Anda di halaman 1dari 8

Categoriile de venituri neimpozabile

Potrivit prevederilor legale in vigoare, in categoria veniturilor neimpozabile sunt cuprinse: - ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, indemnizatiile pentru risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, potrivit legii, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, dintre care exemplificam cateva: alocatia de stat pentru copii,de intretinere pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament familial, alocatia sociala primita de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, indemnizatia acordata persoanei cu handicap grav in situatia in care angajatorul nu poate asigura acesteia un inlocuitor al asistentului personal, potrivit legii; alocatia pentru copiii nou-nascuti, primita pentru fiecare dintre primii 4 copii nou-nascuti vii; indemnizatia lunara primita de persoanele cu handicap grav si accentuat; indemnizatia lunara acordata nevazatorilor cu handicap grav, potrivit legii; indemnizatia de maternitate; ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutorul social acordat potrivit legii; ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale; ajutorul social primit de sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu; indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani etc.; - sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi (rascumparari partiale in contul persoanei asigurate, plati esalonate, rente, venituri rezultate din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurari, precum si orice alte sume de aceeasi natura, indiferent de denumirea sau forma sub care sunt platite, in contul persoanei asigurate), cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale. Atentie! n cazul in care suportatorul primei de asigurare este o persoana fizica independenta, persoana juridica sau orice alta entitate care desfasoara o activitate, atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezinta venituri impozabile pentru persoana fizica beneficiara; - sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform legii;

- sumele primite si produsele oferite gratuit producatorilor agricoli individuali, drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; - pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat; - contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare; - sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat; - veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decat cele din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, definite la cap. 8 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Atentie! Nu intra in categoria bunurilor mobile transferate din patrimoniul personal: deseurile valorificate prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea, aceste venituri fiind impozitate conform art. 78; - drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati; - bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat. Prin cadru institutionalizat se intelege orice entitate care are ca obiect de activitate educatia scolara, universitara, pregatirea si/sau perfectionarea profesionala, recunoscuta de autoritati ale statului roman; - sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie. Pentru proprietatile imobiliare, in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la capitolul 8 indice 1 din CF - Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

Important! Nu se datoreaza impozit: la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale; la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti; daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii; - veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 71 - Venituri din activitati agricole - din acelasi act normativ. Atentie! In aceasta categorie sunt cuprinse veniturile realizate de proprietar/arendas din valorificarea in stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile agricole si silvice, proprietate privata sau luate in arenda;veniturile realizate de persoanele fizice asociate intr-o asociatie conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, din valorificarea produselor silvice in conditiile legi; veniturile provenite din: cresterea animalelor si pasarilor, apicultura si sericicultura; veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala, prin unitati specializate, cum ar fi centre sau puncte de achizitie, a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica. Se considera in stare naturala: produsele agricole obtinute dupa recoltare, materialul lemnos pe picior sau transformat in busteni ori in bile, precum si produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude si altele asemenea, plante si animale din flora si fauna salbatica, cum ar fi: plante medicinale, fructe de padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste si altele asemenea. De retinut! Incepand cu 1 ianuarie 2009 sunt impozabile veniturile banesti realizate din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala ori catre alte unitati, pentru utilizare ca atare. Prin Ordinul ministrului Agriculturii, Padurilor, si Dezvoltarii Rurale nr. 190/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464/06.07.2009 s-a aprobat Procedura privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare; - veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;

- veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare; - veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; - veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabile incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale; - veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; - sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare; - subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare; - veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945. Dintre aceste avantaje amintim cateva: contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilati si persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii si baze de tratament; contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si altele asemenea; contravaloarea asistentei medicale si a medicamentelor acordate in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe calea ferata romana, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica si altele asemenea etc.; - premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la

jocurile olimpice (premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialitati, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, in cazul jocurilor sportive; primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia in materie, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei). n aceasta categorie de venituri sunt incluse si premiile obtinute de profesorii cu diploma de licenta sau de absolvire, instructorii si managerii din domeniu, precum si alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica si alte ocupatii complementare, potrivit reglementarilor in materie; - premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania. Dintre aceste premii exemplificam (premii obtinute la concursuri pe obiecte sau discipline de invatamant, pe meserii, cultural-stiintifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnicostiintifice, premii obtinute la campionate si concursuri sportive scolare, nationale si internationale; contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport; alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari; altele asemenea). - prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 227/2007; - alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit. Baza legala: art. 42, pct. 3-14 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele Metodologii de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Firma debitoare. Deschiderea procedurii insolventei


Intrebare: Cu ocazia verficarii unei firme debitoare pe site-ul instantelor de judecata constat ca impotriva acesteia a fost deschisa procedura insolventei cu 9 luni anterior de incheierii contractului comercial cu societatea noastra. Societatea a achitat o parte din debit insa a ramas de recuperat o suma considerabila. Intrebarea este, daca ma mai pot adresa cu cerere de inscriere la masa credala (desi tabloul credal a fost intocmit si consolidat) sau cu ce fel de actiune ma voi putea indrepta impotriva reprezentantului legal al debitoarei? La incheierea contractului nu am fost informati ca firma este in procedura de insolventa, iar la acest moment este deschisa si actiune pentru atragerea raspunderii administratorului.

Raspuns: Din ceea ce ne-ati descris mai sus reiese ca ati incheiat un contract cu o societate impotriva careia deja era deschisa procedura de insolventa. In aceasta situatie era obligatoriu ca in toate actele emise de societate sa inscrisa mentiunea privind starea acesteia, adica mentiunea in reorganizare judiciara sau in faliment, in caz contrar intervenind dispozitiile art. 45 pct.3 din Legea 85 din 2006, respectiv: Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta, ca urmare a nerespectarii obligatiilor debitorului prevazute la alin. (1)-(2.1), vor fi reparate n mod exclusiv de persoanele care au ncheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fara a fi atinsa averea debitorului. La data incheierii contractului cu societatea dumneavoastra, reprezentantul societatii debitoare avea obligatia sa fac una din aceste mentiuniin contractul pe care l-a incheiat.Daca nu a facut aceste mentiuni, reprezentantul legal va raspunde personal, fara a fi afectata averea debitorului -persoana juridica. Astfel, puteti formula o plangere penala impotriva acestei persoane si sa solicitati despagubiri echivalente cu debitul ramas neachitat deoarece ne aflam in fata unei situatii de inselaciune, potrivit art. 215 alin.3 Cod penal, cat si a articolului mentionat mai sus. In plangerea penala va aveti constitui parte civila cu suma pe care o aveti de recuperat din contractul pe care l-ati incheiat. Pentru recuperarea prejudiciului exista si posibilitatea formularii unei actiuni in baza art.998 si urm. Cod civil, insa calea cea mai sigura este aceea a plangerii penale. Pentru toate acestea insa trebuie sa respectati termenul legal de formulare a plangerii sau a actiunii. Titularii de creante care nu au facut cerere de admitere a creantelor sunt decazuti din

dreptul de a realiza creanta pe aceasta cale. Cazul dumneavoastra insa este diferit deoarece creanta s-a nascut dupa deschiderea procedurii insolventei si, probabil, dupa definitivarea si consolidarea tabeluluicreantelor. Astfel, conform aliniatului 6 al art. 64 din Legea 85/2006 Creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, n perioada de observatie sau n procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara nscrierea la masa credala. Prevederea se aplica n mod corespunzator pentru creantele nascute n procedura de faliment (aliniat introdus prin Legea 277/2009 art.1pct.11). Insa, in acest caz creanta ar fi necesar sa se fi nascut cu respectarea procedurii prevazuta pentru continuarea activitatii aflata in procedura insolventei, adica dumneavoastra sa fi cunoscut situatia societatii debitoare si in documentele incheiate sa existe mentiunile in reorganizare sau in faliment. In acest caz, prin art. 123 pct.3 teza a II-a din Legea 85/2006 se mentioneaza ca o astfel de creanta va fi achitata, cu conditiile enumerate anterior. Ne-ati specificat faptul ca ati recuperat o parte din debit, ceea ce ne face sa consideram ca nici reprezentantii societatii debitoare nu stiau sau nu stiu ca s-a declansat impotriva acesteia procedura insolventei. In aceasta situatie, reprezentantii societatii s-ar putea sa fie de buna credinta si sa-si achite debitul. In cadrul procedurii insolventei atragerea raspunderii reprezentantului legal poate sa intervina si in situatia in care nu sunt depuse documentele contabile ale societatii la dispozitia lichidatorului, iar acest fapt este foarte des intalnit in cazul in care societatea nu isi mai are sediul in fapt la adresa declarata si la care este trimisa corespondenta. Din nefericire este indicat ca mai inainte de a semna un contract cu vreo societate comerciala sa consultati situatia societatii la ONRC si pe site-ul Ministerului de finante precum si in Buletinul insolventei, deoarece multe dintre societati nici nu isi cunosc propria stare a societatii deoarece sediul declarat al societatii nu mai este de actualitate si reprezentantii acesteia nu mai primesc corespondenta. De asemenea, pe perioada derularii unui contract verificati Buletinul insolventei deoarece termenul de decadere cu privire la inscrierea in masa credala curge de la data publicarii in Buletinul insolventei.

Conflictul de competenta
Intrebare: Ce inseamna conflict de competenta si cine trebuie sa il solutioneze? Raspuns: Conflictul de competenta este reglementat de art. 20 si urmatoarele din Codul de Procedura Civila. Exista conflict de competenta atunci cand doua sau mai multe instante considera, fiecare dintre ele ca nu este competenta sa solutioneze o anumita pricina. Mai clar, o instanta (sa spunem ca este vorba despre judecatoria unui sector ) considera ca din anumite motive nu ea este cea competenta sa judece cauza, din diverse motive care pot sa apara. Atunci va declina, adica va trimite dosarul spre solutionare catre alta instanta (judecatoria unui alt sector), care la randul ei va considera ca nu ii apartine competenta solutionarii cauzei. In aceasta situatie se considera ivit conflict de competenta. Ca urmare aceasta instanta va dispune, conform art. 21 al Codului de Procedura Civila, suspendarea din oficiu a oricarui act de procedura in acel dosar si va trimite cauza pentru solutionarea conflictului catre instanta urmatoare in grad, respectiv Tribunalului in cazul nostru. Prin solutionarea conflictului, Tribunalul va hotari care este instanta competenta si va restitui dosarul acesteia pentru continuarea judecatii.