Bibliografi

Mok Soon Sang.2009.Perkembangan Kanak-Kanak.Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang.2008.Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Prof. Dr. Mansor Fadzil dan Prof. dr. John Arul Philips 2007.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak.Open University Malaysia. Choong Lean Keow.2009.Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku.Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali.2009.Penilaian Dalam Pendidikan Prasekolah. PTS PROFESIONAL Publishing Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.2009. Murid dan Alam Belajar.Siri Pendidikan Guru.

Tajularipin Sulaiman.Perkembangan Fizikal Dan Pembelajaran Kanak-kanak.Open University Malaysia.Siri Pendidikan Guru. Mok Soon Sang. . Murid dan Alam Belajar. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. John Arul Philips 2007. Penerbitan Multimedia Sdn.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak.Penerbitan Multimedia Sdn.Psikologi Pendidikan Pembelajaran.2009.2008.Perkembangan Kanak-Kanak.2009. Roxana Dev Omar Dev. Bhd. Open University Malaysia.2008. abdul Halim Masnan. Dr. Rashid. Zaharah Osman dan Mazlina Che Mustafa.Bibliografi Mok Soon Sang. Dr. Untuk Pengajaran dan Prof. dr. Noriati A. Mansor Fadzil dan Prof. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful