PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO B il Tajuk 1.1) Nama 1.2) No.

Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.3) Opsyen dan Ambilan 1.4) Tarikh PBS 2.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus 2.3) Penilaian dan laporan Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.1) Pemerhatian 3.2) Senarai semak 3.3) Temu bual 3.4) Soal selidik 4.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.2) Perbincangan dengan mentor 3 Kolaborasi (Lampiran 2) 4.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.5) Interaksi dengan murid 5.1) Pemerhatian 5.2) Senarai Semak 4 Ilmu / Pengetahuan Baru Melalui: 5.3) Temu bual 5.4) Soal selidik 5.5) Pengalaman di bilik darjah (Lampiran 7) 5 Refleksi (Lampiran 4) 6.1) Aktiviti 6.2) Perbincangan / Interaksi 6 6 Borang Kehadiran Laporan Akhir (Lampiran 5) Item Tandakan 

2

Ulasan pensyarah: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________
(sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda)

LAMPIRAN 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI / INTERAKSI / PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Dengan siapa : _______________________________________________________________ Tajuk/perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Tindakan yang perlu Pengesahan oleh orang yang ditemui: Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 2 .

Analisis isu / perkara yang difokus: 2.1 Kekuatan: 2.(sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1.2 Kelemahan: 3. Isu / Perkara yang difokus: 2. Cadangan penambahbaikan: (sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda) 3 .

900901015159 910131015775 900807145547 Opsyen 4PISMP RBT 4PISMP RBT 4PISMP RBT 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 / / / / / / * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidak hadiran mesti disertakan dengan sijil / kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah / Timbalan Pengarah IPGM Tandatangan Ketua Kumpulan Nama : MAZRI BIN ISHAK Tarikh : 26 OGOS 2011 : _____________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________ Cop Sekolah (sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda) 4 . P.LAMPIRAN 5 INSTITUT PERGURUAN KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : SEKOLAH KEBANGSAAN ISMAIL SATU : JALAN TENGKU BENDAHARA 84000 MUAR JOHOR DARUL TAKZIM : 22 OGOS 2011 hingga 26 OGOS 2011 Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar MOHAMAD SYAMIL BIN ROSELI MAZRI BIN ISHAK MOHD SYAZWAN BIN SULAIMAN No. K.

bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM Tandatangan Guru Besar ________________________ COP: Tarikh ____________________ 14 . Ambilan : 900807 – 14 – 5547 : JANUARI 2010 Tandakan () Sederhana Aspek Ulasan Lemah Baik a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keperihatinan d) Sifat / Peribadi sebagai pendidik a) Komunikasi Berkesan: Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati.LAMPIRAN 6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisi oleh Pengurus Sekolah) Nama pelajar : MOHD SYAZWAN BIN SULAIMAN Opsyen : 4 PISMP RBT / PJ / BM 1 No. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah Budaya Profesional Guru: b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu.P. K.

LAMPIRAN 7 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL (SEMESTER 1. telefon sekolah Alamat e-mail / web sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Ko-kurikulum Nama Penyelia Petang Gred sekolah Bilangan guru: Lelaki: 14 Perempuan: 12 Kelayakan profesional guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan kelas: Purata saiz kelas: Jumlah murid: Lelaki Perempuan 16 Maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain 10 Catatan / data SEKOLAH KEBANGSAAN ISMAIL SATU JALAN TENGKU BENDAHARA 84000 MUAR JOHOR DARUL TAKZIM 069522040 ski1_jbb5030@yahoo. Persekitaran Sekolah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perkara Nama dan alamat sekolah No. MUAR JOHOR DARUL TAKZIM ENCIK ADAM BIN ADAS ENCIK AZMAN BIN MAHMOOD PUAN NORMAH BINTI SAHAR PUAN NOR ZAKIAH BINTI MOHD. SARIF - (sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda) 15 .com JALAN TENGKU BENDAHARA.4) A.