TEMA 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

1994 1993 1992 1991 1990 1989 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972

HARI GURU MALAYSIA Guru Cemerlang Negara Terbilang Guru Penjana Modal Insan Gemilang Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan Guru Berkualiti Aspirasi Negara Guru Berkualiti Aspirasi Negara Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama Guru Bestari Sekolah Bestari Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan Ke Arah Pendidikan Cemerlang Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera Guru Pembina Budaya Ilmu Guru Pembina Budaya Ilmu Guru Pengasas Budaya Membaca Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan Pendidikan Teras Nasionalisme Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat Pendidikan Teras Perpaduan Negara Murid Sejahtera Negara Jaya Guru Pembentuk Generasi Akan Datang Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan Guru dan Pembangunan Negara Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara