P. 1
Panduan Tambang Teksi & Jarak Perjalanan

Panduan Tambang Teksi & Jarak Perjalanan

|Views: 6,629|Likes:
Dipublikasikan oleh Asrul Nizam Ali

More info:

Published by: Asrul Nizam Ali on Sep 06, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

PraR_ata
'hnga.mli ~ $umfJer ~anusia ian ~ Pmgruusan

JalJJJtan Perkfiiamatan 5iwam...

Assalarnualaikum

dan salam sejahtera. syukur ke hadrat Allah S.W,T kerana dsnuan Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Buku

Saya ingin rnenqucapkan limpah kurnia

dan izinNya,

Penqurusan

(BKP), Jabatan Perkhidmatan

Awam dapat menerbitkan

Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun. Buku Panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menjelaskan pegawai dipatuhi JPA tentang tatacara dalarn Pengurusan penqencalian kepada sernua yang perlu itu. buku

dan peraturan Justeru

Kewangan

dan Akaun,

panduan lni diharapkan dapat meningkatkan pegawai-pegawai akaun JPA serta memaslikan tepat, cekap,

pengetahuan dan kemahiran semus urusan kewangan serta berkualiti dan

dHakukan dengan

teratur

sejaiar

dengan slogan JPA, "Kepuasan Pelanggan Keutamaan Karni",

(DAnN

MADINAH BINTI MOHAMAD)

1"""

'

...

t.
2..

1

INegerii Per1~s lNegl3rii lKedaJltil piUllaJ!lJ1 Pi'rnangl INegl3rii Perai!: INegErii S-elaJlilgor INegErii S-elllilll)ilian

5

3.. 4..
5..

9

6..

111 13'15-

1.

9.

INegBrii Johor INegerii PahaJng INegerii IKelaJliltOlrn INegerii irerelilggaJli1:U1 Penulup

H]:

10. 111. 12. 13.

Hi,

2!n
22 24
,iiii

Iiiii,

1"""

'

...

LEMBA.H KLAN!G

...

,

,

...

TAlMIBANG UNTUK SEBUAHI TEKSI DAm IBU PIEJABAT KE KAWASAN DI LEMBAHI KLANG DAN KAWASAN SEKITARNfYA Bil 1 DI2HlfllA51 .00 20. Bililarilll Jslian Durta .'i{n.30.INTANIl Mont Kiara 70 40 300 21 35 30 24 26 DeS3 F'ei3lirog Desa Tun Razak 35 18 3-:J00 25..!allan Bukii.00 30.00 :<!s...·~.a IPgkJan 40 JQ 3.!lO 6 Bandar Kiinrara :2 !"lInggi'll ~ 8 Bandar Mehkota{KISDAR Bangil .00 ll5 I Pla.000 30.og 150 Sa1u Hi HUllu Langati ~7 IBUkit B.erdsna 13.3ndaraya 30.Hanfian Jalan Kjlar1lg l.00 ..OO HI BUk.!.0(1 . 30 4-5 24 20.:jO 40.0(] 300(1 Tun Hlussain Onn l Ch-aras P.00 60_00 35.) -40.0() 30. JHDN I J"ll'an I [JOh l [Ba~u Calltom~lan so oo 35.arna .00 4::.000 3(].(1) 25.5 37 30 lama 30 35 35 36 <10 Jalan Parlimen .0(10 30.30.. PJ 1-II~ton l KWSP PJ ~~ 3.00 31100 115.!)[) 35 3D 28 2:9 30 32 33 34 Gcmba'k Hio:3pil!l1 Uf1l~\lersiU .5 [}eBS Jstan Ampang - PahlswBn 35 305 35 30.00· .IJQ . Bal'1.00 3.' ~.5.OO 30.00 .Jlalan Lspangan Terhang Jln DuQJ.()C 25. sar 8aru Pangosun 30. {KIVI) MOAR{ '6·00 :~5IJO RM l I AJamanC1a 4~ 4~ §.00 ~.30..00 3O.IARAK ll.5 3(1 35.J$I .1t Kli!lr~ .00' .- .45.I.0(] 1() BSJ1dar ~Jnway 11 SaMar ~9 35 30 30 36 30 40 55 ·S5 2~.00 3D.QI) 20.

00 2 .00 :10.ss Bam " li.00 35.00 30.OIl 45 <i9 cO Kg.00 30.00 3iJ.u ngai Blili'Iuh Karl1pung Me19~ Subang 40.00 25.00 30.mlarak ·40 ~8 Jool3n Tun.00 40 DO 40' ao IPakal!l Kapar " Ilokr!J 8. Kajang 2.00 '15.oo 30..Sl1ilil3n Midshi Kill A 35 36. Bul'uh 63 6<1 KBll1IpUng Puli3:LJMeranti Sungai Balsik:.0n 6.0il 30 25.0 213 :JO.'].00 4500 52 5:3 M AiaJp Baham f Jalan Tusnku AbdullR8hman 2 35 aon 30.n 74 75 Mir!~:> 'R~Qrt Cit>.00 30.!Ialan 88'.IFAM8A.00 45.O AUI'l JAU2 KUBnl. II~mail 35 5<) IJs'ian Yap IKwan SE!ng JIPM I M'iI:sjid Pulraja.00 20.utI<£ram~.NG UNTUK SEBUiAIHITEKSI [lIAR.OO 45..1 IP€kal:} Salak Tinggii 30.00 so.SAN S~IKITARNYA BIL ~.a IKampung Ksmpung 30.00 20.j.. Sg. i JPA.QO' '15. Mine$ MINLON Pantai Serd~J(l tJPA 810r Pencen D.1 42 44 Jelan Raja Chuian DE:Sl1INASI' Jalan Petalin@ (C hina Tcwn] 35 35 30.ng K~Ii@i f RIM J5 21 18 J'O..! leu PEJABAT IKE KAWASAN DllEMIBAH KlbANG DAN KAWA.00 15 .2 Kampu~ Kampuf'. 9.000 2:5.00 5"7 58 59 KamlPung Kampung ID8J1.00 2.00' . Cher.31aJilil'" Kampu.00 ~il.01l 15.g Pa~'a Jaras.00 30.00 00.

fPiKl'IIS 1 so 40 26 40 10.00 6. 4<l.3 15.00 20.-00 ~ 5 4 13.CO 45 50 8 Ja 86 I g.00 2S.00 20..W ~J10(l IPULAPOl IP!JI8~ Iliiidah " Pelacuhan 4(1 as.00 zn.00 <:~ 22 114 Taman ":'J1ggelik \.Pr.00 30.00 35.CO 20m 40.{)0 ~D 55 25.00 30.00 25.) nc I I I B .20.00 45.OQ 26 21 00 81 Putraja/(8 . KI3ng 50. SEI<lUl :15 ~5 405 .00 3 .1 Baru 26 nm~n K<Il~ffI9I\4eW-8h 28 29 3D 1122 Taman Kob'lW~ I 20 no 20. SMh (\lam sentul i Taman Dr.00 a7 BaJi"ii1.00 1100 88k~'('Bn 21 .DO 11 ( I Taman C8mp~~_ GllCf.:1-00 II m 'flB Ra.AJam IUITh'''UNiSElAiIIRCB.<Ji) 20.00 25.0D .OlS.0:) 25.~Se~a.1iJa 26 2.l .S..'00 118 ' Taman Cannaught! 11 9 Taman 1121 Kaja".~ .00 20.05 ni~ 25.oo '15.i='resinl16 !i.eo 45..co 30.lan J6 00 30 teo .00 30. GUapi3c!>! S9~2lr 18illion 28 )5 30 30.oQn :30.01 25 88g~mbut Ssk.4 4 f'utraJ2.00< <'IO.~ 40 3~ ss.00 10.000 6.esin! '11 z.00 3D.TAMBA}NG UrNlTUKSEBUAH TEKSI DARI!E!U PiEJAiBAT KE KAWASAN DI LEMBAH KLANG DAN KAWASAN SEKIT ARNYA JARAtI (lKM~ KAJOAR{ RM ) 40.wang Saiak .Tsman .

. Shah AJam S.00 ~31 I Taman 1132 Taman 133 I Taman 134 Ilaman Sakap.c. Senlos<I I Zamrud Sen M~a.00 20. ..00 35.00 20.FaJ 141 UKM Bangi 142 Ulni'o'Brcsiti Mal~~a IINlTEIIIQAJH 28.n lIndah. SE8UAlI-II lEKSl1 D'ARIIIBU PEJAIBA T' Ke: KAWA.00 15.<l ~3000 .T'AMBANG UNTUK.00 20.00 calatal1 : Re-sit I!)E!rhl dl6ertakan bagi tWIt'ltUl'lIn delri KLIA ke Pejiabat I R:ul!I!1<!h" Jib tan I)a reeitwntutanakan dibayar bera9nklin tambalng 'EiRL' .0C 25.00 25. K_aj:ang 125 [Taman M'!:lsra 126 . Kinre.::tiawangsa Sri K.a"R ( RM 45_00 I 1.00 30.- 4 .NYA BIll OESTINASiI JARAJK ~IKlM~ KAD.SAN DI LEMIBAH KlAING DAN KAWASAN SEKI1'A!'l.00 25.30.lDBP 30 15.23 TOlmat1liM1aluri Ketoong / Mailja~ra 124 Taman "'iIllur f Berli..00: 20.00 30..Taman Mutiara Timur { Ba!lat 50 28 26 2S 21 24 aD :1'000 3.C:>() 22 144 IWangsa Mlaju 145 IWisma Belia .00 20.1)[} 30.0.el'li'Jri 28 1351 iai1'l<ln Sunteklf'PH <Cheras 136 Taman Tanming Kili 28 138 ITaman Tekncbgil Malavslia 139 Taman 'far1} lian YfJWloli.

1"'"' NEGERI PERLIS Iiiiii.iii . .

TAMBANGIEKSI IKE.- . KUALA UJIMPUR KE m:~nmtASI IKANGAR KADAR 65. 0 0 . KUjala Sang liang 65 .AR Simpang 4.00 KAING.A.AR Arau.000 KANGAIR Beseri Mata Ay.. Pad~mg Besa r 65..00 I KANIGAR IKualla Perliis KA1NG.00 Kal1ig8 r r KANGAR IKakii l3:ukit. Pauh 65.slf i 65.PERLIS UNIUK SAIU TiEMPAT DUDUK DARI PUOURAY..

' ' ..... .. NEGERI KEDAH . ....

Slimpang Emp. Bukit Kayu Hitam. Nami. Kepala Bartas.00 6 ..lIG PASU Jitm.i!a SlJIngai Limau.iflh.00 70 . Sungali Llmau lDallam. Tokai. Jenun. Tunjlang.NDANiG PendafbQ. Senara..00 IKADAR PE. YanlBesar 60. Guar ChempedaK..Kub~)rPanJang. K\l Jerneri. Kodliang. 0 0 70. Naka.lAM8ANG l'EKSI KE K. Sunglai T~alllg 60. Clhanglun. Kolbah.SElAR Allor Se~r.00 SIK Silk. Kg. Kg Tobiar.. Yan Kechi!.Kota San~ngSemul 60 .00 VAJN Yan.. Pl!IIDURAYA.at. KOTA.la Nerang. KlJAbA bUM PUR KI~ DE::STINASIII KUIBAf. Alar MeIF. Silntolk. Padang Sanai. KlJIa. Ayer Hitam PADANG TE. IKg Padang Temp.Atll UNJUK SAl'lJI TEMPAT DUDUK DAR. Anak Bukil.EID.Gublir. anggar L Pokok sena. Pekall1 Batu 5 60.RAP Kua. Tanah lMerah..

0000 7 .!I Kualla Selama. .uPulas. KE KADAR.00 Kullim. Padang Ssral. Karangan. P'adallg tembu. Su nga i Ssluen g. Sungai Pumi. Sungai Lalang. Meriba. Lunas. Gurun.Ayer Puteh Lubuk Buntsr 55. Kg. Sungai Karangalil. IKe~ang IBaharu! KUlLIM 60. KUAlA DESTINASII LUMPUR. I KUALA MUDA Sgl Petani. Kelang Lama.J TiEMPAT DUDUIK DARI PIUDUFtAYA1. Tikarn Balu KULIM 60. Merbok.ng. Terap 600.000 Sungai Kcob. Miahal11Q . Tanjung Dawai.TAJMBANG TIE. Serdang. Jenia.000 BAN DAJR BAHARII. Padang Golf.KSIIKE KEDAH UNTUK SAIIJ.! Bedong.

.... ' '001 PULAU PINAN!G ... ... ... .

0<0 Buk~ MertaJam 55. IButtelWorth.00 Nibong Tebal. TEKSI KE PULAU PIINANG UINITUK SATU l1EIMPATDUDUK..- 8 .ARAT CAVA 65..00 BAHAGIIAJNI'TIMUR LAUl Georgetown. D. SUflga. Batu Feringlgii. Kepala. Bukit Bendlera 65.AR. Batas 55.TAMBANG. KUALA lUMprlJlR KE DESTINASI BAHAGIIA!N UIARA IKAD.00 . Bukilt TamiblJn 50.AlRIIPUOILIRAYA.il Bakap 50.00 BAHAGIAN B.00 Vall D'or.

. ... NEGERI PERAK . .1""" ' ... . ..

Ku~la R. Rantau Pa. Lasah" Lintang.00 I Sitiawan -. P·aaam. K~.A ILUMPUR IKE IKADAR DIESnNASI HULU PERAK Gerik. Bersia Kg. Changkat Ke~uing. 8ungai Gedong. Baglan Serai. Batu Kurau. Kelian Int. K. Salak Baharu. Pantali Remis. TEKSIIKE PERAJK UNiUK SATIJIEMIPAT IDARI PUDURAYI\ mJOUK ~UAL. Manong M~NJUING l.. 9 . Gu nu ng SemamlglO~ LARUT & MATANG TailPing.oo 60. Simpal1lQ.njang eo.g. lKg. ILawairl. Tsrunq. IK~ Baharu Aver Kala. lenggolllg. Kg. r 60. Pelka n G!Jmey. Baharu. Bahaliu Padang GaJah IKUALA KANGSAR Kuala Kangsar. SUlilgai Bayer.lan Hulu... Kuala. lubok Merball... Kota Tarrpan Avelr SELAMA Sslarna. Kuala Sepetang. Sungaii Siput Utal'a. KUffiU. Matarllg.lr.00 KERIAN Pant BUritar.uli.3. Kg Kerul1ai.'. TanjlungJ Piandangl. SemQ:gang.g. KamUl!lltingl.an. Kati.J IRenaas. Ka.00 65-00 65-000 35. Pengka.lawai. 0. ·. Kg.mi Kg.TAM BANG. Ka. SimpEing Lima.Baharu Ayer raW~. Beruas.m .umut. [13JLaut. K.

SJllim.00 30.30.00 Menglembu. Trolak. Pulai. Tambl. Kg. Langk. tanat. SeplUteh.00 .ap. Tanjulng Ramblltan. BAJAJNG PADANGI Tapatn..- . Simp3!1l9 Pullaj. KUALA lUMIPUIR KE DESIIINASI KINTA IIPoh.00 2. Gopeng. Tal1liulng Tualal'lg. Slim River. Bota Kanalrn.llll. Tanjonq Malim 20. Sg MaJnik. Ghendenang. Batu Gajah.TAMEIANG TlEKSI KE PERAK UNfUK SAIU TEMPAl DUDUK DARII PUIIJURAYA. Kg . Ayer Kuning. IKamparPERAK TENGAH Par it Seputetn.GajaltJ HILIIR PERAK Teluk lntan.5.. Chemor. B·ull~lhAJkar. 8ehran:g.. Tronoh. Chenderong Balajl $impang Empat Bagan Datoh. Hutan 1M@lintang. Tspah Road.

..iii . ..1"'"' NEGERI SELANGOR .

00 lKiuala Sela ngor. Kg.!. Kgl. Kalumpang.50 .:S~ KADAR SABAK IBERNAJM Sebak.TAJMBANG TIEKSI KE SELANGOR UNif1UK SATU IEMPAT DUDI!JK nARl1 PUDILIRAYA.gsa. Subang J1aya. SUllliglai BlLllloh.g. Jeram 15.ANGOR. SUlligaiBes~u. Batang Kalil. Batu Arang.ichornQI 7.AJUINIG Shah Allam. SQe·hart(). Peta1lin9 Jaya. Ser@ndah KUALA SELANGOR 15.. Ampang 10. S€kincl1ian 20. Kelrlliing 15 .lBah~uu.00 IHIUiLUSEI. "fa njlUlng Karang.00 PEI.. Hull! Yam Bahan. KgI.. Pll. Kuala KlLlbl!. Satang Berj unta i..- . I(. Batu Caves. 0 0 Ps:retak.As-am Jaw3. Rasa. Kuanq.. Bll.ikitIR"otan.00 GOMBAK Rawang. Sungai Ayer Tawar. Gedan. KUALA LUMPUR KE DESTINrA.

[9IE.g'.ANSOR. Bi2inltlf1S. Jef1.U~iJ LE!!ng:i!it. Ben!! nanl}.l. Brog~ ~a. hmi}nViI1. CtleffiS. S~ti'!gi.fNMBAlNG TEKSII!l(E .i[)O T~LJk lllaitok.f_f1g .Q. T'iiii'l:l!. UNTUK SA1U TimlPA]' DUIiJ~K aoo K~J~!il. Teluk Poalilg)iFmlGaffill.Sepat 10. MD~.00 12 .~~m.

.... NEGERI SEMBILAN .1""" ' . ... . ..

Labu. lPaja. Kg. N~lai. Tanjul1Ig lpoh.lawang. Aver Hlaam. Pertang KADAR SEREMBAN Sen~lIi1balili lenggeng. Mantin. Rompiml 20.. Batu Kikir. Baham Slungai Lui.000 JEMPOl Bahau.. Kota 20_00.TAMBANG liEIKSl1 KiE.. Titl. PUIDURAYA KUA.1"1'11. Pedas.A LUMPUR. Johol 20 .00 KUALA PILAJH KJualla IP~~6!h.Pengkalan Kel1l'1pas. KE j DESillNASI JEIWEIBU IKuala K. Pallong. Pasir PaJli1jang 15.I. LuklJt. Sandal!" B~ruselli)ilng.NEGERI SEMBILAiNI UNTUK SAf'lllTEMPAT DUmJK IDAR. Dangl!. Rantau 13JlO PORT DICKSON Port iDilckson. 00 0 R~MBAU Rembau. SiilllialJl. .

-00 . Batang Melalka. lUMPUR KE DIESTINASI TAMIPIIN Tampin. 25.ANGI 'TEKSI K! NEGERI SEIMBILA.TAMB. Ayer Kuning Selatan KADAR. Sungai Dua.- . Kg. G€imas. KUALA.N IIJNilUK SATU TEMPAl DUDUK DARI PUDURAYA. Gemencheh.

.... .. .. . . NEGERI MELAKA .1""" ' .

ai RamiJan. KUALA LUMPUR KII: OESTIINIASI ALOR GAJlAH A~or Gajah.00 MelaiKa. lRamueini Clhiillia Besar ALOIRGAJAH Kuala. Nyaloo" Bl!. Selandar. Lubok Chiina.00 . 25. Sung. Merlimau -. Sungai Baharu. KSJldang" Simpang Bugils . lRembia I KADAR 25.00 JASIN Jasln.SATU TEMPAl DUDUK DARI PILIDURAYA. Kg._000 25.25. lDurian TlInggal.TAMBANG TIE:iKSII E MELAKA UNTUK K . 25. Masjid Tanah. Tangga Batu. Simpang Ampat. Chin Chin.00 MELAKA lENG.AII-II 25.lkitAsahan.00 5i rnpang Bekoh IKe:sa!1!gl Pajak..AH 8atu Berendarn. Bemoan. saharu Sungai Udang. Brisu. Ayer: MOllek. Tanjung KJing MIELAKA TENG.

iii .. NEGERI JOHOR ... .. .1""" ' .

AR GaFilsek..00 BATU PAHAiJ' Batu Pahat. Kg .MEIRSIING Mersing. Jementa~. Sungai Mat. Renggam. Pagoh.. TongkanQ Ped'la~. lelrliga. Batu Enam. Sirmparng IRenggarm. Senggarang30. RenQlil.00 Parit Bung·a. Sri Pantsi. Bkt. Ayer Pali'llas. Pekan Parit Bakalr.00 MIllI.00 Hi . Blkt.lAMBANG IEKSI KE JOHQR UNlTUK SATU TEMPAT OlllDUK DARI PUDUIRA'TA~ KUALA LUIMPILJR KE IDE. Bkt KaUIIglkalF. Belkok.STINASI SI:GAMAl Segamat.00 . Ba. Buloh Kasap. Sarom. Layang-layitlI119! 1 35.i.kri. Paleh. Panl SlJllong. Gambir 25. fallchor. YO:FligP~UIIg"Ayer Hiltam. Jemalluang E 60. Padlai"lQI ndali. Tangkak. BkL Paslr. ~Bpolnig. PalritJawa KLUAiNIG KJI u.. lab·is.lBahiiarul Charnek. Jagoh. 25.al1lg. Bagll. Semerrah. Chaah KADAR I 3(}OO MIUAR Muar (BdL Maiharani).

AMIiANG ii"IEKSI.lk I"Ip. Belnlul.T. Kil..a Pasong.. Kayu .AT DUD UK ICARII PUDURAYA.sai. Kg. Pontian Besar.slilr Gudlang. Pekan Nanas" Bandar Permas JOHOR IBAJHIRU Johor Bahru.Ar.00 50. Ms. KUALA LUIMPUR. Tebrau. inNGGI PON"fIAN lPontiian Kech il.00 . KE ·JOHOR UlNTUIK SATU 1EMP. Gellarllg Patah. Kulail. Pa. Sklldlaii. KE DESTINASII KADAR KOlA. Kong Ko ng 45 . Sangllalnig.

. .[I"'"' '''' NEGERI PAHANG ...

AMIERONIHIIGHI.TAMBANG. Teras" Teranurn. Blkt Frasetr 18.ARII PUDUIRAYA. KUAlA.. Damak. Gamlbang 30JlO MARAN Maran.Batu Ba laj RAUB RalLlb. Talnjllmg Lumpur.ANDS Tanah Rata. Kuala. Bandar PU:S8Jt Jengka. Rj~gllet 45. UjlMIPUR ~E.. Tembeling.!Iltal1i. Dong. Kg. Pancing. KADA. Genu r . Kgl. Beserah. Kg. Padangl Tengl~~u. SUI1IQlailLernbiing.R DESTINASI C.00 LlPIS Kuala lipis. Benta 25.00 f'(ua.Af DUDUK D. lEKSI KE PAHANG UNTUK SAiU TEMP.00 Jeranmt. Berinchiang.

Genting Highlands..an. IKUALA LUMPUR IKE IDESTINASII TEMIERLOH Temerloh. Triang.'AMBANG lEKS I KJE. Kualla Palhang. AUf. Sanggang.Kerdau. Menwkab. Kuala Ker?l~. AHANG.Bera. Kuala Pontian. Kg .. Karak. Kama.0·0 KAJDAJR 35.- 19 . Kg.van ROMPIIN Bandar BallJ Rompin. Kuala Rompin.00 BERA Kg. Kg.00 20.Pianggu 25. MenglkiUang.00 . K9. Mengkarak.lelemung" Maneis PEKANI Pek.Ke'rayung Baharu. Nenasi 115. K!Ulalla. UNIU K P SATU TEMPAT DUDUK DARII PUDURAYA.00' 20. Lancang BEINTONIG Bentong.

.... ... NEGERI KELANTAN . . ..1""" ' .

ntau Pal1l~ang. Jelawa't 55. Pengkalan Kubur.00 .'00 65-00 KOTABHARU Kota I8lharu.00 PASIIR IPUTEH Paslr Plrteih. Ra. lPenglkalan Chepa. Kusial Bharu 5{). Keter'eh BACHOK Bachok. SelisinQI.TAMBANG JEIKSI KE .KIELANTAJN UNTUK SATUTEMPAl DUDUK IDARJ PUDUIRA VA. Wakaf Baham PASIR MAS Pasir Mias. Perupok.- 20 .00 61).00 TANAH MERAH Tanah Melralh. Cherang Ruku 50. KUALA LUIMiPU Fi! KE DI!STIINAS·1 KADAR TUMPAT Tumpa]. Kg. Tok Uban 65. Kadok. Gusl Periok. MU~C1:ng. Kg.

00 21 . Berlam Bharu 40.!iJtu 30 JE:U J~n.00 KUA:LA KRAll KUlala Krai" Pahi. Manek Ural. Kemubu 45. Tusku Albdl.T'AMBANG jeKSI KI! KELANlAN UNTIUK SAIU TEMPAT DUDUK DAR. Rahman Pe<Ira 50.. Pe~a n Jam bu lLawar Bc. lDabong..00 QUA. lPullaliChol1dong. MUSANG G ua Musang! Kg.I PUDURAYA~KUAlA ILUMPUR KE MACH'ANG MacMng.00 50. Kg.. P€ka n T emangan.

NEGERI TEREN!GGANU . .... ... .1""" ' .. .

AIL.IRAY A" KUALA IDESTINASI BcSIUT Kg.00 MARANG Kg. Paka 45.c:. Raja. Kualla Be$!ut. BI<t.. Aj IIII 45. Wakaf T aplai DUNGUN DUI'1lQII. Kg. Bkt.abangTiiga 45. Kg" La LU MIPIJ..00 SIETIIU Bandar Pemnaisuri.00 HUllJl'TIEIREINIGGANU Ku a la Be rang. Kg.kit. Jarnbu Bonglkok.. Jerbih.A!R 45. Pasir Akar. Kg. Bukrt Basii. Jerangau. Balli Ra. Kg _ J'engolk BaJtu. 45..00 Kg" Langkap KUALA TERENGGANU K~ala Terengganll.m.00 22 .TAMBAJNlG..ahmat Kg. Kg .JIRKlE KAD. Apai. Kg . Mer-angl. Lebam.TEKSI KE TERENGGANU UNTUIK SAliU TEMPAT DUD'UK DAR..P'ayungl.I IPU[)I!.lr Untah. R.

m:Jar KetengahJaya 4:5. 3!. Ba.Air J'emih..lktafil Billiliah Shah. SATU TEIMPAT OUDUK DARI PUDURAYA. IPasir GaJalh.00 KIEIMAMlAN Chukai.Bandar Cheaeh Baham 23 . Kgl. IK_erlih.I TAMBANG TEKS~ KE lERENGGANIU UNTUK.LOO Bandar 3@ri18andii. Kemasik. KUALA UJMIP'UR KE KADAR IICIESTI ASII N Bandar AI·lMl!.

Pand uan inli tertaklu k Ikeipada plndaan yang oorktli3Jtkuas1l.operasi Pengangkui:alrl Awam Putrajaya y Panduan ini diglulnakalill hanya Ull'lItUIK tl]nwtal1J ta'lmlbang teksi yang tid!aK mengemwk:aka!i'l res-it .' .... K.tkuasa mulal tuntutan bulan Mac 2006 • .. .. Pandutlln linl berkua.~ KementelFian Dalam Negerii ~ Steseln Teksi PI~duraya . PENUTUP <> J1abatan Akauntan rNeogara Jabamn Perdana M€nreri + .dar! semasa ke semasa... ..

.RAK IPERJAlANAN D:ISEDIIAKANI Selksyen Kewangan OlEt=I: Dan AkaulIl Bahaglian Sumber Manusia da n IKlhid mat.. ..1""" ' . J1abatan Pe~k:hidlmata n . PANIOUAIN TAMBANG TEKSIIOAN JA.Awam ( Sahagian Sumoor ManlJlsia dan Klhidmat Iflelrl!gurusan) Pll)t~aj:a. . .. .ya lFeblruS!lri2006 ... Peng urusan 'liERBIIIAN .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->