Anda di halaman 1dari 1

PERMOHONAN PROGRAM BIASISWA HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) DAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA (CBBP

TB) PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI 2012

SENARAI SEMAK : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Borang KPM(LDP) 1/2012/1A (bagi permohonan HLP) Borang KPM(LDP) 1/2012/3A (bagi permohonan CBBP TB) Borang KPM(BT)LD 2/2010 Kertas Cadangan Pengajian ( bagi peringkat Kedoktoran dan Sarjana ) Satu (1) salinan Kad Pengenalan Pegawai Satu (1) salinan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap, dikemaskini dan disahkan Satu (1) salinan Sijil SPM / MCE (atau yang setaraf dengannya) Satu (1) salinan Ijazah Pertama Satu (1) salinan Ijazah Lanjutan (bagi permohonan Peringkat Kedoktoran) Satu (1) salinan transkrip Ijazah Pertama Satu (1) salinan transkrip Ijazah Lanjutan (bagi permohonan peringkat Kedoktoran) Satu (1) salinan Surat Pelantikan jawatan DG41 / DG3 Satu (1) salinan Surat Pengesahan jawatan DG41/ DG3 Satu (1) salinan Surat Perisytiharan Harta yang terkini Satu (1) Keping Gambar Berukuran Pasport Menandatangani ruangan terakhir pada borang permohonan

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Semua dokumen di atas hendaklah ditebuk dan diikat bersama mengikut susunan di atas
Sila pastikan segala dokumen yang dikemukakan telah diakui sah oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Kumpulan A)