Anda di halaman 1dari 23

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TAHUN 5

(PKSR 1, 2009)
[ Masa : 1 jam]
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan dan tulis dalam ruangan yang disediakan. Bahagian A 1. Kepentingan mengamalkan sikap berdisplin ialah A. B. C. D. mudah diterima dalam sesuatu kelompok. menghilangkan perasaan rendah diri. membentuk sahsiah diri yang baik. membentuk keyakinan diri.

2. Satu cara untuk mendisiplinkan diri di perpustakaan ialah A. B. C. D. bercakap sesuka hati. mengoyak gambar yang disukai yang terdapat dalam buku cerita. senyap dan meletakkan buku di tempat asal. membawa keluar bahan bacaan secara senyap tanpa pengetahuan guru.

3. Individu yang suka melanggar peraturan yang ditetapkan menunjukkan dia bersikap A. B. C. D. mengelakkan pembaziran. mempunyai masa rehat yang mengcukupi. melakukan aktiviti yang disukai. menilai kesilapan yang pernah dilakukan.

4. Alya telah dinobatkan sebagai murid contoh di sekolahnya. Pada pendapat kamu, mengapakah dia dipilih ? A. Dia menjadi murid kesayangan guru dan kawan-kawannya. B. Dia rajin membuat kerja rumah. C. Penghargaan kerana dia seorang murid yang berdisiplin dan mengamalkan sikap terpuji. D. Dia suka mengampu guru besar.

5. Tempat beribadat ialah tempat untuk A. B. C. D. mengulangkaji pelajaran. beriadah. bersembahyang dan berdoa kepada Tuhan. berbual-bual.

6. Adab ketika makan adalah seperti yang berikut, kecuali A. B. C. D. Mengunyah makanan dengan perlahan tanpa mengeluarkan bunyi yang kuat. Tidak bercakap-cakap semasa mengunyah makanan. Membaca doa sebelum makan. Bergurau senda semasa makan.

7. Kita patut _______ masa yang ada kerana masa yang berlalu tidak akan kembali. A. menghargai B. melupakan C. melepaskan D. membiarkan

8. Bagaimanakah kita dapat menguruskan masa dengan baik semasa berada di rumah ? A. B. C. D. Menampalkan nota penting di dinding bilik. Meminta ibu mengingatkan kita tentang perkara yang perlu dilakukan. Menyediakan jadual aktiviti harian dan menampalkannya di dinding bilik. Sentiasa mengunci jam loceng untuk mengingatkan diri perkara yang perlu dilakukan.

9. Pilih pernyataan yang benar tentang masa. I Masa ibarat besi keras. II Masa tidak boleh dijual beli. III Masa lapang boleh digunakan dalam pelbagai cara. A. I sahaja. B. I dan II. C. II dan III. D. III sahaja.

10. Individu yang suka melanggar peraturan yang ditetapkan menunjukkan dia bersikap A. tidak bertanggungjawab. B. tidak perihatin. 2 C. tidak bertimbang rasa. D. tidak berdisiplin.

11. Sebelum melakukan sebarang aktiviti dalam bilik darjah ketika waktu senggang kita patut meminta_________guru terlebih dahulu. A. pesanan B. teguran C. amaran D. kebenaran

12. Susun situasi di bawah mengikut kepentingan masa. I Menonton televisyen. II Mengulang kaji pelajaran. III Bermain dengan kawan. IV Menolong ibu. A. III, IV, II dan I B. I, II, III, dan IV C. II, IV, III, dan I D. I, III, IV, dan II

Soalan 13 berdasarkan gambar 1

Gambar 1

13. Perlakuan ditunjukkan oleh murid dalam gambar di atas menunjukkan dia seorang yang A. menepati masa. B. menghargai masa. C. mengejar masa. D. membazir masa.

14. Kata-kata hikmat manakah yang betul ? A. B. C. D. Masa itu waktu. Masa itu permata. Masa itu buku. Masa itu emas.

15. Mengapakah kita harus mengamalkan adab-adab berpakaian dalam kehidupan seharian ? A. B. C. D. Menunjukkan bahawa kita mempunyai banyak pakaian. Menunjukkan keperibadian dan sahsiah yang baik. Agar kita mudah didampingi. Supaya kita dihargai dan dipuji.

16. Waktu yang sesuai untuk pergi menziarah ialah A. waktu pagi. B. waktu tengah malam. Soalan 17 berdasarkan gambar 2 C. waktu senja. D. waktu tuan rumah sedang makan.

Gambar 2

17. Berdasarkan gambar 2, apakah peraturan yang patut kita patuhi. I II Menutup aurat. Duduk dengan sopan. III IV Membuang sampah merata-rata. Menanggalkan kasut. C. I, III, IV D. II, III, dan IV 4

A. I dan II B. I, II, dan IV

18. Apakah kesannya jika kita tidak menguruskan masa dengan baik ? A. B. C. D. Kita akan gagal dalam peperiksaan. Kita akan membazir wang dan tidak pandai berjimat cermat. Kita akan melakukan sesuatu perkara dalam keadaan tergesa-gesa. Kita akan membazir masa dan melakukan perkara-perkara yang tidak penting.

19. Tanggungjawab ahli keluarga harus dilakukan bersama-sama. Apakah kepentingannya ? A. B. C. D. Melicinkan tugas dan mewujudkan keharmonian rumah tangga. Menjaga nama baik keluarga. Agar menjadi ikutan keluarga lain. Melahirkan rasa bahagia ibu dan bapa.

20. Pernyataan yang berikut adalah tanggungjawab sebagai bapa, kecuali A. menjaga keselamatan keluarga. B. mencari nafkah. Soalan 21 berdasarkan gambar 3. C. menyediakan tempat tinggal yang selesa. D. belajar bersunggah-sungguh.

Gambar 3

21. Siapakah yang bertanggungjawab menjalankan tugas yang ditunjukkan dalam gambar di atas ? A. Nenek B. Bapa C. Ibu D. Anak 5

22. Apakah kesan yang akan terjadi sekiranya ahli keluarga tidak memainkan peranan masing-masing ? A. B. C. D. Rumah tangga menjadi porak peranda. Hidup dalam keadaan bahagia. Hidup dalam keadaan kesederhanan. Hidup dalam keadaan berduka.

Soalan 23 hingga 24 berdasarkan rajah di bawah.

En. Ramli

Pn. Halimah

En. Rahim

Pn Hasnah

En. Jamal

Pn. Yusniza

Siti

Badrul

Hidayat

Danial

Kamal

Azizi

Rina

23. Siapakan nama menantu En. Ramli dan Pn. Halimah ? A. En. Rahim dan Pn. Hasnah. B. En. Jamal dan Pn. Yusniza. C. Pn. Hasnah dan Pn. Yusniza. D. Badrul dan Hidayah.

24. Apakah hubungan antara Siti dan Danial ? A. Ibu saudara. B. Kakak ipar C. Sepupu. D. Ibu.

25. Antara yang berikut, siapakah bukan cucu En. Ramli dengan Pn. Hamidah ? A. Azizi. B. Kamal. 26. Berikan maksud jiran dengan tepat. A. Jiran ialah yang rapat dengan kita. B. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan tempat tinggal kita dan saling membantu antara satu sama lain. C. Jiran merupakan ahli keluarga kita. D. Jiran terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum. 27. Kepentingan mengamalkan semangat kejiranan ialah A. B. C. D. menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. mengisi masa lapang dengan menziarahi jiran. memudahkan kita meminta bantuan daripada jiran-jiran. Mewujudkan suasana hidup yang harmoni. C. Siti. D. Hidayat.

28. Kita patut ________ anak jiran yang terjatuh di taman permainan dan memberitahu ibu bapanya. A. membiarkan B. memarahinya C. memuji D. membantu

29. Sikap yang tidak patut ada bagi mewujudkan keharmonian bersama jiran ialah A. tolenrasi. B. saling membantu. C. cemburu dan dengki. D. bertanggungjawab.

30. Mengapakah kita harus mengenali jiran kita ? A. B. C. D. Supaya senang meminta bantuan. Kerana guru memberi tugasan yang memerlukan kita menyerah jiran. Mewujudkan suasana harmoni dan kesepakatan. Supaya mudah kita mengintip pergerakan jiran. ( 30 markah )

Bahagian B A. Nyatakan dua peraturan bagi setiap tempat yang berikut. 1. Perpustakaan. a. ___________________________________________________________ _ b. ___________________________________________________________ _

2.

Kantin. a. ___________________________________________________________ _ b. ___________________________________________________________ _

2 3. Makmal sains. a. ___________________________________________________________ b. ___________________________________________________________

4.

Makmal komputer. a. ___________________________________________________________

b. ___________________________________________________________

5.

Bilik Kemahiran Hidup. a. __________________________________________________________ _ b. __________________________________________________________ _

( 10 markah )

B. Tulis BENAR pada pernyataan yang benar dan SALAH pada pernyataan yang tidak benar. 1. Seorang bapa membuat kerja-kerja rumah, manakala tugas mencari nafkah diserahkan kepada seorang ibu. 2. Seorang ibu perlu menyediakan makanan yang berzat untuk anggota keluarga. 3. Semua keputusan dalam sesebuah keluarga dibuat oleh ibu kerana ibu menghabiskan banyak masa di rumah. 4. Sikap buruk seseorang akan menjatuhkan maruah keluarga. 5. Mendidik anak merupakan tugas ibu sahaja. 6. Ibu bapa zaman sekarang tidak perlu mengambil tahu akan perlakuan anak-anak mereka. 7. Seorang bapa perlu memastikan anggota keluarganya sentiasa berada dalam keadaan sihat dan selamat.

8. Seorang bapa perlu keluar bekerja dari pagi hingga larut malam untuk menyara keluarga. 9. Seorang anak yang akan menghadapi peperiksaan tidak perlu membuat apa-apa kerja di rumah. 10. Ibu bapa tidak boleh menegur anak mereka yang membuat kesalahan kerana anak mereka mungkin akan lari rumah.

( 10 markah ) 4 SKEMA JAWAPAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 PKSR 1, 2009.

BAHAGIA A NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JAWAPAN C C A C C D A C C D D C B D B NO. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JAWAPAN A B A A D C A C A C B D D C C

BAHAGIAN B A. 1 a. Senyap dan jangan bising. 1 b. Jangan rosakkan dan koyakkan buku yang dibaca. 2 a. Berbaris semasa membeli makanan. 2 b. Masukkan pinggan ke dalam besen yang disediakan. 3 a. Jangan menyentuh barang-barang dalam makmal sains tanpa kebenaran guru. 3 b. Mematuhi segala arahan guru. 4 a. Mengguna komputer dengan mengikut arahan guru. 4 b. Tidak dibenarkan makan dalam makmal computer. 5 a. Gunakkan alatan dengan arahan guru. 5 b. Pulangkan dan letakkan semuala alatan yang diguakan ke tempat asal dengan baik. B. 1. 2. 3. 4. 5. SALAH. BENAR. SALAH. BENAR. SALAH. 6. SALAH. 7. BENAR. 8. SALAH. 9. SALAH. 10. SALAH.

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A : Jawab semua soalan dan hitamkan jawapan di kertas jawapan yang disediakan. Bahagian A 1. Cara untuk menyelesaikan masalah dengan anggota keluarga ialah . E. F. G. H. berbincang bertengkar berdendam memencilkan diri

2. Yang manakah antara yang berikut sikap jiran yang prihatin? A. B. E. F. Puan Mastura menjenguk jirannya yang sakit. Puan Wong tidak bertegur sapa dengan jirannya. Puan Lina tidak boleh melihat kelebihan jirannya.. Johari merosakkan basikal jirannya.

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

3. Apakah nama alat muzik tradisional dalam gambar di atas? A. B. C. D. kompang erhu sape nadaswaram

4. Semua yang berikut adalah adab berziarah, kecuali

A. B. C. D.

membawa buah tangan sewaktu berziarah. memberitahu tuan rumah tentang kedatangan kita. menyuruh tuan rumah menghidangkan makanan. berziarah pada waktu yang sesuai. 1

5. Adab berpakaian semasa menghadiri sesuatu majlis rasmi adalah memakai pakaian yang kelihatan A. B. C. D. bersih dan berwarna-warni. bersih dan berwarna hitam-putih. bersih dan sopan. bersih dan mahal harganya.

6. Seni tari yang diwarisi oleh masyarakat Melayu adalah seperti berikut, kecuali A. B. C. D. tarian inang. tarian kipas. tarian makyung tarian canggung.

7. Antara berikut yang manakah bukan tujuan kita mengamalkan adab berpakaian yang sesuai ketika menghadiri sesuatu majlis? A. B. C. D. Supaya kita tidak berasa janggal atau kekok. Menjaga air muka dan maruah diri. Menonjolkan diri dalam sesuatu majlis. Menghormati tuan rumah.

8. Tarian ngajat popular di negeri A. Sabah B. Sarawak C. Terengganu D. Pahang 9. Pakaian bagaimanakah yang sesuai dipakai semasa mengunjungi rumah ibadat? A. B. C. D. pakaian sukan skirt pendek pakaian yang sopan seluar pendek

2 Soalan 10 berdasarkan gambar dibawah.

10. Pakaian yang dipakai oleh lelaki dalam gambar di atas sesuai dipakai semasa aktiviti A. B. C. D. pengebumian. gotong-royong. majlis kenduri kahwin. majlis rumah terbuka.

11. Malaysia merupakan salah sebuah negara di dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan.. A. B. C. D. 12. sosialis. republik. ketenteraan. demokrasi berparlimen.

Siapakah yang mengetuai Jemaah Menteri (Kabinet)? A. B. C. D. Yang di-Pertuan Agong Ketua Hakim Negara Perdana Menteri Yang Dipertua Negeri

13. Dalam proses pilihan raya, proses yang paling awal diadakan ialah . A. penamaan calon. B. pengundian.

C. kempen pilihan raya. D. ucapan calon yang bertanding .

3 14. Badan perundangan yang berperanan menggubal undang-undang ialah .. A. B. C. D. Jemaah Menteri Mahkamah Kehakiman Parlimen

15. Tiga badan utama yang membentuk kerajaan ialah badan perundangan, badan kehakiman dan badan . A. B. C. D. eksekutif. Perdana Menteri. Majlis Raja-Raja. Suruhanjaya Pilihan Raya.

16. Rakyat diberi hak untuk memilih kerajaan sendiri melalui proses . A. B. C. D. pemilihan. perlantikan. pertabalan. pilihan raya.

17. Penghulu ialah . A. B. C. D. ketua pentadbiran di peringkat daerah. ketua pentadbiran di peringkat mukim. ketua pentadbiran di peringkat kampong. ketua bagi masyarakat orang asli.

Soalan 18 berdasarkan pernyataan di bawah.

merangka dan melaksanakan dasar-dasar negara 18. Pernyataan di atas berkaitan dengan peranan yang dilaksanakan oleh . A. B. C. D. badan perundangan. badan eksekutif. badan kehakiman. badan kewangan.

4 19. Apakah tanggungjawab rakyat untuk membantu dan memajukan negara? I bekerja gigih dan tekun. II menyokong dasar-dasar negara. III mematuhi peraturan dan undang-undang. IV menjaga kemudahan awam dengan baik. A. I dan II B. II dan III C. I, II dan III D. I, II, III dan IV

Soalan 20 adalah berdasarkan logo di bawah.

20. Manakah yang benar tentang logo di atas? A. B. C. D. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Majlis Amanah Rakyat.

Soalan 21 adalah berdasarkan carta di bawah.

Yang di Pertuan Agong

Badan Perundangan

Badan Kehakiman

21. Dalam carta di atas, X ialah

A. Badan Berkanun. B. Badan Eksekutif.

C. Badan Bukan Kerajaan. D. Badan Kerajaan. 5

22. Pemilihan Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dibuat semasa .. A. B. C. D. persidangan Dewan Rakyat. persidangan Dewan Negara. persidangan Majlis Raja-Raja. pilihan raya umum.

Soalan 23 berdasarkan jadual di bawah. I II III IV V Kempen pilihan raya. Hari penamaan calon yang bertanding. Hari mengundi. Pengumuman keputusan pilihan raya. Pengiraan undi

23. Susun proses pilihan raya di atas mengikut susunan yang betul. A. II, III, I,V,IV B. II, I, III, V, IV C. III, II, I. V, IV D. I, II, III, V, IV

Soalan 24 berdasarkan pernyataan di bawah.

membantu golongan bumiputera dalam bidang perniagaan dan keusahawanan

24. Pernyataan di atas berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh salah sebuah agensi kerajaan. Agensi tersebut ialah A. B. C. D. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

25. Yang manakah tidak benar tentang peranan Perdana Menteri? A. Ketua Kerajaan Malaysia. B. Menasihati Yang di-Pertuan Agong. C. Merancang dan menyelaraskan dasar kerajaan.

D. Menyampaikan suara rakyat di Dewan Rakyat.

6 26. Yang di-Pertuan Agong dilantik setiap .. A. 5 bulan sekali. B. 1 tahun sekali. C. 5 tahun sekali. D. 7 tahun sekali.

27. Antara berikut, yang manakah bukan peranan dan tanggungjawab Yang diPertuan Agong? A. B. C. D. Menjadi Ketua Negara. Mengetuai pentadbiran negara. Berkuasa memanggil dan membubarkan Parlimen. Melindungi hak istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak.

28. Tahap Intelek (IQ) yang tinggi dapat dicapai jika kita rajin A. membaca. B. berfikir. C. merenung. D. bersoal-jawab.

29. Kepentingan memiliki ketahanan diri adalah . A. B. C. D. supaya cekal menghadapi sebarang cabaran. untuk menangkis sebarang serangan dan pukulan. untuk mengingatkan orang lain tentang kekuatan kita. untuk tidak mudah dipermain-mainkan oleh orang lain.

30. Murid yang manakah dalam pernyataan yang berikut adalah murid yang berani menghadapi cabaran? A. B. C. D. Johan berputus asa setelah gagal dalam peperiksaan. Marisa sedih kerana dirinya cacat. Mei Chan marah-marah apabila ditegur oleh ibunya kerana pulang lewat. Aqilah tetap sabar walaupun dihina oleh rakannya.

( 30 markah )

NAMA

7 : ____________________________________ KELAS : 5 _____________

BAHAGIAN B Soalan 1 : Lengkapkan rajah di bawah ini tentang proses pilihan raya di Malaysia. keputusan kempen pengiraan penamaan memangkah

Pengumuman tarikh pilihan raya dan hari (1) __________________ calon oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) .

Pelancaran (2)_______________ pilihan raya.

Pada hari mengundi, pengundi akan (3)_______________ calon pilihan mereka.

Proses (4) ___________ undi.

Pegawai Pilihan Raya akan mengumumkan _________________ pan raya.

Calon yang menang akan memberikan ucapan.

( 5 markah ) 9 Soalan 2 : Tulis BENAR bagi pernyataan yang benar dan SALAH bagi pernyataan yang tidak benar. 1. Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Negara Malaysia. ____________ 2. Yang di- Pertuan Agong memerintah mengikut bidang kuasa yang ditetapkan oleh Jemaah Menteri. ___________ 3. Perdana Menteri mengetuai pentadbiran negeri dan merupakan penasihat utama kepada Yang di-Pertuan Agong. ____________ 4. Negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, Ketua Negeri ialah Menteri Besar. ____________ 5. Ketua Negeri bagi negeri Pulau Pinang ialah Yang di-Pertuan Negeri. ____________ 6. Memakai pakaian yang bersih dan bersopan ketika menziarah. ____________ 7. Tidak menghiraukan jenis pakaian yang sesuai dipakai ketika menghadiri sesuatu majlis rasmi. ____________ 8. Kita akan dihormati jika mempunyai sikap berbudi pekerti mulia. ____________

9. Noni memarahi Siti kerana Siti lambat memulangkan bukunya. ____________ 10. Mematuhi peraturan akan memberi keselesaan dan kemudahan kepada semua pihak. ____________ ( 10 markah ) 10 Soalan 3 : Lengkapkan struktur pentadbiran negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia.

Sultan/Raja/ Yang di-Pertuan Besar/Yang di-Pertuan Negeri

1. ______________________________________________________ (2 markah) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

2. ______________________________________________________ ( 2 markah )

Pejabat Penghulu

3. _______________ ( 1 markah )

( 5 markah ) Pejabat Daerah dan Tanah /Jajahan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kampung

11

JAWAPAN DAN SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN A ( 30 markah ) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JAWAPAN A A B C C B C B C B D C A C A NO. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JAWAPAN D B B D A B C B B D C B A A D

BAHAGIAN B Soalan 1. ( 5 markah ) 1. penamaan 5. keputusan Soalan 2. ( 10 markah ) 1. BENAR. 6. BENAR. 2. kempen 3. memangkah 4. pengiraan

2. 3. 4. 5.

SALAH. SALAH. SALAH. BENAR.

7. SALAH. 8. BENAR. 9. SALAH. 10. BENAR

Soalan 3. ( 5 markah ) 1. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 3. Kampung 2. Pejabat Daerah dan Tanah/Jajahan

Kerja kursus - 40 markah