Bibliografi

Mok Soon Sang.2009.Perkembangan Kanak-Kanak.Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang.2008.Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Prof. Dr. Mansor Fadzil dan Prof. dr. John Arul Philips 2007.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak.Open University Malaysia. Choong Lean Keow.2009.Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku.Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali.2009.Penilaian Dalam Pendidikan Prasekolah. PTS PROFESIONAL Publishing Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.2009. Murid dan Alam Belajar.Siri Pendidikan Guru.

Penerbitan Multimedia Sdn.Perkembangan Kanak-Kanak.Siri Pendidikan Guru.Perkembangan Fizikal Dan Pembelajaran Kanak-kanak.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak. Untuk Pengajaran dan Prof. Open University Malaysia. Bhd. Zaharah Osman dan Mazlina Che Mustafa. Noriati A. dr. John Arul Philips 2007. . Dr.2008.2009. Mok Soon Sang. abdul Halim Masnan.2008. Rashid. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Bhd.2009. Mansor Fadzil dan Prof. Dr. Murid dan Alam Belajar.Bibliografi Mok Soon Sang.Psikologi Pendidikan Pembelajaran.Open University Malaysia. Penerbitan Multimedia Sdn. Tajularipin Sulaiman. Roxana Dev Omar Dev.