Anda di halaman 1dari 5

1

A.

Lengkapkan perkataan. b ___ ___ y a

(Jumlah markah 50)

b ___ ___ l a

t ___ ___ l a au

oi d ___ ___ n ua b a ___ ___ ai io s e r u ___ ___ r a m b ___ ___ c a k ___ ___ ia p ___ ___ n o

p u l ___ ___

B.Jawab Soalan. penjual aiskrim polis trafik

10 markah kereta bomba

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

bas sekolah

Kereta peronda polis

Ini gambar apa ? ________________________ ______________________ Ini gambar apa ? ________________________ ______________________ Ini gambar apa ? ________________________ ______________________ Ini gambar apa ? ________________________ ______________________ Ini gambar apa ? ________________________ ______________________ C. Lengkapkan ayat dengan frasa. rantai emas pisau kek 10 markah tuang air Baju kebaya kuih cakoi Mira potong kek dengan ______________________

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

Emak Beng Hing pakai ______________________

Dia suka makan ______________________

Kakak berwarna biru.

Robin _______________ ke dalam gelas. 10 markah

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

hentak angkat dayung D. Tandakan () pada kata kerja yang betul berdasarkan lompat lompat tunggang gambar yang diberi.

tarik pakai

tepuk hentak

nyanyi petik

hentak lompat

angkat lompat

dayung tunggang

12 markah

E.Gariskan
Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

kata kerja yang betul.

1.

Ibu (membeli , menjual) buah-buahan di pasar. 2.

Kishu (membina , mendapat) seekor ikan yang besar. 3.

Kathir (membantu , merasa) emaknya mencuci pinggan. 4.

Kita mesti (mencuci sayur-sayuran sebelum memasak.

mencari) 8 markah

Ujian Bulanan Kedua Bahasa Malaysia Tahun 1KSSR

Anda mungkin juga menyukai