Anda di halaman 1dari 8

Sekolah Kebangsaan Puteri Pandan (1) Jalan Perwira, 55100 Kuala Lumpur Ujian Pra-PKSR 1/2011 Kajian Tempatan

(Tahun 4) Masa : 1 Jam Nama :________________________________ Arahan Am 1. BAHAGIAN A : Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D. Antaranya, ada satu jawapan yang betul. Pilih jawapan kamu, tandakan jawapan yang telah kamu pilih pada kertas soalan. 2. BAHAGIAN B : Jawab semua soalan pada kertas soalan. Bulatkan jawapan yang betul 1. Berikut adalah petempatan awal manusia, kecuali. A. Persekitaran gua B. Kawasan paya C. Kawasan lapang D. Pinggiran sungai Kelas : ___________

2. Mengapakah manusia memilih petempatan di persekitaran gua sebagai tempat tinggal? A. B. C. D. Mudah untuk menjalankan perniagaan Sebagai tempat perlindungan dari cuaca Mudah untuk menangkap ikan Terdapat kemudahan istirehat yang lengkap

3. Apakah kegiatan awal manusia untuk mendapatkan makanan? A. Memburu binatang B. Menangkap ikan di laut C. Menukar barangan dengan orang lain D. Mencari hasil hutan dan menjualnya di pasar

4. Yang berikut adalah jenis petempatan awal manusia, kecuali

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah 5. Rumah di bawah merujuk kepada

A. Rumah kutai B. Rumah rakit

C. Rumah limas D. Rumah minangkabau

6. Apakah keistimewaan tinggal di pinggiran gua? i. ii. iii. iv. A. i dan iii B. ii dan iii dapat menyara hidup dengan memburu senang mendapatkan air dapat berlindung dari cuaca dan binatang buas boleh mendapatkan ikan dengan mudah C. i, ii dan iv D. ii dan iv

Soalan 7 berdasarkan maklumat dibawah - Dinding diperbuat daripada kulit kayu - Daun atau rumput digunakan sebagai atap - Batang pokok berfungsi sebagai tiang 7. Maklumat diatas merujuk kepada A. Pondok B. Ran C. D. Gua Banglo

8. Apakah tujuan manusia membina rumah? i. ii. iii. iv. tempat perlindungan tempat peranginan tempat berehat tempat berniaga C. iii dan iv D. I, ii, iii dan iv

A. I dan iii B. ii dan iii

9. Yang berikut adalah sumber makanan manusia zaman dahulu, kecuali. A. gandum B. haiwan liar C. buah-buahan D. pucuk-pucuk daun

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah

10. Apakah keistimewaan petempatan di atas? A. B. C. D. mudah mendapatkan sumber air binaan yang kukuh dan tahan lama memudahkan kegiatan bercucuk tanam dilakukan selamat daripada ancaman bintang buas

Soalan 11 berdasarkan senarai di bawah. -Mempunyai pengaruh dari England -Orang Inggeris membina rumah tersebut semasa menjajah negara kita 11. Rumah yang dimaksudkan di atas boleh dilihat di. A. Ipoh, Perak B. Kota Tinggi, Johor C. Alor Gajah, Melaka D. Cameron Highlands, Pahang Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah

12. Rumah diatas sesuai dibina di kawasan A. tanah Tinggi B. tanah rata C. pinggir laut D. tebing tinggi 13. Jika Roberto tinggal di kawasan Kutub Utara, dia mungkin tinggal didalam A. B. C. D. kondominium rumah inggeris iglu rumah kutai

14. R i. ii.

yang selesa haruslah mempunyai . bili air ruang tamu iii. i . ruang dapur makmal komputer

A. i , ii dan iii B. i , ii dan i

C. i , iii dan i D. ii , iii dan i

15. Antara berikut, yang manakah terdapat di dalam bilik tidur? i. ii. iii. i . A. i dan ii B. i dan i katil ketuhar tilam meja makan C. ii dan iii D. iii dan i

16. Apakah keistimewaan reka bentuk rumah Minangkabau? A. diperbuat tanpa menggunakan paku B. pintunya mempunyai ukiran yang cantik C. bumbungnya melentik seolah-olah tanduk kerbau D. tangganya diberbuat dari batu dan mempunyai warna yang menarik 17 Reka bentuk rumah kutai dapat dilihat di A. Perak B. Sabah C. Melaka D. Negeri Sembilan 18 Pilih pasangan yang betul
A B C D Jenis Rumah Teres Pangsa Rakit Komdominium Bentuk Muka Bumi Pinggir pantai Pedalaman Tanah tinggi Tanah pamah

19. Bentuk bumbung V terbalik bertujuan untuk A.mengelakkan banjir dan ganguan binatang B. menghadang sesuatu dari terjatuh ke bawah C. memudahkan air hujan mengalir D. udara dapat beredar dalam rumah 20. Kawasan berikut mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi, kecuali A Georgetown, Pulau Pinang B. Kuching, sarawak C. Saratok, Sarawak D. Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur
4

BAHAGIAN B (30 MARKAH)


SOALAN 1.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Sabah rumah bagan tupik bumiputra batu Sarawak beristirehat Iban panas bersih iglu sejuk bumbung kayu

Cameron Highland berinteraksi menceriakan

1. ___________dibina diatas air di negeri Sabah. 2. Ruang tamu berfungsi menyediakan tempat untuk _______________. 3. Keistimewaan rumah Minangkabau terletak pada ________________. 4. Kaum Iban, Melanau, Bidayuh dan Kayan merupakan penduduk peribumi negeri _______________. 5. Rumah orang Eskimo pada musim panas dikenali sebagai ________________. 6. Teh banyak ditanam di_______________. 7. Kaum Melayu adalah penduduk _______________. 8. Kaum ____________ menyambut Hari Gawai. 9. Kebayakan rumah tradisioanl dibina daripada ___________. 10. Unggun api daripada kayu yan g dibakar memberi keselesaan kepada penghuninya semasa musim ______________. 11. Rumah yang ___________ dapat melindungi penghuninya daripada penyakit. 12. Menanam bunga hiasan dapat __________ kawasan persekitaran. (12 markah)
5

Soalan 2 Lengkapkan jadual di bawah di bawah.

Nama Rumah :

Lokasi :

Nama Rumah :

Lokasi :

Nama Rumah :

Lokasi :

Nama Rumah :

Lokasi :

( 8 markah )
6

SOALAN 3 Namakan ruang bagi sesebuah rumah yang selesa di bawah.

NOMBOR

NAMA RUANG

FUNGSI

1 2 3 4 5
( 10 markah )
7

KERTAS SOALAN TAMAT


8

Anda mungkin juga menyukai