Anda di halaman 1dari 9

Contoh Persediaan Mengajar Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Sekolah Rendah Mata Pelajaran Kelas Bil Murid Masa

Tarikh Tema Tajuk Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4 Cemerlang 25 orang 8.10-9.10 pagi 8 April 2005 2. Sayangi Keluarga a. Mengenali Keluarga sendiri b. Keluarga kebanggaan ku Aktiviti : 3A dan 3B Hasil Pembelajaran : Pada akhir aktiviti ini, murid dapat : : : : : : :

1.
2.

3.

membaca carta salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan . menyenaraikan nama ahli-ahli keluarga dengan baik Menghasilkan bahan kreatif seperti puisi/ lakaran rumah/menulis lirik/ album keluarga dan menyatakan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga

Isi Kandungan

1. Carta salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan murid 2. Mengenali ahli-ahli dalam keluarga 3. Kata-kata yang boleh menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga

Penerapan Nilai:

- Kasih sayang - Menghargai - Jujur - Berbangga dengan ahli keluarga. - Bersyukur

Unsur Patriotisme

Pengetahuan Perlu ada: - Murid mempunyai keluarga sendiri dan mengetahui peranan setiap ahli keluarga

BahanSumber P&P LCD dan Laptop Kertas Sebak Marker Plastik Perekat Kad / kertas Warna Alatan lukisan Alat tulis sebuah 8 helai 8 batang 2 gulung 40 keping 10 keping 10 set Elemen pengurusan Pembelajaran Bestari/kemahiran Generik

Prosedur Perlaksanaan Set Induksi (5 minit) Guru meminta seorang murid membaca sebuah sajak nasihat berkaitan sayangi ibu bapa ( power point menayangkan sebuah filem keluarga bahagia) nasihat berkaitan sayangi ibu bapa (Lampiran 1) Murid diminta untuk memberi pendapat mengenai sajak dan filem tadi . Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. Langkah 1 (15 minit) 1. Guru menunjukkan carta salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan, (grafik ,menggunakan power point) dan bersoal jawab dengan murid mengenai perbezaan kedua-dua carta berkenaan. 2. Murid diminta untuk menulis nama datuk, nenek

Catatan

KBF :Menjana idea. KB:Berfikir,mendengar

Nilai Murni : Kasihsayang LCD, dan laptop

TKP: Visual ruang Linguistik, matematik,kinestatik STRATEGI: Genaratif,direktif KB: Berfikir,mendapatkan maklumat, memproses maklumat,menyampaikan maklumat KBF: Bandingbeza

BSPP: carta salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan di power point Buku catatan Nilai: Menghargai Menghormati berbangga

3. Murid dikehendaki mencatat tarikh lahir ibu dan bapa mereka 4. Murid dikehendaki mengira perbezaan dan jumlah umur Ibu dan ayah Nenek dan datuk Murid dengan ayah 5. Semua butiran ditulis dalam buku catatan

Langkah 2 (20 minit) 1. Guru membentuk 4 kumpulan dan mengedarkan kad arahan: Kumpulan 1 dikehendaki melukis dan mewarna wajahwajah ahli keluarga salah seorang dari ahli dalam kumpulan Rujuk Modul PSK TKP: Interpersonal Nilai Intrapersonal,muzik,spatial,spiritual kinestatik, Linguistik Kerjasama KBF: Meneroka idea, merancang dan mengurus aktiviti pemikiran kreatif Pendekatan Konstruktivisme KB: menyusun maklumat, melakar grafik., menyampaikan maklumat Strategi: Direktif, Generatif menghormati BSPP: Kad manila Alat tulis Kertas warna

Kumpulan kedua dikehendaki menulis sebuah lagu berkaitan dengan keluarga

Kumpulan ketiga melakar bentuk rumah yang sesuai didiami oleh ahli keluarga yang ramai. Kumpulan keempat dikehendaki menulis kata-kata yang menunjukkan kasih sayang kepada

keluarga Langkah 3 ( 15 minit) Hasil kerja kumpulan dipamerkan di dinding kelas. Wakil kumpulan diminta menjelaskan hasil tugasan kumpulan . Pembelajaran Koperatif dan Kolaboratif One Stay Three Stray

Penutup 5 minit BSPP : borang aku janji Guru membuat rumusan dan mengedarkan keratan ikrar Akujanji kepada murid untuk menjaga ahli keluarga mereka apabila mereka telah dewasa dan berjaya Guru meminta murid untuk membaca ikrar akujanji secara beramai-ramai Bersemangat dan bertanggungjawab

Refleksi :

Lampiran 1

Sajak Ayah Ibu dan Janjiku Indahnya hidup ini Rumah bagaikan syurga Keluarga aman lagi bahagia Ayah ibu tak pernah leka Datuk dan nenek mencurah manja Diriku tidak akan alpa Hindari segala kelaku durjana Doamu mengiringi perjuanganku Membela menyayangi keluargaku Janjiku Hari tuamu pasti terbela

Lampiran 2 TUGASAN KUMPULAN 1 Secara berkumpulan, anda dikehendaki:

1. Berbincang secara round table mengenai Kepentingan mewujudkan Sebuah


keluarga bahagia. 2. Hasil idea setiap ahli kumpulan perlu dicatat menggunakan teknik rajah pokok (rujuk contoh yang diberikan) 3. Pamerkan hasil tugasan anda di stesen yang disediakan 4. wakil kumpulan dikehendaki menjelaskan hasil tugasan kumpulan anda kepada kelas.

TUGASAN KUMPULAN 2 Secara berkumpulan, anda dikehendaki:

1. Berbincang secara round table mengenai punca ketiadaan kebahagiaan dalam


sesebuah keluarga dan kesannya

2. Hasil idea setiap ahli kumpulan perlu dicatat menggunakan teknik rajah pokok
(rujuk contoh yang diberikan) 3. Pamerkan hasil tugasan anda di stesen yang disediakan 4. wakil kumpulan dikehendaki menjelaskan hasil tugasan kumpulan anda kepada kelas.

TUGASAN KUMPULAN 3 Secara berkumpulan, anda dikehendaki:

1. Berbincang secara round table mengenai bagaimana cara mewujudkan sebuah


keluarga yang bahagia

2. Hasil idea setiap ahli kumpulan perlu dicatat menggunakan teknik rajah pokok
(rujuk contoh yang diberikan) 3. Pamerkan hasil tugasan anda di stesen yang disediakan 4. wakil kumpulan dikehendaki menjelaskan hasil tugasan kumpulan anda kepada kelas.

TUGASAN KUMPULAN 4 Secara berkumpulan, anda dikehendaki:

1. Berbincang secara round table mengenai Langkah atau kaedah penyelesaian


masalah dalam keluarga

2. Hasil idea setiap ahli kumpulan perlu dicatat menggunakan teknik rajah pokok
(rujuk contoh yang diberikan) 3. Pamerkan hasil tugasan anda di stesen yang disediakan 4. wakil kumpulan dikehendaki menjelaskan hasil tugasan kumpulan anda kepada kelas.

KK

RAJAH POKOK : MENYENARAIKAN OBJEKTIF


T SE IA G AN W RT JA BE NG GU AB
S KA NG

MENCAPAI MATLAMAT

CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA

UNTUK
J JU UR NG LI BA SA EM M U NT

SA IH

YA

R HO NG ME ATI M