SENARAI SURAT PEKELILING AM BAGI TAHUN 1980 HINGGA 2010 *Sila dapatkan salinan Surat Pekeliling Am di Perpustakaan Anjung

Ilmu, JBPM

TAHUN 1980 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 8 Tahun 1980 PENYERAGAMAN KEPALA SURAT KEMENTERIAN-KEMENTERIAN DAN JABATANJABATAN PERSEKUTUAN

TAHUN 1981 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 11 Tahun 1981 SISTEM PENGGUNAAN KAD PERAKAM WAKTU (PUNCH CARD) DI PEJABATPEJABAT KERAJAAN

TAHUN 1982 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 14 Tahun 1982 PELAKSANAAN PEJABAT PELAN TERBUKA

TAHUN 1983 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 8 Tahun 1983 PEMAKAIAN TANDA NAMA

TAHUN 1984 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 1984 MENGHADIRI PERSIDANGAN/KURSUS/LAWATAN RASMI/LAWATAN PERSENDIRIAN KE LUAR NEGERI

TAHUN 1993 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 1993 GARIS PANDUAN MENGENAI PENGLIBATAN AGENSI DAN PEGAWAI AWAM DALAM AKTIVITI SUKAN ANJURAN AGENSI AWAM/SEKTOR SWASTA Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 1993 GARIS PANDUAN MENGENAI PENGLIBATAN AGENSI DAN PEGAWAI DALAM PERSIDANGAN/SEMINAR/FORM/BENGKEL LATIHAN ANJURAN SWASTA Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 1993 PERATURAN PENGGUNAAN MESIN FAKSMILI DI PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN (TERHAD)

2

3

TAHUN 1995 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 1995 PENYEDIAAN LAPORAN RINGKASAN KEDUDUKAN KEWANGAN DAN PRESTASI TAHUNAN BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 1995 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN - PEWUJUDAN SISTEM PENYELENGGARAAN YANG DIRANCANG

2

TAHUN 2004 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2004 PENGGUNAAN SISTEM PERAKAM WAKTU ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2004 PENYEDIAAN LAPORAN RINGKASAN KEDUDUKAN KEWANGAN DAN PRESTASI TAHUNAN BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN (PINDAAN KEPADA SURAT PEKELILING AM BILANGAN 1 TAHUN 1995)

2

TAHUN 2005 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

• Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005
GARIS PANDUAN PENILAIAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT SEKTOR AWAM - The Malaysian Public Sector Information Security High Level Risk Assessment (HiLRA) Guide - The Malaysian Public Sector Information Security Risk Assessment Methodology (MyRAM) - Lampiran 1 - Lampiran 2 - Lampiran 3

TAHUN 2006 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2006 PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) SEKTOR AWAM

TAHUN 2009 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2009 GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA MEMOHON KELULUSAN TEKNIKAL PROJEK ICT AGENSI KERAJAAN Contoh Format Kertas Kerja JTICT dan Senarai Semak

2

Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2009 GARIS PANDUAN PENILAIAN TAHAP KESELAMATAN RANGKAIAN DAN SISTEM ICT SEKTOR AWAM

TAHUN 2010 BIL 1

TAJUK SENARAI PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2010 TINDAKAN TATATERTIB TERHADAP PENJAWAT AWAM YANG MEMBUAT KENYATAAN MENYENTUH SENSITIVITI KAUM DAN AGAMA