movie Synopsis (9) mp3 (2) Msjbox (1) muat (1) .

My (1) Muka Tembam (1) Mulut Celupar (1) Murung (1) Music Radio (3) Mut (1) Mutant (1) mutiara (1) Mutiara Kata (78) Muzium Negara (1) My Life As A Blogger (2) My Name Is Khan (1) MyGreenOil (1) MyKad (2) mylist (4) myminicity (1) MySpace (8) MySpace Comment (6) Nabil (3) Najwa (1) Namikaze Minato (1) Nasha Aziz (1) Nasi Kukus (1) National Bridge Model Competition 2007 (1) .Muat Turun (9) mudah (1) Mudah.Com.

Nazmi (1) Negeri Sembilan (1) Nescafe Kick Start (2) New Moon (1) NiagaKit (1) Niat Puasa (1) Nidji (1) Nik Aziz (1) Nikki (1) Nikon D3000 (1) Nikon D60 (1) Ning Baizura (1) Nintendo (1) Nobel (1) Non-Smartphone (2) Nopen (3) Nostalgia (4) Nostradamus (1) Novel Mini (1) Novelet (1) Novelis Amiene Rev (10) Nuffnang (6) Nurin Jazlin (7) Nyamuk (1) OKU (1) One Single Impression (2) .

Ramlee (1) Pahang (1) Pain (1) Pak Arab dan Kedai Kebab (7) Palestin (2) Pameran (3) Pandang Ke Depan (2) Pandangan (5) .Online (3) Online Contest (2) online game (2) Online Job (2) Online Music Education System (1) Open Source (1) Opera (1) Operasi Malaysia (3) Operation Malaysia (3) Oprah (1) Orang Hilang (1) orkid (1) Osama Laden (1) Oscar (1) OST Lagenda Budak Setan (1) OST Laskar Pelangi (1) OST Sutera Maya (1) Otak Kiri Otak Kanan (5) P.

Panduan (3) Panduan Pekerjaan (2) Panduan Penulisan Skrip (2) Panduan Puasa (4) Paranormal (5) Parodi (5) Parody (2) Parrot Fish (1) Parut Jerawat (1) Pasaran (2) Pasir Putih (1) Patriotik (6) payperpost (1) Pekerjaan Di Internet (1) Pekerjaan Internet (1) PEKIDA (1) Pelajar Cemerlang (2) Pelajar Universiti (1) Pelancongan (3) Pelayar Internet (1) Pelik dan Seram (15) Peluang Pekerjaan (1) Pemakanan (1) Pemandangan (1) Pembuli Siber (1) Pemburu Mimpi (1) .

Pemerhati Tersembunyi (1) Penagih Dadah (1) Penawar H1N1 (1) Pencalonan ABAR (2) Pencegah Batuk (2) Pencegahan (2) Pendapat (31) Pendidikan (36) Pendidikan Teknik dan Vokasional (1) Penempatan Guru (1) Penerbitan (1) Pengajaran Bukan Alasan (1) Pengambilan Anak Angkat (1) Pengangkutan Awam (1) Pengesahan Jawatan (1) Pengguna (5) Pengiklanan (2) Pengkritik Blog (49) Pengulas Blog (2) Pengumuman (1) Pening Kepala (1) Penipuan (4) Penjagaan Kulit Muka (1) Penjenayah Siber (1) Penulis (20) Penyakit Batuk (1) .

Penyakit Kaki (1) Penyelidikan (1) Peperiksaan (1) Peraduan (4) Peraduan Online (4) Peragut (1) Perak (2) Perang (1) Percetakan (1) percuma (2) Percutian (1) Perdana Menteri Malaysia (1) Perfume (1) Perhatian (2) Perhimpunan Bersih (2) Perisian (1) Perisian Beta (1) Perisian Percuma (10) Peristiwa dan Isu Semasa (12) Perjuangan (1) Perkahwinan (12) Perlantikan Tetap (1) Perlindungan Kenderaan (1) Perlis (1) Permainan (1) permainan online (3) .

Permainan Tradisional (2) Permainan Wau (1) Perniagaan Online (1) Perodua Nautica (1) Persahabatan (6) Persatuan Penerbit Kecil (1) Persaudaraan (6) Persetubuhan (1) Personaliti (10) Personaliti Amiene Rev (2) Perubatan (5) Perumahan (1) Petikan Novel (3) Petrol (2) Petua (12) Petua Cepat Tidur Lena (1) Petua Imam Syafie (3) Petua Kecantikan (3) Petua Kempiskan Perut (1) Petua Menghilangkan Jerawat (1) Petua Menghilangkan Parut Jerawat (1) Petua Mudah Bersalin (1) Phishing (1) Piala AFF Suzuki (1) Piano Tutorial (1) Pipi Tembam (1) .

Piring Terbang (1) Plagiat (2) Planet Baru (1) Planet Hitam (1) Planetarium Negara (1) Plaza Tol (1) PLKN (1) PMR (3) POD (1) Politik (7) popular (1) Popular Question (5) Pos Masalah Anda (56) Poster Filem (23) PPSMI (8) Prabayar (1) Practice English (22) Prasekolah (1) Prihatin (28) Private Call (1) Private Tutor (1) Prize (1) Profesion Perguruan (1) Professor X (1) Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pendengaran (1) Programming (1) .

Mangsa Fitnah (1) QWERTY BlackBerry (1) R.M.Promosi (9) Protein (1) Proton MPV (1) Proton Persona (1) Psikologi (3) Puasa (3) Puisi (9) Pujaan Malaya (1) Pulau Pinang (1) Pulau-Pulau Di Langkawi (1) Pusat Boling (1) Putera Katak (1) Qazaf (3) Qazaf .H.A.N (1) R2 (4) Radio (3) Radio Blog (5) Radio Era (1) Radio IKIM (1) Radio Internet (1) Radio Muzik (3) Radio Nasyid (3) Radix Fried Chicken (2) Radja (1) .A.

Ragut (1) Rahsia Misteri (5) Rahsia Tarikh Lahir (1) Raja Lawak Astro (7) Raja Lawak Musim Ke-5 (1) Ram Jaane (1) Ramadhan (9) Ramalam (1) rambut (2) Ramlee Awang Murshid (1) Ratu Anai-Anai (1) Read Write Poem (1) Red Riding Hood (1) Rekabentuk Bangunan Unik (6) Rekabentuk Buku-buku PTS (2) Rekod Bilangan Ikan Betta (1) Remp-IT (1) Renren (1) Renungan (1) RESEPI ALA RESTORAN TERKENAL (1) Resepi Ikan (1) Resepi Resipi Daging Lembu (5) Resepi Sedap dan Mudah (1) Resipi dan Petua Masakan (10) Rewards Points (1) Rezeki (1) .

rm (1) Rodric Rules (1) Romantis Selatan (15) Rompak (1) Roof Garden (1) Rooftop (1) Rubik Cube (1) Rumah Anak Yatim (1) Rumah Anak Yatim Malaysia (16) Rune Blade (1) Russell Crowe (1) Saalat Time (2) Sabah (1) Saber Rider (2) Sabotaj 3 (1) Sah (1) Sahabat (3) Sains (3) Sains Al Quran (5) Sajak (8) Sajak Amiene Rev (28) Sajak Cinta (1) Sakit Belakang (1) Sakit Kepala (1) Sakit Mata (1) Sakit Pinggang (1) .

Sakit Tulang Belakang (1) Salji (1) Salman Khan (1) San Francisco (1) Sara Hidup (1) Sarawak (1) Satelit (1) Satira (1) Sayur-sayuran (1) SBP (2) Scammer (5) Secret Admirer (1) Sejarah (1) Sejarah Blog Duke Amiene Rev (1) Sejarah Forum Dragonizer (1) Sejarah Islam (1) Sekolah Berasrama Penuh (2) Sekolah Khas (1) Sekolah Kluster (6) Sekolah Pendidikan Khas (1) Sekolah Teknik (2) Sekolah Vokasional (1) Sekolah Wawasan (1) Seks (1) Selamat Malam (1) Selangor (1) .

Sembahyang (1) Seminggu Untukmu (6) Semut (1) Senaman (1) Senaman Dagu (1) Senarai Rumah Anak Yatim (1) Senawang (1) Seni (1) Senyum (1) Sepah (3) SERU (1) Setiap Gambar Ada Cerita (3) Shah Alam (1) Shah Rukh Khan (5) shampu (1) Shilpa Lee (1) Shuffle (1) Siber (1) Sikap Indonesia Yang Menyinggung Perasaan Rakyat Malaysia (1) Simpulan Bahasa (1) Sina Weibo (1) Singapura (1) Singgang (1) Sinopsis (3) Sinopsis Filem (8) Situasi (1) .

Six Pack (1) Sixth Sense (2) Skop Production (1) Skrip Drama (1) SKRIP SEBABAK (3) Snowwalk (1) Soal Jawab Agama (6) Sofea Jane (1) Solat Tarawih (1) Solat Terawih (1) song (1) Sony Ericsson K660i (1) Sos Tomato (1) Spammer (1) SPM (1) SPNB (1) Spoof (1) Stacy (2) Stalker (1) Star Trek (1) Steve Spielberg (1) Steven Spielberg (1) Stewardess Monogatari (1) STPM (1) Streaming (3) Streamyx (7) .

Street Dance (1) Stres (2) Stress (2) Student Project (1) Suami dan Isteri (5) Suara Rakyat (1) Suara Untuk Semua (2) Subjek Tambahan (7) Subjek Wajib SPM (1) Subuh (1) sufiah yusuf (1) Suhaimi Mior Hassan (1) Sukan (1) Sukarelawan (1) Sunday Scribbling (26) Sungai Kelantan (1) Sungai Lui (1) Super Heroes (1) Superdefense (1) Surat Kiriman Rasmi (1) Surat Pekeliling (3) Surat Pembaca (8) Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (1) Suruhanjaya Pilihan Raya (1) Susu (1) Susu Kambing (1) .

Susu Lembu (1) Susu Manusia (1) Susun Silang Kata (1) Swades (1) Sweeney Todd (1) Swordtail (5) Syaitan (1) Syamsul Yusof (2) Synopsis Hantu Kak Limah Balik Rumah (1) Tabib Cina (1) Tahun Baru (1) Tahun Hijrah (1) Taiping (1) Talented Children (2) tamadun dunia (1) Taman Pulau Payar (1) Tambah Tinggi (1) Tanah Runtuh (1) Tanggungjawab Amiene Rev (16) Tanjung Rhu (1) Tanya Sama Amiene Rev (5) Tarian (1) Tarikh Lahir (1) Tasik Dayang Bunting (1) Taylor University College (3) Technical School (1) .

Tekanan Perasaan (2) Tekanan Perasan (1) Teknologi (9) Teknologi Pembelajaran (1) Teladan (3) Telaga Tujuh (1) Telefon (2) Tembam (1) Tempat-tempat Menarik (3) Temubual (1) Temuduga Terbuka (1) Tenpin Boling (1) Teori (1) Terapi Hati Dingin (3) Terapi Menghargai Diri Menerusi Blog (3) Terengganu (2) Terminator Salvation (1) Terus Terang (1) Testimony (6) The Story of Amiene Rev (2) The Ugly Truth (1) This Is It (2) This Is Not My Sandwich (1) Thundercats (1) Tingkatan 4 (8) Tips Juara AF (5) .

Tips Peperiksaan (1) Tips Teknologi (2) TM (5) TM Net (5) Tokek (1) Tokoh (1) Tokoh Dunia (1) Tokyo (1) Tour (1) Tourism (2) Tradisional (1) Tragedi (1) Trailer (1) Transformers (2) Travel (1) Travian Analyser (2) Travian Cheat (1) Travian Map (2) Travian Online Browser Game (2) Travian Tool (2) Travianjavascript:void(0) (1) TRON (1) TRON Legacy (1) Tuan Guru (1) Tuan Tanah (1) Tugasan Blog (1) .

Tuisyen (1) Tuisyen Di Rumah (1) Tulang Belakang (1) Tulisan Amiene Rev (4) turun (1) Tutor (1) TV Online (6) TV Show Quotes (1) TV Shows (3) Twitter (1) Ubahsuai Genetik (1) Uban (1) Ubat Batuk (2) Ucapan (2) Uji Bakat (1) Uji Minda (1) Ujian IQ (1) Ujian Personaliti (3) Ular (1) Ulasan ABAR 2008 (6) Ulasan Blog (2) Ulasan Buku (6) Ulasan Buku Akademik (1) Ulasan Buku Pendidikan (1) Ulasan Drama (1) Ulasan Filem (54) .

Ulasan Laman Web (2) Ulasan Manga (1) Ulat (1) Umpat (1) Umum (2) Underwater World (1) Universiti (3) Universiti Terbuka (2) UPSR (1) UPU (1) Ustaz Haji Ahmad Sarwat (1) Uzumaki Naruto (1) Viagra (1) Vid (1) Video (1) Video Bacaan Al Quran (10) Virtual Keyboard (1) Virtual Piano (1) Vision School (1) Volunteer (1) Wabak (1) Waktu Antarabangsa (1) Waktu Imsak (1) Waktu Maghrib (1) Waktu Sahur (1) Waktu Solat (2) .

Wallpaper (2) Wang Xiao Yang (1) Wanita (7) Wanted (1) Waterfall (1) Wawasan Open University (2) Website (2) Website Review (2) What You Waiting For (1) Wii Fit (1) Windows 7 (1) Wirawan (1) Wireless (1) wma (1) Women (1) WonderPet (1) Woodlands (1) World Clock (1) X-Men (1) X-Men Characters (1) X-Men Intro (1) Yang Sempurnakan Ku (1) Yasmin Ahmad (1) Yeh Jo Des Hai Tera (1) You Raise Me Up (1) YouTube (24) .

Zaini Kosnin (1) Zakat Badaniah (1) Zakat Fitrah (1) Zakat Harta (1) Zakat Maliah (1) Zina (3) Zizan (2) Zizi AF7 (1) Zodiak (1) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful