Anda di halaman 1dari 6

NOTA PENDIDIKAN SIVIK TINGKATAN 2 TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI TAJUK :KECEMERLANGAN DIRI y Kecemerlangan diri merujuk kepada kejayaan

tahap tertinggi yang dicapai oleh seseorang individu.

Pendidikan y y Memanafaat ilmu untuk kecemerlangan kerjaya,kesejahteraan diri dan masyarakat Meyumbang pemikiran yang bernas dan idea kreatif bagi penerokaan, peningkatan, dan pemantapan sesuatu bidang.

Perwatakan terpuji y y y KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEPENTINGAN KOMUNIKASI BERKESAN y y y y Mudah didampingi oleh masyarakat Mendapat ramai kawan Mampu menyakinkan orang lain Dapat mempengaruhi fikiran orang lain Sifat gigih, berani, beriktizam, daya saing dan daya juang yang tinggi, jujur dan ikhlas. Perlu disertai dengan minat , ketekunan, kesungguhan, sifat ingin tahu, dan berupaya menghindari halngan mental.

CARA-CARA BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK y y y y y y Bertoleransi Menggunakan intonasi/nada yang sesuai Bertutur mengikut keadaan/suasana yang sesuai Menerima pendapat orang lain Menggunakan ungkapan yang sopan dan berhemah Mewujudkan komunikasi swcara dua hala

KEMAHIRAN MEMBUAT REFLEKSI y y y y Menilai kekuatan dan kelemahan diri untuk dijadikan iktibar Bersikap positif dan terbuka terhadap sebarang kritikan/ teguran yang diterima Refleksi perlu dilakukan secara berterusan agar potensi diri dapat dikembangkan Kelemahan diri dapt dibaiki setelah membuat refleksi

Pandangan orang lain penting untuk kita memperoleh refleksi diri sendiri

MEMBUAT REFLEKSI UNTUK KEJAYAAN DIRI y y y y y y Mengenalpasti potensi diri Membuat analisis pemerhatian Menerokai bidang ilmu Penetapan matlamat Berbincang dengan individu yang berpengalaman Berani mencuba

TEMA 2:

HUBUNGAN KEKELUARGAAN TAJUK: Perpaduan dalam keluarga

Perpaduan dalam keluarga penting untuk wujud sesebuah keluarga yang bahagia . Perpaduan boleh ditunjukkan dengan meyambut hari khas keluarga, berkongsi suka duka, mengadakan aktiviti keluarga, dan member sokongan kepad anggota keluarga.

AKTIVITI KELUARGA y y Melakukan aktiviti bersama-sama pada hujung minggu dan masa cuti Semua ahli keluarga mesti meluangkan masa Cth: melancong,bergotong royong,beriadah,bersukan SAMBUTAN HARI KHAS DALAM KELUARGA y y Membuat perancangan dan persiapan bersama-sama Menghulurkan bantuan untuk menjayakan hari khas keluarga Cth: hari lahir, ulang tahun perkahwinan, hari ibu/hari bapa

BERKONGSI SUKA DUKA y y Sokongan penting untuk member semangat kepada ahli keluarga Setiap masalah perlu dikongsi dan diselesaikan bersam-sama Cth: menerima anugerah,kematian,meyertai pertandingan

SOKONGAN ANGGOTA KELUARGA y y y Sokongan boleh bersifat kebendan dan moral Setiap keputusan ahli keluarga perlu disokong Sentiasa menghargai sokongan yang diterima Cth: member nasihatdan motivasi,menyelesaikan konflik dalam keluarga,kasih sayang dan bimbingan

CARA-CARA MENJALIN PERPADUAN DALAM KELUARGA y y y y y y Mengamalkan ajaran dan suruhan agama Mengamalkan sikap kasih sayang dalam anggota keluarga Saling menghormati antara anggota keluarga Bersikap prihatin dan mengambil berat antara satu sama lain Mengamalkan gaya hidup sihat Memahami tingkah laku setiap ahli keluarga

PERANAN IBU BAPA

y y y y

Mencari nafkah untuk keluarga Menyediakan tempat perlindungan untuk keluarga Memberi pendidikan untuk anak-anak Member sepenuh kasih sayang kepada ahli keluarga

PERANAN ANAK-ANAK y y y y Mematuhi nasihat ibu bapa Saling membantu dalam keluarga Menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa dan ahli keluarga Mendoakan kesejahteraan ibu bapa

TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT TAJUK: HORMATI HAK ORANG LAIN y y y Setiap anggota masyarakat perlu mengamlkan sikap bertolaj ansur dan menjaga kepentingan bersama Hak setiap individu perlu dihormati terutama dalam kalangan pelbagai kaum Sikap menghormati hak orang lain boleh mewujudkan persefahaman dan keharmonian antara kaum

ASPEK PENTING DALAM HIDUP BERMASYARAKAT Menghormati perbezaan individu y y y y y y y Faktor keturunan Latarbelakang ekonomi Keupayaan fizikal Baka Persekitaran tempat tinggal Agama Asuhan keluarga

Menghormati pendapat orang lain y y Setiap anggota masyarakat berpeluang menyuarakan pendapat Pendapat yang membina boleh diterima pakai

Menghormati kebolehan dan bakat oarng lain y y y Potensi dan bakat setiap orang berbeza Masing-masing mempunyai peranan penting Membantu seseorang membentuk identiti diri

Menghormati hak orang lain y y Berbincang dan membidas hujah dengan sopan Memberi atau menyuarakan pendapat melalui saluran yang betul

KEPENTINGAN MENJAGA HAK ORANG LAIN y y y Mewujudkan perpaduan dan keharmonian antara kaum Mengelakkan perselisihan faham antara kaum Memberi peluang kepada seseorang untuk memberi pendapat

y y y

Menggelak berlaku penindasan dan penganiayaan Menjaga sensitiviti kaum dan perasaan orang lain Membolehkan seseorang mengembangkan bakat dan kebolehan.

MEMUPUK SEMANGAT KEKITAAN y Semangat kekitaan dimiliki oleh seseorang dikaitkan dengan masyarakat setempat

PERPADUAN DAN PEMUAFAKATAN y y y Berbaik-baik dengan jiran Membantu jiran ketika kecemasan Menghormati budaya pelbagai kaum

Kebajikan dan keselamatan y y y y y y Menjamin keselamatan setempat Cth: rukun tetangga Menjaga kebajikan anggota masyarakat Cth: Jabatan Kebajikan Masyarakat Menjaga keharmonian Cth: PDRM,bomba,RELA

..haz1201/25.04.2010