ULANGKAJI PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 BAB 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN 1.1 PENDEDAHAN KEPADA PENYATA KEWANGAN Tujuan: a) Jenis2 P.K: 1.

Penyata pendapatan Maksud: Maklumat yg terkandung: i. Nama perniagaan ii. Tajuk Penyata Pendapatan iii. Butiran Hasil iv. Butiran Belanja H>B=untung B>H=rugi 2. Kunci kira-kira Maksud: Maklumat yg terkandung: i. Nama perniagaan ii. Tajuk KKK . iii. Butiran asset, liability dan ekuiti pemilik b) Pihak yg bertggjwb menyediakan P.K Pemilik perniagan Pengurus sykt P.K Pihak Pengurusan Peranan dan Tggjwb Akauntan - beri nsihat&rancang dasar2 spt belanjawan, kawalan ak, dll. - sedia&sahkn p.k utk dibentangkan kpd pihak pengurusan, pemegang saham, badan berkanun, dll. Pengurus - urus pelaporan kewangan kewangan - sediakan ak bulanan/thunan sykt -sediakan laporan kpd pihak atsn Pengurus akaun - selenggarakan rekod lengkap kesmua transaksi kewangan sesebuah p gaan dlm bimbingan akauntan - sahkan ketepatan dokumen&rekod pembyrn, petrimaan, dll.

c) Pengguna P.K 1. Pengguna dalaman -pemilik p gaan -pihak pengurusan 2. Pengguna luaran -pihak bank -pemegan saham -kerajaan LHDN -pemiutang

Bertggjwb dlm usaha urus sesebuah p gaan

Guna p.k utk buat penialaian tentang prestasi dan keupayaan kewangan p gaan.

d) Kepentingan P.K dlm p gaan 1) Pengguna Dalaman -Mengetahui prestasi p gaan (utg/rugi) - Merancang dan buat keputusan p gaan 2) Pengguna Luaran - Menilai kemampuan p gaan utk byr hutang - Mentaksir cukai pendapatan p gaan - Mengetahui prestasi P gaan bg membuat keputusan pelaburan

Apakah komponen PP? i. ii. Pengguna p.k terdiri drpd pengguna dalaman dan pengguna luaran. Atr yg berikut, mn pengeluar luaran? i. Pihak bank ii. Pemiutang iii. Pelabur iv. Pemilik perniagaan

2 SEJARAH PERAKAUNAN Penguru san Sendir i Pekongsi aktif LP Diagih Diagihk ikut an dlm Ikatan bentuk Perjanjia dividen n dan Perkongs bonus ian .Modal perniagaan sederhana besar .Liab x terhad . Perakaunan Simpan Kira SKOP SKOP PROSES PROSES MAKLUMAT KEWANGAN MAKLUMAT KEWANGAN Modal Pemili k x x Akta Pendft rn P gaa n 1956 Pekongsi Liab Hayat Penubuh n x / >Akta Pkongsia n 1961 >Pendaft ar P gaan Pemeg ang saham / / >Akta Kopera si 1993 >Ketua Pendftr Kopera Apakah kepentingan system maklumat pengurusan? System Maklumat Pengurusan Definisi: Fungsi: Contoh: Peranan: .3 BENTUK ORGANISASI Perbeza an Milikan MTun ggl 1 Pkongsi 2-20 Sdn Bhd 2-50 (sdn bhd) 2 (awm bhd) Pemeg ang saham / / >Akta Sykt 1965 >SSM KO-op 50 Jelaskan perbezaan atr perakaunan dgn simpan kira.Penubuhan di bwh Akta Perkongsian 1961 A Putri Enterprise B Digitron Teknologi Berhad C Sykt Mila Sendirian Berhad D Firma Guaman Amir dan Aleq 1.Bilangan ahli seramai 2-20 org .1.4 PERAKAUNAN DAN SIMPAN KIRA Maksud Simpan Kira: ditanya dalam soalan objektif Maksud Perakaunan: ditanya dalam soalan objektif Luas Skop: Keutgn Sendir i si Anggot a Lembag a Kopera si Diagihk an dlm bentuk dividen Perakaunan >Simpan kira 1.

.Materiality 1. 1969 MIA. DAN ANDAIAN PERAKAUNAN SERTA CIRI KUALITATIF PENYATA KEWANGAN (ditanya dlm soalan obj) Konsep. Ciri Kualitatif P. 1965 MACPA MICPA 1959 .MSA 1967 Akta Akauntan diluluskan di.6 KONSEP.K Kebolehfahaman Entity berasingan Relevan Ketekalan . Badan2 Perakaunan di M sia Badan Perakaunan Fungsi+Tujuan Badan kawal selia Wang sbg ukuran Konservatisme Asas p ak an akruan Tempoh p ak an Badan penggubal piawaian Kos sejarah Badan professional Pelaporan berasskan nilai saksama CIMA Catatan bergu ACCA 1.. Maksud Contoh Usaha berterusan Mengapakah penyata kewangan perlu mempunyai cirri-ciri yg kualitatif? Apakah ciri2 kualitatif p..Prinsip..5 PERSEKITARAN PERAKAUNAN DI MALAYSIA a) y y y y y b) Sejarah perakaunan di M sia (ditanya dlm soalan obj) 1958 MACPA. PRINSIP.k? Nyatakan kepentingan cirri kebolehfahaman dlm sesebuah penyata kewangan.

Keboleh e cayaan 2. J: do u n su ber bu u t t n pert Kebolehbandin an 3. Perin kat terakhir dlm kitaran perakaunan ialah. Apakah x? J: Kete atan masa Cuba jawab soalan2 subjektif dalam buku teks m/s 3839 1 7 KITARAN PERAKAUNAN Definisi: Proses perakaunan men ikut urutan y bersistem Jan ka masa satu kitaran = tempoh perakaunan Dokumen sumber Catatan penutupan Buku catatan pertama Imban an du a Pelarasan J: ¨ ¨ § 1 Proses y menunjukkan tuturan tatacara perakaunan y berlaku dlm suatu tempoh perakaunan dikenali sb ¦ Apakah yg d tunjukan ol h k taran p rakaunan ¦ Apakah maksud k taran p rakaunan ¨ ¨ Imban an du a terselaras © Penyata kewan an ejar          ¨ ¢ ¥ ¤ ¥ ¥ ¢ ¨ ¨ ¤ ¨ ¢ ¨ ¤ ¡   x   ¢ £ ..

KENDALIAN H.. Sistem Inventori Berterusan .. .. Liability. Tujuan: utk memperoleh nilai bersih b ak2 induk tersebut. Hasil. KENDALIAN P'GAAN sewa premis B. Ekuiti Pemilik. dan Akaun Kontra A T B. .BAB 2 KLASIFIKASI AKAUN: Aset.Inventori tidak direkodkan secara terperinci .Inventori direkodkan secara terperinci . BKN KENDALIAN P'GAAN P'GAAN FUNGSI: Inventori Maksud: Kenapa inventori dikategorikan sbg asset semasa 0 CA TA AKAUN Nyatakan definisi carta akaun serta fungsinya DEFINISI: ( pemiutang overdraf hasil terdahulu belanja terakru pinjaman bank gadai janji (cagaran) ( 2 2 ' ( ) % LS LBS $ & # " " !   AS tunai bank penghutang ABS kenderaan lengkapan perabot gaji pekerja belanja am belanja pengangkutan promosi rugi luar biasa insurans stok hasil terakru belanja terdahulu mesin kadar bayaran premis alatan pejabat belanja susutnilai abs hutang lapuk AKAUN KONT A Apakah akaun kontra dan apakah tujuan p nyed aannya Akaun2 y kesannya berlawanan d n akaun induk..Diamalkan oleh p gaan bersai kecil .. Belanja. BKN KENDALIAN P'GAAN rugi ats jualan abs L ABILITI jualan barang niaga perkhidmatan dividen diterima faedah simp bank Sistem Inventori Berkala . . komisen diterima sewa diterima untung ats pelupusan abs BELANJA 1 EKUITI PE ILIK Ep = modal awal + ub .ambilan/ modal awal rb ambilan .Diamalkan oleh p gaan bersai besar ..Ambilan .Untun bersih/ ru i bersih HA IL H.Modal ...

sama ada ber> atau ber<. J: Cuba buat latihan di buku teks m/s 71-72 Dt. Definisi: 6. LBS sebuah perniagaan ialah j: 3. J: 3 3 3 Nama akaun Kt. Langkah merekod urus niaga 1) Kenal pasti ak2 yg terlibat dlm setiap urus niaga 2) Kenal pasti kesan urus niaga thdp ak. 3) Tentukan akaun yg perlu didtkan dan ak yg perlu diktkan.PERSAMAAN PERAKAUNAN Asset = Liability + Ekuiti Pemilik(Modal + Untung Bersih) Adakah perubahan asset memberikan kesan terhadap persamaan perakaunan? Mengapa ? Ya. j: 2. Cth di buku teks m/s 55-61 SIS EM CA A AN BERGU Jelaskan prinsip system catatan bergu. Berikan contoh asset semasa. Berikan penyertaan tentang carta ak. Ak kontra bg ak jualan ialah J: 5. . Berubah apabila sesuatu urus niaga berlaku tetapi persamaan perakaunan akan sentiasa seimbang. Jenis akaun Dt Kt Asset + Liability + Ekuiti + pemilik Hasil + Belanja + Cth di buku teks m/s 63-65 1... J: 8. Apakah rumus persamaan perakaunan? J: 7. Ak kontra bg ABS ialah. Ekuiti pemilik berkurang apabila. Item hasil? J: 4.

. selepas penyata ak resit Bil tunai Cek atau tunai Resit Keratan cek Dokumen berkaitan dgn urus niaga jual beli barang Dokumen perniagaan Dokumen rujukan Dokumen sumber maklumat ‡ pesanan belian ‡ bil tunai ‡ surat tanya ‡ cek ‡ sebut harga ‡ keratan cek ‡ nota serahan ‡ resit ‡ penyata gaji ‡ slip daftar tunai ‡ slip bank ‡ makluman debit ‡ makluman kredit ‡ memo ‡ invois ‡ nota debit ‡ nota kredit ‡ bil bayaran ‡ slip pindahan wang ‡ folio pelanggan Baucar bayaran Penyata gaji Slip daftar tunai Slip bank Makluman debit Makluman kredit BAB 3 DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT 3. . .1 FUNGSI DAN JENIS DOKUMEN DALAM PERNIAGAAN Fungsi: Jenis: . . .Dokumen Pesanan belian Maksud sebelum surat tanya surat jawapan sebut harga katalog semasa pesanan belian nota serahan . . .

atau Slip Pindahan Wang Resit 1.2 P E M B E L I Pesanan belian Nota serahan Invois Nota debit Nota kredit Tunai. Cek. cek.Maklumat asas dalam dokumen perniagaan Maklumat asas Keterangan Jenis dokumen Memo Nota serahan No rujukan Invois Tarikh Folio pelanggan Pihak penghtr Nota debit Pihak penerima Nota kredit Butir2 urus niaga Bil bayaran Jum atau amaun Slip pindahan wang Syarat dan makluman 3. atau Slip Pindahan Wang Resit P E N J U A L Dalam urus niaga kredit Diskaun tunai Maksud: Tujuan: Cth: Syarat: Diskaun tunai 10% 15 hari 5% 30 hari 3.3 ALIRAN DOKUMEN ANTARA PEMBELI DENGAN PENJUAL Dalam urus niaga tunai K&K di K Diskaun niaga Maksud: Tujuan: Cth: Syarat: Diskaun niaga 10% P E M B E L I Pesanan Belian Bil Tunai Tunai. Apakah fungsi dokumen perniagaan? P E N J U A L .

Jurnal penerimaan tunai ak pemiutang.Jurnal pulangan jualan -dt/kt .Jurnal belian .dt/kt .Jurnal pulangan belian -dt/kt .sumber maklumat .sumber maklumat . Jenis Jurnal: a) Jurnal Khas . Dokumen apa yg digunakan dlm urus niaga tunai? 3.Jurnal jualan -dt/kt .2.sumber maklumat b) Lejar am BAB 5 LEJAR Fungsi: . ak perabot akaun nominal ak belian ak jualan ak belanja ak kend ak lengk ak altn pej ak bank ak tunai ak hasil ak pul belian ak pulajualan ak stok Jenis lejar a) Lejar khas/subsidiari - Jurnal pembayaran tunai b) Jurnal am .sumber maklumat .dt/kt . ak ambilan. ak modal. Apakah maksud K&K di K yg terdapat dlm invois? akaun perseorangan bukan perseorangan BAB 4 JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Fungsi: akaun nyata ak penghutang.sumber maklumat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful