Anda di halaman 1dari 24

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

UCAPAN TEMU BUAL MEMO

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

UCAPAN
Pengenalan
 Satu kaedah berkomunikasi secara lisan.

 Dilakukan dalam situasi yang terancang iaitu tempat, masa dan isu yang disampaiakan telah ditetapkan.  Pengucapan umum yang menggunakan anggota komunikasi verbal dan bukan verbal secara bersama.
Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

UCAPAN
PROSES UCAPAN PERUCAP Individu yang bertanggungjawab meluahkan isi bicaranya pada khalayak dengan tujuan tertentu. BAHAN UCAPAN/TEKS Kandungan isi bicara yang diluahkan KHALAYAK Kumpulan manusia yang mendengar bicara dan bertindak balas terhadap bicara tersebut PERSEMBAHAN UCAPAN/SITUASI Gaya ucapan disampaikan atau keadaan sesuatu ucapan diadakan
Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

JENIS-JENIS UCAPAN
Berdasarkan Tujuan
Informatif / Tujuan Pemujukan Menghibur Majlis khas PENGKELASAN UCAPAN

Berdasarkan Cara
Impromptu Menghafal Membaca teks Extemporaneous

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

CIRI-CIRI PEnguCAP YANG BAIK


BERPENGETAHUAN menguasai bidang berpengetahuan luas sensitif pada topik BERKEMAHIRAN BERUCAP berkeupayaan untuk mengawal dan menarik perhatian audien kepada ucapannya BERKEYAKINAN yakin terhadap diri, persediaan dan penguasaan topik PERIBADI / PERWATAKAN BAIK audien menilai perucap termasuk cara berpakaian, berjalan ke tempat ucapan, gerak-geri fizikal dan lain-lain

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

LANGKAH-LANGKAH PERSEDIAAN

Mengawal gugup

Merancang pengenalan

Menganalisis diri

Merancang penutup

Mengumpul bahan

Berlatih

Menyusun bahan

Menyampaikan ucapan
6

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

ETIKA pengucap
Etiket melakukan sesuatu dengan betul, kena pada masa dan tempatnya termasuklah menjaga penampilan diri dan protokol panggilan hormat Etika berkait dengan darjah betul salah nya sesuatu perlakuan manusia. Perkara penting dalam pengucapan : kejujuran menyimpan maklumat kepuasan pendengar ketepatan

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

FORMAT UCAPAN
Pengenalan dimulakan dengan kata-kata aluan kepada hadirin mengikut protol atau tingkat kedudukan masing-masing Isi dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan tujuan ucapan seterusnya isi ucapan Kata-kata penghadapan kata-kata seperti hadiri sekalian, saudara sekalian dan sebagainya bertujuan menarik perhatian Penutup dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan atau menandakan ucapan akan berakhir. Misalnya : Akhir sekali

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

Kekuatan Ucapan
y Dapat mempengaruhi pembaca/pendengar secara tidak langsung kerana ia lebih kepada penerangan, pujian ataupun sanjungan. y Bahasa yang digunakan sejajar dengan sasaran pembaca atau pendengar mudah dan dapat difahami dengan mudah.

Kelemahan Ucapan
y Pembinaan teks memerlukan penyelidikan terlebih dahulu sesuai dengan majlis dan khalayak. y Pembaca/pendengar tidak banyak dan tujuan ucapan itu sahaja.
Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

berdasarkan majlis
9

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

TEMU BUAL

KONSEP
y Melibatkan pemberian, penyampaian atau

pertukaran idea, emosi dan maklumat. y Boleh berbentuk verbal (lisan / bertulis) atau nonverbal. y Suatu proses: Pembentukan, pengiriman, penterjemahan dan memberi makna kepada mesej. y Komunikasi Berkesan: Penemu bual menterjemah mesej sama seperti yang dimaksudkan oleh orang yang ditemu bual.
Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011 10

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

PANDUAN
Analisis Orang yang ditemu bual
Ilmu & Kelulusan

Umur

Jantina

Bilangan
Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

Minat & Sikap


11

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

KATEGORI BAHAN

Mesti Perlu

Boleh Juga

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

12

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

FIKIRKAN MASA & TEMPAT

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

13

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

Gaya Badan Kawal Bahasa & Suara Teks / Nota Kawal Masa Hentian / Rehat Kecindan (Humor) Pakaian Muka Tangan

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

14

MEMO

 Memo merupakam singkatan kepada memorandum.  Memorandum ialah alat komunikasi bertulis dalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi.  Memo juga merupakan sejenis surat atau surat edaran dalaman.  Memo catatan disampaikan dalam kalangan kakitangan di sesebuah institusi atau organisasi.

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

15

Perbezaan Memo Dan Surat Rasmi.


Surat rasmi surat yg dikirimkan ke luar. Memo untuk kegunaan dalaman institusi atau

organisasi. Perbezaan dari segi: a) Kandungan b) Bentuk

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

16

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

Ciri-ciri
y Maklumat jelas dan terus pada maksud. y Isi kandungan ringkas tapi padat dan tepat. y Lengkap dengan nombor rujukan, tarikh,perkara

dan tandatangan.

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

17

Memo boleh ditulis dalam bentuk borang atau bentuk surat

Bergantung pada institut atau jabatan tersebut untuk menentukan format memo

Tidak terikat dengan sesuatu bentuk yang tertentu seperti surat rasmi

CIRICIRI MEMO

Selalunya berupa perintah dari pihak atasan kepada orang bawahannya


18

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

TUJUAN PENULISAN MEMO


Penyampaian maklumat dalaman Pengumuman sesuatu perubahan dasar
Laporan ringkas seperti status apa yang berlaku ketika itu

Permohonan dalam bahagian Menjelaskan prosedur baharu

Memberi nasihat tentang membuat sesuatu keputusan


Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011 19

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

Gaya bahasa
Bahasa Memo
y Gaya bahasa yang digunakan untuk menulis memo berbeza dengan

gaya penulisan surat rasmi. Memo lebih memberi tumpuan kepada isi yang hendak disampaikan. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan seharusnya:
y Ringkas, padat dan jelas y Lembut dan berdiplomasi y Tidak menimbulkan sikap negatif kepada pembaca y Tidak menimbulkan prasangka. y Elakkan daripada membuat teguran berbentuk negatif.
Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011 20

Format memo
y Tiada format yang standard. y Penulisan bergantung pada institusi @jabatan. y Ada memo yg standard utk kegunaan jabatan. y Memo terbahagi mkpd dua bentuk:
a) b)

Memo Bentuk Borang. Memo Bentuk Terbuka.

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

21

BENTUK MEMO
y Memo ini boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu bentuk

borang dan bentuk terbuka. Memo Bentuk Borang


y Memo jenis ini semua tajuk dan maklumat yang diperlukan

telah dicatat dalam borang.


y Penulis hanya perlu, sama ada mengisi atau menandakan sahaja

pada ruang yang telah disediakan.


y Disediakan ruang kosong untuk catatan tambahan jika perlu.
Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011 22

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

Memo Bentuk Terbuka


y Memo bentuk ini sama seperti surat. Ada jabatan yang

membuat reka bentuk memo yang tersendiri bagi tujuan memudahkan urusan.

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

23

WAJ3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

TERIMA KASIH

Dr. Siti Hajar Abdul Aziz/2011

24