Anda di halaman 1dari 11

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

PENGENALAN : Program Skim Pinjaman Buku Teks telah dimulakan sejak tahun 1975. SPBT merupakan satu skim yang dapat membantu murid yang kurang mampumenerima pinjaman buku agar mereka dapat belajar seiring dengan pelajar pelajar yang lain. Justeru itu Jawatankuasa SPBT sekolah akan menjalankan prosedur yang perlu bagi memastikan mereka yang benar benar layak sahajayang akan menerima pinjaman . Bagi sekolah rendah kelayakan yang perlu bagi menerima pinjaman ialah penjaga atau ibubapa berpendapatan RM 2000ke bawah. Buku buku teks akan diagihkan kepada murid murid pada awal sesi persekolahan bermula. Pelajar pelajar yang kurang mampu dapat menerima bantuan buku dari SPBT maka dengan ini mereka dapat belajar seiring dengan pelajar pelajar yang lain . Secara tidak langsung SPBT juga dapat membantu dan meringankan beban ibubapa atau penjaga murid tersebut. Skim Pinjaman Buku Teks bermatlamat untuk memberi peluang kepada murid yang kurang mampu agar mereka akan dapat belajar dengan sempurna seperti murid murid yang lain.

RASIONAL

MATLAMAT

OBJEKTIF

1. 2. 3.

Meringankan beban ibubapa yang kurang mampu. Memastikan murid yang kurang mampu agar tidak tercicir dalam pelajaran mereka. Memastikan bekalan buku teks mencukupi untuk semua murid yang layak.

ANALISIS SWOT
OBJEKTIF 1. Semua murid yang mendapat pinjaman buku, sayang buku mereka KEKUATAN Kempen Sayangi buku anda akan diadakan KELEMAHAN Murid tidak ada rasa sayang pada buku yang dipinjam PELUANG Semua murid yang didapati merosakkan buku masih diberi peluang untuk meminjam Tempoh diberi dan murid akan diberikan borang penyata pendapatan sekiranya penjaga tiada slip gaji Murid sentiasa diberikan peluang untuk menghantar borang mereka Murid akan diberi peluang untuk membaiki buku mereka melalui bengkel yang dibuat oleh AJK SPBT ANCAMAN Ada murid yang kurang displin masih tidak mematuhi arahan Masih ada murid menghantar borang yang tidak lengkap

2. Borang yang lengkap dapat dihantar

Murid telah ditaklimatkan oleh guru SPBT dan guru kelas cara untuk mengisi borang dengan betul

Kurang perhatian daripada murid dan ibubapa

3. Murid yang kurang mampu Semua murid yang belajar seiring dengan mereka miskin akan dapat yang mampu pinjaman buku SPBT 4. Buku yang diperlukan oleh murid adalah mencukupi Guru SPBT dan AJK akan sentiasa memastikan buku adalah cukup apabila diperlukan

Ramai di kalangan murid miskin yang tidak menghantar borang Buku lama yang agak lusuh dan hilang muka surat

Kurang perhatian dan rasa tanggungjawab ibubapa dan murid Ada yang tidak ambil perhatian dan tidak mahu mengikuti bengkel membaiki buku yang diadakan

PELAN STRATEGIK
BIL 1. MATLAMAT Mengurangkan kerosakan buku teks PROGRAM Sifar Buku Rosak
TEMPOH MASA

KUMPULAN SASARAN

TANGGUNG JAWAB Penyelaras SPBT AJK dan GPK HEM

TOV Mengguna kan buku secara maksimum dengan penjagaan yang sempurna.

OTI1 2004

OTI2 2005

0TI3 2006

ETR

3 Tahun

Semua murid layak SPBT

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS


PENGENALAN : Program Skim Pinjaman Buku Teks adalah merupakan satu dari program jangka anjang kerajaan untuk membantu pelajar pelajar yang terdiri dari golongan yang kurang mampu. Melalui Skim ini pelajar pelajar yang layak iaitu mereka yang asalnya dari keluarga yang berpendapatan rendah akan mendapat keistimewaan untuk menerima bantuan. Bagi sekolah rendah pendapatan yang akan mendapat bantuan ini ialah RM 2000 ke bawah. Pelajar pelajar yang kurang mampu dapat menerima bantuan buku dari SPBT maka dengan ini mereka dapat belajar seiring dengan pelajar pelajar yang lain . Secara tidak langsung SPBT juga dapat membantu dan meringankan beban ibubapa atau penjaga murid tersebut. Skim Pinjaman Buku Teks bermatlamat membantu pelajar pelajar yang terdiri dari golongan yang kurang mampu ini tidak tercicir dalam pelajaran mereka dengan adanya buku teks sebagai panduan malah dapat mencapai kecemerlangan yang diinginkan oleh semua pihak. 1. 2. 3. Meringankan beban ibubapa yang berpendapatan rendah. Membantu pelajar pelajar yang kurang mampu ini agar dapat belajar dengan sempurna. Memastikan semua murid mendapat buku yang diperlukan.

RASIONAL

MATLAMAT

OBJEKTIF

ANALISIS SWOT
OBJEKTIF 1. Semua murid yang mendapat pinjaman buku, sayang buku mereka KEKUATAN Kempen Sayangi buku anda akan diadakan KELEMAHAN Murid tidak ada rasa sayang pada buku yang dipinjam PELUANG Semua murid yang didapati merosakkan buku masih diberi peluang untuk meminjam Tempoh diberi dan murid akan diberikan borang penyata pendapatan sekiranya penjaga tiada slip gaji Murid sentiasa diberikan peluang untuk menghantar borang mereka Murid akan diberi peluang untuk membaiki buku mereka melalui bengkel yang dibuat oleh AJK SPBT ANCAMAN Ada murid yang kurang displin masih tidak mematuhi arahan

2. Borang yang lengkap dapat dihantar

Murid telah Kurang perhatian ditaklimatkan oleh guru daripada murid dan SPBT dan guru kelas ibubapa cara untuk mengisi borang dengan betul Ramai di kalangan murid miskin yang tidak menghantar borang Buku lama yang agak lusuh dan hilang muka surat

Masih ada murid menghantar borang yang tidak lengkap

3. Murid yang kurang mampu Semua murid yang belajar seiring dengan mereka miskin akan dapat yang mampu pinjaman buku SPBT 4. Buku yang diperlukan oleh murid adalah mencukupi Guru SPBT dan AJK akan sentiasa memastikan buku adalah cukup apabila diperlukan

Kurang perhatian dan rasa tanggungjawab ibubapa dan murid Ada yang tidak ambil perhatian dan tidak mahu mengikuti bengkel membaiki buku yang diadakan

PROGRAM PELAN TAKTITAL


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Mesyuarat AJK kali pertama Pengagihan buku teks kepada pelajar Pengisian data SPBT Lantikan AJK murid sesi 2004 Gotong royong mengemaskini bilik BOSS Pelupusan buku / kemaskini stok Mesyuarat AJK kali 2 Menerima bekalan buku baru untuk 2005 Gotong royong menceria bilik BOSS Mengumpul semula buku teks dari murid Mengecop dan menulis nombor perolehan untuk buku buku baru serta penutup stok. Mengedar buku buku kepada murid murid tahun 6

CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL


Bil AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

1. Mesyuarat AJK kali pertama 2. Pengagihan buku teks kepada pelajar 3. Pengisian data SPBT 4. Lantikan AJK murid sesi 2004 5. Gotong royong mengemaskini bilik BOSS 6. Pelupusan buku / kemaskini stok 7. Mesyuarat AJK kali 2 8. Menerima bekalan buku baru untuk 2005 9. Gotong royong menceria bilik BOSS 1 Mengumpul semula buku 0. teks dari murid 1 Mengecop dan menulis 1. nombor perolehan untuk buku buku baru serta penutup stok. 1 Mengedar buku buku 2. kepada murid murid tahun 6

PELAN TAKTIKAL
BIL NAMA PROGRAM Sifar Buku Rosak OBJEKTIF Murid dapat menjaga buku pinjaman mereka dengan baik.
KUMPULAN SENARAI PROJEK SASARAN Buku Murid Cantik Anda Layak Cerdik SPBT

TEMPOH MASA 1 Tahun

PELAKSANAAN Penyelaras SPBT dan semua AJK

SUMBER KEWANGAN Wang Suwa

TOV Menggunakan buku secara maksi mum dengan sempurna

OTI 1 2004

OTI 0TI3 2 ETR 2006 2005

PERANCANGAN TAHUNAN
1. Perancangan 1.1 Penubuhan J/Kuasa. 1.2 Penyediaan takwim. 1.3 Mesyuarat J/Kuasa. 1.4 Penyediaan jadual tugasan Pengenalan 2.1 Pembahagian tugas kepada guru. 2.2 Pengagihan pengawas SPBT kepada tugasan. 2.3 Perasmian Pengawas SPBT 2.4 Motivasi Pengawas SPBT Penyeliaan 3.1 Penyediaan Sistem SPBT Murid 3.2 Membuat pemeriksaan Stok Buku-buku Teks. 3.3 Penyediaan Prosedur mengambil buku teks. Pelaporan 4.1 Merekod maklumat murid Penilaian 5.1 Analisis pelan taktikal dan melihat keberkesanannya.

2.

3.

4. 5.

CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN


Bil AKTIVITI
1.1 Penubuhan J/Kuasa. 1.2 Penydiaan takwim. 1.3 Mesyuarat J/Kuasa. 1.4 Penyediaan jadual tugasan Pengenalan 2.1 Pembahagian tugas kepada guru. 2.2 Pengagihan pengawas SPBT kepada tugasan. 2.3 Perasmian Pengawas SPBT 2.3 Motivasi Pengawas SPBT Penyeliaan 3.1 Penyediaan Sistem SPBT Murid 3.2 Membuat pemeriksaan Stok Buku-buku Teks 3.3 Penyediaan Prosedur mengambil buku teks Pelaporan

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

1. Perancangan

2.

3.

4.

a. Merekod maklumat murid


5.

Penilaian 5.1 Analisis pelan taktikal dan melihat keberkesanannya.

PELAN OPERASI
NAMA BIL. OBJEKTIF PROGRAM 1. Sifar Buku Rosak Menerap nilai murni kepada murid supaya sayang buku yang dipinjam spt buku sendiri. AKTIVITI i)Gerak gempur memeriksa buku teks ii) Kempen Cinta Buku iii) Bengkel baikpulih buku rosak iv) Program balut buku kita KUMPULAN TEMPOH PELAKSANA SASARAN MASA Semua Murid Layak SPBT 1 Tahun ( Jan Dis ) Ajk SPBT dan guru kelas KOS Wang Suwa RM 200 PENILAIAN DAN PEMANTAUAN Penyelaras SPBT, semua AJK dan semua guru INDIKATOR KEJAYAAN Semua murid dapat menjaga buku dengan baik dan menggukannya secara maksimum ke arah meningkatkan prestasi pelajaran mereka.