Anda di halaman 1dari 10

Jadual 1.

1 Kekerapan responden menghadapi masalah memindahkan barang melalui kawasan lorong antara ruang tamu dengan bilik tidur yang menpunyai jarak. KEKERAPAN MENGHADAPI MASALAH BILANGAN RESPONDEN

1. Kerap kali 2. Jarang-jarang 3. Tidak pernah


JUMLAH

45 3 2 50

Jadual 1.2 Masalah yang dihadapi oleh responden ketika melalui lorong yang menpunyai jarak jauh untuk memindahkan barang. MASALAH YANG DIHADAPI BILANGAN RESPONDEN

1. Berasa sakit pinggang 2. Leguh tangan 3. Barang terjatuh dan cederakan badan
JUMLAH

25 20 5
50

Jadual 1.3 Cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh responden semasa memindahkan barang di kawasan lorong yang mempunyai jarak yang jauh. CARA MENYELESAIKAN MASALAH BILANGAN RESPONDEN

1. Mengguna troli 2. Menggunakan kotak dan tarik dengan tangan. 3. Terus memindah barang melalui lorong yang jarak jauh antara ruang tamu dengan bilik tidur.
JUMLAH

30 5

15 50

PERATUS(%)

90 6 4 100

PERATUS(%)

50 40 10
100

PERATUS(%)

60 10

30 100

Persembahan data dan Maklumat


Soal selidik telah saya lakukan secara rawak terhadap 50 orang pelajar di sekolah saya bagi tujuan mendapatkan maklumat terhadap masalah memindahkan buku-buku yang berat dari bilik tidur ke ruang tamu menpunyai jarak yang agak jauh semasa membuat ulang kaji. Borang soal selidik telah saya edarkan kepada responden dan hasilnya dapat saya huraikan seperti yang berikut: Jadual 1.1 Kekerapan responden menghadapi masalah memindahkan barang melalui kawasan lorong antara ruang tamu dengan bilik tidur yang menpunyai jarak. KEKERAPAN MENGHADAPI MASALAH BILANGAN RESPONDEN

1. Kerap kali 2. Jarang-jarang 3. Tidak pernah


JUMLAH

45 3 2 50

Jadual 1.2 Masalah yang dihadapi oleh responden ketika melalui lorong yang menpunyai jarak jauh untuk memindahkan barang. MASALAH YANG DIHADAPI BILANGAN RESPONDEN

1. Berasa sakit pinggang 2. Leguh tangan 3. Barang terjatuh dan cederakan badan
JUMLAH

25 20 5
50

Jadual 1.3 Cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh responden semasa memindahkan barang di kawasan lorong yang mempunyai jarak yang jauh. CARA MENYELESAIKAN MASALAH BILANGAN RESPONDEN

1. Mengguna troli 2. Menggunakan kotak dan tarik dengan tangan. 3. Terus memindah barang melalui lorong yang jarak jauh antara ruang tamu dengan bilik tidur.
JUMLAH

30 5

15 50

Soal selidik telah saya lakukan secara rawak terhadap 50 orang pelajar di sekolah saya bagi tujuan mendapatkan maklumat terhadap masalah memindahkan buku-buku yang berat dari bilik tidur ke ruang tamu menpunyai jarak yang agak jauh semasa membuat ulang kaji. Borang soal selidik telah saya edarkan kepada responden dan hasilnya dapat saya huraikan seperti yang berikut: Jadual 1.1 Kekerapan responden menghadapi masalah memindahkan barang melalui kawasan lorong antara ruang tamu dengan bilik tidur yang menpunyai jarak. KEKERAPAN MENGHADAPI MASALAH BILANGAN RESPONDEN

1. Kerap kali 2. Jarang-jarang 3. Tidak pernah


JUMLAH

45 3 2 50

Jadual 1.2 Masalah yang dihadapi oleh responden ketika melalui lorong yang menpunyai jarak jauh untuk memindahkan barang. MASALAH YANG DIHADAPI BILANGAN RESPONDEN

1. Berasa sakit pinggang 2. Leguh tangan 3. Barang terjatuh dan cederakan badan
JUMLAH

25 20 5
50

Jadual 1.3 Cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh responden semasa memindahkan barang di kawasan lorong yang mempunyai jarak yang jauh. CARA MENYELESAIKAN MASALAH BILANGAN RESPONDEN

1. Mengguna troli 2. Menggunakan kotak dan tarik dengan tangan.

30 5

3. Terus memindah barang melalui lorong yang jarak jauh antara ruang tamu dengan bilik tidur.
JUMLAH

15 50

umat

-buku yang mbuat ulang kaji.

ya huraikan seperti

PERATUS(%)

90 6 4 100

PERATUS(%)

50 40 10
100

PERATUS(%)

60 10

30 100

-buku yang mbuat ulang kaji.

ya huraikan seperti

PERATUS(%)

90 6 4 100

PERATUS(%)

50 40 10
100

PERATUS(%)

60 10

30 100

Anda mungkin juga menyukai