P. 1
WIDYATEMBUNG

WIDYATEMBUNG

|Views: 224|Likes:
Dipublikasikan oleh Lantika Arinamurti Rivayanti

More info:

Published by: Lantika Arinamurti Rivayanti on Aug 14, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

MORFOLOGI

PANGERTOSAN Widya tembung punika ngelmu ingkang nyinau bab tembung (morfologi). Tembung punika rerangkening swanten ingkang kawedhar lumantar tutuk ingkang ngemu teges lan kasumurupan suraosipun. . (morfologi).

kalih wanda. Wanda (suku kata). kulina. . pari. ingkang dereng rinaketan imbuhan. utawi tigang wanda. dawa. rekasa. (sampun dipun rimbag). Tembung lingga wonten ingkang namung sawanda. bom. lur.WUJUD   Tembung Lingga (kata asal/dasar). Wtimologi = nyinau tembung ingkang asalipun saking tembung wod. mlebu. Tembung Andhahan tembung sampun owah saking lingganipun amargi dipunwuwuhi imbuhan. sup saged ateges : cendhek.sor. Inggih punika tembung ingkang tasih wetah/wungkul/ wantah/asli.gong. kata). pitik. ----. Tembung Wod = akar kata ----.

Aterpanyeratipun tansah gandheng karliyan tembung linggane. kuma-. . atera. sa-.pripra. ka-. di-. pi-. ater-ater anuswara : a-.tar.di.kake. Ater-ater wau kapi. pa anuswara-.pi. pri-. tar-. pa-. AterAter-ater ing basa Jawa kathah sanget kawimbuhan.kumapra-.ATERATER-ATER  AterAter-ater punika imbuhan ingkang mapan wonten kawitanipun tembung/ngajeng tembung. lan kapi-. anuswara.pake-.sa.

gerandhul. Seselan -um. erelkelepyar .puminter umkuminter Seselan -in.lan -el.tinulis inSeselan er.--------.SESELAN   Seselan.--------.

tindakipun (en ------.kancingan na ------.tangia e (-ipun) -.gebugane ake (-aken) tulisake.cacingen an -------.kandhanana ane --------. serataken (- .tindake.tambani a ----.PANAMBANG Panambang.     panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang panambang i -----.lungguhna ana ----.

en --.IMBUHAN BEBARENGAN (a) Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan bebarengan rumaket : ka .keciliken pa (A) an --papringan --papringan prapra.kabledhosan ke .an -.-an -----pradesan -----pradesan .

dijotosana didi.-ake) mbalamgake (AnuswaraA.-lan) ---nyokoti ---nyokoti A.didhudhaha didi.-ana) mbundhelana (AnuswaraA.sumingkira umsa.an/-ake/sinambungake.(b) Imbuhan bebarengan renggang..diwalesake di(-in-) an/-ake/-ana .-ake ------. in.-e (Anuswara.lan (Anuswara . A.diwelingi didi.-ake (Anuswara.-ana ---------.mbalanga (anuswaraA.-a (anuswara.-a ----------. ditangisana (-um-) a --------.-lan -------.ginambaran.-a) -----.-ana (Anuswara.sacilike .-e) mlakune (Anuswaradi.-e sa--------------.

bebungah Dwilingga.cekikik Tembung Camboran.lunglit . Dwipurwa. -----.takon-takon takon Dwiwasana.dhadha menthok Camboran Tugel. ----. -----. -----. Camboran Wutuh.TEMBUNG RANGKEP LAN CAMBORAN Tembung Rangkep. -----.

Tembung Ancer-ancer (kata depan/preposisi). Tembung Sifat (adjektiva). . kriya tanggap/kata kerja pasif. cilaka. (adverbia). sugih. Tembung Katrangan (adverbia). mulya. AncerTembung Panyilah (kata sandang/artikula). Tembung kahanan (saged owah) mlarat. Tembung Wilangan (kata bilangan/numeralia).JINISING TEMBUNG      Tembung Aran (kata benda/nomina). Tembung Panggandheng (kata sambung utawi konjungsi). kriya tanduk/kata kerja aktif. Tembung Sesulih (kata ganti utawa pronominal). Tembung Kriya (kata kerja/verba).

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->