Bibliografi

Mok Soon Sang.2009.Perkembangan Kanak-Kanak.Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang.2008.Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Prof. Dr. Mansor Fadzil dan Prof. dr. John Arul Philips 2007.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak.Open University Malaysia. Choong Lean Keow.2009.Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku.Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali.2009.Penilaian Dalam Pendidikan Prasekolah. PTS PROFESIONAL Publishing Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.2009. Murid dan Alam Belajar.Siri Pendidikan Guru.

Murid dan Alam Belajar. Penerbitan Multimedia Sdn.Siri Pendidikan Guru. Zaharah Osman dan Mazlina Che Mustafa.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak. Rashid. Mok Soon Sang. Dr.Bibliografi Mok Soon Sang.Penerbitan Multimedia Sdn. . Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Bhd. Dr. Bhd. Untuk Pengajaran dan Prof. Mansor Fadzil dan Prof. John Arul Philips 2007.2009.Open University Malaysia. dr. Roxana Dev Omar Dev. Noriati A. Tajularipin Sulaiman.2009.2008. abdul Halim Masnan.Perkembangan Fizikal Dan Pembelajaran Kanak-kanak.2008.Psikologi Pendidikan Pembelajaran.Perkembangan Kanak-Kanak. Open University Malaysia.