BORANG SKOR SEGAK (INDIVIDU

)

Nama Kumpulan : Nama : Tarikh :

Jenis Ujian Naik Turun Bangku (Kadar Denyutan Nadi) Tekan Tubi (Ulangan) Jangkauan Melunjur ( cm ) Jumlah Skor Keseluruhan Gred ( A / B / C / D / E ) Indeks Jisim Badan

Markah

Skor

Nama Penguji Tandatangan Penguji

BORANG PEMARKAHAN UJIAN SEGAK SK PULAU AUR Bil 1 2 3 Nama MOHD SYUKRI B HAMDAN NURAMIRA BINTI SALIM NUR AIN SYAFINA AMELYN BABA Kelas 4A 4A 4A Berat Tinggi Bangku Ringkuk Tubi Tekan Tubi Lunjur Nama Penguji : …………………………………………………………………………………………… Tandatangan : ……………………………………………………………………………………………… Tarikh : ………………………………………………………………………………………………………… .

5 9 13 17 21 Pencapaian lelaki 13 tahun (Tingkatan 1) 0 8 12 15 18 Perlu Tingkatkan Kecergasan Kurang Cergas Gangsa Perak Emas .Bangku Indeks 0 15.2 BMI Kurang Berat Normal Berisiko Berat Berlebihan Berat Berlebihan Skor 1 2 3 4 Markah 2 77 99 122 144 Gred A B C D E Skor 5 4 3 2 1 Ringkuk Markah 0.3 22.5 26.

Ringkuk Gred Skor E 1 D 2 C 3 B 4 A 5 Markah 0.5 11 15 21 25 Tubi Gred Skor E 1 D 2 C 3 B 4 A 5 Lunjur Markah Gred Skor 0.5 E 8D 12 C 15 B 18 A .5 E 1 16 D 2 25 C 3 34 B 4 42 A 5 Keseluruhan Markah Gred 0.

Pencapaian Perlu Tingkatkan Kecergasan Kurang Cergas Gangsa Perak Emas .

KP 950413015091 950412016519 950320015287 AG Berat Tinggi BMI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Kategori #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! .DATA UJIAN SEGAK : TAHUN 4 TAHUN 2011 : SK PULAU AUR BMI Bil Nama 1 2 3 MOHD SYUKRI B HAMDAN NURAMIRA BINTI SALIM NUR AIN SYAFINA AMELYN BABA Kelas 4A 4A 4A No.

TAHUN 2011 : SK PULAU AUR Bangku Skor Markah #### #### #### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ringkuk Tubi #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Tekan Tubi #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Lunjur Gred Skor Markah Keseluruhan Gred Pencapaian #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Gred Skor Markah Gred Skor Markah Gred Skor Markah #N/A #N/A #DIV/0! ###### #N/A #N/A #DIV/0! ###### #N/A #N/A #DIV/0! ###### .

–f¾ f°–¾f 9 f ¯f¾ .

°© .ff      .

    ¾ f° .ff    .

  9 °nf½ff° 9 @°–ff° n –f¾f° f°–.

–f¾ f°–¾f 9 f ¯f¾ .

 -f¯f  . -D--.ff  .@D- @D-@D- 9DDD .ff  f°– -$ -$ -$ -$ -$ -$ °–@ -$ -$ -$ -$ -$ -$ @ f°@ -$ -$ -$ -$ -$ -$ °© -$ -$ -$  .D . -@.-  f¾  - 9   f @°–– .ff . I$" I$" I$" f – I$" I$" I$" .ff  .-D.

ff 9 °nf½ff° I$" I$" I$" -$ I$" -$ I$" -$ I$" . ¾ f° .