Bibliografi

Mok Soon Sang.2009.Perkembangan Kanak-Kanak.Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang.2008.Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Prof. Dr. Mansor Fadzil dan Prof. dr. John Arul Philips 2007.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak.Open University Malaysia. Choong Lean Keow.2009.Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku.Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali.2009.Penilaian Dalam Pendidikan Prasekolah. PTS PROFESIONAL Publishing Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.2009. Murid dan Alam Belajar.Siri Pendidikan Guru.

Mok Soon Sang.2009. Dr.Siri Pendidikan Guru. Bhd.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak.2009. Tajularipin Sulaiman.Open University Malaysia.Bibliografi Mok Soon Sang.Perkembangan Fizikal Dan Pembelajaran Kanak-kanak. dr. Mansor Fadzil dan Prof.Perkembangan Kanak-Kanak. . Penerbitan Multimedia Sdn. Roxana Dev Omar Dev. Bhd. Rashid.Penerbitan Multimedia Sdn.2008. John Arul Philips 2007. Untuk Pengajaran dan Prof. Dr.Psikologi Pendidikan Pembelajaran. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Open University Malaysia. Murid dan Alam Belajar. abdul Halim Masnan.2008. Noriati A. Zaharah Osman dan Mazlina Che Mustafa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful