Anda di halaman 1dari 24

SUBJEK KOD KURSUS KULIAH 38

: :

FARMAKOLOGI KLINIKAL 1 MACP 1213 TUTORIAL 15 AMALI 0 JUMLAH 53

UNIT CVS 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 RESP 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ENDO 3.1 3.2 3.3 3.4

TAJUK Pengenalan kepada Farmakologi Asas Definisi dan klasifikasi ubat Famakodinamik dan famakokinetik ubat Toksisiti Ubat Interaksi Ubat Abreviasi Ubat Ubat Anti angina dan Kardiotonik Ubat Anti Histamine dan Anti-Arrithmia Anti hipertensif & diuretic Haematinik Antimalaria & antifilaria Antikoagulan & fibrinolitik Anti TB Bronchodilators Antibiotik Agen mukolitik & antitussif Antipiretik Insulin Agen hipoglisemik oral Persediaan glukosa & glikogen Persediaan Tiroid, ubat antitiroid dan garam iodine

JAM KULIAH 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38

JAM TUTORIAL

JAM AMALI

JUMLAH JAM

1 1 2 1 1 1 1 1

1 3 2 3 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1

GENITO Antiseptik urinary, pengubah pH, antibiotik urinary. 3.1 ALIM Persediaan Oral dan Tekak 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Antasid dan H2 receptor blokers H2 receptor blokers Agen antispasmodic & antikolinegik Antiseptik, antibiotik & sulfonamide usus Antiemetik dan Garam rehidrasi oral (ORS) Agen antidiarea dan Agen antihaemoroid Laxative & aperient Antiparasitik & antihelmintik Storage Legal Aspect JUMLAH

1 1 1 1 1

2 2 2 2 1 1 2 1 1 53

15

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK:

PENGENALAN KEPADA FARMAKOLOGI ASAS DEFINISI DAN KLASIFIKASI UBAT Teori Kandungan Jam 1 Tutorial Jam

Unit

Objektif Pembelajaran

Pelatih dapat : 1. Menerangkan konsep farmakologi klinikal. 2. Menyatakan klasifikasi ubat. 3. Menerangkan tindakan ubat dalam Memberikan rawatan kepada pesakit. 4. Menghuraikan kepentingan farmakologi dalam rawatan pesakit.

1. Pengenalan kepada farmakologi asas. 2. Konsep farmakologi klinikal. 3. Klasifikasi ubat. 4. Tindakan ubat dalam memberikan rawatan kepada pesakit 5. Kepentingan farmakologi dalam rawatan pesakit.

KURSUS: Unit

MACP 1213

TAJUK:

FARMAKODINAMIK DAN FARMAKOKINETIK UBAT Teori Kandungan Jam 3 Tutorial Jam

Objektif Pembelajaran

1.1

Pelatih dapat : 1. Mendefinisikan farmakodinamik dan farmakokinetik. 2. Menerangkan tentang mekanisme dalam proses farmakodinamik 3. Menerangkan tentang mekanisme dalam proses farmakokinetik

1. Definisi farmakodinamik dan farmakokinetik. 2. Farmakodinamik asas. - First-pass effect - How drugs cross membrana - Bioavailabilty - Total Body Clearence 3. Farmakokinetik asas. - Volume of distribution - First-order kinetics - Zer-rder kinetics - Steady-state concentration - Time needed to Reach Steady State - Loading dose

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran

TAJUK: Teori Kandungan

TOKSISITI UBAT Tutorial Jam 2 Jam

1.2.

Pelatih dapat : 1. Mendefinisikan toksisiti ubat 2. Menyatakan contoh-contoh toksisiti ubat. 3. Menerangkan kesan tindakbalas lain ke atas tubuh manusia

1. Definisi toksisiti ubat. 2. Jenis-jenis toksisiti ubat 3. Kesan-kesan tindakbalas lain : - alahan ubat - drug idiosyncrasies - hipersensitiviti ubat - tindakbalas umum (kesan sampingan)

KURSUS: Unit

MACP 1213

TAJUK: Teori Kandungan

INTERAKSI UBAT Tutorial Jam 3 Jam

Objektif Pembelajaran

1.3.

Pelatih dapat : 1. Mendefinisikan interaksi ubat. 2. Menerangkan pelbagai interaksi ubat dengan memberi contoh. 3. Menyatakan jenis-jenis ubat yang mempunyai kesan interaksi yang sama dan berlawanan. 4. Menerangkan interaksi antara makanan dan ubatan beserta contoh. 5. Menyatakan bahaya interaksi ubat.

1. Definisi interaksi ubat. 2. Interaksi ubat-ubatan. 3. Ubat yang mempunyai kesan farmakologi yang berlawanan. 4. Ubat yang mempunyai kesan farmakologi yang sama. 5. Interakasi antara makanan dan ubatan. 6. Bahaya interaksi ubat.

KURSUS: Unit

MACP 1213 Teori Kandungan

TAJUK: ABREVIASI UBAT Tutorial Jam 1 Jam

Objektif Pembelajaran

1.4.

Pelatih dapat: 1. Menyatakan Abreviasi ubat yang digunakan dalam preskripsi

1. Abreviasi lazim dalam preskripsi ubat-ubatan (t.d.s, q.i.d, p.r.n dll). 2. Abreviasi persediaan ubat-ubatan (gutt., mist., occ. dll).

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: UBAT ANTI ANGINA DAN KARDIOTONIK

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam 1

1.5.

Pelatih dapat : 1. Menyatakan kumpulan dan contoh ubat 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti-angina dan ubat kardiotonik. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti-angina dan ubat kardiotonik. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Definisi Contoh dan dos ubat Kumpulan dan contoh ubat Cara pemberian Indikasi Kontra indikasi Tindakan Ubat Kesan Sampingan Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran

TAJUK:

UBAT ANTI HISTAMINE DAN ANTI ARITMIA Teori Kandungan Jam 1 Tutorial Jam 1

3.2.

1 Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti histamine dan anti aritmia. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti histamine dan anti aritmia. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti histamine dan anti aritmia. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti hipertensif dan diuretik. .2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti hipertensif dan diuretik. 1. Definisi

TAJUK: UBAT ANTI HIPERTENSIF & DIURETIK Teori Kandungan Jam 2 Tutorial Jam 2

3.3.

2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti hipertensif dan diuretik. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: UBAT HAEMATINIK

Unit

Objektif Pembelajaran Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat hematinik. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat hematinik. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat hematinik. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat. 1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: UBAT ANTI MALARIA & ANTI FILARIA

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam 1

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti malaria dan anti filaria. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti malaria dan anti filarial. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti malaria dan anti filaria. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan /

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti koagulan dan fibrinolitik. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti koagulan dan fibrinolitik.

TAJUK:

UBAT ANTIKOAGULAN DAN FIBRINOLITIK Teori Kandungan Jam 1 Tutorial Jam 1

3.6.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti koagulan dan fibrinolitik. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran

TAJUK: Teori Kandungan

ANTI-TUBERKULOSIS Tutorial Jam 1 Jam 1

3.1.

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti tuberkulosis. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti tuberkulosis. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti tuberkulosis. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

10

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: BRONKODILATOR

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam 1

3.2.

1. Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat bronkodilator. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat bronkodilator. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat bronkodilator. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: ANTIBIOTIK

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam 1

3.3.

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat antibiotik. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

11

3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat antibiotik. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat antibiotik. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran

TAJUK: AGEN MUKOLITIK & ANTI TUSIF Teori Kandungan Jam 1 Tutorial Jam

3.4.

1. Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat agen mukolitik dan anti tusif. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat agen mukolitik dan anti tusif. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat agen mukolitik dan anti tusif. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

12

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: ANTIPIRETIK

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti piretik. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti piretik. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti piretik. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: INSULIN

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam 1

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat insulin. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat insulin.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

13

4. Mentyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat insulin 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran Teori Kandungan

TAJUK: AGEN HIPOGLISEMIK ORAL Tutorial Jam 1 Jam

3.2.

1 Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat agen hipoglisemik 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat agen hipoglisemik. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat agen hipoglisemik 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

14

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran

TAJUK: PERSEDIAAN GLUKOSA DAN GLIKOGEN Teori Kandungan Jam 1 Tutorial Jam

3.3.

1 Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan persediaan glukosa dan glikogen. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat persediaan glukosa dan glikogen. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi persediaan glukosa dan glikogen. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: PERSEDIAAN TIROID, UBAT ANTI TIROID DAN GARAM IODINE

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam

3.4.

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan persediaan tiroid, ubat tiroid dan garam iodine.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

15

2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat persediaan tiroid, ubat tiroid dan garam iodine. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi persediaan tiroid, ubat tiroid dan garam iodine. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

KURSUS: Unit

MACP 1213

TAJUK:

ANTI SEPTIK URINARI, PENGUBAH pH, ANTIBIOTIK URINARI Teori Kandungan Jam 2 Tutorial Jam

Objektif Pembelajaran Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti septik urinari, pengubah pH dan antibiotik urinari. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti septik urinari, pengubah pH dan antibiotik urinari. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti septik urinari, pengubah pH dan antibiotik urinari.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

16

5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran

TAJUK: PERSEDIAAN ORAL TEKAK Teori Kandungan Jam 1 Tutorial Jam

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat persediaan oral tekak. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat persediaan oral tekak 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat persediaan oral Tekak. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: ANTASID DAN H2 RECEPTOR BLOCKERS

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam 1

3.1.

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat antasid dan H2 receptor blockers.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

17

2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat antasid dan H2 receptor blockers. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat antasid dan H2 receptor blockers. 5. Menyatakan nasihat yang r elevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

KURSUS: Unit

MACP 1213

TAJUK: AGEN ANTI SPASMODIK DAN ANTI KOLINERGIK Teori Kandungan Jam 1 Tutorial Jam 1

Objektif Pembelajaran

3.2.

1. Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti spasmodik dan anti kolinergik. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti spasmodik dan anti kolinergik. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti spasmodik dan anti kolinergik.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

18

5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: ANTI SEPTIK, ANTIBIOTIK DAN SULFONAMIDE USUS

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam 1

3.2.

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti septik, antibiotik dan sulfonamide. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti septik, antibiotik dan sulfonamide. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi anti septik, antibiotik dan sulfonamide. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

19

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: ANTI EMETIK DAN GARAM REHIDRASI ORAL (ORS)

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam 1

3.4.

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti emetik dan garam rehidrasi oral. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti emetik dan garam rehidrasi oral. 4. Menerangkan cara bancuhan dan pemberian ORS 5. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti emetik dan garam rehidrasi oral. 6. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

20

KURSUS: Unit

MACP 1213 Objektif Pembelajaran

TAJUK:

AGEN ANTI DIREA DAN AGEN ANTI HEMOROID Teori Kandungan Jam 1 Tutorial Jam

3.5.

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti diarea dan agen hemoroid. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti diarea dan agen hemoroid. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti diarea dan agen hemoroid. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

21

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: LAXATIVE DAN APERIENT

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam

3.6.

Pelatih dapat :
1. Menerangkan tindakan ubat laxative dan aperient. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat laxative dan aperient. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat laxative dan aperient. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

22

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: ANTI PARASITIK DAN ANTI HELMINTIK

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam 1

Pelatih dapat : 1. Menerangkan tindakan ubat anti parasitik dan anti helmintik. 2. Menerangkan tindakan ubat dan kesan sampingannya. 3. Menyatakan contoh, dos dan cara pemberian ubat anti parasitik dan anti helmintik. 4. Menyatakan indikasi dan kontra-indikasi ubat anti parasitik dan anti helmintik. 5. Menyatakan nasihat yang relevan semasa penggunaan / pemberian ubat.

1. Definisi 2. Kumpulan dan contoh ubat 3. Tindakan Ubat 4. Indikasi 5. Contoh dan dos ubat 6. Cara pemberian 7. Kesan Sampingan 8. Kontra indikasi 9. Nasihat yang relevan

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

23

KURSUS: Unit

MACP 1213

TAJUK: PENYIMPANAN UBAT (STORAGE) Teori Kandungan Jam 1 Tutorial Jam

Objektif Pembelajaran

Pelatih dapat : Menerangkan tentang penyimpanan ubat-ubatan yang betul.

1. Penyimpanan ubat-ubatan : - Tablet - Persediaan cecair - Vaksin

KURSUS:

MACP 1213

TAJUK: ASPEK PERUNDANGAN UBAT-UBATAN

Unit

Objektif Pembelajaran

Teori Kandungan Jam 1

Tutorial Jam

Pelatih dapat : Menerangkan tentang tentang pelbagai akta-akta ubat.

1. Semua akta ubat-ubatan yang berkaitan : - Akta Dadah Merbahaya - Pembekalan ubat merbahaya dari farmasi ke wad - Pendaftaran ubat merbahaya - Penyimpanan, pemeriksaan dan penggunaan ubat-ubat merbahaya

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

24

RUJUKAN 1. Lim Yeok Siew. (1989). Farmakologi Asas. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. 2. Barry S. R. et al. (2000). Pharmacological Aspects Of Nursing Care. New York : Delmar. 3. Mc Kenney. (2000). Clinical Pharmacology , 3rd Edition. London : Mosby Co. 4. Joyce L.K. et al. (2000). Pharmacology : A Nursing Process Approach, 3rd Edition. New York : Mc Graw Hill. 5. D.R. Laurence (1982), Clinical Pharmacology, 5th edition, ELBS Hong Kong. 6. Janet L. Stringer (2006). Basic Concepts in Pharmacology, A Student Suvival Guide, 3 rd edition, Mc Graw-Hill, New York

Panduan PelajarT1SII / Dip. Pembantu Perubatan/BPL 2008

25