Anda di halaman 1dari 7

PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM MATEMATIK

Maisarah Syamimi Fatin Zafirah

Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada yang berpemikiran, kreatif dengan menggunakan teknologi terkini. KPM, 1997

Dala ra a kajia ya g t la ijala ka (F k s r, rs a La rs a , 1992; C aza , 1988; Mc 1993; H C y, 1991; l G a i, 1987) i a ati a awa:
P lajar ya g gg aka k t r ala at atik yai sika ya g l i sitif t r a a iri ya s agai a li at atik a rk ayaa y l saika asala ya g l i k l ks

P risia k t r ya g ig aka ala r s s gajara aka a at a t lajar a a ik s a ri si at atik ga a a rk sa .

Pencapaian pelajar dalam peperiksaan ak ir menunjukkan peningkatan yang ketara.

Kumpula ya g lajar r a tuka k mput r mempunyai kemampuan mengekalkan maklumat alam jangka masa yang lebi lama an dapat menggunakannya dalam bidang-bidang lain.

Pendidikan matematik perlukan peruba an kerana kini ia diperlukan oleh semua rakyat dari pelbagai bidang dan bukannya untuk segelintir masyarakat. Oleh yang demikian, skop dan kualiti Matematik perludiperkembangkan lagi dengan idea-idea baru yang canggih,

Perkembangan teknologi telah menyebabkan keperluan kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah yang efektif

KEPENTING N PERUBAHAN DALAM MATEMATIK pandangan pelajar juga telah berubah di mana kanak-kanak zaman kini ingin belajar dengan lebih aktif dengan pembinaan idea sendiri serta berkeupayaan menganalisa dan menerokai penyelesaiaan masalah mereka,

Ciri bidang matematik telah berubah untuk menyediakan rakyat yang celik matematik dalam bidang teknologi demi menghadapi cabaran alaf baru,

Pengarang buku Reshaping Schools Mathematics: A Philosophy and Framework For Curriculum (National Research Council, 1990)

KAEDAH PENGGUNAAN TEKNOLOGI


-Kalkulator - Komputer -Laman Web -Perisian Pendidikan

Pemahaman tentang topik menjadi mudah dan mendalam

Menarik minat

Pengetahuan di hujung jari

Boleh bekerja secara individu atau berkumpulan