Anda di halaman 1dari 5

SAINS PERTANIAN (3528) Kertas 2 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

KONSTRUK
Kefahaman Dan Aplikasi Membuat Penilaian Mengolah aspek kuantitatif Menghurai proses

TOPIK
1. PERTANIAN DI MALAYSIA 1.1 Kepentingan 1.2 Tanaman dan ternakan 1.3 Trend 1.4 Isu 1.5 Peranan institusi 2. FAKTOR PENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN 2.1 Pengenalan 2.2 Iklim (a) Cahaya (b) Suhu (c) Hujan (d) Angin 2.3 Tanah (a) Pengenalan (b) Kepentingan (c) Komponen (d) Sifat fizikal (e) Sifat kimia (f) Unsur perlu (g) Amalan membaiki tanah

KONSTRUK
Kefahaman Dan Aplikasi Membuat Penilaian Mengolah aspek kuantitatif Menghurai proses

TOPIK
2.4 Biosis (a) Jenis organisma (b) Kepentingan ekonomi organisma (c) Pengawalan (d) Pengurusan perosak bersepadu 2.5 Genetik (a) Ciri tumbuhan dikehendaki (b) Kaedah menghasilkan varieti baru (c) Pembiakan 2.6 Pengawalatur pertumbuhan (a) Pengenalan (b) Kesan 3. FAKTOR PENGARUHI T/BESAR DAN P/LUARAN TERNAKAN 3.1 Pengenalan 3.2 Iklim (a) Unsur (b) Kesan 3.3 Pemakanan (a) Kepentingan (b) Kelas makanan (c) Sistem pencernaan

KONSTRUK
Kefahaman Dan Aplikasi Membuat Penilaian Mengolah aspek kuantitatif Menghurai proses

TOPIK
(d) Bahan makanan (e) Catuan makanan 3.4 Kesihatan (a) Kepentingan (b) Penyakit ternakan 3.5 Genetik (a) Ciri ternakan yang dikehendaki (b) Memperbaiki baka sedia ada (c) Pembiakan ternakan 4. PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN 4.1 Perladangan sebagai suatu perniagaan pengenalan 4.2 Perancangan untuk memulakan lading (a) Belanjawan bidang usaha (b) Rancangan operasi lading 4.3 Pelaksanaan operasi lading (a) Pemerolehan sumber pengeluaran (b) Pengurusan pengeluaran 4.4 Analisis dan penilaian operasi lading (a) Analisis operasi lading (b) Penilaian operasi ladang

KONSTRUK
Kefahaman Dan Aplikasi Membuat Penilaian Mengolah aspek kuantitatif Menghurai proses

TOPIK
5. TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN 5.1 Mekaniasi ladang (a) Pengenalan (b) Faedah (c) Penggunaan (d) Sistem pengairan dan penyaliran 5.2 Komputer dalam pertanian (a) Pengenalan (b) Penggunaan (c) Peranan teknologi maklumat & perhubungan dlm pertanian 5.3 Bioteknologi dalam pertanian (a) Pengenalan (b) Kepentingan (c) Penggunaan 5.4 Pertanian persekitaran terkawal (a) Pengenalan (b) Kepentingan pertanian persekitaran terkawal (c) Struktur binaan pertanian persekitaran terkawal R S T

JUMLAH