DIFTONG DAN KONSONAN RANGKAP

DISEDIAKAN OLEH : NINA OOI LAY KENG NORFARAHIN BT IZAHAR NOOR HAMIZAH BT ABDUL RAZAK

• bang Contoh : au pak ai kal oi . au. dan oi.DIFTONG • Huruf diftong adalah gabungan dua buah huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. • Huruf diftong berbentuk ai.

FONEM-FONEM DIFTONG .

BUNYI HURUF DI DEPAN DI TENGAH DI BELAKANG /ai/ ai aising ghairah pandai /au/ au aurat saudara harimau /oi/ oi oidium boikot amboi .

KONSONAN RANGKAP .

• Diagraf ialah gabungan huruf konsonan yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan.KONSONAN RANGKAP • Daripada sejumlah 26 huruf kosonan dalam BM. terdapat 5 huruf gabungan yang disebut diagraf atau konsonan rangkap. • Lima diagraf gh dalam BM itu ialah kh ng ny sy .

2. kh gh ng ny sy khusus ghaib nganga nyala syarat . 5. 3. 4.BIL DIAGRAF AWAL CONTOH PERKATAAN TENGAH akhbar maghrib hangat hanyut masyarakat AKHIR tarikh mubaligh kampung Quraisy 1.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful