Anda di halaman 1dari 1

Mohon Restu

4/4, 1 = Es
Slow

Lagu : Sixtus
Arrans:Sixtus & Ignas

Mempelai/Putri:

3 4

. 5

5 4

A -

yah

dan

i bu tercin-

ta

. 4

3 2

Mo -

hon

do -

a & restu -

3 4

. 5

5 4

A -

nak -

A -

gar

S.

. 6

7 6

5 4

A.

. 4

2 4

3 2

T.

. 1

5 4

3 4

B.

. 1

2 1

7 2

Ma -

ri -

lah

kita berdo -

S.

. 6

7 1

7 6

. 3

A.

. 4

2 1

7 2

. 7

T.

. 6

5 6

5 4

B.

. 2

5 4

3 2

Smo-

ga

bah -

tera

S.

3 4

. 5

5 4

3 2

2 3

. 3

4 3

2 1

A.

1 2

. 3

3 2

1 7

6 1

. 5

6 7

T.

5 7

.5

7 6

5 4

6 5

. 1

B.

5 2

. 1

7 2

5 7

1 1

Ya Ba-

pa

te -

mani mere-

ka

lalu-

S.

. 4

3 2

1 7

A.

1 2

. 2

7 7

1 2

T.

. 6

5 5

6 7

B.

. 7

5 6

6 2

A -

gar

jan -

ji tuk

seti -

6 1

. 1

6 1

. 7

6 1

. 5

6 1

. 5

se -

la -

ma -

nya

Orang tua/Putra:

Choir:

Coda:

A ba - di

3 2

1 7

3 2

sih

1 7

2 3

. 3

4 3

2 1

kami meng - ha - dap kepada .

mu

3 2

a - nakku terka. 4

. 1

Ba -pa memberka- ti

mu

6 1

atas

per -

ni -

ka -

han

i - ni

2 3

. 3

4 3

2 1

kan

slalu berdo-

ka- mi ber- dua


.

6 1
biduk

. 1

ga

mu

ru - mah

tang -

. 3

2 2

3 4

. 5

7 7

1 2

. 1

7 5

5 6

. 1

2 2

7 2

me -

mo - hon

pada Yg Kuasa

. 3

2 2

2 3

4 2

3 4

. 1

6 6

6 6

1 2

1 2

. 4

. 3

4 4

6 6

4 6

1 6

. 1

2 2

2 1

6 6

5 4

6 5

1 7

1 2

. 1

2 1

6 5

su -

ka &

deri -

ta

6 1

. 3

4 .3

. 2

6 6

. 1

2 .1

. 7

1 1

. 5

6 .5

. 4

6 1

. 1

7 .5

. 5

a ba -

di

se - panjang ma-

hidup me - re - ka

ba - hagia di da - lam ka sih Tu- han

sa

1 November 2010