Anda di halaman 1dari 7

Guru haruslah merancang dan menyusun tulisan, nota, iliutrasi dan gambar rajah dengan baik serta menarik

diatas papan tulisan

Kemahiran penggunaan papan tulis adalh penting dalam aktiviti pengajaran-pengajaran dalam bilik darjah

KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS

Guru yang menguasai kemahiran ini akan dapat : Memudahkan murid memahami isi pengajaran Menarik minat mereka mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran

Untuk menarik perhatian terhadap isi penting pada setiap pringkat pengajaran

Untuk menjelaskan sesuatu fakta, konsep atau idea yang abstrak Objektif Penggunaan Papan Tulis Untuk memberi peluang kepada murid mencatat nota

Untuk memperkukuhkan sesuatu fakta, konsep atau idea yang dihuraikan

Untuk mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian secara sistematik Untuk mempelbagaikan pengajarn guru dan pembelajaran murid

Perancangan yang awal supaya tulisan, nota, gambar dapat diletakkan ditempat yang sesuai Memahirkan diri dalam kemahiran melukis gambar yang menarik Tulisan dan gambarajah yang digunakan hendaklah jelas Penggunaan kapur warna untuk menggambarkan penekanan Mempelbagaikan aktiviti penggunaan papan tulis Melibatkan murid dalam penggunaan papan tulis Masa yang diperuntukkan tidak terlalu lama bagi mengelakkan murid menjadi bosan

Prinsip-prinsip Penggunaan papan Tulis

Kesan Penggunaan Papan Tulis Isi pengajaran akan dapat dihuraikan dan dapat dikekalkan dalam ingatan

Murid dapat memahami isi pengajaran dengan lebih jelas

Murid dapat menumpukan perhatian

Aktiviti pengajaran lebih menarik

Murid mengikuti pengajaran dengan lebih berminat

Murid berasa yakin terhadap pengajaran guru

KEJELASAN

1. Saiz tulisan yang sesuai 2. Tulisan yang kemas 3. Grafik yang jelas dan ringkas 1. Penggunaan ruang yang sesuai untuk nota, rajah dan ilustrasi 2.Kerja-kerja papan kapur jelas kelihatan kepada seluruh darjah sepanjang masa 3. Bahan-bahan pengajaran (nota dan rajah-rajah) diatur sekitar tajuk-tajuk/idea penting yang berkaitan 1. Penggunaan kapur warna yang bermakna dan sesuai 2. Penggunaan perbandingan yang merangsangkan

SUSUNAN Komponen Kemahiran Penggunaan Papan Tulis PENONJOLAN DAN PENEKANAN TEKNIK PERSEMBAHAN

Pembentukan konsep melalui pembinaan carta/rajah Dapat memudahkan idea-idea/konsep yang mudah Melibatkan murid secara lisan dan fizikal