Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN AMALI MTE 3109 : PENGAJARAN NOMBOR, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS : Soh Hon Mun, Ong Siew

Lu, Kam Caryn Tarikh : 26 April 2011

Nama Ahli Kumpulan Amali Topik : :

Minggu 17

Konsep Pecahan, Perpuluhan dan Peratus. : Aplikasi konsep dan operasi pecahan, perpuluhan dan peratus. :

Bidang Pengajaran Tugasan / Aktiviti Dalam kumpulan: -

Cipta sebuah cerita kehidupan seharian yang berkaitan dengan aplikasi konsep dan operasi yang dipelajari dalam pecahan, perpuluhan dan peratus.

Pengenalan : 1.) Penciptaan soalan mengikut kehidupan seharian membantu kanak-kanak untuk memahami soalan dengan lebih baik dan mereka tidak akan berasa asing. 2.) Ini adalah bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak untuk mengaplikasikan konsep dan operasi pecahan,perpuluhan dan peratus dalam kehidupan seharian dengan lebih cekap, tepat dan mahir.

Bahan yang dibina / Contoh : Cerita yang berkaitan dengan Pecahan: Pak Ali telah menempah 35175 anak pokok durian dan mangga. Diketahui bahawa bilangan pokok mangga adalah daripada jumlah anak pokok. Berapakah bilangan anak pokok durian?

Penyelesaian: Untuk mencari bilangan anak pokok durian:

Cerita yang berkaitan dengan Perpuluhan: Siti menemani ibunya pergi ke pasar. Ketika mereka berada di gerai buah, mak Siti telah membeli 2.5kg buah oren, 1.95kg pisang, 5.2kg tembikai. Berapakah jumlah berat buahbuahan yang dibeli oleh Mak Siti?

Penyelesaian: Untuk mendapatkan jumlah:     

Cerita yang berkaitan dengan Peratus: Gedung The Store telah mengadakan jualan murah sempena hari Kemerdekaan. Sebuah televisyen yang berharga RM 28599 telah diberikan diskaun sebanyak 40%. Jadi, berapakah harga televisyen tersebut setelah diskaun?

Penyelesaian: Untuk mendapatkan harga baru untuk televisyen:    

Arahan untuk menggunakan bahan yang dibina : 1.) Guru akan membanyakkan kertas latihan kepada murid-murid. 2.) Guru menyuruh murid-murid untuk membaca soalan dengan teliti dan memahami soalansoalan yang diberikan. 3.) Murid-murid boleh bertanya kepada guru sekiranya tidak memahami soalan-soalan yang diberi. 4.) Seterusnya, guru meminta murid-murid untuk menentukan operasi apa yang harus digunakan untuk setiap soalan. 5.) Guru kemudiannya akan menyuruh tiga orang murid untuk tampil ke depan dan menjawab soalan di papan hitam. 6.) Guru berbincang dengan murid-murid untuk memastikan jawapan yang betul.

Rujukan : 1.) Askey, R. (1999). Knowing and Teaching Elementary Mathematics. 2.) http://www.aft.org/pubs-reports/.american educator/fall99/amed1.pdf