Sijil Penyertaan

Pertandingan Sugandoi Sempena Pesta Kaamatan
Bahawasanya, sijil ini diberikan kepada

Kerana Telah Menyertai Pertandingan Sugandoi Sempena Pesta Kaamatan Negeri Sabah

Pada «««««««««.

Terima kasih diucapkan atas kerjasama serta penglibatan aktif dalam menyertai pertandingan ini.

. (Helena Mait) Pengurus Sugandoi (Tan Sri Robert Umal) Penaung Kaamatan