Anda di halaman 1dari 2

D.

1. 2. 3. 4.

PERTANDINGAN GADJET
Tarikh Masa Tempat Syarat pertandingan : 4.1. 4.2. Setiap satu pasukan disertai oleh 10 peserta. Setiap pasukan perlu menyiapkan gadjet kerusi dan satu gajet ciptaan kreatif dengan bahan yang diberikan. Peralatan seperti, tali, gergaji, parang disediakan oleh pasukan unit beruniform masing-masing. Bahan asas seperti kayu gajet akan disediakan oleh pihak penganjur. Setiap pasukan hanya dibenarkan memasang gadjet dari 0 800 hingga jam 1230 untuk dan dari jam 1400 hingga 1830. Waktu malam tidak dibenarkan sebarang aktiviti membuat gajet. Semua ukuran dan saiz gadjet adalah munasabah. Pengadilan akan dilakukan pada jam 0830 jam 1000 oleh hakim yang dilantik oleh pihak penganjur pada hari terakhir perkemahan. (21 Mei 2010) Semua hasil kerja pasukan adalah hak milik Unit Kokurikulum SK Putrajaya Presint 9(2). Markah akan diberikan berdasarkan perkara berikut; a. b. c. d. 4.9. 4.10. Kekemasan ikatan Kekukuhan binaan Kreativiti Keaslian hasil kerja 25 markah 25 markah 25 markah 25 markah : : : Hari 2 hari 1 malam Bermula jam 8.00 pagi hingga 4.00 petang SK Putrajaya Presint 9(2)

4.3.

4.4.

4.5. 4.6.

4.7.

4.8.

Jumlah markah keseluruhan adalah dikira dari hasil jumlah kriteria perkara 4.8. Penggunaan bahan daripada pasukan yang dibawa siap akan dikenakan penalti 10 markah. Penggunaan bahan selain yang disediakan juga dikenakan penalti 5 markah. Sebarang bantuan daripada peserta selain daripada 10 orang peserta yang terlibat juga akan dikenakan penalti 5 markah. Keputusan hakim adalah muktamad.

4.11. 4.12.

4.13.

PERKHEMAHAN PERDANA PASUKAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) 2011

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN


GADJET
Guru Penasihat :

Pasukan Unit Beruniform : Nama Ketua Pasukan Nama Ahli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PENILAIAN PANEL HAKIM: :

NO A B C D

KRITERIA PENILAIAN Kekemasan ikatan Kekukuhan binaan Kreativiti Keaslian hasil kerja JUMLAH BESAR

MARKAH PENUH 25 25 25 25 100

MARKAH PANEL HAKIM

Tarikh : (Tandatangan Hakim Gajet)

Anda mungkin juga menyukai