JAku Pengawa Definisyen -leka jaku ti nyadi teras konstruk rambai pengawa.

(chemaline & Padang) -leka jaku ti nyadi pugu (inti) konstruk rambai pengawa (Nik Safiah,2006:139) -tau disempulang: 1. jaku bantu 2. objek 3. penembu(pelengkap) 4. ayat komplemen-ayat ti ;dikena nunjukka reti. (cth:dia menyatakan bahawa kami akan balik hujung minggu ini) 5. penerang

Raban JAku Pengawa 1. Jaku Pengawa Transitif - Ngundan oobjek ti datai ari rambai jaku nama dikena ngelempai tauka mantangka reti. - Chunto: 1. Bala nembiak nya benung macha bup 2. Lamuti udah malas surat nya 3. Pegawai nya agi ngemeranka projek tu. 4. Merita seduai suda makai asi belaukka kasam. 5. Apai Pengiran ngukir terabai. 2. Jaku Pengawa Intransitif -nadai begunaka penyambut tauka objek entudika iya. -dibagi ngagai dua raban: 1.JP intransitif nadai penembu -bansa jaku pengawa ti ulih bediri Kediri lalu nadai disukung objek penyambut Chunto: 1. Reenie tuchum. 2. Adi Adriana benung tinduk. 3. Anak mit nya nyabak 4. Paderi baru tembu besembiang. 5. Semua nembiak pematih pengajar pulai. - semua ayat di atas nya ngundan jaku pengawa ti ulih bediri Kediri, reti nya nadai bepanggai ba leman bukai dikena ngenembuka reti tauka empas ayat -taja pia, ayat di atas nya tau dientudika leman penerang ti dikena meri penerang tambah. 6.reenie tuchum lelegup 2. Adi Adriana benung tinduk dalam nyut. 3. Anak mit nya nyabak enggai badu badu 9 paderi baru tembu besembiangka orang ti melah pinang nya. 10. Semua nembiak pematih pengajar pulai laban nyau enda betah. 3. JP intransitif bepenembu. Ti mesti dientudika penembu kena ngayanka reti ayat nya enggau nyemetak.

Kampar nya tinduk bepanggalka lengan .Chunto: 1. sida sebilik diau di Rumsh Ranggau. 3. Igat nyadi pengajar 2.