DIFTONG DAN KONSONAN RANGKAP

DISEDIAKAN OLEH : NINA OOI LAY KENG NORFARAHIN BT IZAHAR NOOR HAMIZAH BT ABDUL RAZAK

• Huruf diftong berbentuk ai.DIFTONG • Huruf diftong adalah gabungan dua buah huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. • bang Contoh : au pak ai kal oi . dan oi. au.

FONEM-FONEM DIFTONG .

BUNYI HURUF DI DEPAN DI TENGAH DI BELAKANG /ai/ ai aising ghairah pandai /au/ au aurat saudara harimau /oi/ oi oidium boikot amboi .

KONSONAN RANGKAP .

• Diagraf ialah gabungan huruf konsonan yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. • Lima diagraf gh dalam BM itu ialah kh ng ny sy . terdapat 5 huruf gabungan yang disebut diagraf atau konsonan rangkap.KONSONAN RANGKAP • Daripada sejumlah 26 huruf kosonan dalam BM.

2. 3.BIL DIAGRAF AWAL CONTOH PERKATAAN TENGAH akhbar maghrib hangat hanyut masyarakat AKHIR tarikh mubaligh kampung Quraisy 1. 5. kh gh ng ny sy khusus ghaib nganga nyala syarat . 4.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful