Anda di halaman 1dari 15

1.

0 PERANCANGAN PENGANGKUTAN

Kejuruteraan pengangkutan ialah penggunaan prinsip-prinsip saintifik dan teknologi ke atas perancangan, rekabentuk, operasi dan pengurusan kemudahan bagi mana-mana mod-mod pengangkutan supaya manusia dan barang dapat digerakkan dengan selamat, cepat, selesa,senang, ekonomik dan tidak menjejaskan alam sekitar.

Kepentingan Pengangkutan

l l l l l l l l l l l l l

Berkait rapat dengan pertambahan penduduk, perkembangan bandar dan guna tanah. Fungsi Pengangkutan Untuk menjalinkan satu bentukIntegrasi dan koordinasi dalam masyarakat kompleks. Jenis-jenis Pengangkutan - Darat, Air Dan Udara Kelasfikasi Pengangkutan a. Persendirian Hak milik individu, tiada bayaran, untuk tujuan sosial b.Awam - Hak milik swasta, pergerakan manusia, kenderaan alternatif c. Perdagangan-Hak milik kerajaan/swasta, pergerakan pukal, tujuan ekonomi

Tujuan Perancangan Pengangkutan

Mendapatkan sesuatu perseimbangan antara alam sekitar, pengguna jalan kaki, pengguna kenderaan persendirian, awam dan perdagangan supaya boleh mencapai kebebasan pergerakan yang bersesuaian dengan dunia yang moden . Jangkamasa Perancangan (Peringkat Kerajaan Tempatan/Negeri) a. Perancangan jangka masa pendek (<5 tahun) -berbentuk mudah tidak memerlukan kewangan yang besar berupa pembaikan sediada. b.Perancangan jangka masa sederhana (5-10 tahun) (Peringkat Kerajaan Tempatan/Negeri) -berbentuk mudah tidak memerlukan kewangan yang besar berupa pembaikan sediada. -berupa penukaran sistem trafik sediada

l l l l l l l l l l

c.Perancangan Jangka masa panjang (Peringkat Kerajaan Persekutuan)

l l l l l l l l l l l

Program yang menyeluruh, kos yang besar dan mempengaruhi sosio-ekonomi dan alam sekitar. Ciri-Ciri Yang Perlu Ada Perlu Ada Pada Satu Perancangan Pengangkutan Yan Baik. -Jangkamasa perancangan -Lengkap Dan Menyeluruh -Koordinasi antara agensi pengangkutan -Berterusan Keputusan

Unsur Perancangan Pengangkutan

l l

Proses Perancangan a. Peringkat Kajian merumuskan matlamat/objektif - mengenal pasti masalah - mengumpul data-penduduk,guna tanah,ekonomi,mode perjalanan masa kini - bentuk pertalian antara perjalanan dengan ekonomi,penduduk dan guna tanah.
l l

b.Peringkat Ramalan permintaan/pelan cadangan

l -membentuk model masakini dan masa hadapan


l l

-penyediaan pelan-pelan alternatif sistem pengangkutan -semakan ke atas pelan

c.Peringkat Penilaian Pelan - Penilaian kesesuaian berfungsi dari segi kewangan dan ekonomi. d.Perlaksanaan Dan Pemantauan pelan pilihan

Proses Dalam Kajian Pengangkutan:

a. Kajian asalan tujuan bergantung pada skop dan tujuan kajian. Pengumpulan data- Temu ramah di tepi jalan, Menggunakan poskad, Nombor pendaftaran kereta, Temuduga di Rumah, borang soal selidik. b.Kajian Isipadu c.Kajian laju setempat- dibuat dengan mengukur laju individu satu sampel kenderaan yang melepasi satu titik yang ditentukan di atas jalan atau jalan raya.

l l l l l l l l l

d.Kajian Laju Perjalanan dan Lengah - Dijalankan sebagai penunjuk kepada aras perkhidmatan yang diberikan serta keberkesanan dan kecekapan aliran sesuatu jalan. e.Kajian Meletak Kenderaan - tujuan kajian meletak kenderaan dijalankan : i. Mengenal pasti keperluan meletak kenderaan ii. Menentukan keperluan fizikal supaya bekalan tempat meletak yang sedia ada boleh diubah suai atau ditambah.

PROSES MEMBINA MODEL PERMINTAAN PERJALANAN


1.Penzonan *-zon seragam dari segi guna tanah, sosio-ekonomi (cth:kediaman dan perladangan dalam zon yang berlainan) *-jalan keluar dan masuk zon perlu dihadkan sempadan yang sesuai spt bukit,sungai,landasan keretapi &lebuhraya. *-seboleh mungkin sempadan zon ada hubungan guna tanah masa akan datang supaya zon yang dibuat semasa pengumpulan data ini boleh dipecahkan lagi kepada zon yang lebih kecil semasa membuat ramalan akan datng *-kedudukan pusat zon hendaklah mudah untuk ditentukan,supaya jarak dan masa perjalanan senang diperolehi.
l

2.Kajian asalan tujuan 3.Kajian Isipadu

4.Penjanaan Perjalanan *-bilangan perjalanan bermula dan berakhir dalam satu kawasan atau zo dianggarkan. *-Model penjanaan perjalanan digunakan untuk meramalkan jumlah bilangan perjalanan asalan dan tujuan pada satu zon pada satu hari lazim tahun sasaran. *-cth:tujuan perjalanan ialah perjalanan kerja,sekolah,membelibelah,sosial dan rekreasi.
l

Pengagihan Perjalanan
l

Ialah proses bagi perjalanan dari satu kawasan (zon) yang lain, iaitu menyambungkan asalan dan tujuan atau pengeluaran dan tarikan.

Pisah Ragaman *-Jenis pengangkutan yang digunakan oleh perjalanan


l

Umpukan Lalu Lintas *-proses membahagikan satu set persilangan perjalanan zon kepada beberapa dalam rangkaian pengangkutan.

Polisi Umum Yang Perlu Diambil Kira Dalam Perancangan Pengangkutan


1.Kesan Sosial -ikatan masyarakat, -kecapaian kemudahan dan perkhidmatan - pemindahan penghuni. 2.Kesan Ekonomi -Pekerjaan, pendapatan dan kegiatan perniagaan -kegiatan penduduk -kesan keatas cukai harta benda -rancangan dan pembangunan masyarakat dan wilayah. -sumber alam semulajadi

3.Kesan Fizikal
l -nilai

rekabentuk persekitaran,keindahan dan sejarah. l -ekosistem di bumi l -ekosistem air l -kualiti udara l -hingar dan getaran

Faktor Penilaian Dalam Penentuan Pelan Cadangan


l -kewangan(wang

rakyat) l -kesesuaian berfungsi l -alam sekitar l -ekonomi l -politik

Kriteria Umum Pemilihan Pengangkutan


l -kesesuian l -ekonomik l -penyenggaraan l

berfungsi

yang mudah l -mencukupkan permintaan

Anda mungkin juga menyukai