Anda di halaman 1dari 2

Kepentingan lebuh raya -Lebuh raya dapat memendekkan masa perjalanan.

(perjalanan tidak terganggu oleh lampu isyarat) -Lebuh rayadapat mengurangkan kos penggunaan petrol -Lebuh raya menyediakan perjalanan yang selesa kepada pengguna jalan sehala, tempat rehat dan solat serta lain-lain. -Lebuh raya memudahkan perjalanan dari satu destinasi ke satu destinasi susur keluar disediakan untuk ke setiap bandar di setiap negeri). -Lebuh raya memperkembang ekonomi menyingkatkan masa pengangkutan untukpemasaran barang-barang perkilangan ke bandar-bandar utama. Cth : dari BayanLepas ke Kuala Lumpur. -Pembinaan lebuh raya juga membantu mengatasi masalah kesesakan lalu lintas -Potensi sektor pelancongan kawasan rekreasi seperti air terjun ditingkatkan dengan adanya kemudahan perhubungan Kebaikan nilai-nilai murni -Masyarakat yang berperibadi mulia dan berdisiplin dapat memberi sumbangan yang lebih bermakna dalam usaha memajukan negara agar mencapai kemakmuran dan kemajuan yang pesat -Individu dan masyarakat yang mempunyai nilai murni akan mempunyai budi pekerti yang mulia dan akan dihormati oleh orang lain. -Pelbagai gejala sosial yang kurang baik dapat dibanteras dan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmonis. -Imej negara di kaca mata dunia akan tinggi dan rakyat negara ini dikagumi oleh pelancong asing/masyarakat dunia. -Individu yang mempunyai nilai murni akan dapat membuat pertimbangan secara rasional dalam menyelesaikan masalah. Ciri-ciri sekolah yang berjaya -Kepemimpinan pengetua dan jawatankuasa pengurusan yang dinamis dan berkesan -Guru dan kakitangan amanah,ikhlas, memiliki sifat kecindan dan tidak mementingkan diri sendiri. -Keadaanfizikal dan mental yang sihat ahli-ahli dalam komuniti sekolah -Kemahiranberkomunikasi oleh semua warga sekolah

-Kebolehan pengurusan sekolah menganalisismasalah -Kebolehan pengurusan sekolah membuat keputusan -Keterampilan pemimpin pelajar -Pengurusan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang sistematik -Pengurusan aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang tersusun -Visi dan misi yang dinyatakan kepada semua warga sekolah dengan jelas -Keceriaan sekolah diberi keutamaan -Fokus ke arah pembinaan sahsiah dan peribadi pelajar Kepentingan pertanian -Menjanjikan pulangan lumayan kepada petani -Menjadi wahana dalam usaha merapatkan jurang pendapatan antara penduduk desa dan bandar. -Mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada negara asing untuk mendapatkan bekalan makanan -Meningkatkan eksport barangan makanan -Sebagai enjin pertumbuhan ekonomi negara -Menyediakan banyak peluang pekerjaan yang berkaitan dengan sektor ini -Meningkatkan dan meluaskan penggunaan bioteknologi -Menjadikan pengurusan persatuan-persatuan nelayan kawasan(PNK)dan pertubuhan peladang kawasan (PPK) ditadbir secara lebih sistematik -Menggalakkan petani dan penternak mempraktikkan amalan pertanian yang baik -Meningkatkan aplikasi teknologi moden -Meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D)

Anda mungkin juga menyukai