Anda di halaman 1dari 16
Afrika wint weer, Haugsan 105 Hier zit ik dan, 5000 kilometer van onge normale lure bovengp een Tots die de grootste hi jskredn Noy 2/60 van de grand za kunnen Erijgen. Al anierhaive dag salary heb ik achtor de roq ei heb al een wuitqeredd assortiment dieren geaien, gehoord en geraken! Vonochtend wilde 1k de gonsopsang in Afrika moemken, tets wat prachtig schiint te ijn” Ket osen bait open strompeterad i270 favoriele lig-rots te vinden in bet danker was toch niet 20 make ijk als tk gehoopt bad. Jk ben Gok nay een’ neter near benerien gelation, veh een rots af resultaat geknewsie ar en Paar bloeie~ Tage piekyes" te" obk nop een paar keer’ verkeerd te 2130 gelopen Kem DPeintel is b1} mijn aiders buasje wit’ (Die dus in een angler insje ~ 2itten dan wij) sear al professionel met eer Koor Kettinyagen werd Gemerkt. Ik ga.op mijn rots Tiggen. Toen merkte 2k Fas dit ais de Zan weg 15 ih Zimbabwe dat de lemporatnur drastisch daatt! On frgovees 6.25 na 3 Inarlier gitten iieten mijn oiers me hinven, 4b con ‘typisch’ afrikeans antbiyt (Droor broad met wat schraia! Beteg) wit if woraer “Slopien we ah de auto an gamen oy we reer ‘het Conopark van TBtopos. hel park sarin we ziten.”20 Groot als een Grote provincle in Nedertan). Wet park 2n Atrita met de necste: Zino’ (neushoorh) een stuk of veertag (43 cm precies ¢2 217) We er slechts. twee gecien. van een Finke afstand. twee grijee Stipen fussen de veriorde basen. Wel heb 1k een stelietie ple fata" an cen Yar giraffes gemanen, van # (en Beter 3 ta in] stopten bi) één van de vele viewimpolnis, sear je ean prachtig urlarche nebt op de echte afrakaanse bitsh. 2 in het widien van dae intercat Stond een giratte gewoan deist1? alsof iu) voor je stam te posoren Doze viewangpoinis 21jn trouwens ae uitvindiag. Je bebe richtig tn tgiche’ over tein altes, Gebteden Bet obifanten of 1rarres Ron typisch atriksans Jancschap. Dit sas de eerste keor in mizn hele leven (16 jaar lang) dat 1k mijn vader in poniek 29 on 1h Schrak er wel even van. laat het mo oven mntiegged Doze echtend waren ve vroeg oprestaan om toch nog even gen Rhino Le Zien, “tvdans.de sonsopgary (6 15) stonton we p27 de Peart van het Goncpark We ginjen corse fake de plek war fart de eeiste keer twee tharos had geiion, Geen hind. We Peden cen! rondje wear 2 veo! geien ater, geen Pharos einie ad Stopten We may 2} een plas am poz mar even de Groce (krakati Tien) on de hippo"s (nig ipaard) te Lestutecen Foran atin Seeicen of eventucel drintenae dueren te bekighon, Bart wes 21 e=n bootre Ghegri mag tan het veoege, pestaar en Rreey de rest. yan ce. faite Gal’ al ste cp de plank Wi) wonnen de wabedenstri ys eft fart a1ie Beas on belt hut tea) aehcerin ay coer My een muruutje snieten held Bot plavscling op an horde wi thre heed verbaaad segien “he H17k!T* Teidroen nat coches fijken en schrotien ans cen boedie, e&n ratno 25 100) Ae de auto schuitelde vii? meter van arse auto Tangs de JES ritin Vader schror 2ich dod en probectde spel de auto te ‘statten, Ik dacht alleen mdr aan cen fot0 mafen en de Test ‘Wis alieon ance verbaasl” Ik stekde sad acherp met ‘Riud's camora an precies op het ponent dat 2k atdrukte Tet Aid de Sorpeling 10s en aR schoo stag in Bign Stoel. OF tk heb Gon pracheiap rote wen de Kop ‘ein de Dreatlip-neuahearn OF 14 bab eet ‘prachtige close-up van bet dak tan de auto. Th ben bentetnel! fen fide rina rustag 2iyn weg door de Stren von Citsen ere Casa" s i neg it geraarte op de seveelige Plant fe ‘trafyen, elats 49 Ge mOOt ‘Sta, dasene dig ik probeerde te imikan. mislure. (of met) ‘Ben pear emolven Freon net op tayd oa te leat te gign, 2) zogen de Runo een Heine 150 woter wrierop door bet gras plocien Bud in tear niet steppe net zeggen hoe ttek fet 15 ech Terabe Conpteee tice ‘ het tate Zk eraard Camplect woidaan reien we terwy mar het Mtoros park ox te chehigtohe weer Cat viece broad. mar 8 this 1s Atria Jk jet wear se schrale anthiyt qingen we op wey naar anse Wolgende bestenmiy, Het Gways xiver Ibtel Ons: prosraimas zag er 20 Wit We begonnen dus in Matopos national park gaso diana door naar Owayi River Hotel, cen tussenstop oxar Wankie Be volgende serseuzesiop was Hwange (W ankie) Nat, Park Dat was desalars tour, au Kesjgen we Yeschaving. We stappen by The Victoria Falls en Piven T AaeMt 38 Vee. Watts Hote {Nu gingen we naar eon mene waar jeu jen, moest zeygen, we gaan cerst.cen nachlje slapen aan de orvees het meer Lake Kariba Daarna gase we op de verrboot dye naar de andere kant va het meer zov varen 820 kilometer inde fengte, 22 uur varen Ia de Ferrie (neerboot op het vigtuigie (Cessna 6 persoons) naar Tiger Hay waar we deloatste? dagen zallen biiwea Jnsscmien smp je het eon beetje en anders kon Je vanzelf vel achter het program Bon kilometers Jange wey. 2o ver als je kon zien, bracht ans mar het dotpye Gmyt Kiver. De wey 105 20 lang dat we het nét op f volle tank gevlen talen of net met Ne sae overiay ramen we Let cekere. oor het aneerere en soieien in gen leuk dorpye. lapene, voor CMY) Hiver’stoppen an ever! on beet ye diese! ‘oor ance Toyota faricriser te kopen Bon typisch neyerdorpje. wear cen BP-benzinopeap yas, maar die stor droog, We werden doorgesthurd Mar een piastselt jke POOF Ptoeste mputing Serco Wp moesten de henzine noq met de hand oppanpen’ Hike ouferwets. a Ghesel tn die tan te Belen est te tion rare wwe! jende- eh. Ben jongen van mijn leettijd, warschiyntizk zoon van bet benzt fe statian' "twa Gok noy chi lectoren voor weet 1k veel Fart wilde 20 groay Jets goven. dus Gabriélie af fart & 2.00 (200,40. 28 = Zimbabwe Dollar) en fart gat cie yongen wer de S208" endie was er 20 veeselijk bij nee, bij Het bet aan Tedereen Zrots. zien. Het, Guay’ River Hotel stond in de boeken als een hotel war je in fader geval geweest moet Zi7n Hot zag er niet asardig uit, voor pfesiaance bearippen Het eerste tel if wilde don sas een duik in het niet ai te schone Gyenied nenen, mar toe Ruud en Ix Op de rape) vain bet 2wembad ‘Staxien hebben we er toch vane? genten,. vee! to kaw!!! ie Eregen ance Kaners, installeckden Ons en rustéen even uit van die bauvay vervelende auto, oor ve aan tafe gangen voor het diner gingen we nog wet dranken in "ihe Bas" chlastie wor. “ihe Rigs’ an Zambeet bier tye voor de oufes, We framers in dlevelige Pan" gal pay cen nederlents poor (Be oh Uecheery tegen. die hee) uid Arita, Ziababwe en Howimby Sborkrutseh, “EE hadten Gok nog con goeie tip Ars Je eer olilant en Sang tegen kant moet testi) qoan staan. fe yet of met de auto en fast Kice meer deven Wi) dachten:” "Bh? Wt hebben wig eraan® niet teton) cit die Tap tne rig hee! goad tan fas Zou Kaw. IEE then gig erg) sol." pen rookie} toon, derpchten oor, Bar gewin torsion. Ye freer belema! eon genial voarge” Sehotbid’ mel veo! bi yganders. 76 fon mat kiezeh lussen ben en Sans wel’ Cube ginger! Het etch Zag er niet wit. mar smaakte Prime Eite Feer‘ays Rul uitretent pecveel quiden Gen rondye drank Hew hal jokost Tad hij in ean dete “Kit ye-1n Neerland aia toot fwije bent fi Je in Zimbabwe mee 'n vijtch een biertye newer ie lvbriege het snelie diner’ tiem er een Teuk gosun binnen, twee Ouders, broer en zim Die lantste tag Th wel exéten. Ze tes totaa? fet elit De dagen Wor devo avon beak elke dag wel aan farie? Fitch deen, wal tar Wis 2) sn een FEC nerds, "Wie 19 ar BS Gare colder aet het elem Kaar. mar zi} saten cision (ok echte Inedesiers Hee eeisje er de sengen ginsen! hen tafe tenn ocen Ga ak Hear dus ook plotseling cin (a een Zalhetie ve Slsin Mm rochjes sae Gp te porten on te saan tafeltenniesen even Gbkleden Gray mitten laiér taten we iy deceltde tafe) age aangekowen gungen ve eerst even citten si)ken en mijn broertyes Biden ae de hele’ tad ce veggen of a aan bun Wade trast oF eb fee fenien doen, Vf tot cook mor van elt eon palletje staan 3 Fee 19 20 ang gelecen dat ik ean tare! tennisbatje vaot genculen 1S 2:7 cag" tr Hever oak wana! en'nign iader (@ve wnmtiets ook 12 font! cfeisen) eed ace aon sen cubbel von Sus ta Rar? tegen Bank en dt bloc Ge. Kine) ging ye 2 qewomen sets set Cobriel le ‘nee haSh hin buneye Birt on ail broertje ginsen, singeten en Freak Terdveen ult bootd. das ak zat altoen met fage. ty stewe voor a ‘Shen te gaan datten en vertetde fiscemioor haar rein, WOLKO 1k thom bet vergetenn” ih, de lopenie dovabank-camputer, teryeet foe con mbisye wagian vk Be interessoer baat faae!t? Vissy Waar Anita fear” Groin ik 20 op Kietos 2.1919 Hs, Whatzen, Wang ‘ne wear taarsel wean. Viggs ae soar Jigen won. Lar wr 2k Be I er ste ar Geen Prot Gaping services