Anda di halaman 1dari 5

PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Bilik Bimbingan dan Kaunseling Lokasi yang strategik Keluasan yang selesa

Bilik yang teraputik / selesa / kemas / bersih dan teratur Bilik Sesi Kaunseling Individu (Sebahagian Pintu / Dinding Berkaca dapat dilihat dari luar) Bilik Sesi Kaunseling Kelompok Ruangan / Bilik Pengurusan dan Kaunter Perkhidmatan Ruang Tetamu / Rehat Almari Fail Berkunci Bilik / Ruangan Sumber Maklumat Tidak perlu banyak maklumat dipaparkan Maklumat yang perlu : -Visi -Misi -Falsafah -Piagam Pelanggan -Moto -Carta Organisasi -Jadual Perkhidmatan -Profail Guru BK

Rak Borang-borang Perkhidmatan dan Peti Perkhidmatan Berkunci Kemudahan Internet, ICT, telefon dan media elektronik Bilik berhawa dingin Papan tanda bilik BK Papan tanda arah bilik BK Cermin Diri SISTEM FAIL DAN REKOD 1. FOLDER PENGURUSAN AM (PUTIH) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 AM Pekeliling Perkhidmatan Pendidikan Kerjaya dan Latihan Program Pembangunan Murid Program Pembangunan Staf dan Mesyuarat : : : : : SMK/HEM/BK/1.1/Jld.1 ( SMK/HEM/BK/1.2/Jld.1 ( SMK/HEM/BK/1.3/Jld.1 ( SMK/HEM/BK/1.4/Jld.1 ( SMK/HEM/BK/1.5/Jld.1 ( ) ) ) ) )

2. FOLDER BIDANG (KUNING) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Akademik : SMK/HEM/BK/2.1/Jld.1 ( ) Pendidikan Kerjaya : SMK/HEM/BK/2.2/Jld.1( ) Psikososial dan Kesejahteraan Mental : SMK/HEM/BK/2.3/Jld.1( ) Pembangunan Diri : SMK/HEM/BK/2.4/Jld.1( ) Keibubapaan : SMK/HEM/BK/2.5/Jld.1( ) Pendidikan Pencegahan Dadah : SMK/HEM/BK/2.6/Jld.1( ) Disiplin Murid : SMK/HEM/BK/2.7/Jld.1( ) Kelab Bimbingan dan Kaunseling : S MK/HEM/BK/2.8/Jld.1( ) Pembimbing Rakan Sebaya : SMK/HEM/BK/2.9/Jld.1( ) Program Khas (Sekolah Boleh Menambah Program Khas) 2.10.1 Program Mentor Mentee : SMK/HEM/BK/2.10.1/Jld.1( ) 2.10.2 Program Kaunseling Berfokus : SMK/HEM/BK/2.10.2/GBK1( ) 2.10.3 Modul Perkhidmatan BK : SMK/HEM/BK/2.10.3/GBK1( ) 2.10.4 .. : 2.11 Lawatan Pembelajaran : SMK/HEM/BK/2.11/Jld.1( ) 2.12 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling : SMK/HEM/BK/2.12/ Jld.1( ) 2.13 Tugas Am : SMK/HEM/BK/2.13/ Jld.1( ) (Perancangan Tahunan, Takwim, Pelaporan Program dan Aktiviti BK, Jadual Kelas, Jadual Guru, Kewangan)

3. FOLDER PERKHIDMATAN KAUNSELING INDIVIDU (MERAH) 3.1 Rekod Perkhidmatan Kaunseling Individu : SMK/HEM/UBK/3.1/ Jld.1 Bil Nama Klien Ting Tarikh Masa No.Ruj Guru Bimbingan dan Kaunseling

3.2 Rekod Perkhidmatan Kaunseling Kelompok : SMK/HEM/UBK/3.2/ Jld.1 Bil Nama Klien Ting Tarikh Masa No.Ruj Guru Bimbingan dan Kaunseling

3.3 Laporan Perkhidmatan Kaunseling Individu : SMK/HEM/UBK/3.3/ KI/A ( ) - (SULIT) Nama : Ting : Tarikh Sesi : Masa : Sesi kali : 1. Latar belakang Masalah : 2. Masalah dikenal pasti : 3. Pendekatan/ Teori : 4. Cadangan : 5. Kesimpulan :

3.4 Laporan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok : SMK/HEM/UBK/3.4/KK/A ( ) - (SULIT) Nama Ketua : Ting : Tarikh Sesi : Masa : Sesi kali : 1. Latar belakang Masalah : 2. Masalah dikenal pasti : 3. Pendekatan / Teori : 4. Cadangan : 5. Kesimpulan :

Sistem Pengurusan Fail Laporan Perkhidmatan Kaunseling Individu (Almari Berkunci)

A / B/ C
SMK/HEM/UBK/4.3/KI/A( 2 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KI/A( 3 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KI/B( 1 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KI/B( 2 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KI/B( 3 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KI/C( 1 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KI/C( 2 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KI/C( 3 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KI/A( 1 )

D/E/F

G/H/I

J/K/L

M/N/O

P/Q/R

S / T/ U

V/W/X

Y/Z

Sistem Pengurusan Fail Laporan Perkhidmatan Kaunseling Kelompok (Almari Berkunci)

A / B/ C
SMK/HEM/UBK/4.3/KK/A( 2 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KK/A( 3 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KK/B( 1 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KK/B( 2 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KK/B( 3 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KK/C( 1 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KK/C( 2 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KK/C( 3 ) SMK/HEM/UBK/4.3/KK/A( 1 )

D/E/F

G/H/I

J/K/L

M/N/O

P/Q/R

S / T/ U

V/W/X

Y/Z

Pengurusan Sistem Folder Pengurusan Am dan Folder Bidang Setiap dokumen yang dimasukkan mesti direkodkan nombor rujukan. Surat/ dokumen masuk dengan warna merah dan surat/dokumen keluar dengan warna hitam / biru. Cth: SMK/HEM/UBK/1.1/Jld.1 ( 1 ) Kertas minit dokumen hendaklah dipaparkan disebelah kiri dalam fail mengikut nombor siri rujukan. Cth : No.Ruj. Perkara Tarikh 5.1.2009 1 Pelaksanaan Sepenuh Masa Perkhidmatan BK 10.1.2009 2 Masa Bertugas Guru Bimbingan dan Kaunseling 18.3.2009 3 Peranan dan Tugas Guru BK Sepenuh Masa

FAIL MEJA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING Telah dibekalkan kepada GBK di sekolah secara CD Mohon dilengkapkan bahagian-bahagian tertentu dan dicetak mengikut bilangan GBK Kandungan : - Pendahuluan - Objektif - Carta Organisasi - Senarai Tugas - Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab - Borang-borang - Peraturan-peraturan Pentadbiran - Senarai Undang-undang / Peraturan - Jawatankuasa - Norma Kerja - Senarai Tugas Harian PERANCANGAN TAHUNAN DAN TAKWIM Perancangan tahunan mesti merangkumi lapan bidang dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling iaitu : - Pembangunan Disiplin dan Sahsiah Murid - Akademik - Kerjaya - Psikososial dan Kesejahteraan Mental - Pembangunan Diri - Keibubapaan - Pendidikan Pencegahan Dadah - Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling - Pengurusan dan Pentadbiran

Perancangan program utama mesti berasaskan kepada permasalahan utama sekolah Perancangan tahunan hendaklah mengikut format yang ditetapkan seperti dalam Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Perancangan Tahunan hendaklah disediakan bersama Takwim Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Anda mungkin juga menyukai