RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu : 1 TAHUN / MASA / MATAPELAJARAN Dunia Seni Visual
1.1 Persepsi Estatik 1.1.1 unsur seni

Hari

: Rabu

Tarikh : 4 Januari 2012

Standard Pembelajaran

IMPAK /CATATAN EMK Kreativiti, keusahawanan (EK1), TMK dan nilai murni Bahan Bantu Belajar Contoh hasil rumah guru Contoh gambar rumah Media Pensil warna dan kertas lukisan Refleksi Pada akhir pembelajaran 29 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 1 orang murid perlukan bimbingan khas diluar pembelajaran

1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 Media

1.3 Ekspresi Kreatif

1.4 Aprisiasi Seni

Tahun 2 UTM Masa 11.10-12.10 Bidang : Menggambar (lukisan )

1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4
1.1.2 prinsip rekaan

1.2.1.2

1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.4.1 1.4.2

1.2.2 Teknik

Tema dan tajuk Objek buatan manusia ( rumahku )

1.1.2.1 1.2.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam menghasilkan lukisan rumahku 2. Menghasilkan lukisan rumah yang menarik 3. Membuat aprisiasi terhadap karya berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh gambar rumah yang menarik di Malaysia (EK1) 2. guru menunjuk cara melukis rumah (EK2) 3. Murid menghasilkan gambar rumah mereka (EK3)(EK4) 4. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti rumah berdasarkan empat standard kandungan