Bibliografi

Mok Soon Sang.2009.Perkembangan Kanak-Kanak.Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang.2008.Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Prof. Dr. Mansor Fadzil dan Prof. dr. John Arul Philips 2007.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak.Open University Malaysia. Choong Lean Keow.2009.Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku.Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali.2009.Penilaian Dalam Pendidikan Prasekolah. PTS PROFESIONAL Publishing Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.2009. Murid dan Alam Belajar.Siri Pendidikan Guru.

Perkembangan Kanak-Kanak.Perkembangan Fizikal Dan Pembelajaran Kanak-kanak.Siri Pendidikan Guru.2008. dr. . Tajularipin Sulaiman.2009. Murid dan Alam Belajar.Penerbitan Multimedia Sdn. Rashid.Psikologi Pendidikan Pembelajaran. Roxana Dev Omar Dev. Penerbitan Multimedia Sdn.Open University Malaysia. Mansor Fadzil dan Prof.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak. Zaharah Osman dan Mazlina Che Mustafa.Bibliografi Mok Soon Sang. Dr. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Bhd. Untuk Pengajaran dan Prof. Mok Soon Sang. Dr.2008. abdul Halim Masnan. John Arul Philips 2007. Bhd.2009. Noriati A. Open University Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful