! KEDATANGAN KUASA LUAR KE SERAWAK !

Sebelum abad ke-19 , sebahagian daripada wilayah Sarawak berada di bawah kuasa k esultanan Brunei . Keluarga Brooke telah menguasai wilayah Sarawak dari tahun 18 41 hingga tahun 1941. James Brooke seorang pedagang persendirian British telah datang ke Sarawak . Pan geran Raja Muda Hashim , iaitu wakil sultan Brunei telah menghapuska pemberontak an oleh penduduk tempatan . Pangeran Muda Hashim berjanji akan menyerahkan kawasan kucing sekiranya James Br ooke berjaya menghapuskan pemberontakan tersebut . James Brooke beraya menghapus kan pemberontakan dan menuntut haknya.Pangeran Muda Hashim mengingkari janjinya. Berikutan itu , James Brooke telah berjumpa dengan sultan brunei menuntut janji. Sultan Brunei terpaksa bersetuju dan melantik James Brooke sebagai GABENOR SARAW AK . Namun ,James Brooke telah memperkenalkan sistem pemerintahan beraja .....