P. 1
RPM(TLO)_KH_E_BC_SEM3_RBT3117_Jan_2011_pelajar

RPM(TLO)_KH_E_BC_SEM3_RBT3117_Jan_2011_pelajar

|Views: 190|Likes:
Dipublikasikan oleh Jody01

More info:

Published by: Jody01 on Sep 02, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

SKEMA TLO

PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DGN KEPUJIAN AMB JAN 2010 B . CINA MATA PELAJARAN/KURSUS/KERTAS : KEMAHIRAN HIDUP MINGGU/ TARIKH
M1 4 JAN 2011 Cari di laman web. Tentang huraian sukatan pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4,5 & 6. (1) Persediaan untuk tutorial : Carian maklumat dari internet
Pusat Perkembangan Kurikulum.

SEMESTER: 3 KOD : (RBT3117) KULIAH TUTORIAL AMALI (JAM) ISL (JAM)

TAHUN : 2011 KREDIT : 3 JAM CATATAN

TAJUK DAN KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

M2 (I1) 11 JAN 2011

Analisis Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

1.

Analisis Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Definisi kurikulum Konsep dan jenis kurikulum Sejarah perkembangan KHSR

Menghuraikan sistem kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) di Malaysia (1.1) Menginterpretasikan proses perancangan, pelaksanaan dan penilaian KHSR (1.2)

Tutorial 1 Mengenalpasti Objektif Kemahiran Hidup SR Organisasi, Kandungan dan sejarah perkembangan KHSR (1JAM)

KPM

2.

13 JAN 2011 (tutorial)

Analisis Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Objektif Kemahiran Hidup SR - Organisasi Kandungan - Penekanan dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran - Pengendalian aktiviti dan Penilaian - Pemetaan dan Kesinambungan Kandungan - Format Huraian (Bidang/Unit/ Tajuk; Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti) Analisis pekeliling-pekeliling ikhtisas berkaitan

3. Menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk merancang, mereka bentuk dan membina kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (1.3) (1.6)

Inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Perlaksanaan inovasi kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah 1

JAN 2011

( 1 Jam ) JAN 2011 2 . (1.3) (3. Oxford.3)(3.SKEMA TLO Rendah Pembangunan dan pemupukan Pemikiran dalam inovasi kurikulum - MINGGU/ TARIKH M3 (I 2) 18 JAN 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN Pentadbiran dan pengurusan KHSR • • Pengurusan dan pentadbiran sumber manusia Pengurusan dan pentadbiran bengkel Tugas pelajar Organisasi stor . Safety management: Strategy and practice.3)(3.Sistem penyimpanan stok . R. organasasi stor dan penyenggaraan bengkel (2) CATATAN 1. (1996).Sistem penyimpanan stok Penyenggaraan bengkel Jenis-jeins senggaraan Langkah-langkah kawalan Senggaraan HASIL PEMBELAJARAN KULIAH TUTORIAL Tutorial 2 Perbincangan tentang AMALI ISL Persediaan tutorial: Pelajar mencari sumber rujukan tentang tugas guru.Tugas pelajar O rganisasi stor .Jenis-jeins senggaraan Pybus.4)(3. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel.4) 20 JAN 2011 (tutorial) • . London: ButterworthHeinemann Ltd.

SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH M4 ( I3) 25 JAN 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN Keselamatan Bengkel • Peraturan dan etika Umum Keselamatan Punca kemalangan Langkah pencegahan kemalangan Rekod kemalangan Punca kebakaran Jenis-jenis api/kebabakan Peralatan pencegahan kebakaran . CATATAN Ismail Bahari (2002).2)(1.2)(5.Peti Pertolongan cemas .4)(4.1)(1.5)(7. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.2)(5.Langkah pencecagahan kebakaran - HASIL PEMBELAJARAN Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel (1. punca kebakaran.pun ca kemalangan dan pertolongan cemas.3)(3.3) KULIAH TUTORIAL Tutorial 3 Perbincangan tentang AMALI ISL Persediaan tutorial: Pelajar mencari sumber rujukan tentang peraturan dan etika.Tanggungja wab ketika JAN 2011 3 .3) (3. Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. • 27 JAN 2011 Peraturan dan etika Punca kemalangan Punca kebakaran Pertolongan Cemas .

4)((4.1) 4 .Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan kecemasan Jenis-jenis rawatan dan bantuan kecemasan (buku & internet) (3) ( 1 jam ) M5 29 JAN 2011 TAHUN BARU CINA ( 3 – 4 FEB 2011) 3 FEB 2011 MINGGU/ TARIKH M6 ( I 4 ) 8 FEB 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN : 1.3)(3.Tanggungjawab ketika kecemasan . KULIAH TUTORIAL AMALI ISL Mencari sumber tentang pengurus kewangan sekolah dan tatacara perolehan bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup di CATATAN Pengurusan kewangan • • • • Sumber kewangan Perancangan perbelanjaan Bidang tugas guru Pematuhan prosedur Perbelanjaan Tutorial 4 Pelajar dalam kumpulan membincangkan pengurusan kewangan dan pengurusan alatan & bahan 2.SKEMA TLO tutorial Pertolongan Cemas .1)(3. Menghuraikan pengurusan kewangan.Peti Pertolongan cemas .2)((3. pengendalian bahan dan alatan Menghuraikan pengendalian bahan dan alatan. 10 FEB 2011 JAN 2011 Pengurusan alatan dan bahan (1.

1)((8.2) ( 1 jam ) sekolah(4) tutorial • Perolehan .SKEMA TLO (4.2)(4. tujuan Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan Negara (NIOSH) dan • JAN 2011 5 .4)(5.Kaedah pembelian .2)(8. AMALI ISL Mencari maklumat melalui pembacaan & internet tentang pengurusan JKKP dan NIOSH(5) CATATAN • Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel Menyatakan perkembangan.Pematuhan prosedur perolehan .Terimaan bekalan MINGGU/ TARIKH M7 ( I 5 ) 14 FEB 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel • Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Objektif HASIL PEMBELAJARAN KULIAH TUTORIAL Tutorial 5 Perbincangan dalam kumpulan tentang pengurusan keselamatan (JKKP).

Hubungan dengan institusi pendidikan ( 1 jam ) • - (1.2)((3.4)(5.1) (4.SKEMA TLO fungsi Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan • Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika diri dan Etika kerja semasa melakukan kerja.2)(8. Menghuraikan risiko pengurusan kebakaran dan penggunaan perlatan pencegahan kebakaran.2) MINGGU/ TARIKH TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH TUTORIAL AMALI ISL CATATAN JAN 2011 6 .3)(3.4)((4.1)(3. peranan NIOSH & tanggungjawab - • 18 FEB 2011 Tutorial Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Perundangan Perkhidmatan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) Peranan dan tanggung jawab.1)((8.2)(4.

kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan (1.2) Pendekatan konstruktivisme Konsep pendekatan Konstruktivisme Konstruktivisme dalam 7 . Pendekatan konstruktivisme (6) • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja: Dasar.Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • JAN 2011 • Mengaplikasika n pendekatan.2)(8. Perlindungan insurans bencana pekerjaan DAN Hubungan dengan institusi pendidikan Tutorial 6 • Perbincangan • tentang PERKESO dan • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 • Pendek atan objektivisme • Pendek atan konstruktivisme ( 1jam) 24 FEB 2011 • Pendaftaran. Pelajar dikehendaki mencari maklumat tentang PERKESO dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 serta Pendekatan objektivisme.3)(3. penggunaan dan standard Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan objektivisme .1)(3. Peranan dan tanggungjawab PERKESO Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Caruman.2)(4.SKEMA TLO M8 ( I6 ) 22 FEB 2011 Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Misi Peranan dan tanggung jawab -Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pendaftaran Caruman Perlindungan insurans bencana pekerjaan Hubungan dengan institusi pendidikan • Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel.2)((3. pengelasan.4)((4. kawalan. strategi. jawatankuasa.1) (4.4)(5.1)((8.Konsep pendekatan objektivisme .

3)(3.1)(3.2)(4.SKEMA TLO Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mengesan pelaksanaan teori konstruktivism e dan projek dalam pembelajaran dengan merujuk internet dan buku rujukan (7) M9 ( I7 ) Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • Pendekatan pembelajaran secara kontekstual • 1 Mac 2011 Memahami konsep pendekatan konstruktivisme. konstekstual dan pembelajaran berasaskan projek Mengaplikasi poendekatan konstruktivisme. konstekstual dan pembelajaran berasaskan projek (1jam ) • 04 MAC 2011 Pendekatan pembelajaran berasaskan projek • (1.4)((4.4)(5.1) (4. konstekstual dan pembelajaran berasaskan projek dalam pengajaran dan pembelajaran Tutorial 7 Perbincangan konsep konstruktivisme.2) JAN 2011 8 .1)((8.2)((3. konstekstual dan pembelajaran berasaskan projek Membanding bezakan pendekatan konstruktivisme.2)(8.

strategi.2) Tutorial 8 Dalam kumpulan pelajar berbincang tentang pendekatan. strategi. (1.2)(8.1)((8.1) (4.3)(3.2)(4.4)((4.1)(3.2)((3.SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH M10 ( I 8 ) Pendekatan pengajaran dan pembelajaran 8 Mac 2011 • Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Mengaplikasikan pendekatan.4)(5. kaedah dan teknik pengajaran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup ( 1 jam ) Carian maklumat dari internet atau perpustakaan tentang pendekatan pengajaran dan pembelajaran (8) TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH TUTORIAL AMALI ISL CATATAN 10 MAC 2011 Tutorial • Kajian Masa Depan M11 14 – 18 MAC 2011 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 JAN 2011 9 . kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan.

KULIAH TUTORIAL AMALI ISL CATATAN Pendekatan pengajaran dan pembelajaran Tutorial 9 • Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Bincang tentang Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Mencari maklumat dan bahan • 24 MAC 2011 Tutorial (1.2)(4.4)(5. strategi.4)(4.2) Strategi.Hidup(1) JAN 2011 10 .2)(8. kaedah dan teknik • Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ( 1jam ) Berkaitan dengan CBL dan pembelajar an psikomotor mata pelajaran dalam K.3)(3.1) (4.1)(3.1)((8. kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Definisi strategi.SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH M12 ( I 9 ) 22 MAC 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN • Mengaplikasikan pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan.2)((3.

internet dan lain-lain rujukan tentang strategi.SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH M13 ( I 10) 29 april 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN Strategi. kaedah dan teknik P&P bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran Kemahiran Hidup(2) JAN 2011 11 . kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan KULIAH (JAM) TUTORIAL AMALI ISL CATATAN Tutorial 10 Berbincang tentang strategi.Simulasi .Lawatan .2)((3.Pembelajaran secara kooperatif .Berpusatkan murid . strategi. kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Strategi pengajaran dan pembelajaran .3)(3.Berpusatkan bahan/aktiviti Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid .1)(3.Permainan .Pembelajaran Masteri HASIL PEMBELAJARAN • Mengaplikasik an pendekatan.Projek .Pembelajaran aktif/perbincangan . kaedah dan teknik P&P Bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran Kemahiran Hidup • (1.4) 30 APRIL 2011 Mencari nmaklumat melalui buku.Berpusatkan guru .

Laman Web/Internet .2)(4.SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH M14 ( I 11 ) 05 april 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN • Mengaplikasikan pendekatan. strategi.1)(4.Demonstrasi/tunjuk cara . strategi.2)((3.2) KULIAH TUTORIAL Tutorial 11 Bincang pendekatan.Peralatan/bahan JAN 2011 12 .Bercerita Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan • 07 APRIL 2011 - Modul Carta Slaid Pita rakaman Perisian kursus pembelajaran (courseware) . kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan (1.3)(3.Syarahan/kuliah .4)(5.4) (4. kaedah dan teknik pengajaran untuk tajuk bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup ( 1 jam ) AMALI ISL Membuat rujukan tentang kaedah dan teknik pemusatan guru dan teknik pengajaran pemusatan bahan (3) CATATAN Strategi.1)(3. kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru .

4) (4.Aras-aras soalan HASIL PEMBELAJARAN KULIAH TUTORIAL Tutorial 12 • Perbincangan tentang kemahiran menyoal dan aras-aras soalan untuk perancangan pengajaran ( 1jam) AMALI ISL Merujuk buku rujukan pedagogi tentang Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (4) CATATAN • Mengaplikasikan pendekatan. strategi.2)(4.3)(3.2)((3.1)(4.2) JAN 2011 13 .SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH M15 ( I 12 ) 12 APRIL 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN • Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah .Teknik-teknik menyoal .4)(5. kaedah dan teknik pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dengan cekap dan berkesan 14 APRIL 2011 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran (1.1)(3.

2)(4.3)(3. (5) CATATAN Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Penyediaan rancangan pengajaran dan pembelajaran harian ( sambungan ) 21 APRIL 2011 M17 (I14) 26 APRIL 2011 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Rancangan pengajaran tahunan/semester Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran Tutorial 14 Perbincangan Dalam kumpulan tentang rancangan pengajaran tahunan / semester dengan tajuk yang dipilih.SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH M16 (I 13) 19 APRIL 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN • Menyediakan perancangan pengajaran berasaskan kepada sukatan pelajaran (1.1)(4.4) KULIAH TUTORIAL Tutorial 13 • Perbincangan dan menyediakan satu RPH dengan tajuk yang telah dipilh oleh GP ( 1jam ) AMALI ISL Mencari bahan dan panduan penyediaan RPH untuk diperbincangk an dalam tutorial.2)(3.4) (4. ( 1 jam ) Mengenal pasti ciri-ciri sumber yang berkesan untuk digunakan dalam pengajaran(6) Mencari baan dan rujukan di perpustakaan dalam penyediaan rancangan tahunan dan BBM(7) 28 APRIL 2011 ( tutorial ) Bahan bantu mengajar • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar Menyediakan bahan bantuan mengajar mengikut tajuk pelajaran kemahiran hidup (1.1)(3.1)(3.4)(5.2) Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah JAN 2011 14 .3)(3.2)((3. Bincang pembuatan BBM yang sesuai dengan tajuk.

3)(3.2)(4.SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH M18 (I5) 3 MEI 2011 TAJUK DAN KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN KULIAH TUTORIAL AMALI ISL CATATAN Bahan bantu mengajar • Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Menyediakan bahan bantuan mengajar mengikut tajuk pelajaran kemahiran hidup 1.4) (4.2) Membincangkan contoh-contoh sumber pengajaran dan tujuan penggunaannya • 5 Mei 2011 Mencari bahan dan rujukan di perpustakaan Sebagai persediaan membuat bahan bantu mengajar(8) ( 1 jam ) M 19 09/5/1113/5/11 M20 16/5/2011 20/5/2011 JAN 2011 ULANGKAJI & GANTI KULIAH ULANGKAJI & GANTI KULIAH 15 .1)(3.2)(3.4)(5.1)(4.

SKEMA TLO MINGGU/ TARIKH TAJUK DAN KANDUNGAN KULIAH ( 3JAM) TUTORIAL (JAM) AMALI (3JAM) ISL (JAM) CATATAN M21 23/5/1127/5/11 PEPERIKSAAN M22 30/5/1117/6/11 CUTI ANTARA SEMESTER TAHUN 2011 TANDATANGAN PENSYARAH ____________________________________ ( NAMA : CHO KENG BOON ) TANDATANGAN KETUA JABATAN/ KETUA UNIT KOKURIKULUM _______________________________________ ( NAMA : NORAZLAN B ISMAIL ) TARIKH: ________________________ TARIKH: ________________________ JAN 2011 16 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->