Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK EDU 3109: GURU DAN CABARAN SEMASA STRATEGI PENGURUSAN INOVASI

DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN : PENGURUSAN PENDIDIKAN DISEDIAKAN OLEH : NASRUL BIN KHARUDIN (871226 43 5079)

Kepimpinan organisasi

Pengurusan bilik darjah yang kondusif

INOVASI DALAM PENGURUSAN PENDIDIKAN

Lanskap Maklumat

Pemimpin memimpin

Visi yang jelas dalam pengurusan perubahan

Kepimpinan organisasi

Menubuhkan jawatankuasa pelaksana atau pasukan bertindak.

Menumpukan perhatian khusus pada setiap perubahan yang dibuat.

Mengutamakan elemen kemanusiaan

Pengurusan bilik darjah yang kondusif


Pendekatan berpusatkan murid Kemudahan Pengajaran dan Pembelajaran

Pendekatan yang memberi peluang kepada murid untuk menyatakan pandangan dan pendapat, memilih aktiviti yang sesuai dengan minat, membenarkan murid mencuba dan meraih pengalaman.

Melibatkan sumber pembelajaran seperti buku, ABM, komputer serta peralatan menulis, membaca dan melukis. Sumber dan kemudahan P&P sebaiknya mampu mengaitkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid dengan pengalaman baharu yang hendak dibina.

Pusat Sumber

Peranan Guru

Di pusat sumber, murid belajar untuk memperoleh kemahiran mengakses maklumat, membuat penilitian bahan, memahami bahan, memilih dan memproses bahan. Merupakan satu tempat melengkapkan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid dengan elemen pembelajaran sepanjang hayat.

Lanskap Maklumat

Mempunyai Kemahiran TMK Bekerja secara kolaborasi