PENDAHULUAN ‡ Setiap tamadun manusia yang wujud di dunia ini dari dahulu hingga sekarang saling berinteraksi antara

satu sama lain. ‡ Interaksi berlaku sama ada menerusi jalan peperangan atau keamanan. ‡ Menerusi interaksi tamadun-tamadun ini belajar serta memindahkan ilmu pengetahuan, bahasa dan budaya antara satu sama lain. ‡ Tamadun Islam, Tamadun India dan Tamadun Cina merupakan antara tamadun yang saling berinteraksi antara satu sama lain.

TAMADUN CINA

SEJARAH INTERAKSI ANTARA TAMADUN MELAYU DAN TAMADUN CINA ZAMAN PRAPENJAJAH BARAT ‡ Wujud sebelum permulaan tahun Masihi

sejak zaman Dinasti Han (140 ± 117 S.M) ‡ Pada zaman pemerintahan Sun Quan (222 -252 M), dua orang utusan telah melawat Funan dan negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu telah mengadakan hubungan diplomatik. ‡Pada zaman Dinasti Tang pula (618 ± 907 M) mewujudkan hubungan diplomatik melalui pembukaan 7 jalur jalan dagang dengan dunia luar.

‡Dinasti Song ( 960 ± 1279 ) ± meneruskan hubungan baik dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Barat terutama dalam bidang perniagaan. ‡Dinasti Meng ( abad ke-15)- menjalinkan hubungan yang gemilang dengan Kesultanan Melaka. ‡Tahun 1403- Utusan Cina sampai ke Melaka untuk menjalin persahabatan dan Parameswara membalas dengan satu perutusan ke China pada tahun 1405.

‡Tahun 1407- Laksamana Cheng Ho telah membawa hadiah kepada Parameswara dan dibalas oleh baginda. ‡Hubungan diteruskan dengan lawatan oleh beberapa orang raja Melaka ke China iaitu Parameswara (1411), Megat Iskandar Syah(1414), Sultan Muhammad Shah(1424) dan Sultan Abu Syahid (1445). (Hashim Hj.Musa, 2005: 145) ‡Tamaddun Melayu dengan Tamadun Cina pada zaman Penjajahan barat tidak banyak membuahkan kesan mendalam dan besar ke atas tamadun Melayu.

* Ini kerana kedatangan orang cina ke alam melayu dan Negara luar lain pada zaman itu tidak berniat menjajah dan mendominasi negara-negara itu. * Sikap mereka saling hormatmenghormati dan mengiktiraf kedudukan dan kewibawaan kerajaan dan ciri budaya masing-masing. * Bahkan ada kecenderungan pada pihak cina untuk mempelajari dan memanfaatkan khazanah budaya bangsa Tamadun tempatan (contoh : I-Ching yang belajar dan berkarya di Srivijaya selama belasan tahun) Begitu juga Laksamana Muhammad Cheng Ho dan orang-orangnya apabila melawat Melaka pada zaman kesultanannya. (Hashim Hj. Musa 2005: 146)

ZAMAN PENJAJAH BARAT ‡ Ramai orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu selepas Inggeris mengambilalih Pulau Pinang (1826), Singapura (1819) dan penubuhan Negeri-negeri Selat (1826) ‡ Mereka terlibat dalam sektor perlombongan di Lukut, Sungai Ujong, Larut , Klang dan Kuala Lumpur. ‡ Ramai orang cina dibawa masuk ke Johor melalui sistem Kangchu yang membenarkan mereka bekerja di ladang lada dan gambir.(Hasnah, Matdiana,2000: 155)

‡ Terdapat jurang yang luas dalam interaksi masyarakat Melayu dan Cina kerana pengasingan kawasan penempatan dan polisi pentadbiran Inggeris. ‡ Ini kerana penempatan orang cina merupakan kawasan yang berdikari(self ± contained) dengan penduduknya tidak perlu berinteraksi dengan orang luar untuk kelangsungan hidup mereka. (Hashim Hj.Musa: 148-149)

SEJARAH INTERAKSI TAMADUN MELAYU DAN TAMADUN INDIA ZAMAN PRA- PENJAJAHAN BARAT

‡Bermula kira-kira 2000 tahun yang lalu melalui perdagangan yang melibatkan Laluan Sutera yang melintasi Asia Tengah dan jalan laut melalui Selat Melaka (Hall, 1981: 23) ‡Negara terawal yang mendapat pengaruh India ialah Funan ( akhir kurun ke-2 Masihi). Bertapak, di Muara Sungai Mekong dengan pelabuhannya Oc Eo.

‡Beberapa buah negeri lain yang menerima pengaruh India ialah Langkasuka, Kedah, Kuala Selinsing , Tanah Merah di Semenanjung, Kam-To¶-li di Sumatera, Taruma di Jawa dan Kutei di Borneo(Hashim Hj.Musa,2005: 138)

‡Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka, pedagang India merupakan golongan pedagang yang utama. Mereka datang dari pesisir Koromandel , Kalingga, Benggala dan Gujerat(Cambay, Surat dan Randir)

‡Sesetengah daripada mereka berkahwin dengan wanita bangsawan Melayu dan menetap di Melaka, seterusnya dilantik sebagai pembesar Melaka. ‡Tun Ali anak kepada seorang pemborong permata Tamil Muslim yang telah berkahwin dengan anak Sri Nara Diraja pada zaman Sultan Muhammad Syah (1424-1444 telah dilantik menjadi Sri Nara Diraja menggantikan datuknya. ‡Seterusnya melahirkan pembesarpembesar dan pemerintah Melaka dari keturunan Melayu Tamil. ‡Cucunya Raja Kasim telah menjadi sultan Melaka dengan gelaran Sultan Muzaffar Syah yang masyhur itu (1446-1456)

‡Cucunya Raja Kasim telah menjadi sultan Melaka dengan gelaran Sultan Muzaffar Syah yang masyhur itu (1446-1456) ‡Keturuanan Tun Ali juga melahirkan pembesar-pembesar seperti Temenggung Tun Tahir, Bendahara Tun Mutahir dan Temenggung Tun Hussain. ‡Raja Mandeliar seorang pedagang Keling telah dilantik menjadi Shahbandar Melaka semasa pemerintahan Sultan Mahmud(1488-1500)

TAMADUN INDIA

SEJARAH INTERAKSI TAMADUN MELAYU DAN TAMADUN INDA PADA ZAMAN PENJAJAHAN BARAT ‡Penghijrahan orang India bermula pada abad ke-19 selepas Perjanjian InggerisBelanda. ‡Kebanyakkan mereka orang Tamil dan Telegu yang berasal dari Wilayah Andhra Pradesh dan mereka berkhidmat sebagai buruh ladang . ‡Orang Ceylon dan Malayalee berkhidmat sebagai kerani, pembantu hospital dan penyelia ladang.

* Pendatang

India Zaman Pra Penjajah terdiri daripada kelas tinggi dan berkhidmat di Istana. ‡ Pendatang India zaman penjajah kebanyakkannya terdiri daripada kelas rendah dan menetap dalam kawasan geografi dan sosial yang tersendiri dan terasing. ‡ Oleh yang demikian, proses dengan masyarakat setempat terutamanya orang melayu tidak meluas dan berkembang. ‡ Faktor tersebut menyebabkan peranan mereka ke atas masyarakat dan budaya Melayu amat minimum.

Kesimpulannya:
*Interaksi antara tamadun adalah satu pertembungan yang saling memperkayakan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain. *Hasil daripada kreativiti yang tinggi melahirkan banyak manfaat kepada semua orang tanpa mengira latar belakang anutan agama, bangsa mahupun budaya. *Pertembungan yang positif seharusnya digalakkan untuk kebaikan generasi muda yang bakal menjadi pemimpin negara satu hari nanti.

*Pada zaman penjajahan British kesan daripada pecah perintah, menyebabkan tidak terdapat interaksi meluas antara kaum di Malaya. *Kawasan penempatan yang berasingan diperkukuhkan oleh kegiatan ekonomi yang berbeza-beza, memisahkan pelbagai kaum dan telah melahirkan masyarakat majmuk dengan ciri-ciri budaya, agama, dan bahasa yang berbeza-beza. Saling faham-memahami persamaan dan perbezaan budaya tidak seharusnya menjadi penghalang permuafakatan demi agama, bangsa dan negara.