Bibliografi

Mok Soon Sang.2009.Perkembangan Kanak-Kanak.Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang.2008.Psikologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Prof. Dr. Mansor Fadzil dan Prof. dr. John Arul Philips 2007.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak.Open University Malaysia. Choong Lean Keow.2009.Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah laku.Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Surayah Zaidon & Haslinda Md. Ali.2009.Penilaian Dalam Pendidikan Prasekolah. PTS PROFESIONAL Publishing Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.2009. Murid dan Alam Belajar.Siri Pendidikan Guru.

Open University Malaysia.2008.Open University Malaysia.2009. dr. Murid dan Alam Belajar. John Arul Philips 2007. Mok Soon Sang. Rashid.Penerbitan Multimedia Sdn. Penerbitan Multimedia Sdn.Bibliografi Mok Soon Sang. Tajularipin Sulaiman.Perkembangan Bahasa Dan Pembelajaran Kanak-Kanak-kanak. abdul Halim Masnan. Untuk Pengajaran dan Prof. Dr. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.Siri Pendidikan Guru.Psikologi Pendidikan Pembelajaran. Dr. Zaharah Osman dan Mazlina Che Mustafa.Perkembangan Fizikal Dan Pembelajaran Kanak-kanak. Bhd. . Roxana Dev Omar Dev. Noriati A.Perkembangan Kanak-Kanak.2008. Bhd.2009. Mansor Fadzil dan Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful