Anda di halaman 1dari 7

MODUL

POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENGAJIAN
TINGGI MALAYSIA

Ω XL XC
f

E1063
TEKNOLOGI ELEKTRIK I

ROSPI BIN MAT HUSIN (POLISAS)


ABDULL NASIR ABDULLAH (POLISAS)
AZLI BIN OMAR (POLISAS)
E 1063 - TEKNOLOGI ELEKTRIK 1

BIODATA PENULIS MODUL


E1063 TEKNOLOGI ELEKTRIK

Nama : Rospi Bin Mat Husin


Alamat : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
25350 Semambu Kuantan Pahang.

Email : sopie3142@yahoo.com

Kelulusan : Ijazah Kej. Elektrik & Elektronik(USM, 2001).


Diploma Pendidikan (MPTKL).
Jawatan : Pensyarah

Nama : Abdull Nasir Bin Abdullah


Alamat : Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
25350 Semambu Kuantan Pahang.

Email : nasir98@pd.jaring.my

Kelulusan : B.Sc. (Electrical Engineering) (USA, 1988).

Jawatan : Pensyarah

Nama : Azli Bin Omar


Alamat : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
25350 Semambu Kuantan Pahang.

Email : llio98@yahoo.com
i
Kelulusan : Ijazah Kej. Elektrik & Elektronik(USM, 2001).
Diploma Pendidikan (MPTKL).
Jawatan : Pensyarah
E 1063 - TEKNOLOGI ELEKTRIK 1

GRID KURIKULUM MODUL

Grid kurikulum modul ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan di
Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.

TOPIK UNIT
PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK 1 2
SISTEM BEKALAN DAN PEMASANGAN 3 4
PEARUH (INDUCTOR), PEMUAT
(CAPASITOR), DAN LITAR ARUS ULANG 5 6 7
ALIK
SISTEM TIGA FASA 8 9

UNIT 1 : PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK ( 4 JAM)


1.0 Pengenalan Kepada Elektrik
1.1 Kuantiti Asas Elektrik
1.2 Rintangan
1.3 Jenis-jenis Litar Elektrik
1.4 Hukum Ohm
1.5 Kuasa Elektrik
1.6 Penggunaan Meter Watt
1.7 Tenaga Elektrik

UNIT 2 : ANALISIS LITAR ELEKTRIK (4 JAM)


2.0 Litar siri
2.1 Litar selari
2.2 Litar Gabungan
2.3 Hukum Kirchoff

UNIT 3 : SISTEM BEKALAN ELEKTRIK ( 4 JAM)


3.0 Pengenalan Kepada Sistem Bekalan dan Pemasangan
3.1 Sistem Penjanaan
3.2 Sistem Penghantaran
3.3 Sistem Pengagihan

UNIT 4 : SISTEM PEMASANGAN ELEKTRIK ( 4 JAM)


4.0 Litar Pengguna
4.1 Aksesori Pemasangan dan Peralatan Perlindungan
4.2 Kabel

UNIT 5 : PRINSIP ASAS PEARUH (INDUCTOR) ( 3 JAM) ii


5.0 Pearuh
5.1 Unit Kearuhan
5.2 Penyusunan Pearuh Dalam Litar Siri Dan Selari
E 1063 - TEKNOLOGI ELEKTRIK 1

UNIT 6: PRINSIP ASAS PEMUAT (CAPACITOR) ( 2 JAM)


6.0 Pemuat
6.1 Kemuatan
6.2 Tenaga Elektrik Di Dalam Pemuat
6.3 Jenis-jenis Pemuat
6.4 Kegunaan Pemuat Dalam Litar Elektrik
6.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Kemuatan
6.6 Regangan Berkemuatan
6.7 Penyusunan Pemuat Dalam Litar Sesiri dan Selari

UNIT 7 : LITAR ARUS ULANG ALIK ( 3 JAM)


7.0 Arus Ulang alik (AU)
7.1 Istilah-istilah Voltan AU
7.2 Gambarajah Fasa
7.3 Rintangan (R) , Kearuhan (L) dan Kemuatan (C)
7.4 Litar R L, R C dan R L C Sesiri
7.5 Kuasa Dalam Litar AU

UNIT 8 : SISTEM TIGA FASA (3 Φ ) ( 3 JAM)


8.0 Sistem Tiga Fasa ( 3Φ)
8.1 Penjanaan Voltan Tiga Fasa ( 3Φ)
8.2 Kegunaan Sistem 3Φ
8.3 Perbandingan Sistem 3Φ Dengan 1Φ

UNIT 9 : KAEDAH SAMBUNGAN SISTEM 3 Φ ( 3 JAM)


9.0 Sambungan Bintang
9.1 Sambungan Delta ( ∆ )
9.2 Kuasa Dalam Sistem (3Φ )
iii
E 1063 - TEKNOLOGI ELEKTRIK 1

PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL

1. Modul ini dibahagikan kepada 9 unit. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama.

2. Muka surat dinomborkan berdasar kepada kod subjek, unit dan halaman.

E1063 / UNIT 1 / 5

Subjek
Unit 1
Halaman 5

3. Pada permulaan unit, objektif am dan khusus dinyatakan.

4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :

OBJEKTIF

Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap


pembelajaran.

INPUT
Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari.

AKTIVITI
Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk
menguji kefahaman anda. Anda perlu ikuti dengan teliti dan
melaksanakan arahan yang diberikan.
E 1063 - TEKNOLOGI ELEKTRIK 1 iv

MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI

Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang


dikemukakan dalam aktiviti.

PENILAIAN KENDIRI

Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit.

MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI

Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang


dikemukakan dalam penilaian kendiri.

5. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan.


6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya
dan yakin dengan pencapaian anda.

v
E 1063 - TEKNOLOGI ELEKTRIK 1

PERNYATAAN TUJUAN

Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar Semester 1 yang mengikuti kursus Sijil
dan Diploma di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik Kementerian Pendidikan
Malaysia. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu
unit kearah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah.

PRA-SYARAT KEMAHIRAN & PENGETAHUAN


Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah pelajar yang sedang mengikuti kursus
mekanikal.

OBJEKTIF AM MODUL
Di akhir modul ini, pelajar-pelajar akan dapat:-

• Memahami konsep asas litar elektrik.


• Memahami sistem bekalan elektrik dan pemasangan elektrik.
• Memahami pearuh, pemuat dan litar arus ulang alik.
• Memahami sistem bekalan tiga fasa..

PERALATAN & SUMBER YANG DIPERLUKAN BERSAMA MODUL

1. Kalkulator
2. Alat tulis

RUJUKAN

1. Edward Hughes, Electrical Technology, Longman, 1975


2. B. L Theraja, Electrical Technology, S. Chand & Co., 1974
3. J. P. Whitheld, Electrical Craft Principles, Ciy & Guild, 1987
4. Abd Samad Hanif, Kerja Pemasangan Elektrik, DBP, 1994
5. T.G. Francis, Electrical Installation Work, Longman,1974
6. Jaafar Abd Rahman, Nota Teknologi Elektrik (Sistem 3 Fasa), 1998
7. Adilah Binti Monel, Nota Teknologi Elektrik (Arus Ulang Alik), 1997