Anda di halaman 1dari 15

KEPENTINGAN MEMPELAJARI MAKHRAJ HURUF

Mempelajari Al-quran adalah satu perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dengan mempelajari Al-Quran akan mendekatkan kita kepada Allah kerana kita memahami isi kandung dan kalam Allah yang suci. Selain itu, mempelajari mahraj huruf Al-Quran adalah suatu perkara yang

dituntut untuk membaca al-quran, kita harus tahu tentang hokum dan cara bacaan yang betul. Hal ini kerana setiap perkataan mempunyai maksud yang tersendiri dan berbeza antara satu sama lain. Jika kita melakukan kesalahan semasa menyebut atau membaca al-quran, ia akan mengubah sesuatu makna dan sekali gus merubah ayat tersebut dan ini merupakan perkara yang perlu dielakkan semasa membaca al-quran. Antara lain, dengan memelajati cara bacaan serta makhraj huruf, kita dapat memperbaiki cara bacaan. Kita juga dapat mempelajari hukum dan bacaan sesuatu huruf itu. Selain itu, kita juga dapat mengetahui dari mana keluar sebutan sesuatu huruf itu dengan betul dan tepat. Dengan ini benarlah bahawa mempelajari mahraj huruf AlQuran adalah amat penting kerana sekiranya bacaan kita tidak betul maka kita tidak akan memperolehi ganjaran yang ditetapkan Allah dan kita juga akan mengubah makna ayat tersebut. Berdasarkan pengalaman saya dalam pembelajaran menyebut mahraj huruf dengan tepat adalah saya dapat pelajari bahawa setiap sebutan huruf itu amat berbeza. Selain itu juga saya dapat mengetahui bahawa ada 17 bahagian alat sebutan dari bahagian bibir hingga ke saluran nafas. Antara bahagian yang terlibat dalam lontaran mahraj yang tepat adalah bibir, gigi, langit-langit lembut, anak tekak, gusi, langit-langit keras, pangkal lidah, tengkorak, saluran makanan, rongga mulut,rongga hidung, hujung lidah, tengah lidah, rongga kerongkong,biji halkum, pita suara dan saluran nafas. Bahagian ini adalah kawasan dimana lontaran mahraj huruf yang sebenar bagi mendapatkan sebutan yang tepat dan mengikut lahjah yang betul.

PENGALAMAN MULA MEMPELAJARI AL-QURAN


Alhamdulillah. Saya amat bersyukur kerana pada hari ini saya dapat membaca al-quran dengan lancar. Namun begitu kadangkala terdapat beberapa kesalahan dari segi sebutan, makhraj huruf dan bacaan semasa membaca al-quran. Saya inigin berkongsi pengalaman sewaktu saya mula-mula mempelajari alquran dahulu. Saya mula menerima didikan awal mempelajari bacaan al-quran di rumah lagi. Ibu dan bapa saya akan mengajar cara sebutan huruf-huruf jawi sebagai pengenalan kepada pembelajaran pertama saya.Setelah itu,ibu bapa saya telah menghantar saya ke rumah jiran untuk mempelajari dan mendalami lagi ilmu tentang bacaan al-quran. Saya bersama beberapa orang rakan sekolah akan hadir ke rumah jiran yang kami panggil Mak Norsah itu pada waktu tengah hari selepas pulang daripada sekolah agama. Pada peringkat permulaan,kami diajar dengan berpandukan buku Iqra. Buku tersebut mengandungi dan menerangkan tentang cara bacaan huruf dan makhraj huruf tersebut. Bacaan kami akan disemak oleh Mak Norsah dan jika terdapat kesalahan ketika menyebut huruf tersebut, kami akan ditegur dan beliau akan menunjukkan cara bacaan yang betul kepada kami. Setelah khatam buku tersebut, barulah kami mula mempraktikkan apa yang kami pelajari dengan membaca al-quran. Pada awalnya, saya berasa agak sukar untuk menyebut sesuatu perkataan kerana saya perlu mencantumkan sebutan huruf tersebut menjadi perkataan. Kata orang tua-tua, alah bias tegal biasa lama-kelamaan saya semakin fasih menyebut perkataan dan bacaan ayat al-quran tersebut . Semasa mengaji, saya juga akan didedahkan dengan pengetahuan ilmu tajwid oleh Mak Norsah. Beliau akan mennegur kesalahan pada bacaan saya dan akan menerangkan hokum dan cara bacaan yang betul. Dengan cara ini sedikit sebanyak dapat membantu kelancaran dan kefasihan saya semasa membaca al-quran.

Selain itu, pembelajaran formal di sekolah agama dan kebangsaan juga banyak membantu saya dalam mendalami ilmu tentang bacaan al-quran yang betul. Guru-guru di sekolah akan menekankan dengan lebih mendalam lagi tentang hukun dan cara bacaan al-quran yang betul.

PENGHARGAAN
Assalamualaikum w.b.t. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan izinNya saya dapat menyiapkan tugasan yang diberikan ini dengan jayanya. Kami diberikan tempoh selama beberapa minggu untuk menyiapkan tugasan ini dan akhirnya saya berjaya melaksanakan tugasan ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Mohd Hairudin Bin Amin selaku pensyarah bagi matapelajaran Pengajian Islam kerana telah banyak membantu kami dalam menyiapkan kerja kusus terutama sekali dalam menyampaikan maklumat tentang kerja kursus ini kepada kami. Kami telah diberi penerangan secara khusus bagi tentang kriteria-kriteria yang diperlukan bagi menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa, sekalung penghargaan diucapkan kepada semua rakan-rakan yang telah banyak membantu dan memberi idea serta berkongsi maklumat dalam melaksanakan tugasan ini. Banyak maklumat yang berjaya saya perolehi hasil daripada perbincangan dengan rakan-rakan. Semua hasil perbincangan tersebut banyak membantu dan amat berguna dalam proses menyiapkan kerja kursus ini. Akhir sekali, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada ahli keluarga yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan kepada saya sepanjang penghasilan kerja kursus ini. Sekalung penghargaan juga diucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara langsung atau tidak langsung.

Dengan terhasilnya kerja kursus ini, saya harap dapat membantu saya dalam memahami,mempelajari serta mengetahui konsep agama Islam. Selain itu, saya juga berharap agar dapat membimbing para pelajar untuk menghayati agama islam dan mengamalkannya sebagai pegangan hidup. Saya juga berharap agar dengan kajian inin, saya dapat mendalami lagi tentang aqidah yang menjadi pegangan hidup saya selama ini.

Rajah bahagian lontaran mahraj huruf dalam bacaan Al-Quran seperti berikut
Bil Bahagian lontaran mahraj 1 Mulut dan kerongkong Huruf lontaran Cara bacaan , , Terkeluar kerongkong. 2 Kerongkong , , , , , Sebutan keluar dari pangkal dari rongga

kerongkong. 3 4 5 Bahagian lidah Bahagian tepi lidah Hujung lidah dan langit keras , , , , Keluar dari pangkal lidah. Keluar dari tepi kanan atau kiri. Keluar dari tepi hujung lidah terangkat ke langit keras. 6 Bahagian lidah 2 , , , Keluar dari hujung lidah dan diangkat ke gusi. 7 Hujung lidah dan belakang gigi gunting 8 Belakang hujung lidah dan gigi gunting 9 Tengah lidah dan langit keras , , , Hujung lidah dan teka di langit tengah. 10 11 12 Bahagian bibir Kedua belah bibir Bahagian hidung , , , , , Di bibir bawah . Kedua bibir rapat. Bacaan di hidung bila pangkal lidah terangkat ke gusi . , , , , , Hujung lidah dan ditekan ke belakang gusi. Keluar dari hujung lidah .

TAKRIF DAN KAEDAH-KAEDAH MEMBACA ISTIAZAH DAN BASMALAH. Bacaan Istiazah juga disebut sebagai lafaz seperti ini " . Istiazah dibaca dengan bacaan

" sebelum memulakan bacaan Al-Quran . Bacaan

Istiazah disunatkan dibaca ketika awal ataupun ditengah ayat. Hukum membaca Istiazah adalah dituntut mengikut syariat Islam. Ayat ini disokong oleh surah Al Nahlu ayat : 97 yang bermaksud ( Oleh itu ,apabila engkau membaca AlQuran syaitan yang direjam). Basmallah ialah membaca lafaz " di awal surah atau di tengah maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan

surah ketika hendak memulakan bacaan setelah membaca Istiazah. Hukum membaca basmallah adalah Sunat Muakad yaini sunat yang dituntut kecuali surah Al-Fatihah dan surah At-Taubat . Terdapat beberapa kaedah membaca Istiazah dan Basmallah ketika hendak membaca mana-mana surah.

Antara kaedah membaca Istia zah dan Basmallah dalam satu surah adalah seperti berikut :
1) Berhenti pada akhir Istiazah ,berhenti pada akhir basmallah dan dan diikuti dengan awal surah :

(*)

(*)

2) Berhenti pada Istiazah dan menyambung bacaan dengan surah :

+ (*)

(*) +

3) Menyambung Istiazah dan basmallah , kemudian diteruskan dengan surah :

4) Menyambung ketiga tiga nafas dalam satu lafaz.

Antara kaedah membaca Istiazah dan Basmallah dalam dua surah adalah seperti berikut :
1) Berhenti di surah pertama ,berhenti di basmallah dan diteruskan dengan surah ke dua :

(*)
ke dua :

(*) (*)

2) Berhenti di surah pertama ,teruskan basmallah dan disambungkan dengan surah

3) Menyambung ayat terakhir dan basmallah seterusnya ayat baru dalam surah itu :

+
:

Terdapat satu kaedah yang tidak diharuskan dalam bacaan basmallah

(*)

BAHAGIAN HUKUM HURUF MAD


adalah perkataan jamak daripada yang membawa maksud memanjangkan dan menambah bacaan daripada segi bahasa. Dari segi istilah pula adalah memanjangkan pada huruf 18 Huruf Mad dan 19 Huruf Lin. 1 ) Huruf Mad Asli Hukum Mad Asli adalah huruf mad yangyang di awalnya bertemu dengan barisnya seperti huruf berbaris fathah(depan), berbaris dhammah(depan), dan berbaris kasrah(bawah ). Huruf Baris sebelumnya Baris sebelumnya berbaris atas . Baris sebelumnya berbaris depan. Baris sebelumnya berbaris bawah.

2 ) Hukum Mad Wajib Mutasil


Huruf Mad yang berjumpa dalam 1 ayat atau perkataan,yaini huruf mad yang bertemu daripada atau 6 harkat. Tanda bagi mengenal hukum Mad Wajib Mutasil dalam resam Uthmani adalah dengan tanda panjang seperti di bahagian contoh. ( ) pada tengah atau akhir ayat. Mengikut riwayat dan adalah dengan 4 harkat atau 5 harkat

ketika disabungkaan bacaanya, manakala jika berhenti (wakaf) ialah kadar 4,5

3 ) Hukum Jais Munfasil


Mad Jais Munfasil dari bahasa adalah mad yang tercerai. Huruf mad yang bertemu dengan huruf ( dikira mad Jais Munfasil . Mengikut daripada kadar bacaan adalah 4/5 harakat . -ketika wasal (sambung) harus dibaca ,2,4,5 harakat . -ketika wakaf (berhenti) harus dibaca 2 harakat sahaja. ) dalam 2 kalimah yaini tanda panjang pada , ,

4 ) Hukum Mad Arid Lilsukun


Hukum mad Arid Lilsukun adalah huruf mad yang berada di akhir ayat sebelum wakaf dan di penutup ayat. Selain itu,huruf terakhir untuk menghentikan bacaan ayat seperti contoh symbol di akhir ayat adalah ( 1 ).

5 ) Hukum Mad Lin


Mad Lin dari segi bahasa adalah lembut. Dari istilah tajwid adalah ( atau ( sukun kerana wakaf. Hukum bacaan adalah dengan kadar 2,4,atau 6 harkat tetapi yang terbaik adalah 6 harkat . ) sakinah ) sakinah yang huruf sebelumnya berbaris atas (fathah) yang dibaca dengan

6 ) Hukum Mad Badal


Mad Badal dari segi istilah adalah menghimpunkan 2 huruf hamzah dalam satu kalimaah dan ditukarkan hamzah yang kedua kepada huruf mad . hamzah yang pertama berbaris tetapi hamzah yang kedua bertanda sukun. Tukarkan hamzah kedua mengikut hamzah yang 1 tadi. Cara bacaan adalah diikuti dengan 2 harkat.

7 ) Hukum Mad Lazim


Mad Lazim adalah pertemuan huruf dengan sukun ketika wakaf atau wasal. Mad lazim terbahagi kepada 4 bahagian : Mad Lazim Kalimi Musakal Mad Lazim Kalimi Muhaffaf

Huruf yang bertemu dengan sukun dalam Huruf yang bertemu dengan sukun dalam 1 kalimah dan diiringi oleh 2 huruf yang 1 kalimah dan tidak diiringi tashdid(sabdu). sama dan diiringi tashdid(sabdu). Wajib dibaca dalam kadar 6 harkat . Mad Lazim Harfi Musakal Wajib dibaca dalam kadar 6 harkat . Mad Lazim Harfi Muhaffaf

Huruf mad yang berada di awal surah di Huruf mad yang berada di awal surah di eja ditengah huruf mad itu dan selepas eja ditengah huruf mad itu dan selepas sakinah huruf itu dibaca dengan idram. Wajib dibaca dengaan kadar 6 harkat. sakinah huruf itu tidak dibaca dengan idram. Dibaca dengan kadar 4 dan 6 harkat

Contoh ayat dari surah al Nahlu ayat 26-30 dan muka surat 277 :
( 1 ) Hukum Mad Asli Ayat M/S 269 269 270 277 277 Baris 2 dari bawah 1 dari bawah 1 dari atas 7 dari bawah 3 dari bawah Ayat M/S 270 270 277 277 277 Baris 2 dari atas 4 dari atas 2 dari atas 5 dari bawah 5 dari bawah

( 2 ) Hukum Mad Wajib Mutasil Kalimah m/s 270 Baris 1 dari atas Kalimah m/s 270 Baris 3 dari atas

HUKUM MIM DAN NUN MATI HUKUM MIM MATI


Hukum Ihfak Syafawi
Huruf Ihfak Syafawi ada 1 sahaja yaitu ( ) dalam 2 kalimah. Hukum bacaanya adalah wajib diihfakkan mim disisi huruf ( ) seperti :

Hukum Idram Mithlaini Sarir


Huruf Idram Mitlaini Sarir ada satu yaitu ( ) . huruf mim mati yang berjumpa mim dalam perkataan yang berbeza. Bacaan ini dibaca dengan runnah (dengung). Kadar panjang bacaan dengung adalah 2 harkat. Seperti contoh adalah: -

Hukum Izhar Syafawi


Hukum Izhar Syafawi mempunyai 26 huruf yaitu selain dari huruf Mim( )dan Ba( ).Cara bacaanya adalah tanpa dengung. Antara huruf nya adalah seperti berikut:

Contoh hukum Mim dan Nun mati


Hukum Ihfak Syafawi
Kalimah m/s Baris Kalimah m/s Baris