Anda di halaman 1dari 20

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Asuhan Tilawah Al Quran ( PENGGAL PERTAMA

) Sukatan 1.1.4. Membaca Surah : a) Surah Al Masad ( ) b) Surah An Nasr ( ) c) Surah Al Kaafiruun ( ) d) Surah Al Kauthar ( ) 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8, 9 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8, 9 MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

( m.s. 1 / 2 )

Aras 1 : 1. Menyebut kalimah dengan betul daripada surah Al Masad, Surah, An Nasr, Surah Al Kaafiruun, Surah Al Kauthar. 2. Membaca potongan ayat dengan betul daripada surah Al Masad, Surah An Nasr, Surah Al Kaafiruun, Surah Al Kauthar 3. Membaca ayat dengan betul daripada Surah Al Masad, Surah An Nasr, Surah Al Kaafiruun, Al Kauthar. 4. Sentiasa beradab dan berwuduk ketika membaca Al Quran. Aras 2 : 1. Membaca dengan bertajwid surah Al Masad, Surah An Nasr, Surah Al Kafiruun, Surah Al Kauthar. 2. Berusaha mempertingkatkan kemahiran membaca Al Quran dengan bertajwid. Aras 3 : 1. Membaca Surah Al Masad, Surah An Nasr, Surah Al Kaafiruun Surah Al Kauthar dengan betul dan fasih dengan memberi perhatian khusus Kepada kalimah bertanda Sukun dan Syaddah. 2. Bekerjasama membantu rakan sebaya memperbaiki bacaan. 3. Mengamalkan bacaan surah di dalam solah dan amalan harian.

1.2.1. Menghafaz Surah : a) Surah Al Kaafiruun ( ) b) Surah Al Kauthar ( ) 10, 11,12 13, 14, 12 10, 11, 12 13, 14, 15

Aras 1 : 1. Menghafaz potongan ayat daripada Surah Al Kaafiruun dengan betul. 2. Menghafaz Surah Al Kaafiruun dengan betul. 3. Bersungguh-sungguh dalam menghafaz ayat Al Quran. 4. Mengamalkan surah yang dihafaz. Aras 2 : 1. Menghafaz potongan ayat daripada surah Al Kauthar. 2. Menghafaz surah Al Kauthar dengan dengan betul. 3. Mengekalkan hafazan surah-surah yang dipelajari.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Asuhan Tilawah Al Quran PENGGAL PERTAMA 1.3. Kefahaman : 1.3.1. Pengertian Al Quran 16 16 Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

(m.s. 2 / 2 )

Aras 3 : 1. Menghafaz Surah Al Kaafiruun dan Surah Al Kauthar dengan fasih secara bacaan tadwir. 2. Mengamalkan surah yang dihafaz ketika solah. Aras 1 : 1. Menyatakan pengertian Al Quran : - Kalamullah. - Kitab Allah - Wahyu - Mukjizat 2. Menyatakan bahawa Al Quran telah dikumpulkan dalam satu mashaf. 3. Meyakini bahawa Al Quran itu adalah Kitab Allah. Aras 2 : 1. Menerangkan peristiwa penurunan Al Quran : - Daripada Allah s.w.t. - Melalui Malaikat Jibril Alaihissalam. - Kepada Nabi Muhammad s.a.w - Untuk seluruh alam. 2. Mengamalkan adab-adab membaca Al Quran. Aras 3 : 1. Menyatakan keistimewaan Al Quran : - Kandungannya tidak berubah. - Terpelihara sehingga hari qiamat. - Sebagai mukjizat. 2. Menyatakan kepentingan Al Quran : - Panduan hidup. - Penawar kepada penyakit. - Rahmat kepada orang mukmin. 3. Sentiasa menghormati Al Quran.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sukatan 1.3.2. Memahami surah secara umum : Surah An Naas ( ) Asuhan Tilawah Al Quran PENGGAL PERTAMA MINGGU 17, 18 WAKTU 17, 18 Hasil Pembelajaran Aras 1 : 1. Menyatakan : 1.1. Makna surah An Naas. 1.2. Sebab-sebab dinamakan surah An Naas. 2. Memohon perlindungan hanya kepada Allah. Aras 2 : 1. Menyatakan isi penting yang terdapat di dalam surah An Naas. 2. Yakin dengan pertolongan Allah.

(m.s. 3 / 2 )

Aras 3 : 1. Menyenaraikan beberapa pengajaran ayat daripada surah An Naas dan menghayatinya. 2. Sentiasa mengamalkan surah di dalam solah dan ketika hendak tidur. 1.1.4. Membaca surah : 1. Surah al Maauun ( ) 2. Surah Quraisy ( ) 3. Surah Al Fiil ( ) Asuhan Tilawah Al Quran ( PENGGAL KEDUA ) 19, 20 21, 22 23, 24, 25 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 Aras 1 : 1. Menyebut kalimah dengan betul daripada surah Al Maauun, surah Quraisy dan surah Al Fiil. 2. Membaca potongan ayat dengan betul dari surah di atas. 3. Membaca ayat dengan betul dari surah di atas. 4. Sentiasa beradab dan berwuduk ketika membaca Al Quran. Aras2 : 1. Membaca dengan bertajwid surah Al Maauun, surah Quraisy dan surah Al Fiil. 2. Berusaha mempertingkatkan kemahiran membaca Al Quran dengan bertajwid. Aras 3 : 1. Membaca surah Al Maauun, surah Quraisy dan surah Al Fiil dengan betul dan fasih dengan memberi perhatian khusus kepada kalimah bertanda sukun dan syaddah. 2. Bekerjasama membantu rakan sebaya memperbaiki bacaan. 3. Mengamalkan bacaan surah dalam solah dan amalan harian.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Asuhan Tilawah Al Quran PENGGAL KEDUA Sukatan 1.2.1. Menghafaz surah : a) Surah Al Maauun ( ) b) Surah Quraisy ( ) 26, 27, 28 29,30,31,32 26, 27, 28 29,30,31,32 MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran Aras 1 : 1. Menghafaz potongan ayat daripada surah Al Maauun dan Quraisy 2. Menghafaz surah surah di atas dengan betul. 3. Bersungguh-sungguh dalam menghafaz ayat Al Quran. 4. Mengamalkan surah yang dihafaz. Aras 2 : 1. Menghafaz potongan ayat daripada surah di atas. 2. Menghafaz surah di atas dengan betul dan bertajwid. 3. Mengekalkan hafazan surah-surah yang telah dipelajari.

( m.s. 4 / 2 )

Aras 3 : 1. Menghafaz surah Quraisy dengan betul 2. Menghafaz Surah Al Maauun dan Quraisy dengan fasih secara bacaan tadwir. 3. Mengamalkan surah yang dihafaz ketika solah.

1.3. Kefahaman : 1.3.2. Kelebihan membaca Al Quran

33, 34

33, 34

Aras 1 : 1. Menyatakan kelebihan membaca Al Quran seperti berikut : 1.1. Mendapat pahala. 1.2. Mendapat keberkatan. 1.3. Tidak jemu dibaca dan sedap didengar. 1.4. Menenangkan jiwa. 1.5. Dimuliakan orang. 2. Rajin membaca Al Quran. Aras 2 : 1. Membezakan antara membaca Al Quran dengan membaca buku lain. 2. Istiqamah dalam membaca Al Quran.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran Aras 3 : 1. Menyatakan tatacara pembacaan Al Quran : 1.1. Membaca dengan tenang. 1.2. Berusaha memahami ertinya. 1.3. Membaca dengan bertajwid. 2. Membaca Al Quran dengan khusyuk. Asuhan Tilawah Al Quran PENGGAL KEDUA 1.3.4. Memahami surah secara umum : - Surah Al Falaq. 35, 36 35, 36 Aras 1 : 1. Menyatakan : 1.1. Makna surah Al Falaq. 1.2. Menyatakan sebab dinamakan surah Al Falaq. 2. Sentiasa memohon perlindungan kepada Allah. Aras 2 : 1. Menyatakan isi penting yang terdapat di dalam surah Al Falaq. 2. Yakin dengan petolongan Allah. Aras 3 : 1. Menyenaraikan beberapa pengajaran daripada surah Al Falaq dan menghayatinya. 2. Sentiasa mengamalkan surah sebagai pelindung diri. Aqidah

( m.s. 5 / 2 )

2.1.3. Beriman kepada Malaikat

1, 4

1, 2

PENGGAL PERTAMA

Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan : a) Pengertian Malaikat. b) Maksud beriman kepada Malaikat. c) Hukum mempercayai wujudnya Malaikat. 2. Menyebut 10 nama Malaikat yang wajib diketahui. 3. Menyatakan tugas-tugas Malikat. 4. Meyakini kewujudan Malaikat.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Aqidah PENGGAL PERTAMA Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

( m.s. 6 / 2 )

Aras 2 : 1. Menyenaraikan cara-cara beriman kepada Malaikat. 2. Menyatakan alasan mengapa manusia perlu Malaikat sebagai perantaraan dengan Allah. 3. Menyatakan dalil aqli kewujudan Malaikat menjadi tanda kekuasaan Allah : 3.3. Malaikat ialah pelaksana perintah Allah. 3.2. Pelaksana yang ramai menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah. 4. Sentiasa berakhlak mulia. Aras 3 : 1. Menyenaraikan sifat-sifat malaikat. 2. Menyatakan alasan Malaikat sebagai tanda keadilan Allah : 2.1. Raqib dan Atid ditugaskan mencatat amalan kebaikan dan keburukan. 2.2. Manusia dapat meyakini tentang Allah maha adil dalam perhitungan dan pembalasan. 3. Mangamalkan doa-doa harian. 2.1.4. Beriman kepada Rasul 7, 10, 13 3, 4, 5 Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan : 1.1. Pengertian Rasul. 1.2. Maksud beriman kepada Rasul. 1.3. Hukum mempercayai perutusan Rasul. 2. Menyatakan nama 25 Rasul. 3. Sentiasa mematuhi ajaran Rasulullah s.a.w. Aras 2 : 1. Menyenaraikan tugas Rasul. 2. Menyatakan alasan manusia memerlukan risalah Rasul. 3. Menyatakan kemampuan manusia yang terbatas dan memerlukan bimbingan. 4. Menyebut sifat-sifat Rasul : 4.1. Sifat wajib bagi Rasul. 4.2. Sifat mustahil bagi Rasul. 4.3. Sifat harus bagi Rasul. 5. Sentiasa berhati-hati dengan perkara yang ditegah oleh Rasul.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Aqidah PENGGAL PERTAMA Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran Aras 3 : 1. Menyatakan cara-cara beriman kepada Rasul : 1.1. Percaya Rasul adalah utusan Allah. 1.2. Mempelajari dan mengikuti ajaran Rasul. 1.3. Menghindari daripada perkara-perkara yang ditegah. 1.4. Mengamalkan sunnah Nabi. 2. Tabah dalam melaksanakan ajaran Rasulullah s.a.w. Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan : 1.1. Pengertian wujud. 1.2. Maksud Allah bersifat wujud. 1.3. Hukum mempercayai Allah bersifat wujud. 2. Menyebut dan memahami maksud dalil naqli Allah bersifat wujud. ( Surah Al Ikhlas ) 3. Meyakini kewujudan Allah. Aras 2 : 1. Menyatakan dalil aqli Allah bersifat wujud. 1.1. Adanya alam ini sebagai bukti kewujudan Allah. 1.2. Alam ini tidak jadi dengan sendiri. 2. Menyenaraikan contoh tanda-tanda kewujudan Allah. 3. Menghargai ciptaan Allah. Aras 3 : 1. Menyatakan kesan mempercayai kewujudan Allah : 1.1. Melakukan suruhan Allah. 1.2. Meninggalkan larangn Allah 2. Melakukan suruhan Allah dan meninggalkan laranganNya.

(m.s. 7 / 2 )

2.1.9. Allah bersifat : a) Wujud.

16

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Aqidah PENGGAL KEDUA Sukatan 2.19 : Allah bersifat : b) Qidam. ( ) MINGGU 19, 22 WAKTU 7, 8 Hasil Pembelajaran

(m.s . 8 / 2 )

Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan : 1.1. Pengertian Qidam. 1.2. Maksud Allah bersifat Qidam 1.3. Hukum mempercayai Allah bersifat Qidam. 2. Murid dapat menyebut dan memahami maksud dalil naqli Allah bersifat Qidam ( Surah Al Hadid ayat 3 ) 3. Menyakini Allah bersifat Qidam. Aras 2 : 1. Menyatakan dalil aqli Allah bersifat Qidam : 1.1. Makhluk ada permulaan. 1.2. Allah tidak serupa dengan makhluk. 1.3. Allah tidak ada permulaan. 1.4. Allah bersifat sedia ada. 2. Sentiasa mengagungkan Allah. Aras 3 : 1. Menyatakan kesan mempercayai Allah bersifat Qidam : 1.1. Merasa kehebatan Allah. 1.2. Merasa kekerdilan diri. 1.3. Merasa tawadhdhak. ( ) 1.4. Sentiasa memohon hidayah daripada Allah.

2.1.10. Nama-nama Allah a) Al Afw ( )

25, 28

9, 10

Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan : 1.1. Pengertian Al Afw. 1.2. Maksud Allah Maha Pemaaf. 2. Membaca dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah " Al Afw " 3. Bersedia memaafkan kesalahan orang lain.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Aqidah PENGGAL KEDUA Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran Aras 2 : 1. Menyatakan cara memohon keampunan kepada Allah : 1.1. Berusaha meninggalkan dosa. 1.2. Mengambil wuduk. 1.3. Beristighfar. 1.4. Melakukan perkara-perkara sunat. 2. Sentiasa memohon keampunan daripada Allah. Aras 3 : 1. Menyatakan kesan Allah bersifat Al Afw / pemaaf : 1.1. Menenangkan hati dan jiwa. 1.2. Tidak mudah berputus asa. 1.3. Mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah. 2. Sentiasa baik hati terhadap sesama insan. b) Al Ghafur ( ) 31, 34 11, 12

( m.s. 9 / 2 )

Aras 1 : 1. Murid dapat menyatakan : 1.1. Pengertian Al Ghafur. 1.2. Maksud Allah maha pengampun. 2. Membaca dan memahami maksud dalil naqli tentang nama Allah " Al Ghafur " dari hadith Asmaaul Husna. 3. Sentiasa memohon keampunan daripada Allah. Aras 2 : 1. Menyatakan cara memohon keampunan daripada Allah : 1.1. Beristighfar kepada Allah. 1.2. Rasa menyesal dan insaf di atas kesalahan yang telah dilakukan. 1.3. Berazam untuk tidak mengulangi lagi dosa yang lalu. 1.4. Melakukan perkara maaruf. 2. Meyakini Allah bersifat maha pengampun.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Aqidah PENGGAL KEDUA Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran Aras 3 : 1. Menyatakan kesan Allah bersifat Al Ghafur : 1.1. Menenangkan hati dan jiwa serta tidak mudah berputus asa. 1.2. Mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah. 2. Sentiasa reda dengan ketentuan Allah. 2.2.1. Konsep ibadah a) Konsep fardhu ain dan fardu kifayah. 2 1 Aras 1 : 1. Menyatakan erti fardu ain dan fardu kifayah. 2. Menyenaraikan contoh fardu ain dan fardu kifayah. 3. Istiqamah dalam melakukan perkara fardu ain dan fardu kifayah.

(m.s. 10 / 2 )

Aras 2 : 1. Menyatakan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. 2. Mengamalkan nilai-nilai murni yang terdapat di dalam fardu ain dan fardu kifayah. Aras 3 : 1. Menyatakan akibat tidak melakukan perkara fardu ain dan fardu kifayah. 2. Istiqamah melaksanakan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. 2.2.2. Bersuci : a) Tanggungjawab bersuci. 5 2 Aras 1 : 1. Menyatakan hukum bersuci dan menyebut dalil wajib bersuci. 2. Menyatakan sebab diwajibkan bersuci. 3. Menyebut alat-alat yang digunakan untuk bersuci. 4. Sentiasa dalam keadaan bersih dan suci. Aras 2 : 1. Menyatakan faedah bersuci : a) Bersuci itu satu ibadah. b) Menjamin kesihatan tubuh badan. 2. Berusaha menjadi hamba yang soleh.

Ibadat PENGGAL PERTAMA

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran Aras 3 : 1. Menyatakan akibat tidak bersuci : 1.1. Mudah terkena / dihinggapi dijangkiti penyakit. 1.2. Ibadat tidak diterima Allah. 1.3. Dimurkai Allah. 2. Sentiasa memelihara tanggungjawab bersuci. 2.2.2. Bersuci : b) Bersuci daripada hadath -Perkara yang membatalkan wuduk. 8 3 Aras 1 : 1. Menyatakan perkara yang membatalkan wuduk. 2. Sentiasa menjaga kebersihan diri. Aras 2 : 1. Menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. 2. Menyatakan tindakan yang perlu diambil apabila terbatal wuduk. 3. Tidak membazir air. Aras 3 : 1. Menyatakan hikmat mengerjakan wuduk dengan sempurna. 2. Peka melaksanakan tanggungjawab. 2.2.3. Solah : a) Bacaan di dalam solah : 1. Bacaan Doa Iftitah 2. Bacaan krtika rukuk _________________________________ 3. Bacaan ketika iktidal 4. Bacaan ketika sujud 5. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud. 6. Bacaan Tahayat Awal Dan Tahayat Akhir.

( m.s. 11 / 2 )

Ibadat PENGGAL PERTAMA

______________________ Ibadat PENGGAL KEDUA

11, 14 17 __________ 20 23 26 29, 32, 36

4, 5 6 __________ 7 8 9 10, 11, 12

Aras 1 : 1. Membaca bacaan di dalam solah dengan betul. 2. Menanamkan sifat sabar dalam membaca bacaan di dalam solah. Aras 2 : 1. Menghafaz bacaan di dalam solah. 2. Tekun menghafaz bacaan di dalam solah. Aras 3 : 1. Menguasai terjemahan bacaan di dalam solah. 2. Melakukan solah beserta bacaannya dengan betul.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sukatan 2.3.4. Nabi dibesarkan di kampong dan terdidik dengan nilai murni masyarakat desa. MINGGU 3, 6, 9 WAKTU 1, 2, 3 Hasil Pembelajaran

( m.s. 12 / 2 )

Aras 1 : 1. Menyatakan suasana masyarakat Arab ketika Rasulullah dibesarkan. 2. Menyatakan tujuan Nabi dihantar ke desa. 3. Mengamalkan sifat terpuji seperti bersabar, bertanggungjawab dan amanah. Aras 2 : 1. Menyebut nilai murni masyarakat desa baginda dibesarkan. 2. Menyatakan kesan pembentukan diri Nabi apabila dibesarkan di dalam suasana penuh dengan nilai murni. 3. Sentiasa berdikari dalam melaksanakan amalan harian. Aras 3 : 1. Menyatakan kemahiran dan pengalaman yang diperolehi baginda semasa di desa. 2. Bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaan.

Sirah PENGGAL PERTAMA

2.3.5. Kematian bapa Nabi.

12, 15, 18

4, 5, 6

Aras 1 : 1. Menceritakan peristiwa kematian bapa Nabi / ibu Nabi 2. Memahami peristiwa kematian bapa Nabi / ibu Nabi. 3. Menyayangi ibu bapa dan penjaga. Aras 2 : 1. Menyatakan kesan daripada peristiwa kematian bapa dan ibu Nabi. 2. Menghargai jasa ibu bapa. 3. Reda dengan ketentuan Allah. Aras 3 : 1. Menjelaskan keperihatinan terhadap ibu bapa : a) Menghulurkan bantuan kepada mereka. b) Memberi kasih sayang. c) Sentiasa menginsafi diri.

______________________ Sirah PENGGAL KEDUA

_________________________________ 2.3.5. Kematian ibu Nabi

___________ 21, 24

___________ 7, 8

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sirah PENGGAL KEDUA Sukatan 2.3.6. Kematian Datuk Nabi. MINGGU 27 WAKTU 9 Hasil Pembelajaran Aras 1 : 1. Menyebut nama datuk Nabi. 2. Menyatakan pengalaman Nabi bersama datuknya. 3. Menceritakan peristiwa kematian datuk Nabi. 4. Menyayangi datuk dan nenek. Aras 2 : 1. Menyatakan kesan kematian datuk Nabi. 2. Reda dan tabah menghadapi ujian Allah.

( m.s. 13 / 2 )

Aras 3 : 1. Menyenaraikan pengajaran daripada peristiwa yang mendukacitakan Nabi : a) Hidup berdikari. b) Meyakini peristiwa yang mendukacitakan Nabi itu ada hikmatnya. 2.3.7. Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudaranya. 30, 33, 36 10, 11, 12 Aras 1 : 1. Menyebut nama bapa saudara Nabi dan keperibadiannya. 2. Menyatakan umur Nabi dan keadaan baginda ketika mula dipelihara oleh bapa saudaranya. 3. Menyatakan pengalaman yang diperolehi oleh Nabi semasa dipelihara oleh Abu Talib : a) Berniaga di Syam. b) Mengembala dan mengambil upah mengembala kambing. 4. Mengambil iktibar daripada akhlak Nabi. 5. Mendengar dan mematuhi nasihat orang dewasa. Aras 2 : 1. Menyatakan kesan pengalaman Nabi bersama bapa saudaranya. 2. Hidup berdikari dan berterima kasih.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sirah PENGGAL KEDUA Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

( m.s. 14 / 2 )

Aras 3 : 1. Menyatakan pengorbanan Abu Talib terhadap Nabi Muhammad s.a.w. 2. Sentiasa amanah dan bertanggungjawab. 3. Menjaga maruah keluarga. 3.1. Adab di dalam kehidupan seharian : 3.1.6. Adab berpakaian. 1, 2, 3 1, 2, 3 Aras 1 : 1. Menyenaraikan cirri-ciri berpakaian. 2. Menyatakan adab-adab berpakaian. 3. Menyatakan hukum berpakaian menututp aurat. 4. Mengamalkan adab-adab berpakaian yang bersih dan menututp aurat mengikut syarak. 5. Menghargai anugerah Allah. Aras 2 : 1. Menyatakan tujuan menjaga adab berpakaian : 1.1. Berdisiplin 1.2. Menjaga maruah. 2. Menyatakan jenis pakaian yang sesuai ketika di masjid, bersukan dan bersiar-siar. 3. Sentiasa menjaga adab berpakaian. Aras 3 : 1. Menyatakan faedah beradab ketika berpakaian. 2. Menyatakan keburukan tidak mengikut adab ketika berpakaian. 3. Menghafaz doa berpakaian. 3.1.7. Adab berkenderaan 4, 5, 6 4, 5, 6 Aras 1 : 1. Menyebut adab-adab menaiki kenderaan : 1.1. Memulakan dengan membaca ( ) 1.2. Membaca doa naik kenderaan. 1.3. Memulakan dengan langkah kanan. 1.4. Bertertib 1.5. Memberi keutamaan kepada orang yang lebih memerlukan.

Adab Dan Akhlak Islamiah PENGGAL PERTAMA

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Adab Dan Akhlak Islamiah PENGGAL PERTAMA Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

( m.s. 15 / 2 )

Aras 1 : 1. Menyatakan adab-adab semasa di jalan raya. 2. Mematuhi peraturan ketika berkenderaan. 3. Menyatakan sebeb-sebab perlu beradab ketika menaiki kenderaan dan semasa di jalan raya. Aras 2: 1. Menyatakan sebab-sebab perlu beradab ketika berkenderaan. 2. Berwaspada di dalam semua keadaan. Aras 3 : 1. Menyebut akibat tidak mematuhi adab-adab menaiki kenderaan dan semasa di jalan raya. 2. Mengutamakan keselamatan diri dan orang lain.

3.1.8. Adab masuk ke rumah. Adab keluar rumah .

7, 8, 9 10, 11, 12

7, 8, 9 10, 11, 12

Aras 1 : 1. Menyatakan adab masuk / keluar rumah. 2. Mengamalkan adab ketika masuk / keluar rumah 3. Sentiasa mengucap salam dengan betul. Aras 2 : 1. Menyatakan faedah beradab ketika masuk / keluar rumah. 2. Meminta keizinan untuk masuk dan keluar rumah. Aras 3 : 1. Menyatakan akibat tidak beradab ketika masuk / keluar rumah. 2. Sentiasa membantu keluarga menjaga kebersihan rumah.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sukatan 3.2. Adab terhadap ibu bapa dan keluarga. 3.2.2. Adab bergaul dengan keluarga. MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

( m.s. 16 / 2 )

13, 14, 15

13, 14, 15

Aras 1 : 1. Menyatakan erti keluarga. 2. Menyatakan adab pergaulan dengan keluarga ( adik beradik ). 3. Mengamalkan adab bergaul dengan keluarga. 4. Menyayangi keluarga. Aras 2 : 1. Menyatakan faedah beradab ketika bergaul dengan keluarga ( Adik beradik datuk / nenek jika tinggal bersama ) 2. Sentiasa berbuat baik dengan keluarga. Aras 3 : 1. Menyatakan akibat tidak mengamalkan adab pergaulan dalam keluarga. 2. Menghormati sesama ahli keluarga.

Adab Dan Akhlak Islamiah PENGGAL PERTAMA 3.3. Adab dalam kehidupan bersosial : 3.3.2. Adab di masjid atau surau. 16, 17, 18 16, 17, 18 Aras 1 : 1. Menyatakan adab di masjid dan surau. 2. Mengamalkan adab di masjid dan surau. 3. Menghormati kemuliaan masjid dan surau. Aras 2 : 1. Menyebut kebaikan menjaga adab di masjid dan surau. 2. Sayang dan memuliakan masjid. Aras 3 : 1. Menyatakan akibat tidak menjaga adab di masjid dan surau. 2. Mengamalkan lafaz niat solah Tahiyyatul Masjid dan Iktikaf.( ) 3. Menjaga kebersihan masjid dan surau.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sukatan 3.4. Adab menuntu ilmu : 3.4.2. Adab ke sekolah MINGGU 19, 20, 21 WAKTU 19, 20, 21 Hasil Pembelajaran Aras 1 : 1. Menyatakan adab ke sekolah. 2. Mengenalkan adab ke sekolah. 3. Rajin ke sekolah. Aras 2 : 1. Menyatakan faedah menjaga adab ke sekolah. 2. Berniat ikhlas ke sekolah. Aras 3 : 1. Menyatakan akibat mengabaikan adab-adab ke sekolah. 2. Sentiasa berdisiplin. 3.4.2. Adab belajar Adab Dan Akhlak Islamiah PENGGAL KEDUA 22, 23, 24 22, 23, 24 Aras 1 : 1. Menyatakan adab belajar. 2. Mengamalkan adab belajar. 3. Sentiasa rajin ketika belajar. 4. Memberi tumpuan ketika belajar. Aras 2 : 1. Menyebut kebaikan beradab ketika belajar. 2. Menyenaraikan salahlaku ketika belajar. 3. Sentiasa belajar bersungguh-sungguh. Aras 3 : 1. Menyenaraikan akibat mengabaikan adab belajar. 2. Sabar ketika belajar. 3.5 Adab dengan Al Quran 3.5.1.1. Adab membawa Al Quran 3.5.1.2. Adab menyimpan Al Quran. 27, 28, 29 30, 31, 32 27, 28, 29 30, 31, 32 Aras 1 : 1. Menyatakan adab membawa dan meyimpan Al Quran. 2. Mengamalkan adab membawa dan menyimpan Al Quran. 3. Sentiasa memuliakan Al Quran.

( m.s. 17 / 2 )

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Adab Dan Akhlak Islamiah PENGGAL KEDUA Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

( m.s. 18 / 2 )

Aras 2 : 1. Menyatakan faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Al Quran. 2. Rajin membaca Al Quran. Aras 3 : 1. Menjelaskan akibat tidak beradab dengan Al Quran. 2. Kasih kepada Al Quran. 3.5.2. Adab membaca Al Quran. 33, 34, 35 33, 34, 35 Aras 1 : 1. Menyatakan adab membaca Al Quran. 2. Mengamalkan adab membaca Al Quran. 3. Rajin membaca Al Quran. Aras 2 : 1. Menyenaraikan faedah menjaga adab ketika membaca Al Quran. 2. Menyenaraikan perkara yang ditegah ketika membaca Al Quran. 3. Sentiasa memperbaiki / mempertingkatkan bacaan Al Quran. Aras 3 : 1. Menyatakan akibat tidak beradab ketika membaca Al Quran. 2. Membudayakan pembacaan Al Quran. 36 36 Mengulang.

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sukatan 4.4. Mengenal, membaca dan menulis sukukata tertutup : 4.4.1. Perkataan satu sukukata tertutup ( jam ) 4.4.2. Perkataan dua sukukata tertutup 4.4.2. Perkataan sukukata tertutup + terbuka 4.4.3. Perkataan sukukata terbuka + tertutup MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

( m.s. 19 / 2 )

1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13,14 15, 16, 17, 18

Aras 1 : 1. Mengenal, mengeja dan membaca perkataan satu sukukata tertutup. 2. Menulis perkataan satu sukukata tertutup. 3. Mencantum, membaca dan menulis huruf supaya menjadi satu sukukata tertutup. 4. Bersunguh-sungguh mempelajari Jawi. Aras 2 : 1. Mengenal, mengeja dan menulis dua sukukata tertutup. 2. Mencantum dan membaca sukukata supaya menjadi satu perkataan. 3. Gigih berusaha. Aras 3 : 1. Mengenal, mengeja dan menulis perkataan sukukata tertutup dan terbuka / terbuka dan tertutup. 2. Mencantum sukukata tertutup dan terbuka / terbuka dan tertutup menjadi perkataan. 3. Membina, membaca dan menulis perkataan daripada sukukata tertutup dan terbuka / terbuka dan tertutup. 4. Sentiasa menulis Jawi.

Jawi PENGGAL PERTAMA

AGIHAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA ( 2 ) Bidang Pembelajaran Sukatan MINGGU WAKTU Hasil Pembelajaran

( m.s. 20 / 2 )

4.5. Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat. Jawi PENGGAL KEDUA 4.5.1. Rangkaikata 4.5.2. Ayat 19 hingga 27 28 hingga 36 19 hinnga 27 28 hingga 36 Aras 1 : 1. Membaca dan menulis rangkaikata / ayat. 2. Cintakan tulisan Jawi Aras 2 : 1. Memadankan rangkaikata dengan gambar. 2. Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. 3. Melengkapkan rangkaikata dan ayat. 4. Yakin dengan kebolehan diri. Aras 3 : 1. Menulis rangkaikata yang direncanakan. 2. Membina ayat berpandukan gambar. 3. Menjawikan rangkaikata.