Bibliografi

Mok Soon Sang.2009.Perkembangan Kanak-Kanak.Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang.2008.Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Prof. Dr. Mansor Fadzil dan Prof. dr. John Arul Philips 2007.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak.Open University Malaysia. Choong Lean Keow.2009.Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku.Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali.2009.Penilaian Dalam Pendidikan Prasekolah. PTS PROFESIONAL Publishing Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.2009. Murid dan Alam Belajar.Siri Pendidikan Guru.

Perkembangan Fizikal Dan Pembelajaran Kanak-kanak.Bibliografi Mok Soon Sang. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Roxana Dev Omar Dev. John Arul Philips 2007.Siri Pendidikan Guru. Open University Malaysia.2009. Mansor Fadzil dan Prof. Penerbitan Multimedia Sdn. Tajularipin Sulaiman.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak. Dr. Noriati A. abdul Halim Masnan.Psikologi Pendidikan Pembelajaran. Mok Soon Sang.2009. dr.2008. Zaharah Osman dan Mazlina Che Mustafa.Penerbitan Multimedia Sdn. . Rashid. Untuk Pengajaran dan Prof. Dr. Bhd.Perkembangan Kanak-Kanak. Murid dan Alam Belajar.Open University Malaysia. Bhd.2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful