Anda di halaman 1dari 3

CPR UNTUK BAYI (UMUR KURANG DARIPADA 1 TAHUN) Apabila CPR dilakukankeatasbayi, perhatian yang lebihdiperlukanbagimengelakkandaripadaberlakunyasesuatu yang merbahayakepadanya.

Makaterdapatbanyakperbezaanteknik CPR danrawatantercekikuntukbayi A. SALURAN PERNAFASAN (AIRWAY)

Penilaian :Tentukantiadaresponsdenganmenggerakkanbahuperlahan -lahan Baringkanbayi di ataspermukaan yang keras.Ampukepaladantengkuknyajikaiaperludipusingkan Bukasaluranpernafasan, gunakanteknikdongak -kepala-angkat-dagu(head-tilt-chin-lift). Berhatihatisupayatidakmendongakkankepalaterlalujauhkebelakang

B. PERNAFASAN (BREATHING)

Penilaian :Tentukantiadapernafasan. sambilmemastikansaluranpernafasansentiasaterbuka, letakkantelingaandadekatdenganmulutbayidanperhatikanpergerakka dada, dengardan rasa n pernafasanbayipadatelingaanda. Jikamangsatersebutmasihbernafasdantiadaterdapattanda -tanda trauma, Baringkanmangsadalamposisipemulihan.

Jikamangsatiadabernafas, berikanduapernafasanbantuanperlahan lahan.Mulutandamenutupmulutdanhidungbayisekali, sambilmemastikansaluranpernafasansentiasaterbuka.Perhatikanpergerakkan dada dengansetiappernafasan.Pernafasanperludiberiuntuk 1 - 1 1/2 saat.

C. EDARAN DARAH (CIRCULATION)

Penilaian :tentukanketiadaannadi. Rasa nadibrakial di sebelahdalamlengandengan 2 jarisambilmendongakkankepaladengantangan yang satulagi.

Mulakantekanan dada.Bayangsatugaris yang dibuatantarakeduatetekbayi.Letakkanjarihantudanjarimanisdisebelahjaritelunjuk. AngkatjaritelunjukGunakanjarihantudanjarimanisuntukmenekan sternum padatempattadi. Disebabkanadanyavariasidalamsaiztanganpenyelamatdan dada bayi, kaedah di atashanyalahsebagaipanduan.Pastikanjari-jariandatidakmenekanhujungsternun (cuaranxifoid).Tekan sternum sedalam 1/2 hingga 1 inci, sekurang-kurangnya 100 kali seminit, Sambilmemberisatupernafasanbagisetiap 5 tekanan.

Lakukan 20 kitarantekanandanpernafasanbantuan.

Mintabantuansistemrawatankecemasandenganmembuatpanggilan 999 /991( telefoncepat !) Periksanadibrakial. Jikatiadanadi, teruskantekanandanpernafasanbantuan. periksanadisetiapbeberapaminit Jikanadipulih, periksapernafasanspontan.Jikatiada, berikan 1 pernafasanbantuansetiap 3 saat (20 pernafasanbantuanseminit) danawasinadi.Jikabernafas, pastikansaluranpernafasansentiasaterbukadanawasipernafasandanna di.