Anda di halaman 1dari 1

REFLEKSI MATEMATIK

Alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurnianya saya telah berjaya menyiapkan kerja kursus Matematik bagi semester 2 ini. Ribuan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada pensyarah saya Puan Norani bt. Ab Bahri kerana telah banyak membantu dan memberi banyak pengetahuan baru dalam melaksanakan kerja kursus ini. Kerja Kursus pada kali ini telah banyak member saya pengetahuan baru dalam menggunakan perisian komputer. Hal ini kerana saya dikeh endaki untuk membuat broser yang berkaitan dengan bidang matematik. Melalui pelaksanaan untuk menyiapkan brosur itu saya telah banyak belajar bagaimana cara untuk menghasilkan brosur yang menarik untuk dipamerkan. Selain itu, saya juga ingin berterima ka sih kepada rakan-rakan yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini. Mereka juga memberi banyak idea-idea bernas bagi memperbaiki lagi hasil brosur itu. Saya telah menggunakan perisian komputer iaitu Microsoft Publisher bagi menghasilkan sebuah broser yang lebih berkualiti. Tidak ketinggalan juga saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terutamanya pensyarah saya kerana banyak memberi sokongan serta memberi komen-komen bernas dalam penambah baikan tugasan ini. Say a sangat seronok dan berpuas hati setelah dapat menyiapkan tugasan ini. Disamping itu, saya dapat menambah kemahiran saya dalam melaksanakan tugasan dengan menggunakan perisian-perisian komputer. Akhirnya, saya berharap agar saya dapat meningkatkan lagi ilmu saya berkaitan dengan bidang matematik ini bersama rakan -rakan seperjuangan saya. Ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang banyak membantu dan memberikan kerjasama. Jasa baikmu akan diekang.