Anda di halaman 1dari 2

Program Peningkatan Prestasi Bahasa Inggeris (SPM) BI L 1 PROGRAM DETREQ (Drilling Exercise Through Real Examination Questions) KAEDAH

PELAKSANAAN 1. Program ini adalah program jangka panjang. 2. Murid didedahkan dengan soalansoalan SPM dan juga soalan percubaan yang lalu sejak di tingkatan empat didalam P&P dan juga peperiksaan. 3. Murid didedahkan dengan teknik menjawab bagi setiap bahagian dalam kertas satu dan dua sejak di tingkatan empat. 1. Program ini adalah program jangka panjang. 2. Penambahbaikan dari program 100 Essay (2000). 3. WITUGI memberi lebih penekanan kepada karangan berformat kerana prestasi murid diuji di dalam peperiksaan. 1. Ini adalah program jangka panjang. 2. Murid diberi latihan Grammar di dalam kelas dan diaplikasikan di dalam karangan. 1. Dilaksanakan pada cuti pertengahan penggal satu dan cuti pertengahan tahun. 2. Sesi yang pertama (Mac) memberi penekanan kepada karangan berformat. 3. Sesi kedua (Jun) memberi penekanan kepada karangan SASARAN Murid tingkatan lima IMPAK 1. Majoriti murid dapat menguasai bahagian A,B dan C kertas 2.

WITUGI (Write Till You Get It)

Murid tingkatan lima

1. Majoriti murid dapat menjawab soalan Bahagian A kertas 1 dan mendapat markah yang lebih baik.

Back to Basic

Murid tingkatan lima Murid tingkatan lima

1. Kualiti karangan murid semakin baik.

Bengkel Menulis Esei SPM

1. Murid dapat mempelajari dan memperbaiki karangan mereka.

terbuka. 5 EMUS 1. Kelas tambahan waktu petang. 2. Kelas ini memberi tumpuan khas kepada literature Component (Komsas). Murid tingkatan lima 1. Murid lebih faham terhadap bahan Literature. 2. Murid dapat belajar cara menjawab soalan Bahagian D kertas 2.

Anda mungkin juga menyukai