Anda di halaman 1dari 1

DOMAIN PSIKOMOTOR SIMPSON

Maksud psikomotor ialah perkembangan kemahiran dan kebolehan otot fizikal . Objektif Psikomotor: - Aspek psikomotor adalah berkaitan dengan pergerakan anggota fizikal. - Dalam domain kognitif dan efektif domain psikomotor turut mempunyai hieraki tersendiri seperti yang dikemukakan oleh Taksonomi Simpson. Taksonomi Simpson membahagikan aspek psikomotor kepada 5 peringkat iaitu:1) 2) 3) 4) 5) Pengamatan Persediaan Pergerakan terkawal Mekanisme Pergerakan khusus.

Klasifikasi Simpson. 1) Persepsi-kemampuan menerima isyarat dan mentransilasikan ke dalam aksi. 2) Persiapan- memadukan gerak langkah dengan irama muzik. 3) Respon Terbimbing- mendemontrasikan posisi yang betul. 4) Respon yang terbiasa- mendemontrasikan cara merawat gigi. 5) Respon Kompleks- mendemontrasikan cara melukis. 6) Penyesuaian Pola Gerakan 7) Kreativiti-mendemontrasikan ciptaan gerak tarian yang baru.

Anda mungkin juga menyukai