.

Guru haruslah merancang dan menyusun tulisan. iliutrasi dan gambar rajah dengan baik serta menarik diatas papan tulisan Kemahiran penggunaan papan tulis adalh penting dalam aktiviti pengajaran-pengajaran dalam bilik darjah KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS Guru yang menguasai kemahiran ini akan dapat : Memudahkan murid memahami isi pengajaran Menarik minat mereka mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran . nota.

konsep atau idea yang abstrak Objektif Penggunaan Papan Tulis Untuk memberi peluang kepada murid mencatat nota Untuk memperkukuhkan sesuatu fakta.Untuk menarik perhatian terhadap isi penting pada setiap pringkat pengajaran Untuk menjelaskan sesuatu fakta. konsep atau idea yang dihuraikan Untuk mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian secara sistematik Untuk mempelbagaikan pengajarn guru dan pembelajaran murid .

Perancangan yang awal supaya tulisan. gambar dapat diletakkan ditempat yang sesuai Memahirkan diri dalam kemahiran melukis gambar yang menarik Tulisan dan gambarajah yang digunakan hendaklah jelas Penggunaan kapur warna untuk menggambarkan penekanan Mempelbagaikan aktiviti penggunaan papan tulis Melibatkan murid dalam penggunaan papan tulis Masa yang diperuntukkan tidak terlalu lama bagi mengelakkan murid menjadi bosan Prinsip-prinsip Penggunaan papan Tulis . nota.

Kesan Penggunaan Papan Tulis Isi pengajaran akan dapat dihuraikan dan dapat dikekalkan dalam ingatan Murid dapat memahami isi pengajaran dengan lebih jelas Murid dapat menumpukan perhatian Aktiviti pengajaran lebih menarik Murid mengikuti pengajaran dengan lebih berminat Murid berasa yakin terhadap pengajaran guru .

Bahan-bahan pengajaran (nota dan rajah-rajah) diatur sekitar tajuk-tajuk/idea penting yang berkaitan 1. Grafik yang jelas dan ringkas 1.Kerja-kerja papan kapur jelas kelihatan kepada seluruh darjah sepanjang masa 3. rajah dan ilustrasi 2. Penggunaan perbandingan yang merangsangkan SUSUNAN Komponen Kemahiran Penggunaan Papan Tulis PENONJOLAN DAN PENEKANAN TEKNIK PERSEMBAHAN Pembentukan konsep melalui pembinaan carta/rajah Dapat memudahkan idea-idea/konsep yang mudah Melibatkan murid secara lisan dan fizikal .KEJELASAN 1. Saiz tulisan yang sesuai 2. Tulisan yang kemas 3. Penggunaan kapur warna yang bermakna dan sesuai 2. Penggunaan ruang yang sesuai untuk nota.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful