P. 1
Panduan Tambang Teksi & Jarak Perjalanan

Panduan Tambang Teksi & Jarak Perjalanan

|Views: 6,312|Likes:
Dipublikasikan oleh Asrul Nizam Ali

More info:

Published by: Asrul Nizam Ali on Sep 06, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

PraR_ata
'hnga.mli ~ $umfJer ~anusia ian ~ Pmgruusan

JalJJJtan Perkfiiamatan 5iwam...

Assalarnualaikum

dan salam sejahtera. syukur ke hadrat Allah S.W,T kerana dsnuan Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Buku

Saya ingin rnenqucapkan limpah kurnia

dan izinNya,

Penqurusan

(BKP), Jabatan Perkhidmatan

Awam dapat menerbitkan

Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun. Buku Panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menjelaskan pegawai dipatuhi JPA tentang tatacara dalarn Pengurusan penqencalian kepada sernua yang perlu itu. buku

dan peraturan Justeru

Kewangan

dan Akaun,

panduan lni diharapkan dapat meningkatkan pegawai-pegawai akaun JPA serta memaslikan tepat, cekap,

pengetahuan dan kemahiran semus urusan kewangan serta berkualiti dan

dHakukan dengan

teratur

sejaiar

dengan slogan JPA, "Kepuasan Pelanggan Keutamaan Karni",

(DAnN

MADINAH BINTI MOHAMAD)

1"""

'

...

t.
2..

1

INegerii Per1~s lNegl3rii lKedaJltil piUllaJ!lJ1 Pi'rnangl INegl3rii Perai!: INegErii S-elaJlilgor INegErii S-elllilll)ilian

5

3.. 4..
5..

9

6..

111 13'15-

1.

9.

INegBrii Johor INegerii PahaJng INegerii IKelaJliltOlrn INegerii irerelilggaJli1:U1 Penulup

H]:

10. 111. 12. 13.

Hi,

2!n
22 24
,iiii

Iiiii,

1"""

'

...

LEMBA.H KLAN!G

...

,

,

...

0(] 1() BSJ1dar ~Jnway 11 SaMar ~9 35 30 30 36 30 40 55 ·S5 2~.!.!)[) 35 3D 28 2:9 30 32 33 34 Gcmba'k Hio:3pil!l1 Uf1l~\lersiU . JHDN I J"ll'an I [JOh l [Ba~u Calltom~lan so oo 35.00 20.5.QI) 20.arna .0(1 .1t Kli!lr~ .'i{n.. Bal'1.0(] 300(1 Tun Hlussain Onn l Ch-aras P.!allan Bukii. sar 8aru Pangosun 30.. PJ 1-II~ton l KWSP PJ ~~ 3.OO HI BUk.- .30.' ~.5 [}eBS Jstan Ampang - PahlswBn 35 305 35 30.0() 30.00 :<!s.IARAK ll.00 31100 115.a IPgkJan 40 JQ 3.30.0(10 30.00 ..) -40.OO 30.000 3(].·~.00 ll5 I Pla.00 .3ndaraya 30.5 3(1 35.5 37 30 lama 30 35 35 36 <10 Jalan Parlimen .og 150 Sa1u Hi HUllu Langati ~7 IBUkit B.(1) 25.TAlMIBANG UNTUK SEBUAHI TEKSI DAm IBU PIEJABAT KE KAWASAN DI LEMBAHI KLANG DAN KAWASAN SEKITARNfYA Bil 1 DI2HlfllA51 ..IJQ .45.INTANIl Mont Kiara 70 40 300 21 35 30 24 26 DeS3 F'ei3lirog Desa Tun Razak 35 18 3-:J00 25.J$I .!lO 6 Bandar Kiinrara :2 !"lInggi'll ~ 8 Bandar Mehkota{KISDAR Bangil .000 30.00 ~.00 3D.00 3O.()C 25.00 30.I.00' .00 3. Bililarilll Jslian Durta . {KIVI) MOAR{ '6·00 :~5IJO RM l I AJamanC1a 4~ 4~ §.erdsna 13.Jlalan Lspangan Terhang Jln DuQJ.:jO 40.00 60_00 35.Hanfian Jalan Kjlar1lg l. 30 4-5 24 20.00 4::.00· ..30..

mlarak ·40 ~8 Jool3n Tun.00 30..00 15 .01l 15. Cher.000 2:5.g Pa~'a Jaras..00 25.00' .OO 45.'].00 30.NG UNTUK SEBUiAIHITEKSI [lIAR.Sl1ilil3n Midshi Kill A 35 36.utI<£ram~.00 00.00 2.O AUI'l JAU2 KUBnl.ss Bam " li.u ngai Blili'Iuh Karl1pung Me19~ Subang 40.00 30.00 30.j.00 '15.00 40 DO 40' ao IPakal!l Kapar " Ilokr!J 8.00 35. Bul'uh 63 6<1 KBll1IpUng Puli3:LJMeranti Sungai Balsik:.! leu PEJABAT IKE KAWASAN DllEMIBAH KlbANG DAN KAWA. Sg.00 20.00 2 .0 213 :JO.00 20. Mine$ MINLON Pantai Serd~J(l tJPA 810r Pencen D.00 :10.2 Kampu~ Kampuf'.31aJilil'" Kampu. Kajang 2..00 45.00 ~il.1 42 44 Jelan Raja Chuian DE:Sl1INASI' Jalan Petalin@ (C hina Tcwn] 35 35 30.QO' '15.0n 6.ng K~Ii@i f RIM J5 21 18 J'O.0il 30 25. i JPA.oo 30.IFAM8A.n 74 75 Mir!~:> 'R~Qrt Cit>.00 4500 52 5:3 M AiaJp Baham f Jalan Tusnku AbdullR8hman 2 35 aon 30. II~mail 35 5<) IJs'ian Yap IKwan SE!ng JIPM I M'iI:sjid Pulraja.00 5"7 58 59 KamlPung Kampung ID8J1.SAN S~IKITARNYA BIL ~..!Ialan 88'.00 30.a IKampung Ksmpung 30. 9.1 IP€kal:} Salak Tinggii 30.00 so.00 3iJ.OIl 45 <i9 cO Kg.

00 20..0D .3 15.05 ni~ 25.l . SMh (\lam sentul i Taman Dr.1 Baru 26 nm~n K<Il~ffI9I\4eW-8h 28 29 3D 1122 Taman Kob'lW~ I 20 no 20.{)0 ~D 55 25. GUapi3c!>! S9~2lr 18illion 28 )5 30 30.eo 45.0:) 25.fPiKl'IIS 1 so 40 26 40 10.. 4<l.00 20.00 45.00 3 .00 30.00 25.~Se~a.'00 118 ' Taman Cannaught! 11 9 Taman 1121 Kaja".00< <'IO.lan J6 00 30 teo . KI3ng 50.00 a7 BaJi"ii1.00 10.00 zn.01 25 88g~mbut Ssk.Tsman .) nc I I I B .00 2S.co 30.00 25.~ 40 3~ ss.00 6.i='resinl16 !i.W ~J10(l IPULAPOl IP!JI8~ Iliiidah " Pelacuhan 4(1 as.00 <:~ 22 114 Taman ":'J1ggelik \.00 35.oo '15.esin! '11 z.~ .TAMBA}NG UrNlTUKSEBUAH TEKSI DARI!E!U PiEJAiBAT KE KAWASAN DI LEMBAH KLANG DAN KAWASAN SEKIT ARNYA JARAtI (lKM~ KAJOAR{ RM ) 40.DO 11 ( I Taman C8mp~~_ GllCf. SEI<lUl :15 ~5 405 .OQ 26 21 00 81 Putraja/(8 ..00 30.1iJa 26 2.wang Saiak .00 1100 88k~'('Bn 21 .20.:1-00 II m 'flB Ra.OlS.AJam IUITh'''UNiSElAiIIRCB.Pr.-00 ~ 5 4 13.000 6.<Ji) 20.S.CO 20m 40.00 30.CO 45 50 8 Ja 86 I g.00 20.4 4 f'utraJ2.oQn :30.00 3D.

.- 4 .c.23 TOlmat1liM1aluri Ketoong / Mailja~ra 124 Taman "'iIllur f Berli.00 35.SAN DI LEMIBAH KlAING DAN KAWASAN SEKI1'A!'l.T'AMBANG UNTUK.00 ~31 I Taman 1132 Taman 133 I Taman 134 Ilaman Sakap.el'li'Jri 28 1351 iai1'l<ln Sunteklf'PH <Cheras 136 Taman Tanming Kili 28 138 ITaman Tekncbgil Malavslia 139 Taman 'far1} lian YfJWloli.30.1)[} 30.lDBP 30 15.00 25. Kinre.00 25.<l ~3000 .C:>() 22 144 IWangsa Mlaju 145 IWisma Belia . . SE8UAlI-II lEKSl1 D'ARIIIBU PEJAIBA T' Ke: KAWA.00: 20.Taman Mutiara Timur { Ba!lat 50 28 26 2S 21 24 aD :1'000 3.00 20.0C 25.FaJ 141 UKM Bangi 142 Ulni'o'Brcsiti Mal~~a IINlTEIIIQAJH 28.00 30..00 15. Senlos<I I Zamrud Sen M~a.00 20.00 20. Shah AJam S.a"R ( RM 45_00 I 1.00 calatal1 : Re-sit I!)E!rhl dl6ertakan bagi tWIt'ltUl'lIn delri KLIA ke Pejiabat I R:ul!I!1<!h" Jib tan I)a reeitwntutanakan dibayar bera9nklin tambalng 'EiRL' . K_aj:ang 125 [Taman M'!:lsra 126 .0.NYA BIll OESTINASiI JARAJK ~IKlM~ KAD.00 30...::tiawangsa Sri K.n lIndah.00 20.

1"'"' NEGERI PERLIS Iiiiii.iii . .

0 0 .slf i 65. KUjala Sang liang 65 .A. Pad~mg Besa r 65. Pauh 65...00 I KANIGAR IKualla Perliis KA1NG.AR Simpang 4.TAMBANGIEKSI IKE.000 KANGAIR Beseri Mata Ay.00 KAING.00 Kal1ig8 r r KANGAR IKakii l3:ukit.. KUALA UJIMPUR KE m:~nmtASI IKANGAR KADAR 65.AR Arau.- .PERLIS UNIUK SAIU TiEMPAT DUDUK DARI PUOURAY.

NEGERI KEDAH .. ....... ' ' .. .

Gublir. Alar MeIF. Senara. Kolbah. KlJAbA bUM PUR KI~ DE::STINASIII KUIBAf. KOTA.i!a SlJIngai Limau. Tunjlang.iflh.NDANiG PendafbQ. Tokai. Nami. Silntolk. 0 0 70.lAM8ANG l'EKSI KE K.. Tanah lMerah. Jenun. Pekall1 Batu 5 60.at. YanlBesar 60.EID.. Slimpang Emp.SElAR Allor Se~r. Pl!IIDURAYA.00 IKADAR PE.. Anak Bukil.. Kg Tobiar.00 VAJN Yan.00 70 .la Nerang.Kub~)rPanJang.lIG PASU Jitm. Sunglai T~alllg 60. Kg. Bukit Kayu Hitam. Yan Kechi!. Guar ChempedaK.. KlJIa.RAP Kua.00 6 .00 SIK Silk. anggar L Pokok sena. K\l Jerneri.Kota San~ngSemul 60 . Padang Sanai. Naka. Kepala Bartas. Kodliang. IKg Padang Temp. Clhanglun. Sungali Llmau lDallam. Ayer Hitam PADANG TE..Atll UNJUK SAl'lJI TEMPAT DUDUK DAR.

Su nga i Ssluen g. .uPulas. I KUALA MUDA Sgl Petani. Padang Golf. Meriba. KUAlA DESTINASII LUMPUR. Sungai Pumi. Sungai Karangalil. P'adallg tembu. Lunas. Tikarn Balu KULIM 60. Gurun.0000 7 . Serdang. Merbok.00 Kullim.KSIIKE KEDAH UNTUK SAIIJ.J TiEMPAT DUDUIK DARI PIUDUFtAYA1. Karangan. Padang Ssral. KE KADAR.ng. Kg.Ayer Puteh Lubuk Buntsr 55.000 Sungai Kcob.! Bedong.000 BAN DAJR BAHARII.!I Kualla Selama. Kelang Lama. IKe~ang IBaharu! KUlLIM 60. Miahal11Q . Terap 600.TAJMBANG TIE. Sungai Lalang. Tanjung Dawai. Jenia.

.. . ' '001 PULAU PINAN!G .. . ...... ..

Batu Feringlgii.00 .00 BAHAGIIAJNI'TIMUR LAUl Georgetown.AlRIIPUOILIRAYA.00 BAHAGIAN B. Bukit Bendlera 65. Batas 55. KUALA lUMprlJlR KE DESTINASI BAHAGIIA!N UIARA IKAD. Bukilt TamiblJn 50.ARAT CAVA 65. Kepala.00 Nibong Tebal.TAMBANG. SUflga.il Bakap 50.- 8 ... IButtelWorth. TEKSI KE PULAU PIINANG UINITUK SATU l1EIMPATDUDUK.00 Vall D'or.0<0 Buk~ MertaJam 55. D.AR.

... .. NEGERI PERAK .. . . .1""" ' ..

Rantau Pa.3.J IRenaas. TEKSIIKE PERAJK UNiUK SATIJIEMIPAT IDARI PUDURAYI\ mJOUK ~UAL. SimpEing Lima.. Baglan Serai.. KUffiU. ILawairl. Kg.A ILUMPUR IKE IKADAR DIESnNASI HULU PERAK Gerik. Pengka. [13JLaut.lawai.00 I Sitiawan -.TAM BANG.. K. r 60. Ka.mi Kg.. P·aaam.uli.g. K. Pelka n G!Jmey. Kg Kerul1ai. SemQ:gang. K~. Kg. Changkat Ke~uing. Kota Tarrpan Avelr SELAMA Sslarna.g.lan Hulu. Beruas. Salak Baharu. Kuala. Manong M~NJUING l. SUlilgai Bayer. TanjlungJ Piandangl. Gu nu ng SemamlglO~ LARUT & MATANG TailPing. KamUl!lltingl. 8ungai Gedong.Baharu Ayer raW~. Sungaii Siput Utal'a. Ka. lenggolllg.an. Kati. Tsrunq.00 KERIAN Pant BUritar.oo 60..njang eo. Kelian Int.00 65-00 65-000 35. lKg. Baharu. Matarllg. ·. IK~ Baharu Aver Kala. Simpal1lQ. Batu Kurau.m . Pantali Remis. lubok Merball. 9 . 0.lr.'. Bahaliu Padang GaJah IKUALA KANGSAR Kuala Kangsar.umut. Lasah" Lintang. Kuala Sepetang. Bersia Kg. Ku~la R.

. B·ull~lhAJkar.- . Tspah Road. Chenderong Balajl $impang Empat Bagan Datoh. SJllim. Chemor. Tambl. Tanjulng Ramblltan. Tronoh. 8ehran:g.00 30.30.00 Menglembu.5.GajaltJ HILIIR PERAK Teluk lntan. Slim River. Bota Kanalrn.ap. tanat. Pulai. Tanjonq Malim 20.00 .00 2. SeplUteh. Simp3!1l9 Pullaj. Batu Gajah. Kg . KUALA lUMIPUIR KE DESIIINASI KINTA IIPoh. Hutan 1M@lintang. Kg. Ghendenang. BAJAJNG PADANGI Tapatn.TAMEIANG TlEKSI KE PERAK UNfUK SAIU TEMPAl DUDUK DARII PUIIJURAYA... Ayer Kuning. Gopeng.llll. Tal1liulng Tualal'lg. Sg MaJnik. IKamparPERAK TENGAH Par it Seputetn. Langk. Trolak.

1"'"' NEGERI SELANGOR .iii ... . .

lBah~uu. Kalumpang. S€kincl1ian 20.As-am Jaw3. Kuanq. Peta1lin9 Jaya..00 PEI. Batu Arang...gsa. Kelrlliing 15 . Bll.00 lKiuala Sela ngor.00 GOMBAK Rawang. KUALA LUMPUR KE DESTINrA. SUllliglai BlLllloh. Jeram 15. Satang Berj unta i. Batu Caves. Kgl. Kuala KlLlbl!. I(. 0 0 Ps:retak. Batang Kalil. Subang J1aya.ikitIR"otan.00 IHIUiLUSEI. Kg.- . KgI. Pll. Hull! Yam Bahan. Ampang 10..:S~ KADAR SABAK IBERNAJM Sebak.ANGOR. SUlligaiBes~u.AJUINIG Shah Allam. Rasa.ichornQI 7.TAJMBANG TIEKSI KE SELANGOR UNif1UK SATU IEMPAT DUDI!JK nARl1 PUDILIRAYA.. Gedan. "fa njlUlng Karang. Ser@ndah KUALA SELANGOR 15.50 . Sungai Ayer Tawar.!.g. SQe·hart().

Sepat 10. UNTUK SA1U TimlPA]' DUIiJ~K aoo K~J~!il. MD~.g'.00 12 .fNMBAlNG TEKSII!l(E . Brog~ ~a.[9IE. Bi2inltlf1S.U~iJ LE!!ng:i!it. hmi}nViI1. Teluk Poalilg)iFmlGaffill. Ben!! nanl}. Jef1. T'iiii'l:l!. CtleffiS. S~ti'!gi.f_f1g .ANSOR.Q.i[)O T~LJk lllaitok.~~m.l.

. ..... NEGERI SEMBILAN . .1""" ' .. ..

Mantin.. . LuklJt. Rantau 13JlO PORT DICKSON Port iDilckson. Titl. Batu Kikir. Rompiml 20. Pedas. Sandal!" B~ruselli)ilng. KE j DESillNASI JEIWEIBU IKuala K.1"1'11.. lPaja. Pertang KADAR SEREMBAN Sen~lIi1balili lenggeng. Pallong. Aver Hlaam. Pasir PaJli1jang 15.NEGERI SEMBILAiNI UNTUK SAf'lllTEMPAT DUmJK IDAR. Kg.TAMBANG liEIKSl1 KiE.I. 00 0 R~MBAU Rembau.000 JEMPOl Bahau. Tanjul1Ig lpoh. Johol 20 . Labu.. PUIDURAYA KUA. SiilllialJl. Baham Slungai Lui.lawang. N~lai.A LUMPUR.00 KUALA PILAJH KJualla IP~~6!h.Pengkalan Kel1l'1pas. Dangl!. Kota 20_00.

Batang Melalka. Sungai Dua. Ayer Kuning Selatan KADAR.- . Gemencheh. Kg.ANGI 'TEKSI K! NEGERI SEIMBILA. 25. G€imas. KUALA. lUMPUR KE DIESTINASI TAMIPIIN Tampin.TAMB.-00 .N IIJNilUK SATU TEMPAl DUDUK DARI PUDURAYA.

..1""" ' . . .. .... NEGERI MELAKA ..

Lubok Chiina.ai RamiJan. Nyaloo" Bl!. 25.AH 8atu Berendarn. lDurian TlInggal. Sungai Baharu.00 5i rnpang Bekoh IKe:sa!1!gl Pajak.00 JASIN Jasln. Chin Chin._000 25. Sung. Masjid Tanah. Selandar.00 .AII-II 25. lRamueini Clhiillia Besar ALOIRGAJAH Kuala.. saharu Sungai Udang. Simpang Ampat. Merlimau -.SATU TEMPAl DUDUK DARI PILIDURAYA. lRembia I KADAR 25.lkitAsahan. Bemoan. 25. KSJldang" Simpang Bugils . Brisu. Tangga Batu. Tanjung KJing MIELAKA TENG.00 MelaiKa. KUALA LUMPUR KII: OESTIINIASI ALOR GAJlAH A~or Gajah.TAMBANG TIE:iKSII E MELAKA UNTUK K . Kg.00 MELAKA lENG. Ayer: MOllek.25.

.iii .. NEGERI JOHOR . . ...1""" ' .

Buloh Kasap. Semerrah. Chaah KADAR I 3(}OO MIUAR Muar (BdL Maiharani). Bkt. Sri Pantsi. Pekan Parit Bakalr. fallchor.MEIRSIING Mersing. Padlai"lQI ndali. Belkok. Jagoh. Senggarang30. Paleh. Pagoh. Bkt KaUIIglkalF. BkL Paslr. Sarom.00 Hi .00 . Jemalluang E 60.lBahiiarul Charnek. PalritJawa KLUAiNIG KJI u. Tangkak. Kg . Sungai Mat.al1lg.kri. Gambir 25. Bagll.. Panl SlJllong.STINASI SI:GAMAl Segamat.lAMBANG IEKSI KE JOHQR UNlTUK SATU TEMPAT OlllDUK DARI PUDUIRA'TA~ KUALA LUIMPILJR KE IDE. Jementa~.00 Parit Bung·a. lab·is.00 BATU PAHAiJ' Batu Pahat. TongkanQ Ped'la~. Layang-layitlI119! 1 35. Sirmparng IRenggarm.. Batu Enam. 25. RenQlil. ~Bpolnig.00 MIllI. Renggam. YO:FligP~UIIg"Ayer Hiltam.. Blkt. Ayer Pali'llas. lelrliga.i. Ba.AR GaFilsek.

slilr Gudlang.a Pasong. Kulail. Kg.T. inNGGI PON"fIAN lPontiian Kech il.sai. Pontian Besar. Kong Ko ng 45 . Sklldlaii. KUALA LUIMPUR.00 .lk I"Ip. Tebrau. Kil. Ms.AT DUD UK ICARII PUDURAYA. Kayu . Sangllalnig. Pa... Gellarllg Patah. KE ·JOHOR UlNTUIK SATU 1EMP.Ar. Pekan Nanas" Bandar Permas JOHOR IBAJHIRU Johor Bahru.AMIiANG ii"IEKSI.00 50. KE DESTINASII KADAR KOlA. Belnlul.

.. .[I"'"' '''' NEGERI PAHANG . .

Kg.AMIERONIHIIGHI. Bandar PU:S8Jt Jengka. Teras" Teranurn.00 LlPIS Kuala lipis. Talnjllmg Lumpur. UjlMIPUR ~E. Rj~gllet 45. Pancing. KUAlA.Af DUDUK D..ARII PUDUIRAYA. Benta 25. Blkt Frasetr 18. Dong. SUI1IQlailLernbiing.00 Jeranmt.TAMBANG. Berinchiang. KADA. Tembeling. Kg. lEKSI KE PAHANG UNTUK SAiU TEMP. Padangl Tengl~~u. Gamlbang 30JlO MARAN Maran. Damak. Genu r .Batu Ba laj RAUB RalLlb.R DESTINASI C. Kgl.!Iltal1i. Kuala. Beserah.ANDS Tanah Rata..00 f'(ua.

Ke'rayung Baharu.00 .Bera. K!Ulalla..0·0 KAJDAJR 35.- 19 .an.van ROMPIIN Bandar BallJ Rompin. K9. Genting Highlands. AHANG. UNIU K P SATU TEMPAT DUDUK DARII PUDURAYA. Mengkarak. Kg.00' 20. AUf. Kuala Rompin. Kama.lelemung" Maneis PEKANI Pek.. Kg.00 BERA Kg. MenglkiUang. IKUALA LUMPUR IKE IDESTINASII TEMIERLOH Temerloh. Karak.'AMBANG lEKS I KJE. Menwkab. Lancang BEINTONIG Bentong. Kualla Palhang. Nenasi 115.Kerdau. Kuala Ker?l~.00 20. Kg . Triang. Kuala Pontian. Sanggang.Pianggu 25.

. .1""" ' .... ... NEGERI KELANTAN . . .

ntau Pal1l~ang. Cherang Ruku 50.00 TANAH MERAH Tanah Melralh. Perupok. lPenglkalan Chepa. Pengkalan Kubur. SelisinQI. Ra.- 20 . Jelawa't 55. Kadok. Kg.'00 65-00 KOTABHARU Kota I8lharu.TAMBANG JEIKSI KE . Gusl Periok. MU~C1:ng. Kusial Bharu 5{). KUALA LUIMiPU Fi! KE DI!STIINAS·1 KADAR TUMPAT Tumpa]. Wakaf Baham PASIR MAS Pasir Mias.00 PASIIR IPUTEH Paslr Plrteih.00 61). Keter'eh BACHOK Bachok. Kg.KIELANTAJN UNTUK SATUTEMPAl DUDUK IDARJ PUDUIRA VA.00 . Tok Uban 65.

00 50. MUSANG G ua Musang! Kg. Kemubu 45.. lPullaliChol1dong. Kg. Berlam Bharu 40. P€ka n T emangan.I PUDURAYA~KUAlA ILUMPUR KE MACH'ANG MacMng. Rahman Pe<Ira 50..00 QUA.00 21 .00 KUA:LA KRAll KUlala Krai" Pahi.. lDabong. Manek Ural.T'AMBANG jeKSI KI! KELANlAN UNTIUK SAIU TEMPAT DUDUK DAR. Pe~a n Jam bu lLawar Bc.!iJtu 30 JE:U J~n. Tusku Albdl.

.1""" ' ... ... NEGERI TEREN!GGANU . .. ..

P'ayungl.00 Kg" Langkap KUALA TERENGGANU K~ala Terengganll.TEKSI KE TERENGGANU UNTUIK SAliU TEMPAT DUD'UK DAR. Kg ..00 SIETIIU Bandar Pemnaisuri.. Kg.IRAY A" KUALA IDESTINASI BcSIUT Kg. Mer-angl.A!R 45... Jerbih. 45. Kg ..I IPU[)I!. Pasir Akar. Lebam. Jerangau. Bukrt Basii.m.kit.00 22 .abangTiiga 45..lr Untah. AIL. Kg" La LU MIPIJ. Balli Ra.JIRKlE KAD. Bkt. Kg. R.00 HUllJl'TIEIREINIGGANU Ku a la Be rang. Kg _ J'engolk BaJtu. Apai. Kualla Be$!ut. Aj IIII 45. Jarnbu Bonglkok. Wakaf T aplai DUNGUN DUI'1lQII.TAMBAJNlG.00 MARANG Kg.ahmat Kg. Paka 45. Raja. Kg.c:. BI<t.

Kgl.00 KIEIMAMlAN Chukai. IK_erlih.LOO Bandar 3@ri18andii. SATU TEIMPAT OUDUK DARI PUDURAYA.Air J'emih. 3!.m:Jar KetengahJaya 4:5.lktafil Billiliah Shah. KUALA UJMIP'UR KE KADAR IICIESTI ASII N Bandar AI·lMl!.. Ba.Bandar Cheaeh Baham 23 . IPasir GaJalh. Kemasik.I TAMBANG TEKS~ KE lERENGGANIU UNTUK.

operasi Pengangkui:alrl Awam Putrajaya y Panduan ini diglulnakalill hanya Ull'lItUIK tl]nwtal1J ta'lmlbang teksi yang tid!aK mengemwk:aka!i'l res-it . Pandutlln linl berkua.tkuasa mulal tuntutan bulan Mac 2006 • .....dar! semasa ke semasa.. K. ...~ KementelFian Dalam Negerii ~ Steseln Teksi PI~duraya . PENUTUP <> J1abatan Akauntan rNeogara Jabamn Perdana M€nreri + . .' .. Pand uan inli tertaklu k Ikeipada plndaan yang oorktli3Jtkuas1l.

PANIOUAIN TAMBANG TEKSIIOAN JA. J1abatan Pe~k:hidlmata n . . .Awam ( Sahagian Sumoor ManlJlsia dan Klhidmat Iflelrl!gurusan) Pll)t~aj:a.. .ya lFeblruS!lri2006 . Peng urusan 'liERBIIIAN .RAK IPERJAlANAN D:ISEDIIAKANI Selksyen Kewangan OlEt=I: Dan AkaulIl Bahaglian Sumber Manusia da n IKlhid mat... .1""" ' ....

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->