Anda di halaman 1dari 6

ASAS PEMBINAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pengajaran guru menepati kehendak Sukatan Pelajaran IMPLIKASI Menentukan Hasil Pembelajaran (isi kandungan dan aras) menepati kehendak Sukatan pelajaran bagi topik berkenaan. Menentukan isi kandungan yang yang tepat dan sesuai. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Pemilihan pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan. IMPLIKASI Menentukan pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan adalah sesuai dan berkesan. Pilih aktiviti/ pengalaman pembelajaran yang sesuai. Tentukan peranan guru bagi setiap langkah pengajaran. Tentukan penggunaan sumber P&P (media dan material) yang sesuai. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Penggunaan prosedur pentaksiran yang sesuai untuk mengesan dan mengukur pencapaian objektif pengajaran. IMPLIKASI Tentukan prosedur pentaksiran yang sesuai. Gunakan pentaksiran yang bersifat performance-based. Ambil tindakan susulan berdasarkan maklum balas pentaksiran. OBJEKTIF RPH OBJEKTIF Mempastikan penggunaan masa pengajaran secara optimum. IMPLIKASI Rancangkan penggunaan masa pengajaran. Pastikan guru dan murid on-task. Pantau penglibatan murid secara berterusan. LANGKAH PENYEDIAAN RPH ANALISIS SUKATAN PELAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran. Menentukan skop isi kandungan.

Menentukan aras Hasil Pembelajaran ANALISIS MAKLUMAT MURID Maklumat umum murid. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Minat dan kecenderungan. Gaya pembelajaran.

LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN OBJEKTIF PENGAJARAN Menentukan Hasil Pembelajaran, situasi murid mempamerkan Hasil Pembelajaran dan tahap masteri. Dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perlakuan yang zahir. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik. MEMILIH MEDIA, MATERIAL DAN KAEDAH Langkah menghubungkan murid dengan objektif pengajaran. Asas pemilihan: keperluan pembelajaran murid, sesuai dengan situasi pembelajaran dan objektif pengajaran, berupaya merangsang minat murid dan menyediakan peluang penglibatan murid. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN PENGGUNAAN MEDIA, MATERIAL DAN KAEDAH Menentukan bagaimana menggunakan media dan bahan bagi mencapai objektif pengajaran. Tentukan media dan bahan berada dalam keadaan yang berfungsi. Sediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan berkesan. LANGKAH PENYEDIAAN RPH MENENTUKAN AKTIVITI DAN BENTUK PENGLIBATAN MURID Tentukan apa aktiviti pembelajaran dan bentuk penglibatan murid. Sediakan peluang murid memanipulasi maklumat untuk mengamalkan kemahiran yang dipelajari. Tentukan bentuk peranan guru sebagai fasilitator. MENENTUKAN PROSEDUR PENTAKSIRAN PENCAPAIAN OBHEKTIF Tentukan bagaimana guru mentaksir pencapaian objektif pengajaran. Nilai keberkesanan penggunaan media, material dan peranan guru sebagai fasilitator.

ELEMEN UTAMA RPH

PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA ISI KANDUNGAN PELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENUTUP ULASAN KENDIRI GURU PELATIH PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Jabatan Ilmu Pendidikan MPTI: Tidak menunjukkan ketekalan dalam penggunaan kata kerja t.laku eksplisit. Tidak menunjukkan situasi yang membolehkan sesuatu tingkah laku itu tercapai. Tidak menyatakan dengan jelas tahap pencapaian minimum yang dikehendaki. Pemilihan objektif yang tidak selaras dengan tajuk pelajaran. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Analisis dapatan kajian Institut Perguruan Miri. Objektif pengajaran tidak selaras dengan Hasil Pembelajaran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES) Merupakan produk pembelajaran yang perlu dipamerkan murid sebagai bukti penguasaan tajuk yang diajar. Dituliskan menggunakan kata kerja yang menjelaskan produk pembelajaran. Menjadi panduan dalam memilih dan menentukan prosedur pengajaran dan pentaksiran. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU Perlu dinyatakan dalam keadaan situasi pembelajaran yang jelas atau memerlukan situasi yang spesifik. Pilih situasi yang realistik. Membantu menjadikan proses P&P lebih jelas, berfokus dan respons murid lebih berstruktur. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENGENAL PASTI SITUASI SPESIFIK PEMBELAJARAN AKAN BERLAKU. CARA MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN MENENTUKAN TAHAP KRITERIA Merujuk kepada tahap prestasi pembelajaran yang memenuhi keperkuan objektif

pengajaran. Bersifat pertimbangan profesional. Merupakan cut-off points pembelajaran. Selaras dengan Hasil pembelajaran. PENENTUAN OBJEKTIF PENGAJARAN Abtar (1993) menyenaraikan lima komponen penting dalam penulisan hasil pembelajaran. Ringkasnya ABCDS. A = Audience B = Behaviour C = Content D = Degree of Achievement S = Situation OBJKETIF PENGAJARAN AUDIENCE BEHAVIOR CONTENT DEGREE SITUATION PENGETAHUAN SEDIA ADA Pengetahuan / kemahiran asas yang membantu pelajar dalam pembelajaran baru. Pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi prasyarat kepada pembelajaran baru. ISI KANDUNGAN PENGETAHUAN Kandungan maklumat yang perlu diperolehi dan difahami oleh pelajar KEMAHIRAN Perlakuan yang perlu dikuasai oleh pelajar berkenaan kandungan pengetahuan yang dipelajari. CONTOH TAJUK: RESPIRASI PENGETAHUAN Organ-organ dalam sistem respirasi. Mekanisme respirasi. Peranan darah dalam respirasi. Proses respirasi sel. Kesan merokok ke atas sistem respirasi. KEMAHIRAN Menjelaskan mekanisme pernafasan, proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida oleh darah,proses pengoksidan makanan dalam sel badan.

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran dan aktiviti / pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk membolehkan pelajar menguasai apa yang diajar. Pendekatan, Kaedah dan Teknik. Aktiviti pengajaran pembelajaran. Aktiviti pengayaan. Aktiviti pengukuhan. Aktiviti pemulihan. Aktiviti kemahiran berfikir. Aktiviti penilaian Peranan guru sebagai fasilitator.

PRESENTING INFORMATION EVENTS OF INSTRUCTION Gain attention Pre-requisite knowledge Present objectives Present content Provide learning guidance Elicit performance Provide feedback Evaluate Enhance retention INSTRUCTIONAL STRATEGIES Lead-in Build-up Advance Organizer Prepare & Preview Explanation Examples Simulations Analogies Scenarios Evidence Exercises, self-test, quizzes Summary PENERAPAN NILAI Penerapan nilai murni melalui isi kandungan. Penerapan nilai murni melalui aktiviti.

Penerapan nilai kenegaraan. Penerapan nilai dan sikap saintifik. PENILAIAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Prosedur pengumpulan maklumat mengenai pembelajaran pelajar. Menentukan pencapaian objektif pelajaran. PENUTUP Penutup kognitif merumuskan kandungan utama pelajaran. Penutup sosial memupuk perkembangan afektif pelajar.

Sumber: http://kplipsv09.socialgo.com/magazine/month/200910